In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2021-12-18

 

Arbogaöre 1627 med GVSTAVS

Av Lennart Castenhag

Arbogaöret 1627 med felstavningen GVSTAVS i åtsidans omskrift istället för GVSTAVUS är mycket ovanligt. Ett exemplar är känt i en samling i Moskva, och ett annat såldes på Nordlinds auktion "Bonde 5" i november 2009. Nyligen hittades ett tredje exemplar, men det är präglat med annan frånsida, dvs det är en annan variant.Det enda som skiljer det nyligen upptäckta arbogaöret från de två tidigare kända exemplaren är formatet för valören − det finns en extra punkt framför ÖR. De tidigare kända exemplaren har bara en punkt mellan varlörettan och ÖR. På det nya exemplaret finns två punkter.

Tyvärr finns en skada på frånsidan på det nyupptäckta myntet. Det ser ut som om myntet har utsatts för ett hårt slag kl 17 i omskriften så att den inre pärlringen har förflyttats in mot centrum, med resultat att punkten efter ÖR inte syns.Fanns det en punkt efter ÖR då myntet lämnade myntverkstaden i Arboga? Ja, det kan vi nog anta. Av de exemplar som har bevarats till våra dagar är det alltid en punkt efter ÖR. Däremot är det ibland en punkt mellan valörettan och ÖR och ibland finns där två punkter.

Det två varianterna för myntet med den felstavade omskriften GVSTAVS kan åskådliggöras med följande bild.
Hur kunde varianten uppstå?

Man kan tänka sig två möjliga orsaker.

- En ny präglingsvals för frånsidan tillverkades, och valörformatet fick en annorlunda utformning.

- En äldre präglingsvals för frånsidan med dubbla punkter återanvändes. Det kan tilläggas att det var vanligare med dubbla punkter i valörformatet än med enkla punkter.

Ett tredje, lite mer långsökt alternativ, finns också:  Eftersom det på en enskild präglingsvals finns flera myntbilder, kan man tänka sig att gravören råkade prägla in en extra punkt i valörtexten på en av myntbilderna. Något belägg för detta tredje alternativ finns naturligtvis inte eftersom inga präglingsvalsar från myntverket i Arboga har bevarats till våra dagar. Vi vet inte ens med säkerhet hur många myntbilder det fanns på en präglingsvals.


Grafik av författaren
Foto: Jan Båvemyr.


Referens
 
https://sonesgarden.se/GIIA-sidan/11_var_A27-1/11_var_A27-2.html

Dokumenthistorik

2021-12-18   En första utgåva


          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98