SNF: Resultat Auktion 137. 20 april 1998


Aukt.Nr Beskrivning Pris
1 Ahlström, Almer och Jonsson.: Sveriges besittningsmynt. Stockholm 1980. Inb. 270
2 Hildebrand, B.: C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837. Del 1 och 2. Stockholm 1937, 1938. Hft. Del 1 med trasig rygg. 50
3 Hildebrand, B. E.: Minnespenningar öfver Enskilda Svenska Män och Qvinnor. Stockholm 1860. Inb. 175
4 Hildebrand, B. E.: Sveriges och Svenska konungahusets minnespenningar, Praktmynt och Belöningsmedaljer. Del 1 - 2. Stockholm 1874,1875. Inb. Gott skick. 800
5 Jonsson, K.: Viking-Age Hoards and Late Anglo-Saxon Coins. Stockholm 1987. Inb. 100
6 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Mynt, sedlar och medaljer. Borås 1981. Inb. 60
7 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Mynt och medaljer. Stockholm 1960. Inb. 10
8 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Sedlar. Stockholm 1971. Inb. 20
9 Lagerqvist, L. O.: Svenska mynt under vikingatid och medeltid. Stockholm 1970. Inb. 500
10 Lilienberg, V. E.: Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling. Stockholm 1910. Hft. 10
11 Lindgren, T.: Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953. Hft. 75
12 Malmer, B. (Red.): Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 1. Akebäck-Atlingbo. Lund 1975. Hft. 125
13 Malmer, Hovén m.fl: Excavations at Helgö X. Coins, Iron and Gold. Stockholm 1986. Hft. 180
14 Rundqvist, G.H.: Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks Mynt- och Medaljsamling. Del I-IV. Växjö 1928. Inb. Gott skick. 260
15 Swensson, T. (Red.): Kungliga Myntet 1850-1950. Stockholm 1950. Hft. 90
16 Tingström, B.: Sveriges plåtmynt 1644-1776. En undersökning av plåtmyntens roll som betalningsmedel. Uppsala 1984. Hft. 150
17 Östergren, M.: Gotländska fynd av solidi och denarer, en undersökning av fyndplatserna. Visby 1981. Hft. 30
18 Bencard, M (red).: Ribe Excavations 1970-76. Vol 1. Esbjerg 1981. Inb. 150
19 Davenport, J.S.: German Talers 1700-1800. European Crowns 1700-1800. European Crowns and Talers since 1800. London 1965. Inb. 175
20 Dolley, R.H.M och Morrison, K.F.: The Carolingian Coins at British Museum. London 1966. Inb. 400
21 Friedenberg, D.M.: Jewish Minters & Medalists. Philadelphia 1976. Inb. 100
22 Galster, G.: Unionstidens Udmøntninger. Köpenhamn 1972. Inb. 220
23 Hede, H.: Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1970. Köpenhamn 1971. Inb. 230
24 Lange, K.: Münzkunst des Mittelalters. Berlin 1942. Inb. Trasig rygg. 50
25 Naster, de Beaulieu m.fl: A Survey of Numismatic Research. 1966 - 71. Del I - III. New York 1973. Hft. 75
26 Petersson, H.B.A.: Anglo-Saxon Currency. Lund 1969. Hft. 100
27 Pick, A.: Standard Catalog of World Paper Money. Wisconsin 1983. Inb. 180
28 Samhaber, E.: Penningen - I kulturhistorisk belysning. Stockholm 1965. Inb. 160
29 Schlumberger, H.: Goldmünzen Europas seit 1800. München 1971. Inb. 40
30 Severin, H.M.: Silver Coins of Imperial Russia 1682 to 1917. London 1965. Inb. 40
31 Spasski, I och Shchukina, E . (Red): Medals and Coins of the age of Peter the Great. Leningrad 1974. Inb. 190
32 Steen-Jensen, J. (Red.): De skriftlige kilder til Danmarks middelalderlige Møntvæsen. Köpenhamn 1989. Hft. 80
33 Die Wiedertäufer in Münster. Stadtmuseum Münster, Katalog der Eröffnungsaustellung, 1 Oktober 1982 - 27 Februari 1983. Münster 1986. Inb. 80
34 Dittrich, Hrbas och Marco: Antike Münzen aus Olbia und Pantikapaum. Prag 1959. Inb. 180
35 Franke, P.R.: Römische Kaiserporträts im Münzbild. München 1961. Inb. 100
36 Grant, Michael.: From Imperium to Auctorias. Cambridge 1969. Inb. 120
37 Imhoof-Bumer, F och Gardner, P.: Ancient Coins - Illustrating lost masterpieces of Greek art. Chicago 1964. Inb. 50
38 Klawans, Z.H.: Imitations and Inventions of Roman Coins. Californien 1977. Inb. 150
39 Klawans, Z.H.: Ancient Greek Coins. Wisconsin 1959. Inb. 60
40 Plant, R.: Greek Coin Types and their Identification. London 1979. 150
41 Regling, K.: Die Antike Münzen. 2:a upplagan. Berlin/Leipzig 1922. Hft. 120
42 Schwabacher, W.: Grekiska Mynt ur Konung Gustav VI Adolfs samling. Malmö 1962. Hft. 70
43 Seaby, H.A.: Roman Coins and their values. London 1964. Inb. 10
44 Seaby, H.A.: Roman Silver Coins. Volume I - IV. 2:a uppl. London 1967. Inb. 180
45 Seaby, H.A.: Greek Coins and their values. 2:a uppl. London 1966. Inb. 10
46 Seltman, C.: Greek Coins. London 1955, 2:a uppl. Inb. 20
47 Simonetta, B och Riva, R.: Le Tessere Erotiche Romane. Lugano 1981. Inb. 325
48 Bergsøe, V.: Danske Medailler og Jetons, fra 1789-1891. Horslunde 1978. Hft. 70
49 Eimer, C.: An Introduction to Commemorative Medals. London 1989. Inb. 40
50 Olsén, B.: Lea Ahlborn - En Svensk medaljkonstnär under 1800-talet. Lund 1962. Hft. 250
51 Støren, R och Holst, H.: Myntgravør Ivar Throndsens Medaljer, Jetonger og Merker. Olso 1937. inb. 250
52 A Guide to the Exhibition of Historical Medals in The British Museum. London 1924. Hft. 50
53 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1936-1982, Komplett 21 vol. Inb. 1936-70 i blå klotband. 3 000
54 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1959, 1966. Hft. 1971, 1973-74, 1975-76. Inb. 50
55 Numismatiska Meddelanden.: 1-5, 8-19, 21-32:1. 23 vol. Röda klotband. 6 000
56 Skandinavisk Numismatik.: 1973-78, 1979:1-4,6-10, 1980-81, 1982:1-11, 1983, 1984:2-6, 1985:1-2. Skandinaviska Myntmagasinet.: 1985:2-3,1986:1-4, 1989:2. 40
57 Myntkontakt 1972-1976. Inb. 2 band. 750
58 Ahlströms Mynthandel.: Auktionskataloger.: 1-15, 17-42, 44-47, 49, 50, 43 + Hede 1-2, delvis med uppnådda priser. 2 000
59 T.G Appelgren.: Lagerlista.: Bernhard Olofssons Svenska Myntsamling. Del I- III. 2 ex av del II. 200
60 Hirsch Mynthandel.: Auktionskataloger.: 1,2,3,7,8,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31. 19 vol. Nummer 1 och 2 omfattar delar av Sven Svensson samling. Delvis med uppnådda priser. 500
61 Ulf Nordlinds Mynthandel.: Lagerlista.: 1 - 14. 175
62 Diverse europeiska auktionskataloger. + 2 st World Coins, 1976,1977. Totalt ca. 35 kg. 350
63 1.) Mattson, G.O.: The Gods, Goddesses and Heroes on the Ancient Coins of the Bible Lands. Stockholm 1969. Inb. 2.) Haffner, S.: The History of Modern Israel´s Money 1917-1967. Californien 1967. Hft 120
64 The Numismatist. 1967-70, International Numismatic Newsletter, + diverse skrifter. Totalt ca. 20 kg. 50
65 Diverse böcker/häften om medaljer, bl.a Lagerqvist, L. O.: Axel Wallenberg, Medaljer. Stockholm 1978. Totalt 24 st, ca 5,5 kg. 520
66 Diverse tidningar, auktionskataloger och lagerlistor. Totalt ca. 15 kg. 325
67 Lindgren, Torgny.: 23 st. skrifter och särtryck. 230
68 Lagerqvist, L. O.: Sverige och dess Regenter under 1000 år. Stockholm 1976. Inb. 150

 


(c) Copyright 1998. Svenska Numismatiska Föreningen.