In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2014-05-01

 

Grevinnan av Angouleme
                          och hennes mynt

Av Lennart Castenhag


Visigoter, merovinger och vikingar

Staden Angouleme vid floden Charente beboddes av visigoter och erövrades av frankerna under ledning av den merovingiske kungen Klodvig år 508. Han ersatte den visigotiska katedralen i staden med en ny katedral till Saint-Pierres ära (Sankte Per).

Wullgrin I (866-886) var den förste greven av Angouleme. Han hade placerats i staden av den Västfrankiske kungen Karl den skallige (840-877) med uppdraget att förstärka stadens försvar mot bland annat vikingarna som var en svår plåga.

När vikingarna återkom i början på 900-talet fann de staden vara försedd med försvarsanläggningar, men lät sig icke avskräckas. Försiktigt förtöjde de sina långskepp men hann knappt stiga iland förrän de befann sig i batalj med stadens soldater som var dem övermäktiga och tvingade dem fly hals över huvud.

William I greve av Périgord (son till Wullgrin I) var den som hade lett försvaret av staden och han fick äran av segern. Han förärades med titeln "Taillefer" vilket kan översättas med "järnhuggaren". Denna titel gick sedan i arv hos grevarna av Angouleme under många generationer.


Mynt från grevskapet Angouleme

På 1100-talet börjar man prägla silvermynt (denier) i Angouleme. Vem av grevarna som var myntherre har ingen lyckats fastställa. Wullgrin II var greve i Angouleme under åren 1120-1140 och hans son William VI innehade grevetiteln under åren 1140-1179. Någon av dessa grevar skulle ha kunnat ge upphov till myntet − möjligen den senare.

Klicka på bilden för ytterligare info

Denier 1130-1180, anonym, Angouleme
3 ggr förstoring


Myntets omskrifter på åtsida och frånsida lyder: LODOICVS / EGO LISSIME vilket skulle kunna översättas med Ludvig, den störste. Det ligger nära till hands att anta att det är till kung Ludvigs ära som myntet slagits, och forskarna verkar vara eniga om att det är Ludvig IV (936-954) som avses. Den här företeelsen, att slå ett mynt som är yngre än vad präglingen antyder, kallas immobilisering.Grevinnan av Angouleme som drottning av England

William VI fick tre söner: Wullgrin III, William VII och Aymar. I tur och ordning blev de grevar i Angouleme. Därefter tillträdde Aymars dotter Isabelle (f. 1188) som regerande grevinna. Alla bar de det extra namnet "Taillefer".

Om Isabelle berättas att hon var särdeles fager. Redan som barn trolovades hon med Hugo IX av Lusignan, greve av La Marche.


Del av Frankrikes karta från mitten av 1200-talet.
De skuggade provinserna tillhör den franska kronan.

Johan blev kung av England efter det att Rickard Lejonhjärta dött 1199. Johan fick också ärva Rickards landområden i Frankrike. Under sina inspektionsresor i Frankrike fick Johan syn på Isabelle Taillefer och han blev blixtförälskad. Isabelles trolovning med greve Hugo slogs upp och Isabelle blev Johans gemål år 1200. Hon var då tretton år.

Johan och Isabelle fick en son Henrik och en dotter Joan. För att blidka greve Hugo IX av Lusignan (han vars trolovning med Isabelle hade gått om intet) fick han ta hand om Joan och uppfostra henne vid sitt hov. Joan trolovades med grevens son.Mynt från grevskapet La Marche.

År 1216 dog kung Johan av England. Henrik var då nio år och han kröntes till kung Henrik III av England. Isabelle återvände till Frankrike för att styra sitt grevskap Angouleme. Vid ett besök hos greve Hugo av La Marche blev sonen blixtförälskad i henne. Förlovningen med Joan slogs upp och det blev bröllop år 1220 mellan Isabelle och Hugo X av Lusignan. Titeln Taillefer överfördes därvid på släkten Lusignan.

Joan trolovades med Skottlands Alexander II och hon blev Skottlands drottning år 1221.

Klicka på bilden för ytterligare info

Denier c:a 1130-1250, anonym, La Marche
3 ggr förstoring


Myntets omskrifter på åtsida och frånsida lyder: LODOICVS / EGO LISSIME precis som på myntet från Angouleme.

Vem myntherren var har inte kunnat fastställas. Däremot kan man tydligt se likheten mellan mynten från La Marche och mynten från Angouleme. Jämför myntet ovan med myntet från Angoluleme. Det är bara en av de små cirklarna på frånsidan som har ersatts av en halvmåne.

Med det tidsintervall som har åsatts myntet sammanfaller det delvis i tiden med Isabelles levnad, men att föreslå henne som "myntherre" är definitivt att gå för långt. Sannolikt var det någon av grevarna av Lusignan som lät prägla myntet

År 1246 dog Isabelle och hennes make Hugo dog tre år senare. Deras äldste son Hugo XI blev därefter greve av både Angouleme och La Marche men han dog redan efter ett år

Isabelle begravdes i Fontevrauds klosterkyrka tillsammans med Rickard Lejonhjärta och hans föräldrar, dvs kung Henrik II av England och Eleonora av Akvitanien.


Kungagravarna i klostret Fontevraud
Källa: Internet


Foto och grafik av författaren där ej annat anges.
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98