In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-03-15

 

Klipping ett öre 1625 med en vikt
motsvarande halvt öre

Av Lennart Castenhag och Anatoly Skripunov

Ettöringar i koppar (klippingar) präglades för Gustav II Adolf i både Säter och Nyköping 1625. Enligt myntordningen från 1624 skulle ettöringen ha en vikt av 32,3 g. Några sådana klippingar hann aldrig komma ut eftersom specifikationerna ändrades året därpå till 28,3 g. Det var den specifikation som kom att gälla för de första ettöringarna av koppar.

Produktionen av klippingar i Säter och Nyköping visade sig tyvärr vara otillförlitlig. Mynten fick alltför varierande storlek och vikt. Befolkningen och de styrande i riket tröttnade därför på dem. Produktionen av klippingar förekom även i Arboga − av god kvalitet men i tämligen blygsam omfattning. Klippingarna vid de tre myntorterna ersattes av rundmynt år 1627.

Se följande bild av en ettöring där man totalt har misslyckats i produktionsprocessen - myntet motsvarar nämligen ett halvöre i vikt.

förstoring 2,5 ggr
Hammarpräglad ettöring utan ram 1625, Säter
30 x 22 mm   15,21 g   O typ 4 nr 15 med E-kronor
  förstoring 2,5 ggr
Förmodad placering
av valörsiffran

Myntet är svagpräglat på frånsidan och det är svårt att urskilja valörsiffran, men vi har ritat in den på den plats där den skulle ha kunnat finnas på extrabilden till höger. Det råder dock ingen tvekan om att det är en ettöring. Åtsidan har nämligen tre kronor istället för en vase och årtalet är placerat på åtsidan. Nedan visas som jämförelse dels en perfekt ettöring och dels ett halvöre 1625.

förstoring 2,5 ggr
Hammarpräglad ettöring (klipping) utan ram 1625, Gustav II Adolf, Säter
25,5 x 30,2 mm   28,41 g   O typ 4 nr 13 med D-kronor.
Myntet har en vikt som överensstämmer med myntordningen.


Hammarpräglat halvöre Säter 1625 utan ram
Foto Kungliga Myntkabinettet


Hur kunde det mynt som vi här har presenterat bli så fel? En möjlig förklaring är att man misslyckades vid positioneringen av kopparbandet i saxen då det klipptes itu för att särskilja de enskilda mynten. Extra mycket koppar torde således ha tillfallit ett och annat närligande mynt på kopparbandet.


Foto av författarna där ej annat anges.


Referens

O (Ottosson) - Antikörens myntauktionskatalog nr 16, per den 18 mars 1995.


Dokumenthistorik

2018-03-15   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98