In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2013-11-05

 

En liten medalj

Av Ingemar Svenson

Ibland fastnar man för ett objekt som ligger utanför det egna samlarområdet. En medalj som såldes på en utländsk auktion fångade mitt intresse julhelgen 2012. En "dödsmedalj" från 1632 över Gustaf II Adolf för att citera den tyska auktionsbeskrivningen. Auktionen skulle sluta inom en halvtimme och jag hann inte med några större efterforskningar innan jag köpte den. Kanske var det en trevlig rar medalj jag köpt? Fantasin skenade iväg! Medaljen anlände efter en dryg vecka och visade sig vara betydligt mindre än jag trott. I efterhand kan jag också konstatera att det inte var någon raritet. Under det gångna året har jag sett minst fyra-fem liknande medaljer till salu och oftast till ett betydligt bättre pris än det jag betalade...Medaljen visas här i nästan 4 ggr förstoring.

Jag skulle nu kunna avsluta denna lilla historia med visdomsorden "gör hemläxan, innan du köper något". För visst kan vi alla hålla med om att kunskapsköpen är de inköp som värmer mest, när vi själva sitter inne med den kunskap övriga budgivare saknar.

Med medaljen följde namnet på den tidigare ägaren, en för mig okänd tysk vid namn Helmuth von Moltke (1800-1891). En slagning på nätet gav snabbt svar på vem denne Moltke var. Han var inte helt okänd utan han var generalfältmarskalk för den framgångrika Preussiska armén och en av fältherrarna i bl.a. det fransk tyska kriget 1870-71 (och dessutom Generalstabschef för Tyskland 1871-1888). Molke ska dessutom ha varit stor beundrare av de svenska kungarna Gustaf II Adolf och Karl XII, och ska ingående ha studerat deras krigskonster. Varför denna lilla medalj kanske låg honom extra varmt om hjärtat?

Moltke besökte Sverige vid åtminstone ett tillfälle och då i samband med att han erhöll Serafimerorden av kung Oscar II (den 10 augusti 1881 på Drottningholms Slott). Vid detta besök gjordes också en visit vid Vaxholms fästning. Det sägs att Moltke bara log två gånger i hela sitt liv. Första gången ska ha varit när hans svärmor dog, andra gången när han såg det svenska försvarets stolthet!

Även vad gäller medaljen fick jag snabbt träff vid mina efterforskningar. Medaljen finns avbildad både i Brenner 1691 och 1731. Medaljen finns även med i Hildebrands corpusverk över Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, där betecknad som nummer 64. Medaljen beskrivs av Hildebrand som en medalj för att visa de Tyska protestanternas glädjebetygelser över Gustaf Adolfs segerrika kamp mot trosfrihetens fiender.Brenners skiss från 1731

Texten på medaljen "GLADIVS DOMINI ET GEDEON" är hämtad från sjunde kapitlet i Domarboken, berättelsen om Gideons seger över midjaniterna. Fritt översatt från latin lyder texten "Herrens och Gideons svärd". Vilket också symboliseras på medaljen av svärdet som sticks upp mot skyn.

Vad jag vill beskriva i denna lilla notis är lite av det som är tjusningen med numismatik. Objektet i sig kan vara litet och obetydligt men historien kring objektet båda lärorik och spännande. Min rekomendation måste bli, lär dig mer om dina objekt! Den numismatiska litteraturen men även annan litteratur och inte minst Internet har mycket att tillföra. Den lilla oansenliga medaljen har avsevärt ökat på mina kunskaper om tysk och svensk krigshistoria, vem Moltke var m.m. Medaljen fick mig t.o.m. att damma av min gamla konfirmationsbibel!

Foto: författaren          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98