Svenska Numismatiska Föreningen
Auktion 137

20 April 1998


Auktionsinformation

Plats/tid: Kungliga Myntkabinettets lokaler, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm. Klockan 18.30.
Visning av objekten sker auktionsdagen: Klockan 17.00 - 17.50, lokal enligt ovan.
För att få bjuda på SNF:s auktioner måste du vara medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union ansluten förening. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar/föreningar måste gemensamt lämna bud i sin klubbs/förenings namn.
Kontant betalning gärna med check, som skall utställas på auktionsförrättaren. Äganderätten övergår till köparen då full betalning erlagts. Eventuella reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att inköpta objekt erhållits.
Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottages av auktionsförättare Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 UPPSALA. Anbud skall vara auktionsförättaren tillhanda senast 2 dagar före auktionsdagen. Insända bud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. Vid identiska bud inkomna per post ges förtur åt det först poststämplade.
Inropat material översändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Eventuella korrigeringar efter listans tryckning kommer löpande att finnas tillgängliga på Svenska Numismatiska Föreningens internetsida samt i auktionslokalen under auktionsdagen.
Uppnådda priser publiceras snarast på föreningens internetsida, samt i nästkommande auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift.

Svenska Numismatiska Föreningens internetadress: http://www.users.wineasy.se/snf/

Uppgifterna i katalogen har utarbetats av Jan Karlsson och Anders Nordin.


Litteratur
De till försäljning upptagna objekten är utgallrade dubletter ur Svenska Numismatiska Föreningens bibliotek.

Svensk Numismatik.
1 Ahlström, Almer och Jonsson.: Sveriges besittningsmynt. Stockholm 1980. Inb.
2 Hildebrand, B.: C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837. Del 1

och 2. Stockholm 1937, 1938. Hft. Del 1 med trasig rygg.
3 Hildebrand, B. E.: Minnespenningar öfver Enskilda Svenska Män och Qvinnor.

Stockholm 1860. Inb.
4 Hildebrand, B. E.: Sveriges och Svenska konungahusets minnespenningar, Praktmynt

och Belöningsmedaljer. Del 1 - 2. Stockholm 1874,1875. Inb. Gott skick.
5 Jonsson, K.: Viking-Age Hoards and Late Anglo-Saxon Coins. Stockholm 1987. Inb.
6 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Mynt, sedlar och medaljer. Borås 1981. Inb.
7 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Mynt och medaljer. Stockholm 1960. Inb.
8 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Sedlar. Stockholm 1971. Inb.
9 Lagerqvist, L. O.: Svenska mynt under vikingatid och medeltid. Stockholm 1970. Inb.
10 Lilienberg, V. E.: Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling.

Stockholm 1910. Hft.
11 Lindgren, T.: Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953. Hft.
12 Malmer, B. (Red.): Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 1.

Akebäck-Atlingbo. Lund 1975. Hft.
13 Malmer, Hovén m.fl: Excavations at Helgö X. Coins, Iron and Gold. Stockholm 1986.

Hft.
14 Rundqvist, G.H.: Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks Mynt- och

Medaljsamling. Del I-IV. Växjö 1928. Inb. Gott skick.
15 Swensson, T. (Red.): Kungliga Myntet 1850-1950. Stockholm 1950. Hft.
16 Tingström, B.: Sveriges plåtmynt 1644-1776. En undersökning av plåtmuntens roll som

betalningsmedel. Uppsala 1984. Hft.
17 Östergren, M.: Gotländska fynd av solidi och denarer, en undersökning av

fyndplatserna. Visby 1981. Hft.

Utländsk Numismatik.
18 Bencard, M (red).: Ribe Excaviations 1970-76. Vol 1. Esbjerg 1981. Inb.
19 Davenport, J.S.: German Talers 1700-1800. European Crowns 1700-1800. European

Crowns and Talers since 1800. London 1965. Inb.
20 Dolley, R.H.M och Morrison, K.F.: The Carolingian Coins at British Museum. London

1966. Inb.
21 Friedenberg, D.M.: Jewish Minters & Medalists. Philadelphia 1976. Inb.
22 Galster, G.: Unionstidens Udmøntninger. Köpenhamn 1972. Inb.
23 Hede, H.: Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1970. Köpenhamn 1971. Inb.
24 Lange, K.: Münzkunst des Mittelalters. Berlin 1942. Inb. Trasig rygg.
25 Naster, de Beaulieu m.fl: A Survey of Numismatic Research. 1966 - 71. Del I - III. New

York 1973. Hft.
26 Petersson, H.B.A.: Anglo-Saxon Currency. Lund 1969. Hft.
27 Pick, A.: Standard Catalog of World Paper Money. Wisconsin 1983. Inb.
28 Samhaber, E.: Penningen - I kulturhistorisk belysning. Stockholm 1965. Inb.
29 Schlumberger, H.: Goldmünzen Europas seit 1800. München 1971. Inb.
30 Severin, H.M.: Silver Coins of Imperial Russia 1982 to 1917. London 1965. Inb.
31 Spasski, I och Shchukina, E . (Red): Medals and Coins of the age of Peter the Great.

Leningrad 1974. Inb.
32 Steen-Jensen, J. (Red.): De skriftlige kilder til Danmarks middelalderlige Møntvæsen.

Köpenhamn 1989. Hft.
33 Die Wiedertäufer in Münster. Stadtmuseum Münster, Katalog der

Eröffnungsaustellung, 1 Oktober 1982 - 27 Februari 1983. Münster 1986. Inb.

Antikens Numismatik.
34 Dittrich, Hrbas och Marco: Antike Münzen aus Olbia und Pantikapaum. Prag 1959.

Inb.
35 Franke, P.R.: Römische Kaiserporträts im Münzbild. München 1961. Inb.
36 Grant, Michael.: From Imperium to Auctorias. Cambridge 1969. Inb.
37 Imhoof-Bumer, F och Gardner, P.: Ancient Coins - Illustrating lost masterpieces of

Greek art. Chicago 1964. Inb.
38 Klawans, Z.H.: Imitations and Inventions of Roman Coins. Californien 1977. Inb.
39 Klawans, Z.H.: Ancient Greek Coins. Wisconsin 1959. Inb.
40 Plant, R.: Greek Coin Types and their Identification. London 1979.
41 Regling, K.: Die Antike Münzen. 2:a upplagan. Berlin/Leipzig 1922. Hft.
42 Schwabacher, W.: Grekiska Mynt ur Konung Gustav VI Adolfs samling. Malmö 1962.

Hft.
43 Seaby, H.A.: Roman Coins and their values. London 1964. Inb.
44 Seaby, H.A.: Roman Silver Coins. Volum I - IV. 2:a uppl. London 1967. Inb.
45 Seaby, H.A.: Greek Coins and their values. 2:a uppl. London 1966. Inb.
46 Seltman, C.: Greek Coins. London 1955, 2:a uppl. Inb.
47 Simonetta, B och Riva, R.: Le Tessere Erotiche Romane. Lugano 1981. Inb.

Medaljlitteratur.
48 Bergsøe, V.: Danske Medailler og Jetons, fra 1789-1891. Horslunde 1978. Hft.
49 Eimer, C.: An Introduction to Commemorative Medals. London 1989. Inb.
50 Olsén, B.: Lea Ahlborn - En Svensk medaljkonstnär under 1800-talet. Lund 1962. Hft.
51 Støren, R och Holst, H.: Myntgravør Ivar Throndsens Medaljer, Jetonger og Merker.

Olso 1937. inb.
52 A Guide to the Exhibition of Historical Medals in The British Museum. London 1924.

Hft.

Periodiska Publikationer.
53 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1936-1982, Komplett 21 vol. Inb. 1936-70 i blå

klotband.
54 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1959, 1966. Hft. 1971, 1973-74, 1975-76. Inb.
55 Numismatiska Meddelanden.: 1-5, 8-19, 21-32:1. 23 vol. Röda klotband.
56 Skandinavisk Numismatik.: 1973-78, 1979:1-4,6-10, 1980-81, 1982:1-11, 1983, 1984:2-6,

1985:1-2. Skandinaviska Myntmagasinet.: 1985:2-3,1986:1-4, 1989:2.
57 Myntkontakt 1972-1976. Inb. 2 band.

Auktionskataloger/Lagerlistor.
58 Ahlströms Mynthandel.: Auktionskataloger.: 1-15, 17-42, 44-47, 49, 50, 43 + Hede 1-2,

delvis med uppnådda priser.
59 T.G Appelgren.: Lagerlista.: Bernhard Olofssons Svenska Myntsamling. Del I- III. 2 ex

av del II.
60 Hirsch Mynthandel.: Auktionskataloger.:

1,2,3,7,8,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31. 19 vol. Nummer 1 och 2 omfattar delar

av Sven Svensson samling. Delvis med uppnådda priser.
61 Ulf Nordlinds Mynthandel.: Lagerlista.: 1 - 14.

Lots.
62 Diverse europeiska auktionskataloger. + 2 st World Coins, 1976,1977. Totalt ca. 35 kg.

OBS, måste avhämtas i auktionssalen efter auktionens slut, ej brevbud.
63 1.) Mattson, G.O.: The Gods, Goddesses and Heroes on the Ancient Coins of the Bible

Lands. Stockholm 1969. Inb. 2.) Haffner, S.: The History of Modern Israel´s Money

1917-1967. Californien 1967. Hft
64 The Numismatist. 1967-70, International Numismatic Newsletter, + diverse skrifter.

Totalt ca. 20 kg. OBS, måste avhämtas i auktionssalen efter auktionens slut, ej

brevbud.
65 Diverse böcker/häften om medaljer, bl.a Lagerqvist, L. O.: Axel Wallenberg, Medaljer.

Stockholm 1978. Totalt 24 st, ca 5,5 kg.
66 Diverse tidningar, auktionskataloger och lagerlistor. Totalt ca. 15 kg. OBS, måste

avhämtas i auktionssalen efter auktionens slut, ej brevbud.
67 Lindgren, Torgny.: 23 st. skrifter och särtryck.

Övrigt.
68 Lagerqvist, L. O.: Sverige och dess Regenter under 1000 år. Stockholm 1976. Inb.

 


(c) Copyright 1998. Svenska Numismatiska Föreningen.