In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2017-03-08

 

En chalkous från Krannon

Av Lennart Castenhag

Den antika staden Krannon anlades i hjärtat av det bördiga Thessalien. Staden anses ha fått sitt namn av de många källorna (kranna) i området. Stort välstånd rådde i Krannon. På slätten betade flockar av får och man födde upp nötboskap och hästar. I staden fanns ett tempel till Athena Polias[1] ära och till försvar mot inkräktare löpte en mur runt staden.

En chalkous från Krannon visas nedan. Nog är det uppseendeväckande att gravören har lyckats få ett sådant liv i bilden − myntet är ju inte större än en skjortknapp.

förstoring 8 ggr

AE Chalkous, 350-300 f.v.t., Krannon
 
Diameter 14 mm   vikt 2,115 g.   Ref: BCD Thessaly II 118.5
foto Lennart Castenhag

En ryttare till häst rör sig åt höger. Ryttaren bär en petasos (en hatt) till skydd mot solen och han är klädd i en chlamys, dvs en kort mantel.   En tjur vänder sig om åt höger. Under avskärningen står det KPAN, dvs Krannon. Över tjuren är det en treudd


I slutet av 500-talet f.v.t. var det slut på guldåren för Krannon och staden hamnade i skuggan av Larissa, Thessaliens mäktigaste stad. I mitten av 300-talet hamnade Krannon och flera andra thessaliska städer i händerna på den makedonske kungen Philip II och omkring år 200 f.v.t. inträdde den romerska epoken varefter Krannon förföll. Idag finns inget kvar av staden förutom några gravmonument.Myntet är slaget under den period då Krannon och andra thessaliska städer var i händerna på den makedonske kungen Philip II.

Enligt Numismatisk Leksikon[2] gick det 8 chalkous på en obol, och det gick 6 oboler på en drakm. Myntet har tidigare ingått i den enastående BCD-samlingen.

Krannon i hjärtat av Thessalien under antiken

BCD-samlingen

BCD-samlingen bestod företrädesvis av antika grekiska mynt och den ägdes av en person som ville vara anonym. Denna samling var en av de mest omfattande privatsamlingarna i världen av grekiska mynt och samlingen innehöll dessutom ett stort antal rariteter av mycket hög kvalitet.

Inför försäljningen av den enorma samlingen styckades den upp och fördelades på olika auktionsfirmor som tog sig an uppgiften under åren 2001-2012. De påkostade katalogerna från dessa auktioner har blivit viktiga referensverk och flera av dem kan idag läsas på Internet.

På CNG auktion Triton XV den 3 jan 2012, lot 118.5 såldes ett mynt som har stor likhet med det mynt som presenterats ovan, men det är inte just det exemplaret.

Som framgår av bildtexterna visas lot 118.5 i förstoring 1,5 ggrFotnot

[1] Athena Polias kan översättas med stadens Athena, dvs stadens skyddgudinna.

[2] Peter Flensborg, Numismatisk Leksikon, 1996Kartbilden

Kartan är upprättad utifrån underlag som har hämtats från www.pleiades.org.Ytterligare läsning

Handbook of Coins of Northern and Central Greece, Classical Numismatic Group Inc., Volume 4. London 2014

CNG auktionskatalog TRITON XV, 2011. En länk till katalogen   här >>


Dokumenthistorik

2017-03-08   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98