In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-06-14

 

Klipping halvöre 1627 med märklig krona

Av Lennart Castenhag

Gustav II Adolfs kopparklippingar, halvöre Säter 1627 typ 10, är kända med antingen krona A eller F på frånsidan. På senare år har två sådana klippingar med mycket säreget utformade kronor sålts på myntauktioner.

Det rör sig om två klippingar som är stämpelidentiska. Klippingarna är hammarpräglade halvören med ram, och de är präglade i Säter 1627. Bråkstreck saknas i valören och årtalet har formatet Z7 vilket står för 1627. Så lång följer mynten vad som ska gälla för klippingar typ 10 enligt Ottossons referensverk (Antikören).

Det märkliga med de klippingar som vi här presenterar är att de har försetts med en krona på frånsidan som inte motsvarar någon av de kända kronorna för kopparklippingar. Oturligt nog är myntens präglingskvalitet inte den bästa vilket innebär att alla detaljer i kronan inte framträder fullt ut, men med ledning av konturen för kronan kan det fastställas att det rör sig om en icke hittills beskriven krontyp.

Det har framförts teorier om att "frånsidans krona och vänstra pilspetsen skulle vara uppgraverad", men dessa teorier kan avfärdas eftersom pilspetsen är utformad enligt vad som förekommer på halvöres klippingar från Säter.

Frånsidans krona är dock ett mysterium. Enligt referenslitteraturen är det hittills känt att kopparklippingar typ 10 antingen har krona A eller F. Här rör det sig om en helt annan krona.Från privat samling,
ex Misab 3, lot 1102.
      Vikt 11,75 g.
  Foto: L Castenhag
  Från privat samling,
ex Misab 13, lot 682.
      Vikt 13,26 g.
      Foto: Misab


Den säregna kronan visas nedan i jämförelse med kronorna A och F.
Klippingar med krona A respektive F som jämförelse.

Följande bild visar frånsidor för två klippingar halvöre Säter 1627, typ 10. Mynten är hammarpräglade med ram. Bråkstreck saknas i valören och årtalet har formatet Z7.

Alla detaljer på dessa två klippingar överensstämmer med vad vi kan se på mynten som presenterats inledningsvis − bortsett från frånsidornas kronor.

 
Klipping med krona A.
Från privat samling.
Foto L Castenhag
Klipping med krona F.
Observera den trubbiga pilspetsen.
Foto Misab 10.
Epilog

Oturligt nog går det inte att identifiera alla detaljer på den nya kronan. Den dag då ett mynt med bättre präglingskvalitet dyker upp kan kronan förhoppningsvis åsättas en typbeteckning.


Referenslitteratur

Antikörens myntauktionskatalog nr 16  per den 18 mars 1995.

"Misab" står för Myntauktioner i Sverige AB.Dokumenthistorik

2019-06-14   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98