In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2023-01-24

 

Ettöring 1735 med årtal på bägge sidor −

 

tomslag eller dubbelprägling?

 

Av Lennart Castenhag

En bild av 1700-talsöre kom in till redaktionen. Inte för att det råder oklarhet om vad för slags mynt det är frågan om. Frågan gällde snarare hur det kan komma sig att myntet har fått det utseende som det har − med årtal på bägge sidor.

Att det är 1 ÖRE SM 1735 är ju lätt att se.

På monogramsidan kan vi se pilfjädrarna från dalavapnet och årtalet 1735. Vi kan också se rester av Fredrik I:s monogram upptill till höger. På årtalsidan kan vi se dalpilarna, valören och årtalet, men upptill är präglingen otydlig. Där finns också en del korrosion.

Hur har det kunnat bli så här − med årtal på bägge sidor? Som jämförelse visas en ettöring 1735 utan konstigheter.


mongramsida                                                                         årtalsida
1 öre SM 1735

"Tilltrasslade" mynt brukar uppstå vid tomslag, vilket innebär att stamparna har pressats mot varandra utan att det har funnits något myntämne emellan. Stamparna skadas och partiell incuse-prägling brukar bli resultatet av prägling med sådana skadade stampar. Exempel på ett mynt som präglats med stampar som skadats genom tomslag visas längre ned på sidan.

Det är inte frågan om tomslag i det aktuella fallet. Kvar står möjligheten att myntet är dubbelpräglat, men hur skulle det ha gått till? En möjlig förklaring är att myntet efter prägling har vänts upp och ned och därefter präglats en gång till.

På monogramsidan har årtalsidans präglingsmönster hamnat ovanpå kungakrona och monogram. Monogrammet skymtar kl 1 och rester av kungakronan kan ses kl 9.

På årtalsidan har monogramsidans präglingsmönster hamnat upptill till höger.

Hur kunde det bli så?

En förklaring är att myntdrängen stod i andra tankar, eller så blev han distraherad när han skulle ta bort det präglade myntet från släggverket och ersätta det med ett myntämne. Istället vände han på myntet och lade tillbaka det igen.

Släggverk. Teckning av Anton Swab 1723.Stampar skadade genom tomslag

Se följande mynt, en Sterling Guyennois som präglats med åtsidestamp som skadats genom tomslag. Frånsidans kors har gjort avtryck i åtsidan − ett incuse-avtryck (negativ prägling) har uppstått.

Sterling Guyennois 1361-1363, Bordeaux.
Diameter ca 19 mm.   Vikt 1,1 g.
Myntet är präglat för kung Edward III av England,
som var furste av Akvitanien under åren 1360-62.
Foto L Castenhag.Dokumenthistorik
2023-01-24   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98