Om Svenska Numismatiska Föreningen

 
 


This page in English

Stadgar för Svenska Numismatiska Föreningen

SNF:s styrelse

SNF:s årsmöten

SNF:s ordföranden genom tiderna

SNF:s medaljutgivning

Belöningar, fonder och stipendier

 

Svenska Numismatiska Föreningen stiftades den 21 maj 1873, och är därmed det äldsta samfundet i sitt slag i Norden. För att citera stadgarna: "Svenska Numismatiska Föreningen är ett vetenskapligt samfund, som har till ändamål att stödja och främja den numismatiska forskningen i Sverige". SNF är därmed den naturliga samlingspunkten i Sverige för yrkesverksamma numismatiker, amatörforskare och samlare av föremål eller litteratur med numismatisk anknytning. Svenska Numismatiska Föreningen utger dels en tidning, Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT), som utkommer med 8 nummer per år, dels skriftserierna Numismatiska Meddelanden, Smärre Skrifter och Monografier , som utkommer mera oregelbundet. Som medlem erhåller man, som en medlemsförmån, Svensk Numismatisk Tidskrift utan extra kostnad.

Föreningen har ett varierat program för medlemmarna, där föredrag varvas med andra aktiviteter som utflykter, studiebesök, samkväm och auktioner. SNF är representerat i styrelsen för Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik och Gunnar Ekströms Stiftelse för Numismatisk Forskning. Föreningen förvaltar dessutom flera fonder vars syfte är att främja och uppmuntra numismatisk forskning, publiceringsverksamhet och medaljutgivning. Bl.a. utdelas, när styrelsen så finner lämpligt, Rasmussonstipendiet till unga lovande numismatiker.

Föreningens kansli, mötesplats och bibliotek är inrymt i Sven Svenssons Stiftelses lokaler på Banérgatan i Stockholm. Biblioteket står till medlemmarnas förfogande (dock ej för hemlån) minst en kväll i månaden. Här hålls också de flesta av föreningens sammankomster.

SNF har historiskt ett mycket gott samarbete med Kungliga Myntkabinettet som numera också är delaktig i utgivandet av SNT. Via sin medverkan i Nordisk Numismatisk Union deltar SNF i det nordiska samarbetet inom det numismatiska området. Antalet medlemmar är runt 800. Man kan utan överdrift påstå att de flesta kvalificerade samlare och numismatiker i Sverige tillhör föreningen.

Svenska Numismatiska Föreningen
Banérgatan 17 nb
115 22 STOCKHOLM

Tel. 08-667 55 98
Fax 08-667 07 71
Postgiro 150007-3
Kontaktinformation via e-post

Kansliet är under våren 2013 bemannat måndagar 10.00-12.00, 13.00-16.00.

OBS! Vi har ingen möjlighet att utföra värderingar av mynt etc. utan rekommenderar att Ni vänder Er till närmsta mynthandel.

 

 
  Senast uppdaterad 2013-06-24.
1996-2013, Svenska Numismatiska Föreningen
Creative Commons License
Denna webbplats är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.