In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2015-10-26

 

Myntfynd från Norrköpingsmässan 24 okt 2015

Av Lennart Castenhag

Begreppet "myntfynd" för väl närmast tankarna till mynt som upphittats under mer eller mindre spektaktulära omständigheter. I det följande ska vi stifta bekantskap med ett mynt som upphittats på en mässa.


förstoring 4 ggr

Denier, 900-tal, anonym biskop, le Puy
17,4 x 18,3 mm   0,850 g   Ref: Duplessy 838

Åtsidans omskrift i retrograd: SCE MARIA
I fältet: ett sexarmat kors

Frånsidans omskrift: + MONETA
I fältet: ett kors inom inre pärlringen


Några mynt av den här typen hittades 1963 i den stora myntskatten i Fecamp, obj nr 8522-8537[1]. Det aktuella exemplaret inköptes på Norrköpingsmässan den 24 okt 2015, men eftersom proveniensen inte är känd kan det inte fastställas huruvida myntet härrör från Fécampskatten[2].

Man kan inte se särskilt mycket av myntets omskrifter eftersom myntämnet har varit alltför snålt tilltaget. En första tanke är att myntet har utsatts för silverstöld, men det är inte särskilt sannolikt eftersom mynt från le Puy ofta präglades på för små myntämnen. I extrema fall syns inget alls av omskrifterna.

På nedanstående bild har försök gjorts att rekonstruera myntet med en diameter som motsvarar stamparna fullt ut (27,5 mm). Men så stora mynt präglades inte i le Puy på 900-talet.

Att rekonstruera ett mynts omskrifter utifrån så minimala rester resulterar i en grov gissning. Typsnittet går inte att fastställa och eventuella avsteg i omskriften från vad som är gängse enligt referenshandböckerna slinker också förbi. Innehållet i ovanstående bild får således tas med en "stor nypa salt".


Den franska staden le Puy

Le Puy i regionen Auvergne i södra Frankrike blev biskopssäte i slutet av 300-talet. De äldsta delarna av katedralen i Le Puy är från 400-talet, och katedralen har sedan ändrats och kompletterats i omgångar. Karl den store besökte katedralen år 772.

Jakobsleden, för den som vill pilgrimsvandra till Santiago de Compostela, startar i le Puy. Leden är 160 mil och den förste som gick den var biskop Gottskalk av le Puy år 950. Heliga Birgitta gick leden år 1343.Foto och grafik av författaren

Fotnoter
[1] Duplessy nr 838.
[2] I den franska byn Fecamp hittades år 1963 en myntskatt om tusentals mynt från åren 980-985. Myntskatten är en av de största som någonsin hittats från det "vikingatida" Västeuropa. Den kände numismatikern Francoise Dumas-Dubourg har skrivit om myntfyndet i boken LE TRÉSOR DE FÉCAMP ET LE MONNAYAGE EN FRANCIE OCCIDENTALE.


Referenser
- Dumas-Dubourg, Francoise. Le trésor de Fécamp et le monnayage en Francie
   occidentale, Paris 1971.
- Duplessy, Jean. Les monnaies Francaises feodales, Paris 2004.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98