Alexander III den store, kung av Makedonien 336 - 323 f.v.t.

AV Stater c.325 - 319 f.v.t.   myntort Amphipolis eller Sidon.
Myntet slogs även efter Alexanders död av Antipater (samma stampar).

Diameter 18 mm och vikt 8,58 g.   Ref: HGC 3.1 nr 893a/893n

Åtsida: Athenas hjälmprydda huvud vänt åt höger.

Frånsida: Nike stående vänd åt vänster
med en blomsterkrans i högra handen.
Under hennes högra hand tecknen ΣI (Sidon?).
Framför hennes fot monogrammet ΛO.
Bakom Nike finns texten AΛΕΞANΔΡOY.

Foto cngcoins.com


AR Tetradrakm 276 - 274 f.v.t.   myntort Pella.
Myntet är slaget av Antigonos II Gonatas i Alexander den stores namn.

Diameter 27 mm och vikt 16,75 g.   Ref: --

Åtsida: Herakles huvud vänt åt höger iklädd huva av lejonskinn.

Frånsida: Zeus Aëtophoros sittande på en pall med en stav i vänster hand.
Zeus är vänd åt vänster med en örn på höger hand.
Till höger om Zeus finns texten AΛΕΞANΔΡO[Y].

Foto Cngcoins.com


Dokumenthistorik

2018-03-02   En första utgåva          Senast uppdaterad 2018-03-13           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98