Svenska Numismatiska Föreningen
Auktion 138

5 december 1998


FÖRORD

Sven Svenssons samling är känd för de flesta av föreningens medlemmar. Auktionsforsäljningar med material ur samlingen har skett vid åtskilliga tillfällen alltsedan hösten 1963. Särskilt auktionerna 1966 och 1970 som hölls av Hirsch mynthandel AB innehöll många riktigt dyrbara och sällsynta objekt. Även om samlingen minskat kraftigt i volym genom de gångna årens auktionsförsäljningar så finns det en hel del material kvar. De 125 exemplar ur samlingen som finns i denna katalog är uttagna så att de speglar ett urval av det material som ännu återstår av Sven Svenssons samling. Flera ytterst sällsynta mynt men också ett stort antal mindre sällsynta är upptagna i katalogen. En del exemplar som säljs har varit utställda i den permanenta utställningen i Myntkabinettets dåvarande lokaler på Narvavägen i Stockholm. Detta har särskilt anmärkts i katalogen.

Av stort intresse är naturligtvis uppgifter om var någonstans Sven Svensson köpt mynten. Det finns goda skäl att anta att Sven Svensson förde noggranna anteckningar om detta. Dessvärre har stora delar av Sven Svenssons kvarlämnade handlingar med uppgifter om mynten gått förlorade under de 70 år som förflutit sedan Sven Svensson skrev sitt testamente. SNF har bara en liten del av dessa anteckningar i sin ägo - i vissa fall inte ens i original. Det finns i de allra flesta fall inte heller anteckningar på de påsar som mynten ligger i. När det gäller de värdefullaste mynten har försök gjorts att spåra varifrån exemplaren kommit. Detta är många gånger svårt för att inte säga omöjligt. I en del fall kan man genom att lägga ihop olika auktionsuppgifter komma fram till relativt säkra resultat. Exempelvis har några av de dyrbaraste mynten i denna katalog på sin tid köpts på bl a Oldenburgs auktion av Carl Wilhelm Burmester som sålde sin samling till grosshandlaren Israel Berghman som i sin tur sålde en stor samling -hans första - till Sven Svensson 1914. Det är troligt att de nämnda exemplaren hamnat hos Sven Svensson i samband med detta köp men någon definitiv dokumentation om att så är fallet har inte kunnat återfinnas. Katalogens uppgifter måste alltså när det gäller proviniensbestämning många gånger tas som preliminära. Information i dessa frågor från läsare av katalogen emottas tacksamt.

Katalogen innehåller också ett litet antal nummer med dubbletter ur SNF:s medaljsamling samt en pollettsedel och ett myntskåp. Foto av Gabriel Hildebrand utom nr 131 där foto är taget av Jan Eve Olsson.

Torbjörn Sundquist


Auktionsinformation

Tid: 16.00
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.
Visning: 4 dec. Kl. 16-19 och 5 dec. Kl. 12-15. Visningen sker båda dagarna i Lovisa Ulrikas bibliotek på Myntkabinettet.
Auktionsvillkor: Se auktionslistan i SNT nr 7, 1998.


Svenska Mynt

Olof Skötkonung 994-1022.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

1. SIGTUNA.: Penning, 2,21 g. LL 7, Malmer (1989) 13.51.15, SS 8. Denna penning med den religiösa inskriften "in Nomine Dni MC" på frånsidan, har alltid hört till de mest eftersökta bland Olo fs mynt. MC har föreslagits stå för "Monetarius Godwine" eller "Mundi Creator". I privata samlingar finns på sin höjd 5-6 exemplar. 1+ - 01

Knut Eriksson 1167-1196.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

2. Svealand. SIGTUNA?: Penning, 0,19 g. LL gr IA:5e, SS 33. I två delar ihopsatt - reversibelt klister. Möjligen ex Nordquist, Bukowski auk 125, 1899, nr 28. 1+ - 01

Ärkebiskopen i Uppsala 1190.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

3. Svealand. SIGTUNA?: Penning, 0,11 g. LL IB:1a, SS 44. Fragment. -

Valdemar Birgersson 1250-1275.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

4. ÖREBRO m fl.: Penning, 0,12 g. LL XVII:1c, SS 93. 1+ - 01
5. LÖDÖSE.: Penning. Vänstervänt krönt lejon, 0,18 g. LL XVII:5b, SS 62. Obetydlig ärg. 1+ - 01

Magnus Ladulås 1275-1290.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

6. Svealand. (VÄSTERÅS?): Penning, 0,43 g. Latinskt M inom strålring. LL X:4a, SS 177. Sällsynt. 1+
7. GÖTALAND. (SKARA?): Penning, 0,11 g. Unicalt M inom slät ring. LL XVIII:C2, SS 146. Sårig kant. Varianten med nertill öppen bokstav är sällsynt. 1 - 1+

Magnus Eriksson 1319-1363.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

8. KALMAR.: Penning, 0,28 g. Unicalt E inom strålring. LL XXVIII:1a, SS 167. Delvis uppvikt kant. 1 - 1+
9. SÖDERKÖPING.: Penning, 0,37 g. S inom strålring. LL XXVIII:3a, SS 203. Kantförluster. 1 - 1+
10. KALMAR.: Penning, 0,23 g. Unicalt E inom slät ring. LL XXX:1a, SS 180. Kantförluster. 1+
11. SÖDERKÖPING.: Penning, 0,27 g. S inom slät ring. LL XXX:4a, SS 197. Sprickor. Sällsynt. 1

Albrekt av Mecklenburg 1364-1389.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

12. STOCKHOLM.: Örtug, 1,34 g. LL 4b, SS 361. 1+
13. SÖDERKÖPING.: Penning, 0,37 g. S med ring tv. LL XXXIII:2b, SS 342. 1 - 1+

Erik av Pommern 1396-1439.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

14. VÄSTERÅS.: Örtug, 1,16 g. LL 6a, SS 465. De slarvigt graverade örtugarna med inskriften IRX ERICVS IRX är rätt sällsynta. 1
15. STOCKHOLM.: Penning, 0,35 g. Krönt huvud. LL XXXII:7, SS 312. Vacker patina. 1+

Kristoffer av Bayern 1441-1448.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

16. STOCKHOLM.: Örtug, 0,92 g. LL 2c, SS 504. 1 - 1+

Karl Knutsson 1448-1457.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

17. STOCKHOLM.: Örtug, 0,98 g. LL 2a)(1b, SS 517. Varit böjd. Denna koppling av åt- och frånsida är sällsynt. Endast ett fåtal exemplar finns på samlarmarknaden. 1

Sten Sture d ä 1470-1497, 1501- 1503.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

18. STOCKHOLM.: Örtug, 1,47 g. LL 2b, SS 569. Ojämn kant. Sten Stures örtugar med årtalet 1478 har alltid varit eftersökta bland samlarna. 1+

Gustav Vasa 1521-1560.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

19. VÄSTERÅS.: Örtug 1531, 1,54 g. App 95 typ 19C, SM 25, SS 853. Lätt korroderad. 1+
20. VÄSTERÅS.: Fyrk u år (präglad 1529-1530), 0,74 g. App 138 typ 22b, SM 31 SS 880. 1 - 1+
21. STOCKHOLM.: Örtug 1530, 1,50 g. App 239 typ 36A, SM 61b, SS 925. Lätt korroderad. 1
22. STOCKHOLM.: Fyrk u år (=1532-1534), 0,99 g. App 460 typ 53, SM 95, SS 1014. 1+
23. STOCKHOLM.: Mark 1560, 10,29 g. App 1058var, SM 121, SS 1164. 1+ - 01
24. VÄSTERÅS.: ½ mark 1540, 5,34 g. App 576, SM 151b, SS 1051. Kantförlust. 1
25. SVARTSJÖ.: 4 penningar 1546, 0,83 g. jfr App 938var, SM 207, SS 1128a. Korroderad. 1

Erik XIV 1560-1568.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

26. STOCKHOLM.: ½ daler 1561, 14,22 g. Ant 518 men punkter i frånsidans omskrift, SM 12, SS 1208. Små kantskador. En av de få auktionsnoteringarna på detta my nt är från försäljningen av Oldenburgs samling Bukowski 1898 där två exemplar fanns och såldes för 351 resp 303 kr. Det sistnämnda exemplaret köptes av Burmester. Möjligen detta ex då Burmesters samling köptes av Israel Bergman som senare sålde en st or samling till Svensson 1912. Ett exemplar har sålts i modern tid år 1975 på Ahlström auktion 8 nr 43, (Ekström) 25 000 kr. 1 - 1+
27. STOCKHOLM.: 1 mark 1561, 11,01 g. Ant 534 men REX i stället för RX, SM 21, SS 1219. Ett ex med tilltalande patina. 1
28. STOCKHOLM.: ½ öre 1561, 0,97 g. Ant 558, SM 36, SS 1241. 1

Hertingarna Johan och Karl 1568.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

29. VADSTENA.: 2 mark kl 1568, 6,52 g. Ant 631, SM 3a, SS 1283. Ett fint ex av detta sällsynta mynt. Varit utställt i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. 1+

Johan III 1568-1592.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

30. STOCKHOLM.: Ungersk gyllen 1569, 4,12 g. Lev 9, JH 24 , SM 5, SS 1286. Varit bucklig. Av detta ytterst sällsynta mynt anger Levin i beskrivningen över Johan III:s mynt följande ex: 1) Kalmar läroverk 2) Antell 3) De Geerska samlingen som köptes av KMK. 4) Detta exemplar är förmodligen Levins eget som såldes på Bukowskis auk 88 nr 552 till Burmester vars samling köptes av Israel Bergman som sålde den vidare till Svensson. Exemplaret har varit utställt i den permanenta utställningen i KMK:s tidiga re lokaler. 1? - 1
31. STOCKHOLM.: 4 öre 1582, 4,15 g. Lev 301, SM 60, SS 1347. Varit infattad, hack i kanten. 1
32. STOCKHOLM.: 2 öre 1591, 2,59 g. Lev 389 SM 68, SS 1364. 1 - 1+
33. STOCKHOLM.: ½ öre 1578, 1,32 g. Lev 550, SM 87, SS 1423. 1+ - 01
34. STOCKHOLM.: ½ öre 1583, 1,49 g. Lev 591, SM 78, SS 1458. Svagt utpräglad. 1+
35. STOCKHOLM.: Fyrk 1584, 0,78 g. Lev 673 men åts D:G, SM 111, SS 1515. Korroderad. 1
36. STOCKHOLM.: 2 penningar utan år (1575), 0,60 g. Lev 714, SM 120, SS 1541. Korroderad med ärgfläckar. 1 - 1+
37. STOCKHOLM.: 8 mark kl 1570, 26,03 g. Lev 762, SM 122, SS 1561. Inristningar. Appelgren värderar detta ytterst sällsynta mynt till 600 kr i bouppteckningsförteckningen över Svenssons mynt. Exemplaret köptes av Svensson på Bruuns auktion år 1914 nr 591 fö r 1 325 riksmark. Myntet härstammar ursprungligen från Oldenburgs samling där det såldes på Bukowskis auk 1898 för 349 kr. Förmodligen det enda exemplaret utanför offentliga samlingar. Varit utställd i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare l okaler. 1 - 1+

Sigismund 1592-1599.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

38. STOCKHOLM.: Fyrk 1593, 1,21 g. Ant 275, Old 614, SM 25, SS 1591. Den sällsynta typen av Sigismunds fyrkar - präglad endast detta år. 1+ - 01

Karl (IX), riksföreståndare 1598-1604.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

39. STOCKHOLM.: 2 daler 1600, 57,93 g. Ant 303, Bruun 643, SM 5 detta ex!, SS 1640. Kantspricka varit rengjord. Även detta mynt förekommer praktiskt taget aldrig i handeln. Förmodligen det enda exemplaret i privat ägo. Skälet till att hertig Karl just dett a år gav ut multipler av dalermyntet är inte känt. 4, 3, 2 daler och endalersmynt gavs ut. De är alla mycket sällsynta. Detta första år på 1600-talet var mycket händelserikt i politiskt hänseende. Exempelvis icensatte hertigen det sk Linköpings blodb ad i mars detta år. Exemplaret har varit utställt i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. 1 - 1+

Karl IX 1604-1611.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

40. STOCKHOLM.: Öre 1611, 1,23 g. Ant 424, SM 70, SS 1760. Något ojämn plants. 1+ - 01
41. GÖTEBORG.: Öre 1610, 1,46 g. Ant 431var, SM 84, SS 1776. Något korroderad. Den sällsyntare varianten med valören i omskriften. 1+

Johan, hertig av Östergötland 1606-1618.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

42. VADSTENA OCH SÖDERKÖPING.: Öre utan år, 1,26 g. Valören under lejonet. Ant 451var, Bruun 737var, SM 4a, SS 1810. Korroderad, bläckskrift. 1

Gustav II Adolf 1611-1632.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

43. STOCKHOLM.: Riksdaler 1617, 29,65 g. Utan inre omskrift på åtsidan. Ant 480, Dav 4517, JH 74, SM 26, SS 1879. 1617 är året för kungens kröning och riksdalrarna är från och med nu försedda med ett krönt kungaporträtt. Under detta år ändrades riksdalertype n även såtillvida att åtsidans inre omskrift föll bort. Förändringen torde inträffat mot slutet av året att döma av de mycket få exemplar som är bevarade av den nya typen. 1?
44. STOCKHOLM.: Öre 1615. Ant 555, SM 68, SS 1861c. Lätt korroderad. 1 - 1+
45. SÄTER.: Fyrk 1624, 6,75 g. Cav 12, SM 106, SS 1980. Årtalet upprepat två gånger. Påbörjat borrhål. Om klippingmyntningens början se i SNT 1996 s 4ff och s 28 ff. 1
46. SÄTER.: ½ öre 1628, 12,86 g. Cav 128, HH 55, SM 142, SS 2108. Kantex. 1
47. ARBOGA.: Öre kl 1626, 25,34 g. Ant 693, Cav 179, HH 201, SM 129, SS 2185. Se om Arbogaklippingarna i Bengt Hemmingssons artikel i SNT 1996 särskilt s 8-10. Hemmingsson nämner tre exemplar i privata samlingar av detta mynt. 1 Ekströms ex som såldes på Ahlströms auk 35 år 1987 2 Schmitz ex SBV/Spink & Son Zürich 1989 3 ett ex i en skånesamling. Till dessa tre exemplar kommer Svenssons ex. Ett strålande välbevarat exemplar av detta sällsynta mynt. Har varit utställt i KMK:s permanenta utställni ng. 1+ - 01

Kristina 1632-1654.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

48. STOCKHOLM.: Riksdaler 1647, 28,53 g. Old 1018, SM 20, SS 2265. Liten plantsspricka, svag inristning. Oldenburgs exemplar såldes till Burmester på auktionen 1898 för 266 kronor. Förmodligen detta ex som kommit till Svensson via köpet år 1914 av Israel Ber gmans samling. Förmodligen det enda exemplaret utanför offentliga samlingar. Varit utställd i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. 1 - 1+
49. STOCKHOLM.: Mark 1647, 5,19 g. SM 71, SS 2367. Ett riktigt samlarex med vacker patina. 1+ - 01
50. STOCKHOLM.: Öre 1634, 1,12 g. SM 81, SS 2408. Repor på fråns. 1
51. STOCKHOLM.: Öre 1637, 1,09 g. SM 83a, SS 2430. Fråns omskr MONETA NOVA REGNI SVEC 1 - 1+
52. GÖTEBORG.: Öre 1636, 1,02 g. SM 87, SS 2471. Någon ärg. 1
53. SÄTER.: Öre 1638, 48,99 g. Cav 1, HH 52a, SM 105, SS 2479. Korroderad. 1
54. AVESTA.: Öre 1651, 48,05 g. HH 187 punkt efter årtalet, SM 116, SS 2574. Åtsidan något ärgig. 1+ - 01
55. NYKÖPING.: ¼ öre 1634, 9,82 g. HH 30, SM 121, SS 2626. Lackad. 1? - 1
56. SÄTER.: ¼ öre 1638, 12,46 g. HH 77, SM 126, SS 2675. Präglingsmista. 1+
57. AVESTA.: ¼ öre 1644, 9,85 g. HH 133, SM 130)(131, SS 2704. 1 - 1+

Karl X Gustav 1654-1660.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

58. STOCKHOLM.: 2 mark 1658, 10,23 g. SM 19, SS 2741. 1 - 1+

Karl XI 1660-1697.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

59. STOCKHOLM.: Dukat 1671, 3,37 g. Bon -, SM 17 detta ex!, SS 2794a. Bucklig. Den sällsynta typen med hel omskrift på åtsidan. Stamparna förmodligen graverade av Anton Meybush Detta exemplar är antagligen det enda utanför offentliga samlingar Ekströms ex av detta mynt såldes på Ahlströms auktion 26 (1982) för 52 000 kr. 1+
60. STOCKHOLM.: 8 mark 1672, 26,51 g. Koppar - slät rand. Jfr Bon 44, Cav 100, Old 1449var, SS 2829a. Som SM 60 men utan åsatt värde och i koppar. 01
61. STOCKHOLM.: 2 mark 1663, 10,82 g. Bon 94)(97, Old 1485var, SM 91a, SS 2877. Ett riktigt samlarex! Vacker patina. 01
62. STOCKHOLM.: 2 mark 1673, 9,98 g. Bon 311, SM 125, SS 2972. 1 - 1+
63. STOCKHOLM.: 5 öre 1690, 3,31 g. SM 183, SS 3055. 1
64. STOCKHOLM.: 4 öre 1669, 3,56 g. SM 192e, SS 3615. Utan myntmästarmärke och med ANNO i frånsidans omskrift. 1+ - 01
65. STOCKHOLM.: 4 öre 1674, 3,43 g. SM 197, SS 3137. 1
66. STOCKHOLM.: 2 öre 1669, 1,75 g. SM 213, SS 3276. 1+
67. STOCKHOLM.: Öre 1664, 1,19 g. Bon 702, SM 218c, SS 3289. Igenfyllt hål. 1
68. STOCKHOLM.: Öre 1666, 1,16 g. SM 223, SS 3430. 1+
69. AVESTA.: Öre SM 1684, 39,51 g. SM 353, SS 3701. 1+
70. AVESTA.: 1/6 öre SM 1672, 6,78 g. SM 362, SS 3721. 1

Karl XII 1697-1718.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

71. STOCKHOLM.: Dukat 1697, 3,48 g. SM 3, JH 305, SS 3750. Två små repor på frånsidan. Varit utställd i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. Ett verkligt vackert exemplar av detta sällsynta mynt. 01
72. STOCKHOLM.: 2 mark 1711, 10,40 g. SM 72, SS 3827. 1+
73. STOCKHOLM.: 5 Öre 1712, 3,47 g. SM 112, SS 3898. 1+ - 01
74. STOCKHOLM.: Öre 1707, 1,26 g. SM 131, SS 3954. Rengjord. 1 - 1+
75. STOCKHOLM.: Öre 1716, 1,83 g. SM 140, SS 4002. 1+ - 01
76. AVESTA.: Öre SM 1715, 28,17 g. Cav 108 (120 kr) detta ex, SM 206a, SS 4025. Lätt stämpelglans. Detta ytterst sällsynta kopparmynt har varit omskrivet ända sedan CR Berch tog upp myntet i sin Beskrifning öfver Swensa mynt...1773. Han skriver att myntet aldrig kom ut bland "folket. Derföre mycket rart och allenast i några Cabinetter". Noteras i detta sammanhang bör att Keder i Brenners Thesaurus 1731 endast tar upp 1/6 öret bland Karl XII:s kopparmynt. Utmyntningsgrunden är myntordningen från den 25 februari 1715 enligt vilken både 1 öre och 1/6 öre SM skulle utmyntas. Stiernstedt menar i "Kopparmyntningen i Sverige" (1863) att "Ehuru högst få av dessa slantar med årtalet 1715 ännu finns qvar, böra de dock, enär de ega stadgad utmyntningsgru nd, såsom hverkligt mynt och ej såsom profmynt upptagas". Myntens autenticitet har i modern tid diskuterats vid flera tillfällen, se flera artiklar i SNT 1980. Att stamparna använts efter 1715 bekräftas av att det finns exemplar präglade på mynt från senare tid. Exempelvis såldes ett ex präglat på ett 2 öre SM Fredrik I på Cavallis auktion 1927. Cavalli hade inte mindre än nio exemplar, se Boberg auk 8 nr 104-112. De exemplar som har grovt räfflad rand och är tyngre - som det nu utbjudna exempla ret - har inte ifrågasatts. 01
77. STOCKHOLM.: Daler SM 1718. Nödmynt. Mercvrivs. SM 221, SS 4071. Varit utställd i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. 01

Ulrika Eleonora 1719-1720.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

78. STOCKHOLM.: Öre KM 1720, 4,54 g. Li 20, SM 25a, SS 4139. Överpräglad på nödmyntet Phoebus. Stamparna graverade av Zacharias Hartvig Ahrensburg. Se mera om tillkomsten av dessa mynt i NNÅ 1943 s 143 ff. Ett riktigt vackert ex med delvis röd yta bevarad. 01 - 0

Fredrik I 1720-1751.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

79. STOCKHOLM.: Riksdaler 1742, 29,05 g. Li 91, SM 83, JH 421, SS 4236. Rengjord. Detta årtal präglades den minsta riksdalerupplagan und er hela 1700-talet - 486 exemplar. Myntet förekommer ytterst sällan i handeln. Den enda noteringen som kunnat observeras i modern tid är det ex som såldes på Antikörens auktion 1988 och därefter på SBV/Spink & Son Ltd. i Zürich 1990. Det här utbju dna exemplaret köpte Svensson på Holmbergs auk 134 nr 4607 för 99 kr 50 öre. Det härstammar från Oldenburgs samling se Bukowskis auktion 1898 pris 27 kr 25 öre. 1 - 1+
80. STOCKHOLM.: 4 mark 1720, 20,58 g. Li 126, SM 107, SS 4261. Rengjord. 1 - 1+
81. STOCKHOLM.: 5 öre 1732, 3,40 g. Li 159, SM 133b, SS 4317. 1 - 1+
82. STOCKHOLM.: 5 öre 1747, 3,35 g. Li 176, SM 149, SS 4362. 1 - 1+
83. STOCKHOLM.: Öre 1737, 1,18 g. Li 204, SM 172 , SS 4485. 1+ - 01
84. STOCKHOLM.: Öre SM 1737, 14,05 g. Li 210, SM 341, SS 4557. Varit utställd i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. 1 - 1+
85. STOCKHOLM.: Öre KM 1725, 4,42 g. Slät rand. Li 221, SM 347, SS 4534. 1 - 1+
86. AVESTA.: 2 öre SM 1745, 27,80 g. Li 350, SM 312, SS 4584. 1
87. AVESTA.: Plåtmynt. ½ daler SM 1746, 408,47 g. Li 342, SM 298, SS 4602. 63 ex bevarade av detta årtal enligt Tingströms inventering. 1+ - 01

Adolf Fredrik 1751-1771.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

88. STOCKHOLM.: ½ riksdaler 1752, 14,40 g. Li 66, SM 62, SS 4663. Rengjord. 1+
89. STOCKHOLM.: Öre 1761, 1,21 g. Li 135, SM 119, SS 4728. 01
90. AVESTA.: Öre SM 1751, 13,32 g. Li 185, SM 178, SS 4758. Lätt dubbelpräglad på åtsidan. 1+

Gustav III 1771-1792.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

91. STOCKHOLM.: Dukat 1771, 3,48 g. Li 1, SM 1, JH 484, SS 4784. Små hack på åts fält, svaga repor. Sällsynt årtal 2 255 ex slogs. 01
92. STOCKHOLM.: 1/6 riksdaler 1788, 6,18 g. SM 86, SS 4866. En liten repa på åtsidan. Ett praktexemplar med charmig patina. 01 - 0

Gustav IV Adolf 1792-1809.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

93. AVESTA.: 1/12 skilling 1805, 2,53 g. SM 65, SS 4975. 1 - 1+

Karl XIII 1809-1818.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

94. STOCKHOLM.: 1/6 riksdaler 1809, 6,18 g. SM 19, SS 5003. Plantsrispor på frånsidan. 01

Karl XIV Johan 1818-1844.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

95. STOCKHOLM.: ½ riksdaler specie 1836/1, 17,01 g. SM 76b, SS 5109. Oxidfläck på åtsidans fält. Ett utsökt exemplar med spegelglans och med frostig yta. Varit utställd i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. 0

Oskar I 1844-1859.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

96. STOCKHOLM.: Dukat 1855, 3,49 g. SM 19a, JH 674, SS 5296. Svaga rispor. Varit utställd i den permanenta utställningen i KMK:s tidigare lokaler. 1+ - 01

Karl XV 1859-1872.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

97. STOCKHOLM.: 50 öre 1862, 4,29 g. SM 35, SS 5511. Ett praktexemplar av detta klassiska 1800-talsmynt. Om detta mynt finns en artikel av Gunnar Sundberg i SNT 1990 s 14f. Där sägs bl a "...den nu för länge sedan bortgångne chefen för Kungl. Myntkabinettet Ni ls Ludvig Rasmusson, uppgav en gång, att han för sin del trodde, att de sällsynta silvernominalerna med årtalet 1862 hade samband med världsutställningen i London detta år, där man ville exponera en fullständig svensk myntserie..." 0

Oskar II 1872-1907.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

98. STOCKHOLM.: 2 kronor 1893, 15,02 g. SM 52, SS 5613. Spegelglans. 01 - 0

Gustav V 1907-1950.

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

99. STOCKHOLM.: 10 öre 1917, 1,48 g. SM 141, SS 5884. Liten fläck i övrigt spegelglans. 01 - 0

Sedel

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

100. Transportsedel på 100 daler SM i kopparpenningar 1667 no 8 Bu 18-20, L 3, SS typ G sid 14-15, SS 12215 Papper: Uppsala pappersbruk Tryck: sannolikt J Meurer Storlek: 430 x 335 mm - två blad. Lagningar smärre fuktskador obetydlig riss. Namnu nderskrifter av fyra högre tjänstemän vid banken och avtryck av ett av bankens sigill. Sedeltypen är utgiven i trettio exemplar under tiden 9-17 oktober 1667. Detta exemplar är utställt på Abraham Momma. Följande ex finns bevarade Sex exemplar fi nns bevarade i KMK ett ex i Köpenhamn ett ex i Uppsala Universitetsbibliotek ett ex i Örebro ett ex såldes på Holmbergs auktion 126 (1923) och köptes av Bonnier ett ex såldes på Ahlströms auktion 37 (1988) Torgny Lindgrens ex detta ex. Ytter ligare några ex torde existera. Transportsedeln var ställd till viss person som var namngiven och som satt in ett belopp på banken. När man ville lämna sedeln vidare måste överlåtelsen bekräftas med namnteckning och sigillavtryck från överlämnaren. Funktionen som sådan motsvaras av det vi idag kallar check. Utgiven innan Stockholms Bancos avveckling var helt avslutad. Bankchefen Johan Palmstruch blev i maj 1667 åtalad vid Svea hovrätt för att ha tagit ut för stora belopp från banken för egen r äkning. Palmstruch dömdes till döden men benådades 1670. Transportsedlarna är utgivna efter det att Palmstruch avsatts. 1 - 1+

Polletter

Avesta Koppar & Järnverk

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

101. STIG KOL- Varunder G:M: NO 1. "1:an" nedsänkt, "Stig kol" inom pärlrand och GM No 1 med upphöjda bokstäver och siffra inom nedsänkta stämplar. Ensidig. Rund ca 35 mm. Koppar Stj 27:8. Pollett till gårmakeriets första kolbod. Använd 1765 - 1836. 1+
102. 12 T varöver en kunglig krona. Allt instämplat tunn plants. Ensidig. Rund 31 mm. Koppar. Stj 28:27. Mörk i nederkanten. Avser 12 tunnor kol till stångjärnssmidet. Började användas 1836. 1+ - 01
103. 1 / SÅGSTOCK, inom en rektangulär pärlkrets med uppåtböjd form, med upphöjda bokstäver och nedsänkt stämpel, därunder instämplad 2.a. Ensidig. Rund 31 mm. Koppar. Stj 29.36. Lite ärg. 1+ - 01

Förbundshären

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

104. Åts. kunglig krona mellan fyra rosor, därunder 1634. Upphöjd kant. Fr. Ros / Ros I S Ros / F R BR / tre rosor upphöjd kant. Rund 20 mm. Koppar. NM XII s 3. Se Hemmingsons artikel i SNT 1997 S. 163. Plantsfel korroderad. 1

Hargs Bruk och Lantegendom

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

105. ½ K. Ö. Allt instämplat. öl / XII. Ensidig. Rekt med avhuggna hörn 29 x 40 mm. Koppar. NM XII 39:8. Bläckskrift. Använd ca 1860 - 1875. 1+

Kockums Mekaniska Verkstad

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

106. 1 D / FHK Allt instämplat.. (FHK= F H Kockum). Hål till vänster. Ensidig Rekt med rundade hörn 32 x 44 mm mässing. Stj 217:1. 1 - 1+

Karlskrona Fattigvård

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

107. 1/4 V= / F. V. Allt instämplat. Ensidig. Rekt med bakåtvikta kanter 53 x 65 mm förtent järnbleck. Stj 204:4. Staden fattigvårdsstyrelse har vid utbetalning av ved infört bruket av polletter. F V antyder fattigvård. 1 - 1+

Löfsta Järnverk

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

108. 1:K Phl. P:N L: Uppe till höger en strålande sol inom en rektangulär ram med upphöjd stämpel. Ensidig. Rekt 14 x 34 mm. Koppar. Stj 89:3. Dryckespollett som köparen Peter Nordling använde under sista fjärdedelen av 1700-talet till bruksfolket l ämnad förtäring av öl. Kan betyda att man fick öl utanför krogen, kanske på arbetsplatsen. 1 - 1+

Lövås silver- och kopparverk

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

109. Åts. 1:STIGH KOHL på fyra rader, varöver en måne, pärlring vid kanten. Fråns. Pärlring vid kanten. Rund 27 mm koppar. Stj 93:2. 1)(1+

Sala silververk och bergslag

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

110. Åts. Ros 1 Ros / STIGH KOHL / Ros. Fråns. Korslagd hammare och kilhacka. Rund 23 mm. Koppar. Stj 122.2. Variant med smalare hammare. 1
111. Åts. 1 mellan två blomstjälkar /S:KOHL/ B: mellan två rosor, pärlrand vid kanten. Fråns. Hammare och kilhacka, i varje vinkel en ros, överst en nymåne. Omskrift SAHLA BERGSLAG. Pärlrand vid kanten. Rund 24,5 mm. Koppar. Stj 123:4. Använd i slute t av 1600-talet. 1+ - 01

Stora Kopparbergs gruva och bergslag

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

112. 1 mellan gruvmärken /Kolkryss mellan koppartecken /KOHL/ Ros. Allt inom en pärlring. Rutad rand. Ensidig. Rund 34 mm. Koppar. Stj 174:22. 1+ - 01

Wattholma järnverk

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

113. 1 LÄST, därunder en holme omfluten av två strömmar. Allt inom en pärlring. Omskrift: WATTHOLMA BRUKS KOLMÄRKE:. Pärlring vid kanten Ensidig. Rund 33 mm. Näver. Stj 190:1. Polletten från 1670-talet gällde för en läst kol. 1+ - 01

Vellnora masugn

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

114. 6 + inskuret. Vid kanten en inåttandad ring inskuren. Ensidig. Rund 24 mm läder. 1+

Österby järnverk

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

115. O / 2. Allt instämplat. Ensidig. Rund 40 mm tunn kopparplåt. Stj 201:16. Små kantsprickor. Använd 1700 - 1800 och fram till 1868 vid kolleverans. Avser två läster kol till opphammaren (övre hammaren). 1+

Papperspolletter

Höganäs

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

116. 20 Kappar sämre stenkol = 10 SKILLING R. G. S. Svart tryck på vit botten. Oval vitstämpel med relieftryck. Rekt. 60 x 85 mm. Ehn s 39. Blyertsinskrift. 1kappe = 4,58 liter. Polletten Vitstämpelns motiv är en fyrhjulig vagn lastad med stenkol och en bromsare som håller i en bågformig bromsspak som ligger an mot närmaste hjul. Från ca 1800. 1+ - 01

Sabbatsbergs fattiginrättning

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

117. MAT - POLLET därunder oval: á /Öre Riksmynt/eller/ 24 sk. Riksgälds. Nedtill Januari 1858, däremellan instämplat SF inom pärlring. Polletten vit med svart text. Rekt 68 x 87 mm. Se Platbarzdis II s 147. Frånsidan med fastsättare har varit montera d. 01

Stockholms Spinnhus

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

118. 1 Daler Koppnt. Vit med svart ram och text. Rekt 67 x 80 mm. Frånsidan utan fastsättare. 01

Svanå järnverk

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

119. Smältarhärden N:O 2 / 6 T:r / köpekol. Vit med svart ram och text. Rekt. 45 x 65 mm. Frånsidan med fastsättare. 1+ - 01

Wikmanshytte bruk

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

120. Femton Tunnor Kol. Svart text på vit kartong. På varje sida om 15, THV sammanbundet inom en oval ring. Vid mitten under texten THW/U inom en kvadratisk ram. Rekt 67 x 91 mm. Frånsidan med fastsättare. Polletten är från 1873. 01

Medaljer

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

121. LOVISA - Drottningens död i Stockholm 30 mars 1871.: Gravör: Lea Ahlborn - tillika utgivare. Silver 37,67 g. Hild 1. Olsen s 195. SS 10281. Praktexemplar. 01 - 0
122. Oskar II - Fjortonde allmänna svenska landtbruksmötet i Norrköping 25-30 juli 1876.: Gravör: Lea Ahlborn. Silver 38,25 g. Hyckert (NM XIII) s 92 nr 8. Olsen s 227. SS 10910. Vacker patina. 01 - 0
123. "Från studentkamraterna". Ensidig plakett med nuvarande Stadsmuseum i Stockholm. Gravör Sven Kulle 1919. Silver 80,29 g. Ossbahr i S:t Eriks årsbok 1923 s 14. SS 10530. Huset inrymde åren 1873-90 Realläroverket men var byggt som stadshus på 1670-talet och inrymde därefter en mä ngd olika verk och inrättningar. Arkitekt: Nicodemus Tessin dy. Ossbahr har följande kommentar till plakettens bild: "Byggnaden är visserligen sedd mot den imponerande gårdsfasaden, men på ett avstånd, som kommer förgrundens alla staket och järnvägs spår samt de endast provisoriskt avslutade flygelgavlarna att alltför mycket framträda i den fotografiskt noggranna bilden. Denna motsvarar säkerligen bäst minnet från skolåren, men möjligheten att återgiva enbart gårdsinteriören, som trots igenmurad e arkader och allsköns förfall leder tanken på de romerska palatsgårdarna, blev tyvärr ej tillvaratagen." 01
124. Adam Magnus Emanuel Lagerberg (1844-1923).: Åtsidan visar Lagerbergs porträtt i profil Frånsidan har en numismatisk symbolik. En man med lagerbergska familjevapnet i vänstra handen framträder inför en sittande inför honom uppstickande lagerkransad kvinna - numismatiken - vars hand han fattar. Överst Cvinqve Svvm - ätten Lagerbergs valspråk. Graverad och slagen av A. Scharff i Wien 1883. Hyckert (NM X) s 42 nr 6. Silver 66,99 g. SS 11570 01
125. Carsten Tank Jacobsen (1833-1905).: Belöningsmedalj. Tunadals idrottsförbund. Gravör: Adolf Lindberg. Slagen 1899. Silver 29,87 g. Hyckert II s 269. SS 11496. 1+ - 01

Objekt ej tillhörande Sven Svenssons Samling

Svenska Numismatiska föreningens medaljer

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

126. Jonas Hallenberg (1748-1834).: Gravör: Adolf Lindberg. Brons 15,79 g. Slagen av 1878 av Magnus Lagerberg. Hyckert II s 92 nr 1. SNF 5. 01
127. Johan Otto Wedberg (1826-1912): Gravör. Sven Kulle. Brons 15,51 g. Årsmötet 1916. Slagen 1920. Wahlstedt (NM XXIV) s 108. SNF 25. 1+ - 01
128. Reymondt Faltz (1658-1703).: Gravör: Erik Lindberg. Silver 14,91 g. Slagen till årsmötet 1921 av SNF. Wahlstedt (NM XXIV) s 17. Ehrensvärd NM XXXII:2 nr 211. SNF 29. 01
129. Jakob von Engeström (1735-1802).: Gravör Gösta Carell. Mässing gjuten 30,34 g. Upplaga 50 ex. SNF 40a. 01

Polletter

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

130. Andrarums Alunverk.: Åtta öre SM 1766. Pollettsedel. Se Stj s 18ff särsk s 20, Ehn 10. 1+

Övrigt

Nr.

Beskrivning:

Kvalite

131. Myntskåp: Tillverkat i fanerat trä med sex lådor klädda med röd sammet, 1800-tal. Höjd 75 cm. Bredd: 51 cm Djup: 34 cm. Tre lådor med 35 fack ca 5,5 x 5 cm. Tre lådor med 24 fack ca 6,5 x 6,5 cm.  


(c) Copyright 1998. Svenska Numismatiska Föreningen.