In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-08-20

 

Hemidrachm från Sparta

Av Lennart Castenhag

Spartas storhetstid inföll omkring år 500-340 f.v.t. och under den tiden präglades inga mynt i Sparta. Anledningen var att man ansåg det vara ett dekadent hantverk och ett tecken på vekhet.

Lykurgos levde på 700-talet f.v.t. och han anses ha lagt grunden till Spartas samhällsordning och synsätt. Enligt Plutarchos (46-120 e.v.t.) gav Lykurgos order om att alla handelstransaktioner inom Sparta skulle göras upp med järnbitar som betalning istället för mynt. Förbudet varade fram till år 309 f.v.t. då kung Areus I av Sparta (död 265 f.v.t.) lät prägla silvermynt inspirerade av Alexander den stores mynt.

Under det första århundradet f.v.t. hade Spartas militära styrka dämpats och Sparta anslöt sig till Achaiska förbundet, en federationen av omkring 40 städer och byar på Peloponnesos som hade bildats för att etablera ett gemensamt försvar. Under den här tiden präglade man i Sparta Hemidrachmer för soldaternas sold. Dessa mynt hade en utformning som liknade det mynt som presenteras nedan.


6 ggr förstoring

AR Hemidrachm, ca år 85 f.v.t.
Myntort: Sparta

Diam 14 mm.   Vikt 2,17 g.   Ref: HGC 5:643

Åtsida: Zeus huvud vänt åt höger inom en pärlring.

Frånsida: Monogram för Achaiska förbunder.
Inom en lagerbladskrans ser vi bland annat
två figurer på ömse sidor om ett X.
Som huvudbonad bär de pileus.
Under X finns tecknet ω som antyder vem som var magistrat i Sparta.

Foto: cngcoins.com


En pileus var en filthatt med svag antydan till brätte.

Lakedaimon vad det namn Homeros och Herodotos använde på Sparta. Enligt Platon var folket i Lakedaimon ordkarga vilket är bakgrunden till uttrycket lakonisk. Staden Lakedaimon (Sparta) låg mitt i Lakonia, ett område som omfattade den sydöstra delen av Peloponnesos.Achaia är en region på nordkusten av Peloponnesos.


Grafik av författaren


Litteratur

Oliver D Hoover. The Handbook of Greek Coinage Series, Volume 5.Dokumenthistorik

2019-08-20   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98