In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2017-06-01

 

Solidusmynt med sammanblandade omskrifter och monogram

Av Lennart Castenhag, Erik Lie och Ingemar Svenson


Elbing och Riga är exempel på städer i Baltikum där svenskarna lät slå mynt på 1600-talet, bland annat solidus. Här presenteras en solidus från vardera staden, och i bägge fallen har Gustav II Adolfs och Christinas monogram förväxlats så att de inte stämmer överens med omskrifterna. Det finns anledning att ifrågasätta huruvida mynten är äkta.


Introduktion - "Elbing staden" och "Elbing kronan"

I Elbings myntverk producerades mynt för svenska regenter, men staden hade också själv mynträtt, dvs staden hade rätt att slå mynt för egen räkning i myntverket. Av frånsidans omskrift framgår om en given solidus är utgiven av staden Elbing eller om det är en svensk regent som är myntherre.

En solidus har en diameter av ca 15 mm och en vikt av ca 0,5 g. I det följande visas mynten i ca 8 ggr förstoring om du läser på datorskärm. På telefon, surfplatta och pappersutskrift kan annan förstoringsgrad gälla.

Elbing − stadens egen myntutgivning

Foto: Künker auktion 286, lot 1033

GVS ADO ( ) D G REX S     SOLIDVS CIVI ELB 1629

Gustav Adolf av Guds nåde Sveriges konung ) ( solidus från staden Elbing 1629.Bilden lånad från en internetauktion

CHRIS DG ( ) REG SVE     SOLIDVS CIVI ELBING 34

Christina av Guds nåde Sveriges drottning ) ( solidus från staden Elbing 1634Elbing − den svenske kungens myntutgivning

Foto: Künker auktion 286, lot 1404

GVS ADO ( ) D G REX S     SOLIDVS REG SVEC 32

Gustav Adolf av Guds nåde Sveriges konung ) ( solidus från kungariket Sverige 1632

Någon solidus med Christinas åtsida och med frånsidans text SOLIDVS REG SVEC är inte känd.* * * En märklig solidus från Elbing * * *
        (stadens myntutgivning)

GVS ADO ( ) D G REX S SOLIDVS CIVI ELBING 30

Gustav Adolf av Guds nåde Sveriges konung ) ( solidus från staden Elbing 1630
Monogram: R inom C

Det är något ytterst märkligt med denna solidus. Christina var bara fyra år då myntet präglades och ingen kunde då förutse att hon inom två år skulle axla sin fars roll − visserligen med Axel Oxenstierna som förmyndare.

Det är således en omöjlighet att Christinas monogram skulle kunna finnas på mynt år 1630. Myntet måste vara slaget tidigast år 1633 (eftersom Gustav II Adolf dog i Lützen den 6 november 1632). Myntets omskrift på åtsidan och årtalet på frånsidan är således fel. Dessutom ser utformningen av GV i GVS konstigt ut liksom stadsvapnet på frånsidan.

 
Stadsvapnet på ett GIIA-mynt Stadsvapnet på ett christinamynt

Observera att det ska vara två kors ovanför varandra i stadsvapnet. Det undre korset ska dessutom vara incusepräglat

Med dessa iakttagelser sammantagna måste myntets äkthet ifrågasättas. Nedan visas två korrekta exempel på solidus för Gustav II Adolf och Christina.Två korrekta mynt som jämförelse till ovan märkliga mynt

Foto: Uppsala Universitets Myntkabinett

Solidus 1631, Gustav II Adolf, Elbing (stadens utgivning)
Monogram: A inom GFoto: Uppsala Universitets Myntkabinett

Solidus 1634, Christina, Elbing (stadens utgivning)
Monogram: R inom C* * * En märklig solidus från Riga * * *

CHRISTINA DG R S     SOLIDVS CIVI RIG . . . . .
Monogram: A inom G

Denna solidus, med icke identifierat årtal, var antagligen avsedd för Christina, men det råkade bli fel monogram. A inom G står för Gustav II Adolf.

Sist i frånsidans omskrift förväntar man sig finna årtalet, men det tecken som står där mellan två kolon är inte lätt att tyda. Se följande bildserie.

Man kan fråga sig om myntet är äkta eller om det är en suczawa-förfalskning. Det är känt att Riga utsattes för en omfattande myntförfalskning under 1600-talet. Om det kan du läsa här:
https://www.numismatik.se/2nyheter/Man_utstalln_Suczava_ten/ST.php

Nedan visas två korrekta exempel på solidusmynt från Riga för de bägge regenterna.Två korrekta mynt som jämförelse till ovan märkliga mynt

Solidus 1625, Gustav II Adolf, Riga.                                   Foto: Lennart Castenhag
Monogram: A inom G


Solidus 1650, Christina, Riga.                             Foto: Uppsala Universitets Myntkabinett
Monogram: Vase inom ett CEpilog

De två mynt som här har presenterats med monogram som inte överensstämmer med omskrifterna är sannolikt inte äkta. Rigamyntet är troligen en suczawaförfalskning, eftersom en stor förfalskningsattack riktades mot Riga från Suczawa. Elbingmyntets ursprung är lite mer osäkert, men i SB-boken omnämns en suczavaförfalskning för Elbing från 1635 med Christinas monogram.Litteratur

Ahlström, Almer, Jonsson. Sveriges besittningsmynt (SB-boken). Stockholm 1980.Dokumenthistorik
2017-06-01   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98