Vikingatidssymposium 27 mars 2010

 
 

Tillbaka till SNF:s program

SYMPOSIUM

Mynt, makt & människor

– vikingatidens silverpenningar

Tid och plats: Lördagen den 27 mars 2010, Hörsalen, Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

 

Program:

09.00 Registrering

10.00 Roger Lind: Inledning

10.15 Sten Tesch: Staden Sigtuna vid tiden för Sigtunamyntningen

10.35 Brita Malmer: Från Olof till Anund. Låt mynten berätta!

11.05 Bo Gunnarsson: Myntstamparnas avtryck – om stampkedjor och myntmästare

11.25 Frédéric Elfver: Spår av myntning i form av myntstampar och stampavtryck i Skandinavien och anglosaxiskt område

11.45 Lunch

12.45 Anders Söderberg: Kung Olofs vikttillverkning i Sigtuna

13.05 Ingrid Gustin: Den vikingatida viktekonomin och östliga influenser

13.25 Kenneth Jonsson: Nässkatten 1704 – ett belägg för beskattning under Olof Skötkonung?

13.45 Christoph Kilger: Mellan vikt- och penningekonomi – Sigtunamyntningen i ny belysning

14.05 Cecilia von Heijne: Relationen stad och omland utifrån myntfynden

14.25 Hendrik Mäkeler: Vad kan ett globaliserat penningsystem lära av vikingatidens myntväsende?

14.45 Fikapaus

15.15 Lars O. Lagerqvist: Paneldiskussion med samtliga deltagare och med aktiva åhörare

16.00 Dagen avslutas


Sammanfattningar av samtliga föredrag finns att läsa via länkarna ovan.

Ett bokbord med litteratur om vikingatiden kommer att finnas tillgängligt under symposiet. Där finns Den Svenska Mynthistorien, Vikingatiden ca 995–1030 att köpa.

Arrangör: Svenska Numismatiska Föreningen (SNF)

Anmälan om deltagande senast 23 mars 2010 till SNF, e-post info@numismatik.se