Numismatiska Meddelanden

 
 

Kort historik

Redan i det Prospect som är daterat 2 dec 1872, och som är den tidigast daterade handlingen i SNFs arkiv, finns följande passus "... att Myntkunskapens vänner skulle för detsammas vidare utveckling och förkofran finna lämpligt att närmare sammasluta sig genom bildandet af en Svensk Numismatisk Förening, som till en början skulle hafva till hufvudsakligt syfte att att tid efter annan från trycket utgifva smärre häften, innehållande kortare afhandlingar och meddelanden, som berörde såväl mynt i allmänhet, som det svenska myntet och myntväsendet i synnerhet."

Utgivandet av Numismatiska Meddelanden var alltså redan när föreningen stiftades ett huvudmål. Till dags dato (2003) har Numismatiska Meddelanden hittills utkommit med 41 volymer på totalt mer än 8000 sidor. Totalt har mer än 400 artiklar och bidrag av olika omfattning publicerats. Numismatiska Meddelanden är en väsentlig del i varje numismatiskt bibliotek - offentligt som privat - som har huvudinriktning mot svensk numismatik.

Numismatiska Meddelanden I-XLII

Nedanstående beskrivning utgör ingen komplett innehållsförteckning, utan är att betrakta som en kort sammanfattning av volymernas viktigaste innehåll.

Vissa Numismatiska Meddelanden kan fortfarande köpas från SNF. För dessa anges pris i tabellen nedan. Pris gäller för medlemmar. Pris för icke-medlemmar anges kursivt. Viss litteratur till utförsäljning!

NM nr.
Utgiven
Huvudsakligt innehåll
Pris
Bild på omslag
I
1874
A. W. Stiernstedt. Om Myntorter, Myntmästare och Myntförordningar I. Några smärre artiklar. Bihang om SNFs grundande (endast i en del av upplagan).
Slutsåld
II
1875
A. W. Stiernstedt. Om Myntorter, Myntmästare och Myntförordningar II. C. Snoilsky. Enskilda personers minnespenningar efter 1860. Några smärre artiklar.
Slutsåld
III
1876
A. W. Stiernstedt. Förteckning över tryckta Författningar, Myntförordningar, .... rörande det Svenska Myntväsendet. Några smärre artiklar.
Slutsåld
IV
1877
A. W. Stiernstedt. Tillägg till beskrivning över Svenska polletter. Några smärre artiklar.
Slutsåld
V
1878
A. W. Stiernstedt. Om Myntorter, Myntmästare och Myntförordningar i Sveriges fordna Östersjöprovinser och Tyska erövringar. Några smärre artiklar.
Slutsåld
VI-VII
1880
A. W. Stiernstedt. Beskrivning över Friherre A. W. Stiernstedts svenska myntkabinett.
Slutsåld
VIII
1883
Hallborg - Hartman. Gustaf II Adolfs och Christinas kopparmynt, jämte strödda upplysningar rörande några kopparmynt från senare tider.
Slutsåld
IX
1883
Flera artiklar, bl.a. A. Swab: Om Avesta Cronobruk.
Slutsåld
X
1887
B. E. Hyckert. Svenska enskilda personers minnespenningar. Några smärre artiklar
Slutsåld
XI
1887
A. Levin. Johan III:s mynt.
Slutsåld
XII
1890
W. T. Strokirk. Fortsättning af tillägget till Stiernstedts 1872 utgivna pollettförteckning. Några smärre artiklar.
Slutsåld
XIII
1892
B. E. Hyckert. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer efter 1874 jämte några från äldre tider.
Slutsåld
XIV
1896
Flera artiklar, bl.a. Westerlund: Beskrivning öfver ett fynd af svenska mynt från Vaala i Finland.
Slutsåld
XV
1900
D. Holmberg. Förteckning över svenska mynt 1478-1899. Prisförteckning J.F.H Oldenburgs myntsamling. Några smärre artiklar.
Slutsåld
XVI
1905
T. G. Appelgren. Konung Gustaf I:s mynt.
Slutsåld
XVII
1905,06,08,15.
(Även delv. nytryckt 1975.)
Hyckert-Lilienberg. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor.
225 kr   (250 kr)
Komplett i delar. 
XVIII
1908
Flera artiklar, bl.a. Lilienberg: Om svenska mynt och myntvärden.
50 kr (70 kr)
XIX
1910
Flera artiklar av bl.a Lilienberg, Lagerberg och Wallroth.
Slutsåld
XX
1913
Flera artiklar, bl.a. Lundströms återblick på SNFs 40-åriga historia samt Wahlstedts Sveriges mynthistoria under Erik XIV. Några smärre artiklar.
Slutsåld
XXI
1918
Flera artiklar, bl.a. Läffler: Om inskrifterna på Olof Skötkonungs mynt.
Slutsåld
XXII
1918
K-A. Wallroth. Sveriges mynt 1449-1917.
Slutsåld
XXIII
1923
Flera artiklar av bl.a. av Lundström, Svensson, Appelgren och Wahlstedt.
Slutsåld
XXIV
1925
A. Wahlstedt. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor, beskrivna och med personhistoriska notiser försedda.
Slutsåld
XXV
1930
Flera artiklar, huvudsakligen av Wahlstedt. Bl.a. om plåtmynt.
Slutsåld
XXVI
1932
Flera artiklar, bl.a. av Wahlstedt och Wilcke.
Slutsåld
XXVII
1933
Flera artiklar av Wahlstedt, Thordeman, Wilcke m.fl.
Slutsåld
XXVIII
1935
Flera artiklar av Galster, Thordeman, Wilcke, Rasmusson, Appelgren m.fl.
Slutsåld
XXIX: Text
1937
A. Wahlstedt. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor. Beskrivna och med personhistoriska notiser försedda. Textdelen.
Slutsåld
XXIX: Planscher
1943
A. Wahlstedt. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor. Beskrivna och med personhistoriska notiser försedda. Planschdelen.
Slutsåld
XXX
1965
Flera artiklar av bl.a. Westermark, Linder Welin, Berghaus, Malmer, Hatz, Grierson, Galster, Thordeman, Skaare, Dolley m.fl. Tillägnad Nils Ludvig Rasmusson.

30 kr   (40 kr)

XXXI
1973
Flera artiklar av bl.a. Lundström, Malmer, Ehrensvärd, Hemmingsson, Nathorst-Böös m.fl. Jubileumsvolym SNF 100 år.
Slutsåld
XXXII:1
1973
U. Ehrensvärd. Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. Del 1: Introduktion, Katalog över skulpturer, porträttmedaljonger, gravvårdar m.m.
hft. 100 kr   (135 kr)
inb. 125 kr   (170 kr)
XXXII:2
1988
U. Ehrensvärd. Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. Del 2: Katalog över medaljer och mynt, Index.

250 kr   (300 kr)

XXXIII
1983
Flera artiklar av bl.a. Thordeman, Westermark, Hatz, Berghaus, Dolley-Grover, Jensen, Lagerqvist m.fl. Tillägnad Bengt Thordeman.

125 kr   (170 kr)

XXXIV
1983
Flera artiklar av bl.a. Kyhlberg, Herschend, Jonsson, Golabiewski m.fl.

125 kr  (170 kr)

XXXV
1990
Studies in Late Anglo-Saxon Coinage. In memory of Bror Emil Hildebrand. Flera artiklar av bl.a. Blackburn, Blunt-Lyon, Jonsson, Jonsson - van der Meer, Kluge, Leimus m.fl.

200 kr (300 kr)

XXXVI
1987
Nathorst-Böös & Wiséhn. Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet.

145 kr   (190 kr)

XXXVII
1989
"LLt". Festskrift till Lars O. Lagerqvists 60-årsdag. Drygt 60 artiklar samt Lagerqvists bibliografi.

275 kr   (300 kr)

XXXVIII
1992
"Florilegium Numismaticum". Festskrift till Ulla Westermark 65 år. Drygt 40 artiklar samt Westermarks bibliografi.

250 kr   (275 kr)

XXXIX
1995
B. Tingström. Avesta Myntmuseum.

200 kr   (250 kr)

XL
1995
Myntningen i Sverige 995-1995. 12 artiklar av olika författare.

150 kr   (200 kr)

1998
Register Numismatiska Meddelanden volym I-XL.

75 kr   (75 kr)

XLI
2001
Nulla Dies Sine Linea. Festskrift till Ian Wiséhn 50 år. 25 artiklar samt Wiséhns bibliografi.
200 kr  (250 kr)
XLII
2004
Svensk Numismatisk Bibliografi intill år 1903 av Björn-Otto Hesse. En bibel för samlare av svensk numismatisk litteratur.
225 kr   (325 kr)

 

För att beställa, se kontaktsidan!

 
  Senast uppdaterad 2013-06-24.
1996-2013, Svenska Numismatiska Föreningen
Creative Commons License
Denna webbplats är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.