In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-03-02

 

Mynten i det tidiga Makedonien - en introduktion 

Av Lennart Castenhag

Makedoniens historia fram till tiden för Alexander den stores makttillträde omprövas i takt med att arkeologer och numismatiker gör nya upptäckter. Den äldsta delen av historien försvinner visserligen in i en "mytologisk dimma" men från och med 500-talet f.v.t. är historien på någorlunda fast mark.

Några makedonska och trako-makedonska städerna i mitten av 300-talet f.v.t.
Aristoteles föddes i Stagiros år 384 f.v.t. Han blev Alexander den stores läromästare.


Makedonien med intilliggande områden österut och norrut var under bronsåldern[1] bebott av fredliga högkulturer. Mykenarna vandrade in i området på 1600-talet f.v.t. och anlade bland annat kuststaden Mende som blev en grekisk handelsstad på 700-talet f.v.t. Grekiska kolonisatörer anlade därefter ytterligare kuststäder som exempelvis Ainea, Akanthos, Aphytis, Argilos, Methone, Olophyxos, Poteidaia, Skione, Stagiros och Terone (se kartan ovan).

Bronsmynt ca 400-348 f.v.t. staden Aphytis
Diameter 19 mm,   vikt 5,84 g.   Ref: HGC 3.1 nr 444
Åts: Zeus huvud
Frs: En kantharos omgiven av texten  AΦY / TAI / ΩN
Foto cngcoins.com


Enligt legenden utvandrade prins Karanos från Argos under tidigt 700-tal f.v.t. och grundade staden Aigeai (dagens Vergina). Det har vi berättat om på SNF hemsida <<här>>. Därmed hade Argeaddynastin fått fäste i Makedonien. Dynastin kallas så eftersom prins Karanos utvandrade från Argos.

Kolonisatörer från Thasos grundade städerna Philippi och Amphipolis som bas för gruvdriften i berget Pangaion. På 300-talet f.v.t. expanderade Makedonien österut och lade under sig bland annat Philippi och Amphipolis.

AR Tetradrakm, 460-423 f.v.t., staden Mende.
Diameter 27,7 mm och vikt 17,35 g. Ref HGC 3.1 nr 545.
På åtsidan ser vi Dionysos sittande tillbakalutad på en åsna.
I höger hand håller han ett vinkrus.
På frånsidan finns texten MEN-ΔA-I-ON
omgivande fem druvklasar inom en incusekvadrat.
Foto cngcoins.com.
Myntet betingade ett pris av 35.000 dollar när det såldes för några år sedan.Tidiga kungar av Argeaddynastin

Karanos 808 - 778 f.v.t.   (enligt legenden)
Koinos 778 - 750 f.v.t.       − " −
Tyrimmas 750 - 700 f.v.t.       − " −
Perdiccas I 700 - 678 f.v.t.   (enligt knapphändiga historiska källor)
Argaeus I 678 - 640 f.v.t.       − " −
Philip I 640 - 602 f.v.t.       − " −
Aeropus 602 - 576 f.v.t.       − " −
Alcetal I 576 - 547 f.v.t.       − " −


Från Amyntas I till Alexander den store

De skriftliga källorna blir från och med Amyntas I mer tillförlitliga. Från och med Alexander I finns dessutom mynt att tillgå.

Klicka på mynten i diagrammet nedan för att få mer infoEfter Alexanders död delade hans generaler upp det väldiga imperiet mellan sig och den hellenistiska perioden hade inletts.

Epilog

Mynt från det tidiga Makedonien är spännande att studera, men den som vill samla dessa mynt bör kanske överväga att dela upp området i två delområden.

1. De tidigaste mynten, fram till och med Philip II, är antingen sällsynta eller mycket sällsynta och är därför inte lätta att förvärva.

2. Alexander den stores mynt producerades i stora mängder och kan lätt förvärvas, men de slogs vid många myntverk, vilket fick till följd att det uppstod en mängd variationer. Den som vill tränga in i ämnet har ett drygt arbete framför sig.

År 1991 gav Martin J Price ut resultatet av sina studier av Alexander den stores mynt, sammanlagt 637 sidor.
År 1997 publicerade Hyla Troxell ett kompletterande arbete om Alexander den stores mynt. Hennes arbete finns sedan år 2016 publicerat på nätet. Se litteraturlistan.


Grafik av författaren

Bakgrunden till kartan med berg, floder och sjöar har hämtats från www.pleiades.org.

Litteratur

HGC 3.1   Handbook of Coins of Macedon and Its Neighbors, Part 1: Macedon, Illyria and Epeiros, från 2016. Detta är volym 3 i serien The Handbook of Greek Coinage Series, från Classical Numismatic Group, Lancaster, USA.

Price, Martin J.  The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus, två volymer. London 1991.

Troxell, Hyla A.  Studies in the Macedonian Coinage of Alexander the Great. New York 1997. Finns som digital utgåva.


Fotnot
[1]  Grekisk-Makedonsk bronsålder sträckte sig från 3100 till 1000 f.v.t. Därefter följde järnåldern som sträckte sig fram till omkring år 700 f.v.t.

Det stora vulkanutbrottet på Santorini anses ha ägt rum omkring år 1600 f.v.t.
Dokumenthistorik

2018-03-02   En första utgåva          Senast uppdaterad 2018-03-13           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98