Myntgalleri - Svante Nilsson, riksföreståndare 1504-1512

 
 

Efter Sten Sture d.ä. död 1503 utsågs Svante Nilsson, av ätten Natt och Dag, till riksföreståndare. Trots påtryckningar från den danske kung Hans, så lyckades Svante Nilsson behålla makten i Sverige fram till sin plötsliga död 2 januari 1512. Värt att notera är att han av eftervärlden fått tillnamnet "Sture". Detta nyttjades emellertid aldrig av hans samtid.

Till Svante Nilsson förs halvörtugar präglade i Västerås, med ringkors eller Natt och Dag vapnet som initialtecken på en eller båda sidor. Även en ytterst sällsynt örtug från Västerås - känd i endast två exemplar - anses utgiven av Svante. Man vet också av bevarat arkivmaterial att Svante präglade mynt även i Stockholm - dessa kan dock ännu inte särskiljas ut den stora massan anonyma Sanctus Ericus präglingar. Svantes mynt är ovanliga, utan att för den skull vara riktiga rariteter.

Litteratur
Lagerqvist, L. O. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid.


1/2 Örtug, Svante Nilsson. Präglad i Västerås.
Såld av Strandbergs Mynthandel, i lagerlista 23, 1987, som nr 34, för 2500 kr. Av "hävd" förs halvörtugar med Natt och Dag vapnet till Svante Nilsson. Detta gäller även halvörtugar med ringkors som initialtecken. Här avbildade mynt har Natt och Dag vapnet på frånsidan. Egentligen saknas väl slutgiltiga bevis, i form av fynd, som stödjer denna datering. Hela Sturetidens myntning var i slutet på 70-talet föremål för ett stort forskningsprojekt, med mål att bl.a. reda ut kronologin. Tyvärr har någon slutlig rapportering av de resultat som framkom ännu inte publicerats. Så vi får, i alla fall tills vidare, nöja oss antagandet att detta mynt präglats för Svante Nilsson.

   

 
  Senast uppdaterad 2013-06-24.
1996-2013, Svenska Numismatiska Föreningen
Creative Commons License
Denna webbplats är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.