In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-01-08

 

Anhalts anonyma furstar på 1200-talet

Av Lennart Castenhag

Släkten Askanien hade sitt ursprung i grevskapet med samma namn och detta grevskap omändrades år 1218 till furstendömet Anhalt. År 1252, efter det att Henrik I av Anhalt hade avlidit, delade hans tre söner upp furstendömet sinsemellan.


Mynten från Anhalt finns utförligt beskrivna i litteraturen, men furstendömets mynt från andra halvan av 1200-talet har man ännu inte lyckats fördela på de då verksamma furstarna.

Här presenteras fem anonyma mynt från Anhalt från andra halvan av 1200-talet.


förstoring 6 ggr

Brakteat, anonym furste, Anhalt, 2:a halvan av 1200-talet.
Diam 22 mm   vikt 0,500 g   ref: Thormann 278, Bonhoff 554
Anhalts vapensköld mellan två kupoltorn ovanför en mur.
Nedanför muren finns två kulor.
förstoring 6 ggr

Brakteat, anonym furste, Anhalt, 2:a halvan av 1200-talet.
Diam 20 mm   vikt 0,490 g   ref: Thormann 382
Furste sittande på en mur med fana i vardera handen
och klot på ömse sidor om sina ben.
förstoring 6 ggr

Brakteat, anonym furste, Anhalt, 2:a halvan av 1200-talet.
Diam 19 mm   vikt 0,570 g   ref: Thormann 343, Kestner 1788
Furste med svärd och dubbelkulkors mellan två torn.
förstoring 6 ggr

Brakteat, anonym furste, Anhalt, 2:a halvan av 1200-talet.
Diam 20 mm   vikt 0,240 g   ref: Thormann 394 var (ett sällsynt mynt)
Furste mellan två lansar sittande på en båge
mellan två utåtvända sköldar.
förstoring 6 ggr

Brakteat, anonym furste, Anhalt, 2:a halvan av 1200-talet.
Diam 20 mm   vikt 0,550 g   ref: Thormann 420, Kestner 1791, Bonhoff 556.
Furste sittande mellan två: kupoltorn.


Furstendömet Anhalt vid omkring år 1300.  


Grevskapet Askanien blev furstendömet Anhalt

Medlemmarna av släkten Askanien hade sin bas i grevskapet med samma namn redan under det tidiga 1000-talet och de var markgrevar av Brandenburg under åren 1134-1320.

I nedanstående tabell visas att Albrecht I Björnen (av släkten Askanien) var hertig av Sachsen under åren 1139-1142, men han tvingades bort av Henrik Lejonet (av ätten Welf) som ansåg att Sachsen tillhörde honom.

Fredrik Barbarossa, som hade valts till Tyskromerska rikets kung år 1152, tröttnade med tiden på Henrik Lejonet, som hellre stred för egna syften än nationen, och han avsattes år 1180. Istället insattes Bernhard I av släkten Askanien som hertig av Sachsen samtidigt som Sachsens gränser och utbredning ändrades radikalt.[1]


Askaniensläktens medlemmar är markerade med blå text i följande tabell.

grevar av Askanien   hertigar av Sachsen   kungar av Tyskromerska riket
 Otto ca 1080-1123  Lothar I av
 ätten Supplinburg
 1106-1137
 Även tysk kung -->
 Henrik V av Saliska ätten
 1106-1125

 Lothar III av
 ätten Supplinburg
 1125-1137

 Albrecht Björnen
 1123-1170
 även hertig
 av Sachsen
 Henrik II "den stolte"
 av ätten Welf
 1137-1139

 Albrecht Björnen
 av ätten Askanien
 1139-1142

 Henrik Lejonet
 av ätten Welf
 1142-1180
 Konrad III
 av ätten Hohenstaufen
 1138-1152

 Fredrik I Barbarossa
 av ätten Hohenstaufen
 1152-1190
 Bernhard
 1170-1212
 även hertig
 av Sachsen
 Bernhard
 av ätten Askanien
 1180-1212
 Henrik VI av
 ätten Hohenstaufen
 1190-1197

 Filip (av Schwaben) av
 ätten Hohenstaufen
 1198-1208

 Otto IV av ätten Welf
 1208-1215
 Henrik I
 greve av Askanien
 1212-1218
 furste av Anhalt
 1218-1252
 Albert I av
 ätten Askanien
 1212-1260
 Fredrik II av
 ätten Hohenstaufen
 1212-1250

 Konrad IV av
 ätten Hohenstaufen
 1250-1254
 Furstendömet Anhalt
 delades upp i tre
 delar efter år 1252
 Johann I & Albert II
 av ätten Askanien
 samregerade 1260-1282

 DET STORA
 INTERREGNUM
 1254-1272
 Av följande släktdiagram framgår hur furstendömet Anhalt delades upp i tre delar av ättlingarna till Henrik I strax efter år 1252.

Klicka i diagrammet för ytterligare info.
Av diagrammet framgår att det är sju personer som var furstar i Anhalt under andra halvan av 1200-talet.


Furstar av
  Anhalt-Aschersleben 

 :
1252-1266   Henrik II
1266-1283   Henrik III
1266-1305   Otto I
   
Furstar av
Anhalt-Bernburg

 :
1252-1287   Bernhard I
1287-1291   Johann I
1287-1323   Bernhard II
   
Furstar av
Anhalt-Köthen
(Anhalt-Zerbst)
1252-1298   Siegfried I  
   
   


Det finns mycket som tyder på att Anhalts delområden till en början hade följande namn:

    Aschersleben, Bernburg, Köthen.

På 1300-talet utvidgades Anhalt och de tre delområdena fick följande namn:

    Aschersleben, Bernburg, Zerbst.

Se följande två kartor som styrker att det tredje delområdet bytte namn. Se också att myntorten Wegeleben låg inom Anhalts gränser under andra halvan av 1200-talet, men ett större landområde avträddes från furstendömet i början av 1300-talet varvid myntorten Wegeleben hamnade utanför Anhalts gränser.

Furstendömet Anhalt år 1259.

Furstendömet Anhalt under första halvan av 1300-talet.
Brakteatpräglingen i Anhalt med omnejd
under andra halvan av 1200-talet

1. Anhalts myntorter (hade samma myntfot som Wittenberg)

- Köthen Anhaltsfurstarnas myntverk
- Aschersleben   Anhaltsfurstarnas myntverk
- Wegeleben Anhaltsfurstarnas myntverk
- Nienburg kloster med mynträtt

2. Myntorter utanför Anhalt

- Magdeburg biskopsmynt med egen myntfot
- Wittenberg adlig myntort, samma myntfot som Anhalt
- Goslar kejserlig myntort
- Halberstadt biskopsmynt
- Quedlinburg   kloster med mynträtt


Fördelningen av myntproduktionen i Anhalt på myntherrar och myntorter från mitten av 1100-talet till omkring år 1300

  myntherre   myntort   mynt   ref Thormann  
  Albert Björnen
  greve av Askanien
  1123-1179
  Ballenstedt och Köthen   brakteat     9-31
  Aschersleben   brakteat    32-43
  Wegeleben   denar (halvbrakteat)      44-48
  Bernhard
  greve av Askanien
  1170-1212
  Köthen   brakteat    54-176
  Wittenberg   denar   177-178
  brakteat   179-225
  Henrik I
  greve av Askanien
  1212-1218
  furste av Anhalt
  1218-1252
  Aschersleben, Wegeleben, Köthen   brakteat   226-268

  Anonyma furstar  
  2:a halvan av
  1200-talet 

 
  Aschersleben, Wegeleben, Köthen    brakteat   269-432
  Otto I och
  Henrik III
  samregerande furstar
  av Aschersleben
  1266-1283
  Aschersleben och Wegeleben   denar   434
  brakteat   435-441
  Otto I
  ensam furste av
  Aschersleben
  1283-1305
  Aschersleben och Wegeleben   denar   442-445
  hälbling   446
  brakteat   447-467
  Bernhard I
  furste av Bernburg
  1252-1287
    ?   denar   469-470
  Bernhard II
  furste av Bernburg
  1287-1318
    ?   denar  471-473
  hälbling   474
  Siegfried I
  furste av Köthen/Zerbst  
  1252-1298
    Köthen ?   denar   475-479


Under andra halvan av 1200-talet slog således anhaltfurstarna mynt i Aschersleben, Wegeleben och Köthen. Den exakta fördelningen av myntproduktionen på myntherrar och myntorter under perioden saknar vi kunskap om. De fem mynten som presenterades inledningsvis ingår i denna myntgrupp.Det stora myntfyndet i Aschersleben år 1888

Vid utgrävningar i Aschersleben år 1888 uppdagades en omfattande myntskatt som nedlagts omkring år 1360. Myntskatten bestod av 11.500 mynt, främst från Tyskland, men den omfattade även mynt från England, Ungern och Florens.

Skatten beskrevs första gången i Berliner Münzblätter 1899.
Slutsats

De fem mynten som presenterades inledningsvis är slagna vid något eller några av följande myntverk:

- Aschersleben
- Wegeleben
- Köthen


Följande furstar var verksamma i Anhalt under andra halvan av 1200-talet:

- Henrik II
- Henrik III
- Otto I
- Bernhard I
- Johann I
- Bernhard II
- Siegfried I


Kanske kommer kunskapen en dag att öka om de enskilda furstarna av Anhalt under andra halvan av 1200-talet så att vi kommer till insikt om hur mynten ska fördelas mellan dem.


Fotnoter
 
[1]   Mer att läsa om Fredrik Barbarossa och Henrik Lejonet   << här >>
 


Litteratur
 
Thormann, Heinz   Die anhaltlischen Münzen des Mittelalters, Münster 1976
 
Thormann, Heinz   Die Münzen der Herzöge von Sachsen aus dem Hause Anhalt
1212-1422, Münster 1982
 
Svensson, Roger   Renovatio Monetae, Stockholm 2012
 Foto och grafik av författaren.

Bakgrunden till kartan är hämtad från wwww.pleiades.org.

Underlagen till Anhalts städer och utbredningsområde är hämtade från
https://de.wikipedia.org/wiki/Askanier#/media/File:Map_of_Anhalt_(1259).svg
resp. från Thormann 1976.


Dokumenthistorik

2018-01-08   En första utgåva          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98