In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2022-09-29

 

Bronsmedalj Christina

Av Lennart Castenhag

Av de många medaljer som utkommit till minne av drottning Christina förtjänar Ernst Nordins medalj från 1989 att åter lyftas fram.

Bronsmedalj till 300-årsminnet av drottningens död 1689.
Gravör Ernst Nordin 1989, diameter 45,5 mm, vikt 51,60 g, upplaga 500 ex.
Medaljen gavs även ut i guld och silver.


Åtsida

Den 24-åriga drottningens porträtt i halv enface.
Omskrift CHRISTINA REGINA.
Till vänster om porträttet 1626 / 1689.
Under porträttet EN (Ernst Nordins signatur).
Därunder EFTER BECK

Frånsida

I förgrunden Porta del Popolo. I bakgrunden bland molnen skymtar slottet Tre Kronor i Stockholm som ett bleknande minne. År 1655 anlände Christina till Rom. Hon red genom Porta del Popolo med sitt följe för att tas emot av påven Alexander VII på det närbelägna torget.

Rand

MV BRONS.   MV står för Myntverket. Medaljen är således tillverkad på Myntverket i Eskilstuna (Kungliga Myntet).


Förlagan till porträttet

Förlagan till porträttet är David Becks oljemålning från 1650 som tillkom med anledning av Christinas kröning. På målningen tittar Christina upp under det att hon läser ett brev som hon håller i höger hand.

Den 24-åriga drottning Christina av Sverige målad av David Beck 1650.
Olja på duk, 110 x 92 cm. Nationalmuseum NM 308.
Bilden har färgkorrigerats digitalt för att visa de ursprungliga färgerna.
Källa: Wikipedia

Målningen relaterar till de fyra elementen.

- Jorden (klotet framför drottningen)
- Luften (vinddraget i den blå slöjan)
- Vatten (fontänen till vänster som syns dåligt)
- Elden (Christina själv med blommor i håret)


Porta del Popolo

Porta del Popolo är en medeltida stadsport. Under antiken var Rom omgiven av en stadsmur med många stadsportar (se kartan nedan). En av stadsportarna mot norr var Porta Flamina, men den porten och en stor del av stadsmuren raserades efter Västromerska rikets kollaps. På den plats där Porta Flamina hade stått uppfördes Porta del Popolo år 1475.

Genom denna port red drottning Christina år 1655 i riktning mot fotografen.
Bilden är tagen från det torg där Christina mottogs av påven Alexander VII.
Foto Yair Haklai / Wikicommons.


Christina

Christina Augusta föddes den 18 december 1626. Den 5-åriga Christina blev Sveriges regent i samband med att hennes far, Gustav II Adolf, stupade i Lützen den 6 november 1632. Förmyndarregeringen leddes av Axel Oxenstierna.

Under en riksdag i Stockholm i slutet av år 1644 myndigförklarades Christina. Hon blev därvid den som aktivt kom att regera Sverige. Hon kröntes år 1650.

I februari 1654 tillkännagav Christina sitt beslut att abdikera. Den 6 juni 1654 skedde avsägelseceremonin på Uppsala slott, och samma dag kröntes Karl X Gustav till Sveriges konung i Uppsala domkyrka.

I slutet av år 1655 anlände Christina till Italien. Hon hade strax dessförinnan konverterat till den katolska läran. Christina red in i Rom den 23 december med en procession värdig en furstinna. Till hennes stora följe hade flera kyrkliga representanter anslutit sig. Efter att ha passerat Porta del Popolo nådde hon det torg där påven Alexander VII tog emot henne.

I Sixtinska kapellet konfirmerades Christina av påven på juldagen. Hon fick namnet Maria Alexandra, men sina brev undertecknade hon med Christina Alexandra. Hon kom att bosätta sig i Palazzo Farnese. Christina gick ur tiden den 19 april 1689 i Rom. Hon blev 62 år.


David Beck

David Beck (född 1621, död 1656) var en nederländsk porträttmålare. Han hade studerat i London i Anthonis van Dycks ateljé, men han undervisades inte direkt av van Dyck som avled 1641. David Beck var verksam i Sverige under åren 1647-1651 och flera målningar av hans hand är kända från tiden i Sverige.

Beck anslöt sig till Christinas hov i Rom 1656 och han följde med henne på hennes första resa till Frankrike samma år. Därifrån fortsatte han till Haag, där han dog (troligen av förgiftning). Han blev 35 år.


Rom under antiken


Rom omkring år 250.
År 1475 byggdes Porta del Popolo på platsen för den forna Porta Flamina.
Palazzo Farnese uppfördes år 1514 för kardinal Alessandro Farnese, se kryssmarkeringen.Referenser

SNT 1989 nr 4-5.

Ulf Nordlind. Drottning Christina 1626-1689, 300-årsminnet av drottningens död 1989. Publicerad i Samlad Glädje 2019, en antologi utgiven av Numismatiska klubben i Uppsala, 2019.Foto och grafik av författaren där ej annat anges.


Dokumenthistorik
2022-09-29   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98