In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2013-10-03

 


Gotar med högervänt lamm


Av Kjell Holmberg


Den gotländska örtugen − goten − präglades i mycket stort antal under mer än 100 år. De äldsta gotarna kan dateras till ca 1330/40, och de yngsta till ca 1450. Goten präglades alltså dels under svenskt styre, dels (efter 1361) under dansk överhöghet. Den exakta kronologin är dåligt utredd, men lite grovt kan man dela in gotarna i en äldre grupp med mynt vägande ett gram eller mera, och en yngre grupp med mynt som dels är aningen mindre till formatet, dels väger bara drygt hälften av vad mynten i den äldre gruppen brukar väga.

Gotens principiella utförande är uniformt under hela denna period, även om stilvariationerna är mycket stora. På åtsidan en liljeväxt, och på frånsidan Guds lamm − Agnus Dei. Inskriften (ofta med smärre stavfel) börjar på åtsidan MONETA CIVITATIS, och fortsätter på frånsidan WISBVCENSIS. Vilket alltså betyder "Staden Visbys Mynt".

På samlarmarknaden hör goten till de allra vanligast förekommande medeltida mynten från nuvarande svenskt område. Ett hyggligt exemplar behöver inte kosta mer än några hundralappar.

Precis som man kan förvänta sig av en omfattande myntning under lång tid, så är variationerna i bildmotiven (liljan och lammet) stora. Lagerqvist väljer att som varianter inom den äldre gruppen lyfta fram lammets gloria (LL XXXV:1a-c). Minst lika stora variationer finns dock i andra detaljer som liljans utförande, fanan/flaggan, lammets päls etc. Som enda avvikande "huvudtyp" påvisar Lagerqvist existensen av gotar med högervänt lamm (LL XXXV:2). Denna är också den gote som av Lagerqvist ges den högsta värderingen. Och detta är helt korrekt − gotar med högervänt lamm är ytterst rara. Faktiskt så rara att man vid utgivandet av Lagerqvists bok om medeltidsmynt 1970 inte hittade något exemplar i KMK som kunde avbildas med foto, utan man fick nöja sig med att illustrera typen med en teckning ur Haubergs Gullands Myntvæsen från 1891!

Ytterst få gotar med högervänt lamm finns i privata samlingar, och även i museer är den mycket rar. Antalet offentligt utbjudna exemplar under de senaste decennierna torde understiga tio. När Ahlströms mynthandel utbjöd ett mediokert exemplar på auktion 17 (utrop nr 20) år 1978, så betecknades den som RRRR, med kommentaren "Troligen det enda kända exemplaret i privat ägo av denna typ". Priset blev hela 3100 kr, vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 11000 kr. Beskrivningen 1978 var kanske aningen "optimistisk", ty sedan dess har jag noterat ytterligare sju exemplar av högervända gotar i privat ägo. En intressant observation är att två av dessa uppenbarligen hör till den yngre gruppen, alltså LL XXXV:4 − men med högervänt lamm! Denna väsentliga typ saknas i Lagerqvist 1970, men finns noterad i Myntboken 2010 (sidan 37: mynt F).

Nedan illustreras två "reguljära" gotar med vänstervänt lamm − dels en äldre gote, LL XXXV:1a, dels en yngre, LL XXXV:4. Därunder avbildas tre gotar med högervänt lamm, två ex av LL XXXV:2, och ett ex av den yngre typen som inte finns noterad i LL. Observera att utförandet av den äldre goten antingen är fint graverad eller mera grovt utförd. Man kan kanske tillåta sig att leka med tanken att den sistnämnda möjligen är en samtida imitation eller förfalskning?

gotar-vv.jpg

gotar-hv.jpgAlla fotografier är av författaren.
Dokumenthistorik

2013-10-03   kopierat från Gorgons hemsida          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98