In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2015-04-04

 

Roms första silverdenarer

Av Lennart Castenhag

Under åren 218-201 fvt var det krig mellan republiken Rom och Karthago. Detta krig har gått till historien som det andra puniska kriget [1] och har särskilt uppmärksammats på grund av den fenikiske härföraren Hannibal och hans krigselefanter. År 218 fvt tågade Hannibal från Spanien genom Gallien och över Alperna mot Rom med sina elefanter. Skräckslagna mötte de romerska soldaterna den angripande hären. Det blev en kostsam uppgörelse för bägge parter som slutade med att Hannibal besegrades.

För romarna medförde kriget att statens finanser hamnade i obalans. För att komma ur knipan beslutades om en myntreform år 212/211 fvt. De romerska mynten hade hittills varit av koppar eller brons. Hädanefter skulle ekonomin baseras på silver.

Det nya silvermyntet kallades denarius och det skulle ha en vikt av 1/72 libra vilket motsvarar 4,5 g. Namnet denarius kommer av det latinska delningstalet deni, dvs 1/10, vilket syftade på att en tiondels denarius motsvarade värdet av 1 as. Mynten försågs också med ett X vilket förtydligade förhållande mellan denarius och as.


En av de första romerska silverdenarerna från åren 211-206 fvt.   18,2-19,2 mm   3,935 g   Ref. Sear 39 [2]

På myntets åtsida ser vi gudinnan Roma med hjälm. Hon personifierade staden Rom och den romerska staten. Bakom Roma är det ett X som utvisar valören.

På myntets frånsida syns två mansfigurer till häst i full gallopp. De två männen anses vara Castor och Pollux, dvs dioskurerna. Under den främre hästen syns ett ymnighetshorn och längst ned på myntsidan står det ROMA inom en ram.

Den romerska myntreformen tycks ha infriat förväntningarna. Finanserna återhämtade sig och Rom övergick från att vara en stadsstat till ett gradvis ökande imperium. Efter Västroms kollaps år 476 återuppstod denaren i det Frankiska riket − men bara till namnet.Foto av författarenFotnoter

[1] Det utkämpades sammanlagt tre puniska krig. Det första varade under åren 264-241 och bestod av ett antal sjöslag. Det tredje och avslutande kriget pågick under åren 149-146 vilket slutade med att Karthago lades i ruiner. Puner var romarnas namn på fenikierna som hade grundat Karthago.

[2] D.R Sear, Roman Coins and their Values, 2000.

          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98