In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-10-01

 

DALRANA-myntet − en stampstudie av ett säteröre 1627, Gustav II Adolf.

Av Lennart Castenhag


År 1627 hade Markus Kock ställt om myntproduktionen i Nyköping från valsverksprägling av kopparklippingar till valsverksprägling av runda kopparmynt. Det rådde stor efterfrågan på de nya mynten vilket innebar att även myntverket i Säter ställde om produktionen, men präglingsvalsarna fick man från Nyköping[1].

Ett av de mynt som präglades i Säter 1627 har väckt särskilt stor uppmärksamhet. I frånsidans omskrift finns en felstavning. Det står DALRANA istället för DALARNA. Myntet har fått referensnummer 3 i Sonesgårdens förteckning[2]. Mynt med denna felstavning är eftertraktade bland myntsamlare eftersom de är så sällsynta. Färre än tio mynt är kända och det ser ut att härröra från en och samma präglingsvals.

På en präglingsvals fanns flera myntbilder, exempelvis 6 st (Björk, SNT 3 1995), men det förefaller som om endast en av myntbilderna var felstavad. I detta sammanhang kan fyra olika åtsidesbilder identifieras, vilket tolkas som att fyra åtsidevalsar har varit i bruk för att producera de felstavade mynten.

Se bilden nedan. Med ledning av hur olika stampklumpar har förändrats ges här ett förslag till i vilken ordning de nio mynten har producerats och vilka valsar som har varit inblandade. Bilden nedan visar händelseloppet från vänster till höger.

Klicka på bilden för att se den i förstoring.   Alla mynten har likvända sidor.

De nio DALRANA-mynten är präglade med en och samma frånsidesvals.

Det märkliga är att de felstavade frånsidesbilderna ej följer efter varandra i obruten svit. Efter första DALRANA-bilden ser det ut som om frånsidevalsen har plockats ut ur valsstolen för att ersättas av en äldre kasserad frånsidevals. Efter en tid har DALRANA-valsen återinsatts samtidigt som en ny åtsidevals har tagits i bruk.

Observera också att åtsidevals A, som kasserades tidigt under det studerade förloppet, återinsattes i slutet av förloppet. Att så har skett kan innebära att något dramatiskt har inträffat, som t ex att åtsidevalsen havererade och man stod utan vals vilket resulterade i att det blev stopp i produktionen. Enda utvägen var att plocka fram den tidigare kasserade åtsidevalsen A.


Anledningen till felstavningen kan vi inte veta så mycket om. Kanske var det på grund av att graveringen utfördes i Nyköping?

Ulf Ottosson påpekar i Myntbloggen den 29 september att det heter valsbild, inte stamp. Naturligtvis har han rätt, men eftersom begreppet stampstudie förekommer i rubriken har stamp också använts i texten. Detta borde ha förklarats vilket härmed är gjort. Stampstudie är ett etablerat uttryck och förekommer företrädesvis i forskningssammanhang avseende vikingatidens och medeltidens mynt

Ottosson föreslår också att alla åtsidebilder torde ha funnits på samma vals. Det är möjligt att det var så, men varför växlar då åtsidebilderna under förloppet? Har man plockat ur valsen ur valsstolen och sedan satt tillbaka den igen − något roterad? Svaret på den frågan får vi nog aldrig.


Myntkatalog

Mynt 718


Mynt 708


Mynt 730


Mynt 733


Mynt 713


Mynt 739


Mynt 731


Mynt 732


Mynt 2369


Mynt SR075


Mynt F737


Mynt 2470b
Fotnoter

[1]   Se https://sonesgarden.se/GIIA-sidan/10_satervalsarna-1627/Satervals.html

[2]   https://sonesgarden.se/GIIA-sidan.htmlFoto

Mynt 708, 713, 718, 730, 731, 732, 733, 739   Bonistika-Monetarium

Mynt 2369, SR075   Lennart Castenhag

Mynt F737   Jan Holmberg

Mynt 2470b   Niklas Gussing

Grafik: författarenDokumenthistorik
2018-10-01   Ett nionde DALRANA-mynt (id 2470b) dök upp.
Dessutom har ett ytterligare mynt med åtsida D hittats (Mynt-708).
2018-09-27   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98