In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-07-11

 

Immobilisering

Av Lennart Castenhag

Immobilisering är ett begrepp som dyker upp i olika sammanhang som t ex inom medicinteknik, bioteknik och numismatik. Uttrycket kommer av latinets immobilis i betydelsen orörlig. Här ska vi titta lite närmare på begreppets innebörd inom numismatiken.

I Nanouscha Myrbergs doktorsavhandling Eget värde från 2008 förklaras begreppet så här:

orörlig typ, ett mynt som präglades med små förändringar under ett sekels tid.

I Roger Svenssons Renovatio Monetae från 2012 förklaras begreppet så här:

. . . . . långlivade mynt brukade bara bytas ut i samband med regentskiften. Men ibland gick man ännu längre med de långlivade mynten och skapade immobiliseringar. Detta var typer som var oförändrade under en lång period − ibland flera sekler − trots att nya myntherrar eller regenter tillträdde.Exempel från 1100-talets Frankrike

På 1100-talet började grevarna prägla silvermynt (denier) i staden Angouleme. Vem av grevarna som var myntherre har ingen lyckats fastställa. Wullgrin II var greve i Angouleme under åren 1120-1140 och hans son William VI innehade grevetiteln under åren 1140-1179. Någon av dessa grevar skulle kunna vara myntherrar. Kanske hade myntet samma utseende under bägge dessa grevar.

Denier, 1130-1180, anonym greve, staden Angouleme
Diam. c:a 18,5 mm.   Vikt 0,865 g.   Ref: Boudeau 445
Åts. omskrift: + LODOICVS   Ludvig
Fråns. omskrift: + EGOLISSIME   Angouleme[1]

Myntet är präglat i kung Ludvigs namn. Vilken Ludvig är det? Inom litteraturen gissar man ofta på Ludvig IV "från andra sidan havet" (fransk kung 936-954), samt att myntet är från mitten eller andra halvan av 1100-talet.


Exempel från 800- och 900-talets Frankrike

Här visas tre mynt som har ett karolusmonogram på åtsidan. Mynten är av typen GRATIA D-I REX (GDR) och av frånsidans omskrift framgår att de är slagna för en myntherre med anknytning till staden Le Mans (CINOMANIS CIVITAS).
I diagrammet kan vi urskilja tecknen K R L S vilka står för Karolus.

Med ledning av karolus-monogrammet skulle man kunna tro att alla mynt är präglade för kungar med namnet Karl, men så är det inte. Alla tre myntherrar i exemplen nedan är inte ens kungar.Denier, 864-877, Karl den skallige, Le Mans
Diam. 20 mm.   Vikt 1,76 g.   Ref: MEC(1) 872-874.
Åts. omskrift: + GRATIA D-I REX   Kung av Guds nåde
Fråns. omskrift: + CINOMANIS CIVITAS   Le Mans
Foto: cngcoins.com

Karl den skallige var Västfrankiska rikets kung under åren 840-877.Denier, 898-922, Karl III "den enfaldige", Le Mans
Diam. 20 mm.   Vikt 1,43 g.   Ref: MEC(1) 993-995.
Åts. omskrift: + CRATIA D-I REX   Kung av Guds nåde
Fråns. omskrift: + CINOMANIS CIVITAS   Le Mans
Foto: L Castenhag

Karl III "den enfaldige" var Västfrankiska rikets kung 898-922 (avsatt).Denier, 955-991, Hugo II, Le Mans
Diam. 21 mm.   Vikt 1,26 g.   Ref: Fecamp 8310.
Åts. omskrift: + CRATA D-I REX   Kung av Guds nåde
Fråns. omskrift: + CINOMANS CIVITAS   Le Mans
Foto: cngcoins.com

Hugo II föddes ca. år 920 och han gick ur tiden år 992. Hugo II var greve av Maine. Han var Hugo den stores vasall, men efter det att denne gick ur tiden år 956, slog han sig samman med Fulk II av Anjou och Theobald I av Blois i syfte att uppnå självständighet, vilket också lyckades.

På franska heter greven Hugues och på engelska heter han Hugh.Fotnoter

{1] Inskriften EGOLISSIME har vållat problem för de auktionshus som saluför dessa mynt. För att slippa brottas med översättning av latintexten, föreslår man kort och gott att EGOLISSIME står för staden Angouleme.Referenser
Boudeau   E Boudeau. Monnaies Francaises. Maastricht 1970.
MEC(1) Grierson & Blackburn. Medieval European Coinage, Vol 1. Cambridge 1986.
Fecamp Francoise Dumas.   Le Tresor de Fecamp. Paris 1971.
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98