Svenska Numismatiska Föreningen
Auktion 136

1 December 1997


Auktionsinformation

Plats/tid: Kungliga Myntkabinettets lokaler, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm. Klockan 18.15.

Visning av objekten sker auktionsdagen: Klockan 16.30 - 18.00, lokal enligt ovan.

För att få bjuda på SNF:s auktioner måste du vara medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union ansluten förening. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar/föreningar måste gemensamt lämna bud i sin klubbs/förenings namn.

Kontant betalning gärna med check, som skall utställas på auktionsförrättaren. Äganderätten övergår till köparen då full betalning erlagts. Eventuella reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att inköpta objekt erhållits. Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottages av auktionsförättare Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 UPPSALA.

Anbud skall vara auktionsförättaren tillhanda senast 2 dagar före auktionsdagen. Insända bud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. Vid identiska bud inkomna per post ges förtur åt det först poststämplade. Inropat material översändes mot postförskott, varvid porto tillkommer.

Eventuella korrigeringar efter listans tryckning kommer löpande att finnas tillgängliga på Svenska Numismatiska Föreningens internetsida samt i auktionslokalen under auktionsdagen. Uppnådda priser publiceras snarast på föreningens internetsida, samt i nästkommande auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift.

Svenska Numismatiska Föreningens internetsida: http://www.users.wineasy.se/snf/

Uppgifterna i katalogen har utarbetats av Jan Karlsson, Anders Nordin och Kjell Holmberg.

Följande nummer har korrigerad beskrivning jämfört med auktionslistan i Svensk Numismatisk Tidskrift: 55, 74, 269.
Sista korrigeringen gjord 97-11-23.


Utländska Mynt som cirkulerat i Sverige.

Tyskland.
1 Bruno III 1038-1057.: Dbg 502. 1+
Svenska Mynt.

Ulrika Eleonora 1719-1720.
2 1 öre k.m. 1720.: SM 25a. Rutad rand. 1/1+

Adolf Fredrik 1751-1771.
3 2 Öre SM 1762.: SM 171. 1

Oskar II 1872-1907.
4 2 Kronor. 1893, 1 Krona. 1879, 1888.: SM 52, SM 65, SM 71. 1?
5 1 Krona 1887.: SM 70. (2 ex.). 1?
6 1 Öre. 1892.: SM 216. 1?/1

Gustaf V 1907-1950.
7 2 Kronor 1915.: SM 8. Små hack. 01/0
8 2 Kronor 1926.: SM 12. 01
9 2 Kronor 1929.: SM 14. 01/0
10 2 Kronor 1930.: SM 15. 01/0
11 2 Kronor 1931.: SM 16. Små hack. 01/0
12 2 Kronor 1935.: SM 19. 01/0
13 1 Krona 1915.: SM 39. 0
14 1 Krona 1937.: SM 56a. 01/0
15 1 Krona 1942.: SM 61. Å.U.B. 1+
16 1 Krona 1950.: SM 70. 01/0
17 10 Öre 1946/45.: Små hack. SM 170b. (01)

Gustaf VI Adolf 1950-1973.
18 5 Kronor 1952.: SM 2. Jub. 01
19 5 Kronor 1962.: SM 6. Jub. 01/0

Carl XVI Gustaf 1973-.
20 Jubileumsmynt.: 200 Kronor 1980, 100 Kronor 1984. Säkerhet - Nedrustning, 100 kronor 1985. Skogens år, 100 Kronor 1985. Europeiska Musikåret. Alla i kassett. 0
Utländska Mynt.

Norge.
21 2 Kronor. 1908.: 1?/1
22 5 Öre 1920.: Järn. KM 368a. 1?/1
23 2 Öre 1917.: Järn. KM 371a. 1

Danmark.
24 1 Skilling Riksmynt.: 1870, 71, 72. 01,1,01

Ryssland.
25 1 Rubel 1898.: Jubileum. Alexander II Memorial. Y61. Centrummärke på åt- och frånsida. Hack och kantskador. 1/1+

England.
26 25 Pence 1977: Elisabeth II, Etui. Seaby 4227 0

Nederländerna.
27 Löwentaler. 1637 KM 15:2 1

Polen.
28 Preussen.: Sigismund I. 1 Groschen 1532. 1+/01

Frankrike.
29 20 Francs 1850: Guld. Y.10 1+
30 20 Francs 1858.: Guld. Y. 35.1 1+
31 20 Francs 1866.: Guld. Y. 40.1 1+
32 20 Francs 1868: Guld. Y. 40.1 1+/01
33 20 Francs 1869.: Guld. Y. 40.2 1+/01
34 20 Francs 1877.: Guld. Y. 55 1+
35 20 Francs 1878.: Guld. Y. 55 1+

USA.
36 1 Dollar 1922.: 01

Tyskland.
37 Doppelschilling 1603.: Hamburg. Gaed. 1/1+
38 Cologne.: Leopold. 1/8 Thaler 1673. KM 374. Något böjd. 1/1+
39 Sachen.: 1 neu groschen 1841. Hannover ½ groschen 1863. 01/0,01
40 5 DM 1971.: KM. 128 01

Thailand.
41 1 Baht kulmynt. 1824 - 51.: Rama III, Praset. 1+

Österrike.
42 50 Shilling 1972, Y130. Små hack. 1973, Y133. Små hack. 25 Shilling 1955, Y96. 1973, Y131. Små hack. 01/0, 01/0, 0, 01/0
Lots/Partier.

Sverige.
43 Jubileumsmynt.: 50 Kronor 1975, 1976. 10 Kronor 1972 (2). 5 Kronor 1935, 1952, 1959, 1962, 1+/01 - 0
44 Jubileumsmynt.: 10 Kronor 1972 (11). 01 - 0
45 Jubileumsmynt.: 50 Kronor 1975, 1976 (3). 10 Kronor 1972 (2). 5 Kronor 1952, 1962, 1966 (2). 1+/01 - 01/0
46 Jubileumsmynt.: 2 Kronor 1907, 1921, 1932, 1938, 5 Kronor 1952. 01 - 01/0
47 Jubileumsmynt.: 2 Kronor 1907, 1921 (3), 1932, 1938 (4). 1+/01 - 01/0
48 Jubileumsmynt.: 5 Kronor 1959, 62, 2 Kronor 1897, 1907.
49 Jubileumsmynt.: 2 Kronor 1907, 1921, 1932, 1938, 5 Kronor 1935, 1952, 1959, 1962. 01 - 01/0
50 Myntverkets årsset, Hårdplast. 1982, 83, 84, 85, 86.
51 Myntverkets årsset, Hårdplast. 1982, Mjukplast. 1979 (Engelsk text), 1980, 81.
52 Myntverkets årsset, Hårdplast. 1978, 79, 80, 81, 82.
53 Myntverkets årsset, Hårdplast. 1987, 91, 92.
54 Myntverkets årsset, Mjukplast. 1990, 91, 92.
55 1 krona. Oscar II. (1), Gustaf V. 80% (19), 40% (4), Gustaf VI Adolf. 40% (2). 50 Öre. Oscar II. (2), Gustaf V. 60% (38), 40% (1), Gustaf VI Adolf. 40% (6), 25 Öre Oscar II. (1), Gustaf V. 60% (20), Nickel (3), 40% (12), Gustaf VI Adolf. 40% (10), 10 Öre Oscar II. (7), Gustaf V. 60% (24), Nickel (12), 40% (14), Gustaf VI Adolf. 40% (62), 5 Öre Gustaf V. Brons (18), Järn (42), 2 Öre Oscar II. (4), Gustaf V. Brons (51), Järn (75), 1 Öre Gustaf V. Järn (18). Växl.
56 2 Kronor Gustaf VI Adolf. 92 st. Övervägande 1960-tal i mycket bra kvaliteer. 1+ - 0
57 1 Kronor Gustaf VI Adolf. 116 st. Mestadels 60-tal i mycket bra kvaliteer. 50 Öre Gustaf VI Adolf. 11 st. 1+ - 0
58 1 Kronor.: Oscar II. (16), Gustaf V 80% (2). Totalt 18 st. 1?-1
59 Gustaf VI Adolf. 10 Kronor 1972. Jub. (2), Carl XVI Gustaf. 50 Kronor 1976. Jub. 01 - 01/0
60 50 Öre 1956, 61, 25 Öre 1959, 5 Öre 1909 Stort kors (2). 01, 01, 01, 1?, 1?/1
61 2 Kronor. 1890,1907 (2), 1910 (2), 1945, 1950, 1953, 1954, 1956. 5 Kronor. 1954 (2), 1955 (6). Totalt 18 st. Växl.
62 1 Kronor.: Gustaf V. 40% (35), Gustaf VI Adolf. 40% (24).Totalt 59 st. Växl.
63 2 Kronor 1897 Jub., 2 Kronor 1904, 1936, 1966, 50 Öre Gustaf V. Nickel (5). 1+, 1?/1, 1/1+, 01/0, Växl.
64 Sverige, Gustaf VI Adolf.: 5, 1 Kr. , 1972, -57, -60, -73, Sverige, Gustaf V.: 2, 1 öre, 1950, Sverige, Gustaf VI Adolf.: 2, 1 kr. 50, 25, 10, 5, 2, 1 öre, 1964, Sverige, Oskar II.: 5 öre, 1884 (2), -97, 1- 0
65 1 Kronor. Oscar II. Bra blandning, alla årtal. 20 st. 1? - 1?/1
66 5 Kronor. 1954 (3), 1955 (11), 1971 (7)., 1972 (4), 1973 (5). 1+ - 01/0
67 2 Kronor.: 1876, 77, 78 (o), 80 (o), 80 (och), 90, 92, 93, 97, 98, 00, 03, 04, 06, 07. 1? - 1?1
68 2 Öre. 1941, 1945, 1946 (4), 1947 (2), 1948. 1 Öre 1942,1945 (2), 1946, 1948. Några ex. mycket bra 01-01/0
69 2 Kronor. Jubileum 1932. 2 Kronor. 1945, 1947 (2). 01, 01/0, 01 (rispa), 01.
70 Gustaf VI Adolf.: 25 öre 1952-73 (105), 10 öre 1952-73 (94), 5 - 1 öre 1952-73 (76), Carl XVI Gustaf. 5 - 25 öre 1976-1991 (70). Totalt 375 st. Växl.
71 25 Öre 1952, 57, 60, 63 (2), 64, 65, 66 (2), 67 (3), 68 (2), 10 Öre 1941, 50, 56 (2), 57, 60, 62 N (7), 63 (22) , 64 (23), 65 (3), 66 (3), 67 (5), 68 (4), 70 (2), 73, 2 Öre 1921, 1 Öre 1913, 14, 19, 21, 23 (2), 24, 38, 39, 43, 47, 48, 50. 1+ - 01/0
72 1 Krona. 1952, 50 Öre. 1947, 10 Öre. 1942,1953 (2), 1954, 1956 (10), 1958 (2). 1+ - 01/0
73 1 krona 1889 (skadad), 25 Öre 1890 (3), 96 (7), 97 (2), 98, 99 (5), 02 (3), 04 (4), 05 (2), 07 (6), 5 Öre 1875, 07, 1976, 2 Öre 1875, 81, 01, 07, 1 Öre 1907 (2), 20, 48. 1? - 01
74 50 Öre. Gustaf V. 60% (3), Nickel (1), 40% (4), Gustaf VI Adolf. 40% (14). 25 Öre. Gustaf V. 60% (16), Nickel(4), 40% (16), Gustaf VI Adolf. 40% (12). 10 Öre. Oscar II (1), Gustaf V. 60% (57), Nickel (19), 40% (46), Gustaf VI Adolf. 40% (27). Växl.
75 5 Öre. Oscar II. Bra blandning, nästan alla årtal. 36 st. 1? - 1
76 10 Öre 1950. 62 st. 01 - 01/0
77 5 Kronor. 1972 (15), 1973 (20). 01-0
78 5 Öre. Oscar II. (1), Gustaf V. -1942 (25), 1942-50 (55), Gustaf VI Adolf. (19). 2 Öre. Oscar II. (16), Gustaf V. -1942 (125), 1942-50 (163), Gustaf VI Adolf. (50). 1 Öre. Oscar II. (2), Gustaf V. -1942 (60), 1942-50 (64), Gustaf VI Adolf. (13). Växl.

Norge.
79 Norge.: 5, 1, 1 Kr., 1961, -75, -76, Norge.: 5 , 1 Kr, 50, 25, 10, 5, 2, 1 öre, 1970, Norge.: 5 Kr. jub, 5, 1 Kr. 50, 25, 10, 5 öre, 1975, 1+ - 0
80 2 kr 1917. + 10 Kronor (1), 5 kronor (3), 1 Kronor (24), 50 Ören (19) + diverse småmynt. Totalt ca. 2000 st. 1? - 01

Finland.
81 Finland.: 200 Markkaa 1958, 1 Markkaa 1964, 76, 1 Penniä 1969, 10 Markkaa, 1975 Jub, Urho Kekkonen 5 , 1 Markkaa 50, 20, 10, 5, 1 Penniä 1975. 1+/01 - 0
82 Jubileumsmynt. 10 Mark 1967 (2), 10 Mark 1979 (2), 10 Mark 1971, 10 Mark 1975 (2), 10 Mark 1977, 25 Mark 1978, 25 Mark 1979. 01/0 - 0
83 Myntverkets årsset, Hårdplast. 1974, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Danmark.
84 Ca 200 st. mynt. Företrädelsevis 1 och 2 öre 1962-1964 i god kvalite. 1 - 01/0

England.
85 1 Crown 1965 "Winston Churchill", KM 910. 25 New Pence 1977 " Silver Jubilee of Reign", KM 920. ½ Crown 1944, 1962, 2 Schilling 1963, ½ penny 1925, 38, 43, 59. 1 st medaljong Elisabeth II, Coronation 1953. 21 mm. 1+ - 01/0

Frankrike.
86 Frankrike.: 10, 5, 5 France, 1872, -64, -94, Frankrike.: 10, 5, 1, ½ F, 20,10, 5, 1 c, 1973, 01 - 0
87 28 st. olika 1947 - 78. 1 - 1+/01

Schweiz.
88 1894 - 1987. 5 Franc (3), 2 Franc (5) 1 Franc (17) + småmynt. Totalt ca 120 st. 1? - 01

Österrike.
89 50 Schilling 1966, Jubileum. Maria Theresia Thaler 1780 (efterprägling). 01/0, 0

Diverse.
90 Norge.: 1 öre 1938 kv. 01/0, 10 öre 1903, 1937 kv 1+/01. Finland.: 1 Penni 1891 kv. 01/0, + 6 st finska växelmynt. 1? - 01/0
91 5 st. Äldre utländska koppar/silver mynt Danmark, Tyskland m.m. 16-1800 talet. 1? - 1
92 Chile.: 1 Centavo 1853 C4a. Bolivia.: 4 Soles 1830 C54. Svagt utpräglad. 01,1+
93 Jubileumsmynt. Danmark.: 10 Kronor 1967, 10 Kronor 1968, 10 Kronor 1972. Finland.:10 Mark 1971 Norge.: 5 kr 1978 (Hären). 01/0
94 England och Indien. ca. 140 st. mynt, de flesta Indien, många dubletter. Växl.
95 Årsset, Island 1981, Sovjet 1961, San Marino 1987, Vatikanen 1969.
96 66 st Utländska mynt, bl.a Finland, Preussen, Lettland, Ungern, Frankrike m.m. Mest 1900-tal. Växl.
97 Sverige.: 2 Skilling Banco 1843, Bucklig, ½ Öre 1858, + 10 st. slitna och skadade äldre kopparmynt (17-1800-tal). Sverige, Norge, Danmark. 1/1+, 1/1+, Resten kv. 2
98 Schweitz.: 8 st. Grekland.: 33 st. Bl.a. 30 Drachmer 1963 Jub., 30 Drachmer 1964 Jub., Australien.: 15 st., Nederländerna.: 13 st., Frankrike.: 4st., Tunisien. 2 st. Mestadels 1960-tal. 1+ - 01/0
99 42 st. Utländska mynt, 1900-talet. Bl.a. Nederländerna 2½ gulden 1932, + Brasilien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Litauen, m.fl. 1? - 01/0
100 148 st. Utländska Mynt. 1 - 01
101 Korea.: 5 Fun, 1893, Nya Hebriderna.: 20 Francs, 1967, i Etui, nr. cert. 112., Franska Indokina.: 1 cents, 1923, Filippinerna.: 1 Peso , 1907, Bermuda.: 1 Crown, 1964. 1+ - 0
102 Surinam.: 1 G, 25, 10, 5, 1 c., 1962, Thailand.: 20, 1 Baht (3x) 25 Satang, 1963, -17, -62, -63, -46, Burma.: 1 Kyat 50, 25, 10, 5, 1 pyas, , Australien.: 20, 20, 10, 5, 2, 1 cents, 1966, Malaysia.: 50, 20, 10, 5, 1 Sen, 1967, Samoa, Yams Cook.: 1 Isifo, 1970, Nya Zeeland, Elisabeth II.: 1 Dollar. 1+ - 0
103 Indien.: 1 Rupee, 50 Paise, 1964, Indien, Victoria.: 1 Rupee, 1840, -40, Ceylon.: 5, 1 Rupier, 1957. 1+/01 - 01
104 Peru.: 1 centavo, 1961, Colombia.: 1 P, 20 c, 1974, -59, Paraguay.: 50, 25, 15, 10 centimos, 1953, Dominikanska Rep.: 25, 10, 5, 1 centavos, 1963, Chile.: 10, 5, 2 centesimo, 1969, Honduras.: 50, 25, 10, 5, 1 cents, 1962, -64, Haiti.: 10 c, 5 c, 1949, -58, El Salvador.: 50 c, 25 c, 10 c, 5 c, 1 c, 1953, -53, -52, -63, -56, Panama.: 5 Balboas Jub., 1970, Mexico.: 1 Peso, 50, 5, 1 c. 1 - 01/0
105 Egypten.: 50, 25, 10, 5, 2 Piaster, 1970, -70, -59, -39, -37, Sierra Leone.: 20, 10, 5, 1, 1/2 cent. 1+/01 - 01
106 Reunion.: 5, 2, 1 Frs., 1955, -48, -48, Öst Afrika (Brittiska).: 50 c (2x) 1 sh. 10 c (3x) 5 c 1 c (2x), 1956, -62, -24, -52, -64, -52, -59, -62, Togo, Cameroon.: 25, 2, 2, 1, 25, 10, 5 Francs, Seychelles.: 1 R, ½ R, 25 c, 2 c, 1 c, 25 c, 10 c, 5 c., 1960, -60, -60, -61, -61, 44, 54, -53, -43. 1 - 01/0
107 Nordiska Mynt 45 st. Bl.a. Sverige.: 1 öre 1917, 1919 järn. Norge.: 1 öre 1945 (01/0) Danmark.: 2 kronor 1925 Finland.: 20 mark 1939. 1? - 01/0
108 Marocko.: 50, 10, 5, 2, 1 Franc, 1951, Mauritius.: 1, ½ Rupie, 1950, Mali.: 25, 10, 5 francs, 1961, Liberia.: 1 D. 50, 25, 10 c., 1966. 1+ - 01/0
109 Etiopien.: 50 cents, 1923, Congo Rep.: 5 Makuta, 1 Likuta, 10 Sengis, 1967, Congo.: 100 Francs, 1971, Gambia.: 8 shilling, 1970, Kenya.: 1 shilling, 1967, U.S.A, Kennedy. Denver.: ½ Dollar, 1964, U.S.A.: 1 Dollar, 1887. 1/1+ - 01/0
110 Spanien, Madrid.: 50, 25, 5, 2,5, 1 p, 10 c., , Jugoslavien.: 1D,50, 20, 10, 5 p, 1965. 0
111 42 st Norska mynt, 1 öre - 1 krona, 1911 - 1980-tal. 32 st Danska mynt, 1 öre - 25 öre. 1891-1976. Växl.
112 Tjeckoslovakien.: 3, 1 K, 25, 10, 5, 1 h, -351, Danmark.: 5, 2, 1 öre, 1961, -44, -57, Italien.: 100 Lire, 1992, -93, Rumänien.: 3, 1 Lei, 25, 15, 10, 5 Bani, 1963, -63, -60, -60, -56, -63, Sovjet.: 1 Rubel, 50, 15, 10, 5, 3 kopek, 1964, -64, -62, -61, -62, 61. 1- 01/0
113 Syd Korea.: 100, 100, 10, 5, 1 Won, 1959, -70 (4x), Syrien.: 10, 5, 2½ Piaster, 1962, Kina.: 5, 2, 1 Fen, 1955, -56, -58, Pakistan.: 2, 1 Paisa, 1968, Hong Kong.: 10, 5 cents, 1971, Kuwait.: 100, 50, 20, 10, 5, 1 Fils, 1961. 1+ - 01/0
114 Nederländerna.: 25 c (2x) 10 c (6x) 5c, 1979, -80, -69, -70, -73, -75, -78, -80, -65, Nederländerna.: 1 G. (7x), 1967, -69, -72, -76, -77, -79, -80, Belgien.: 100, 5, 5, 1 Francs 25 centimes, 1954, -49, -62, -58, -72, -73, -71, Monaco.: 10, 5, 1, 1, 1, ½ Francs 20 centimes, 1979, -71, -68, -74, -79, -68, -62, -79, Luxenburg.: 5 francs, 1962. 1+ - 01/0
Medaljer.

Sverige.
115 Adelcrantz, Carl Fredrik 1716-1796.: Överintendent. W II:68, Ehr. 253 pl3. Silver 35 mm. 1+/01
116 Ahlborn, Lea 1826-1897.: Mynt & Medaljgravör. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 01
117 Adersparre, Sophie 1823-1895.: Av E. Lindberg Ehrensv. 45 Silver 50 mm 72 gr. 01/0
118 Carlsson, Axel 1859-1942, Hellberg, Wilhelm 1879 - ?: Advokater. Två italienska medaljer slagna som tack för frikännande dom åt två italienare som åtalats för Hammarbymordet 1913. Uttrycket "Kyss Karlsson" avser ursprungligen denne Carlsson. W I:I187 och W I:201. Silver 45 mm. 01,01
119 Cronstedt, Karl Johan 1709-1777.: Greve. Hy I:247. Av G. Ljungberger, VA 1778. Tenn 34 mm. 01
120 Edström, Sigfrid 1870-1964.: Industriman. Av Svante Nilsson. Silver 45 mm. 01
121 Ekman Gustaf 1804-1876.: Industriman. Hy II:170:1, Olsén 241. Av Lea Ahlborn. Lesjöfors stål. 01
122 Ericsson John 1803-1889.: Uppfinnare. 1). Hy II:209:3. Av A. Lindberg. Silver 41 mm. 2). Hy II:209:7. Halda fickurfabrik. Aluminium 45 mm. Små rispor. 1+/01, 01
123 Forssell, Gustav 1876-1950.: Av E. Lindberg Ehrensv. 294. Silver 65 mm, 133 gr. 01
124 Fröding, Gustav: Av Leo Holmgren 1955. Brons.
125 De la Gardie, Johan Casimir 1848-1928.: Av Timmermansordern 1923. W I:196:2. Av S. Kulle. Silver 83x59 mm, 165 gr. I etui. 1+/01
126 Gartz, Claes 1834-1891.: Av Lea Ahlborn. Hy II s243. Silver 45 mm. 01
127 Johansson, Johan 1824-1907.: Köpman. Hy II:272. Av A. Lindberg. Silver 43 mm. 01/0
128 Kjellgren, Johan Henrik 1751-1795.: Författare. Hy I:319:1. Av Enhörning. Silver 31 mm. Uppgraverad. Inristning. (1+/01)
129 Lindberg, Adolf 1839-1916.: Mynt & Medaljgravör. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 01
130 Lindberg, Erik 1873-1966.: Mynt & Medaljgravör. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 01
131 von Linné, Carl 1707-1778.: Professor. Hy I:250:2. Av D. Fehrman. Silver 35 mm. Efterprägling 01
132 Mittag-Leffler, Magnus Gustaf 1846-1927.: Matematiker. W I:216. Av C. Fagerberg. Silver 40,5 1+/01
133 Montelin, Fredrik 1871-1941.: Av E. Lindberg. Ehrensv. 344 Silver 56 mm. 75 gr.
134 Oldenburg, J. F. H.: 1886. Av A. Lindberg. Hy II s 235. Oval, Brons 1+
135 Palmstedt, Carl 1785-1870.: Professor. Hy II:162. Av A. Lindberg. Silver 41 mm. Rengjord, små (01/0)
136 Polhem, Kristoffer 1661-1751.: Uppfinnare. Hy I:181:6. Av Enhörning. SA 1806. Silver 33,5 mm. Hack på kinden. (01)
137 Ramstedt, Johan Olof 1852-1935.: Stadsminister. W II:247. Av Svante Nilsson. Silver 45 mm. 1+/01
138 Svensson, Sven.: 1929. Av Sven Kulle. Brons 57 x 44 mm. 1+
139 von Rosenstein, Nils Rosén 1752-1824.: Filosof. Hy II:63:1. Av Enhörning, 1808. Silver 34 mm. (1+/01)
140 von Schoults, Edvard 1815-1880.: Professor. Hy II:182. Av A. Lindberg. Siver 44 mm. Rengjord. (01/0)
141 Uggla, Gustaf 1846-1924.: General. Hy II:329. Av A. Lindberg. Silver 43 mm. 01
142 af Ugglas, Samuel 1750-1812.: Landshövding. Hy. II:29:2, av Enhörning. Silver 36.5 mm. 01/0
143 af Trolle, Henrik.: 1780. Hild. 205. Av C. G. Fehrman. Koppar, 28 mm. Kanthack. 1+
144 Wallander, Josef 1821-1888.: Konstnär. Hy II:204:1. Av A. Linberg. Försilvrad 26 mm. Hy II:204:1. Av A. Lindberg. Silver 45 mm. Rengjord. 1+/01, (1+)
145 Wargentin, Per Wilhelm 1717-1783.: Astronom. Hy I:284:1. Av C. G. Fehrman. VA 1783 (efterprägling 1953.). Silver 36 mm. Rengjord. (01/0)
146 Westerstrand, Pehr 1785-1857.: Aktuarie. Hy II:143. Olsén 134. Av Lea Ahlborn. Silver 43 mm. (01/0)
147 Wilcke, Johan Karl 1732-1796.: Fysiker. Hy I:324. Av Enhörning. VA 1797. Silver 35,5 mm. 01/0
148 Ödman, Arvid 1850-1914.: Hovsångare. W I:116. Av Sven Kulle. Silver 60x47 mm. 1+
149 Gustav II Adolf. Gjuten, nedre öglan bortslipad.Silver. 28,9 gr. Hild. 95. Se SNF:s auktion våren 1996. nr 695. 1/1+
150 Gustav II Adolf.: 1.) Tyskland, 300-års minnet 1932. Kanthack. 33 mm Brons. 2.) Lützen. Med hänge. 27 mm Brons. 1+, 01/0
151 Förlaga till Gustaf V 90-årsdag (?) 1948 av Leo Holmgren. Enkelsidig. Pålödd hänge på frånsidan. Se SNF:s auktion våren 1996. nr 672. Gjuten brons 162 mm.
152 Gustaf V. 90 år 1948., av Carell. Silver, 56 mm, 105 gr. 01/0
153 SNF:s Årsmöte 1976, Silver. 01/0
154 Göteborgs Numismatiska Förening 1943-1973.: Av Gunvor Svensson-Lundqvist. Brons 56 mm. 01
155 Kungliga Myntkabinettets Vänner.: 1848-1973. Silver 38 mm. 01/0
156 Dürer 1471-1528.: Av Renner. Gjuten. Brons 100 mm. 01
157 Gefle-Dala Järnvägs 50-årsdag. 1909. Av Sven Kulle. Silver 44 mm. I etui. 1+/01
158 Myntreformen 1776-1976. Gustav III / Myntbilder Silver 38 mm. 35 gr. 01/0
159 Provavslag i bly. Plåtmyntning. 59 mm. Ensidig. 01
160 Provavslag i bly. SNR - Moneta Abonensis. 60 mm. Ensidig. 01
161 Stockholms Enskilda Bank.: Banken 100 år 1956. Av Ivar Johansson. Silver 64 mm. I etui. 01

Lots.
162 30 st Medaljer och Plaketter. Växl.
163 1.) Strindberg, August 1849-1912., Författare. Av G. Carell 1949. Brons 56 mm. 2.) Strindberg, August 1849-1912., Författare. Av Filip Ö. Beck. Beställd av Holmbergs Mynthandel, Stockholm. Gjuten 1924 i Prag. W II:156:3. Brons 71 mm. 1+/01, 1+/01
164 1.) Petri, Gustaf. Sveriges hemvärn. Av N.M (Nils Möllenberg?). Silver 56 mm. Små hack. 2.) Frivilliga Skytteväsendet 1860-1960. Av Nils Olsson. Silver 56 mm. 1+, 01
165 1.) Norska Kronan 100 år. 1875 -1975. Brons 45 mm. 2.) Fredrik Christensen 1935. Brons 55 mm. 3.) Hans Henrik Schou 1858 - 1932. Brons 55 mm. 01
166 Medaljer. Sverige, "Only one Earth", FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Av K. Räsänen. Brons med äkthetintyg. Sporrong. Förtjänstmedalj, Stockholms Stad, För trohet och nit. Silver i etui, Förtjänstmedalj, För nit och redlighet i rikets tjänst. Silver i etui. 01/0
167 Större parti.: Plaketter, Idrottsmedaljer, Nålmärken, Polletter, Medaljer m.m. Växl.
168 1.) Skånes Numismatiska Förening 1934. Brons 55 mm. 2.) Göteborgs Numismatiska Förening 1943-1973. Brons 55 mm. 01
169 1.) Carl Wilhelm Burmeister. 1920. Av Erik Lindberg. Brons 56,5 x 39,5 mm. 2.) H. F. Antell. Av Felix Nylund. Brons 60 x 48 mm. 01, 1+
170 1.) Hans Holst. 17 Juni 1951. Brons 58 mm. 2.) Bror Emil Hildebrand 1806-1884. Av Ernst Nordin. Brons 44 mm. 3.) Erik Lindberg, Myntgravör 1916-1944. 1975. Av Leo Holmgren 45 01
171 SNF:s medaljer. 1.) Nils Ludvig Rasmusson 1904-1973. Av Gunvor Svensson-Lundqvist Brons 56 mm. 2.) Erik Lindberg 1873-1966. Silver 31 mm. 17 gr. 01, 01
172 Lokalmynt. Blandade städer, en del dubletter. 30 st. Medaljer. Dag Hammaskjöld (4), Sparbanken (2), Wasanämnden. 1+ - 01/0
173 Medaljer. 18 st, Bl.a 3 st myntverket i Silver. 1 - 0
174 Medaljer. Italien, Påvarna i 20:e århundradet. 6 st. silver. Sverige, "Only one Earth", FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Av K. Räsänen. Brons med äkthetsintyg. Sporrong.
175 1.) Oscar II. 1872-1897. Av. A. Linberg. Brons 40 mm. 2.) Gustaf V 1877-1927, Svenska stora landslogen. Av Erik Lindberg. Brons 56 mm. 3.) Georg VI och Elisabeth, aluminiumhänge. 01/0, 01, 1+
176 1.) Statens Järnvägar 75 år, 1931. Av Tore Strindberg. brons 50 mm. 2.) Operan 200 år. Provslag. Av Olle Adrin. Brons 55 mm. 3.) Försäkrings AB Svea. 1866-1966. Av Gunvor Svensson-Lundqvist. Brons 70 mm. 4.) Bonniers Förlag 1837-1937. Porträtt av 5 Bonnier. Av Gösta Carell. Brons 60 mm. 5.) Henke, Hans Edvard. Orsram 1906-1941. Av Ivar Johansson. Brons 60 mm. 6.) Dehlgren, Sten 1881-1947. Dagens Nyheter. Av Axel Wallenberg 1946. Brons 60 mm. 7.) Engelbrektsson, Engelbrekt -1436. Sveriges Riksdag 500 år, 1935. W II:6:3. Av Axel 1+ - 01
177 1.) Ansgar 801-865.: "Nordens Apostel". WII:1. Av Tore Strindberg. Brons 45 mm. 2.) Baner, Johan. Av Svenska Idrottsförbundet 1941. Brons 39 mm. 3.) Döbeln, Carl. Av Svenska Idrottsförbundet 1940. Brons 39 mm. 4.) Bergqvist, Fredrik 1819-1882 m.fl. Sällskapet W-sex 70-års jubileum. WII:117:1. Av Svante Nilsson. Brons 45 mm. 5.) Bernadotte, Folke 1895-1948. Riksskyttetävling 1949. Av G. Carell. Brons 40 mm. 6.) Ludendorff, Eduard 1790-1824. Sparbanksstiftare. W I:39. Av Sven Kulle. Brons 45mm. 7.) Oxenstierna, Carl 1583-1654. 1+ - 01
178 1.) Siewert, Max Friedrich 1849-1913. 100-årsminne 1949. Av Gösta Carell. Brons 65 mm. 2.) Sanct Eric. Stockholms Universitet. Av Leo Holmgren. Brons 56 mm. 3.) Svea Livgarde 1521-1926. Av Ivar Johansson. Brons 56 mm. 4.) Wallgren, Hjalmar Gabriel 1862-1941. Tidningsman. W II:332. Av Sven Kulle. Brons 50 mm. 5.) Starbäck, Karl 1863-1931. Lektor. 60-årsdagen 1923. W I:225. Av Tore Strindberg. Brons 56 mm. 6.) Nordström, Johan. Professor. 1+ - 01
179 1. Branting, Hjalmar 1860-1921. Statsminister. W II:176:1. Av Svante Nilsson 1925. Brons 56 mm. 2.) Egnell, Herrman 1846-1917. Disponent. Hy II:300. Av A. Lindberg. Brons 51 mm. 3.) Aschberg, Olof 1877-1960. Bankir. 70-årsdagen 1947. Av Nils Sjögren. Brons 56 mm. 4.) Alfvén, Hugo 1872-1960. (Och Gustaf V). (Till Andreas Lindblom 1958.) 1929 av sångsällskapet O.D. W II:268. Av Nils Sjögren. Brons 57 mm. I etui. 5.) Nobel, Alfred 1833-1896. Donator. Av Leo Holmgren. Brons 68 mm. Kantslag. 6.) Weser, Lars August 1809-1886. Jurist. Hy II:194. Av A. Lindberg. Brons 48 mm. I etui. 1+ - 01/0
180 1.) Ljungqvist, Gunnar ?-1968. Försäkringsman. Av Gunvor Svensson-Lundqvist. Silver 56 mm. I etui. 2.) Karlebo, Selim. Maskinaktiebolaget Karlebo 50 år, 1977. Av Leo Holmgren. Silver 56 mm. I etui. 3.) von Koch, Gerard Halfred 1872-?. KF:s grundare. Av Tore Strindberg. Försilvrad brons 1+ - 01
181 1.) Janér, Tor. Av Karl Hultström 1950. Silver 56 mm. 2.) Calmare Nyckel. Nya Sverige-minnet 1938. Av Svante Nilsson. Silver 56 mm. 01
182 1.) Statsministerämbetet 100 år, 1976. 8 Statsministrar. Av Leo Holmgren. Silver 56 mm. 2.) Städernas Allmänna Brandstodsbolag 100 år, 1928. Av Tore Strindberg. Silver 70 mm. 01
183 Statens Järnvägar, 1906-1931. Sporrong. Brons 50 mm. 2 ex. 1+/01
184 Myntverket.: 1.) Första årtalet på Svenska mynt. 2.) Silvergyllen 1528. 3.) Myntrealisationen 1776-1976. Alla i silver. 44 mm. 01
185 1 st Plakett, Kungliga Automobilklubben + 3 st medaljer med bilankytning alla i brons. 1+ - 01
186 1.) SNR 1976. Eskilstuna. Brons 60 mm. 2.) Israel befriat 1948. Brons 60 mm. 01
187 1.) Plakett. Boxning Sverige - Finland 1961, vitmetall. 2.) Stor gjuten plakett , Sundbybergs IK 60 1+
188 1.) Portugal.: Policia Judicaria 1945-1985. Sjukantig, Brons 80 mm. 2.) Sverige.: Svenska 01
189 1.) Finland.: Bomba 1855-1978., Sign. Brons 60mm. 2.) Boskapsavelns befrämjande. Brons 44 1+ - 1+/01
190 1 st Plakett Flyg 1971, Söderhamn + ca. 20 st. Shellpolletter, Flyg. 01 - 01/0
191 1.) Georg Eastman 1936, 2.) John Berström 1916, 3.) De Laval & Bernström 1908, 4.) Lars Johan Hierta 1839-1939. 5.) Uhro Kekkonen 1976. Alla i brons. 1/1+ - 01
192 13 st Medaljer + 1 st Gravyrplåt i koppar för frimärke. Växl.
193 1.) Drottning Victoria 1862-1930. Av Alfred OlssonBrons 56 mm. 2.) Gustav II Adolf 1594-1632. 300-års minnet 1932. Av Alfred Olsson. Brons 56 mm. 3.) Gustaf VI Adolf 1882-1973. 50 år som frimurare 1952. Av Gösta Carell. Brons 56 mm. 4.) Gustaf VI Adolf 1882-1973. 70-årsdagen 1952. Av Gösta Carell. Brons 56 mm. (2). 5.) Gustaf VI Adolf 1882-1973. Av Konstakademien på 80-årsdagen 1962. Av Arne Jones. Brons 56 mm. 6.) Gustaf V - Karl X Gustav. 250-årsminnet av freden i Roskilde. Av Sven Kulle 1908. Brons 56 mm. 7.) Olav & Märta. Förmälningen 1929. Av Svante Nilsson. Brons 56 mm. 8.) Prins Wilhelm 1884-1965. 60-årsdagen 1944. Av Gösta Carell. 1+ - 01
194 1.) Daniel Holmberg. Blyplakett 62 x 42 mm. Kantskador. 2.) Medalj. Daniel Holmbergs Mynthandel 1882-1942. Brons 30 mm. (1/1+), 1+
195 Idrottsmedaljer 1800-tal, Vitmetall, med band 14 st, Brons med band. 33 st. Ett flertal dubletter. 1+ - 01/0
196 SNF:s medaljer. 1.) Karl XII, 200-årsminnet 1918. Av Sven Kulle. Silver 40 mm. 30 gr. 2.) Myntreformen 1776-1976. Gustav III/Myntbilder Silver 38 mm. 35 gr. 1+, 01/0
197 1.) Svenska Segelsällskapet, Sandhamn 1931. Silver 35 mm. 2.) Plakett. SMS, Sporrong. Silver. 3.) Bronsplakett. Årstavikens Segelsällskap. 4.) Mässingplakett. SSS - Sandhamn Open 1981. 1+ - 01
Polletter.

Sverige.
198 Kungliga Livgardets Husarer. 50, 25, 10, 5 öre. 1 - 1+

Lots.
199 Diverse Polletter. Shell (28), Gröna Lund (13), Vinstpolletter, Värdepolletter m.m. Totalt 67 st. 1 - 01
200 93 st Polletter + ca. 380 st Spelpolletter (Tyskland). Växl.
201 Svenska och Utländska. 50 st blandade. Växl.
Nålmärken.
202 20 st. Nålmärken, Sjukvård. (6 st. silver). Växl.
203 50 st blandade. Växl.
204 21 st. Nålmärken, Föreningar, Förbund. (3 st. silver). Växl.
205 50 st blandade. Växl.
206 106 st. Nålmärken, Bilar, Motor. (6 st. silver). Växl.
207 41 st. Nålmärken, Idrott. (3 st. silver). Växl.
208 69 st. Nålmärken, Stadsemblem m.m. Växl.
209 11 st. Nålmärken, Järnväg (2 st. silver.) + Biljetthållare, Stockholms Spårvägar + Fana, Stockholms Järnvägsmäns sångkör. Växl.
210 38 st Nålmärken, Sport. VM, EM, SM m.m. Växl.
211 39 st Nålmärken, Utställningar + Kongresser. Växl.
212 18 st. Nålmärken, Scouter (2 st. silver) + 1 st plakett Sveriges Scoutförbund 25 år 1912-37, monteringshål i varje hörn. Växl.
213 41 st. Blandade nålmärken, (1 felstavad + 1 felprägling.) + Plastblad med 14 nålar, knappar m.m. Växl
214 70 st. Blandade nålmärken (6 st. silver). Växl
215 58 st. Nålmärken, Sjöfart, Båtklubbar. (3 st. silver). Växl.
216 90 st. Klubbmärken. (3 st. silver) + 1 tygmärke i plastpåse med 2 lösa klubbmärken. Växl.
217 72 st. Flygnålar. (1 st. silver). Växl.
218 41 st. Nålmärken, Militär, Polis, Försvar. (2 st. silver). Växl.
Sedlar m.m.

Sverige.
219 10 Kronor 1925.: 1
220 5 Kronor. 1956. 01/0
221 10 Kronor 1956, 1958. 5 Kronor 1947, 1976. 1-1+
222 1 Krona 1925, 5 Kronor 1946 (2), 1965, 1977 (2), 10 Kronor 1938, 1940 (Blyertsinskrift). 1? - 01

Assignationer.
223 Östersund.: Mauritzen von Tause. 20 Rdr. Banco. P II. s 54 nr 97. Provtryck. Vikt. 1+/01
224 Östersund.: Mauritzen von Tause. 20 Rdr. Banco. P II. s 54 nr 95. 01

Övriga Världen.
225 Finland. 100 Mark 1945, 10 Mark 1945. Tyskland 100 000 Mark 1923 (Bläckinskrift). 1? - 1

Diverse.
226 1.) Skämtsedel. "Privatsedeltryckeriet- Ett hundra kyssar". 1922. 2.) Boksida med sedeltryck. 10 Rdr. Banco. 1830. 1?/1, 01
Litteratur

Numismatisk litteratur.
227 Ahlström, Almer och Hemmingsson.: Sveriges Mynt 1521-1977. Med extrablad "Rättelser och tillägg". Gott skick. Stockholm 1976. Inb.
228 Ahlström, B.: Sveriges besittningsmynt , 1561-1878. Stockholm 1967. Inb.
229 Appelgren, T. G.: Gustaf Vasas mynt. Stockholm 1933. Osprättad. Hft.
230 Appelgren, T.G.: Förteckning öfver Antellska Myntsamlingen i Helsingfors. Svenska Mynt I. Medeltidsmynt. Text + Planscher. Helsingfors 1908. Textdelen häftad. Planscherna lösa i originalkonvolut
231 Brant, T.: Svenska Penningar och andra betalningsmedel. Halvklot.
232 Ciani, P.: Les Monnaies Francaises de la Révolution a la fin du Premier Empire. 1789 à 1815. Paris 1931. Halvklot.
233 Exeter, F.: Pfälzische Münzen und Medaillen. München 1988. Inb.
234 Flensmarck, T.: Skånska mynt och deras mästare. Kristianstad 1984. Halvklot.
235 Glück, H.: Årtalsförteckning över Svenska Mynt 1973, 1977. 2 vol. Inb.
236 Hildebrand, B. E.: Sveriges och Svenska konungahusets minnespenningar, Praktmynt och Belöningsmedaljer. Del 1 - 2. Stockholm 1874,1875. Hft. Del 2 med trasig rygg.
237 Hildebrand, B. E.: Minnespenningar öfver Enskilda Svenska Män och Qvinnor. Stockholm 1860.
238 Hildebrand, B. E.: Anglosachsiska Mynt. Stockholm 1881. Hft.
239 Hildebrand, H.: Samlingen av Svenska Mynt i Riksbankens Myntkabinett. Stockholm 1889.Komplett Inklusive Tillägg 2. Hft.
240 Hildebrand, H.: Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett. Stockholm 1915. Halvklot.
241 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Mynt, sedlar och medaljer. Borås 1981. Inb.
242 Lagerqvist, L. O.: Svenska mynt under vikingatid och medeltid. Stockholm 1970. Inb.
243 Lagerqvist, Malmer och Rasmusson (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis. Vol 1. Lund 1961. Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis. Vol 2. Stockholm 1968. Hft.
244 Lindgren, T.: Riksbankens sedelhistoria 1668-1968. Stockholm 1968. Inb.
245 Lindgren, T.: Riksbankens sedelhistoria 1668-1968. Stockholm 1968. Inb.
246 Malmer, B.: Olof Skötkonungs mynt och andra Ethelred-imitationer. Lund 1965. Inb.
247 Malmer, B.: Nordiska Mynt före år 1000. Lund 1966. Hft.
248 Mitchiner, M.: Oriental Coins and Their Values. The World of Islam. London 1977. Helklot.
249 Modeer, A.: Inledning till närmare Kunskap om Swenske Mynt & Skådepenningar. Lund 1796. Samtida Gråpappomslag. Ex. Ingemar Carlsson, nr. 2676 (Kr 977,50).
250 Oldenburg, J. F. H.: Beskrivning öfver J. F. H. Oldenburgs samling. Faksimil. Inb.
251 Ossbahr, C. A.: Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige. Uppsala 1927. Hft.
252 Ossbahr, C. A.: Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige. Uppsala 1927. Hft.
253 Ossbahr, C. A.: Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige. Uppsala 1927. Hft.
254 Platbarzdis, A.: Sveriges Sedlar 1661-1961. Vol 1-3 Lund 1963, 1964, 1965. Inb.
255 Platbarzdis, A.: Sveriges första banksedlar 1661-1668. Stockholm 1960. Inb.
256 Platbarzdis, A.: Die königlich Swedische Münze in Livland. Stockholm 1968. Hft.
257 Spassky och Shchukina.: Medals and Coins of the Age of Peter the Great. Leningrad 1974. Inb.
258 Tingström, B.: Sveriges plåtmynt 1644-1776. Uppsala 1984. Halvklot.
259 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1967. Hft.
260 Sveriges Riksbank 1668-1918. Stockholm 1919. Helklot. 5 Volymer.
261 Numismatic Chronicle 1980-1996. 17 Band. Inb.

Periodiska Publikationer.
262 Numismatiska Meddelanden 1.: Stockholm 1874. Utan bihang. Enkel inbindning.
263 Numismatiska Meddelanden 2.: Stockholm 1875. Gott skick. Hft.
264 Numismatiska Meddelanden 3.: Stockholm 1876. Hft.
265 Numismatiska Meddelanden 4.: Stockholm 1877. Enkel inbindning.
266 Numismatiska Meddelanden 5.: Stockholm 1878. Hft.
267 Numismatiska Meddelanden 6-7.: Stockholm 1880. Saknar omslag, loss i ryggen, något solkig. Hft.
268 Numismatiska Meddelanden 8.: Stockholm 1883. Omslag loss i ryggen. Hft.
269 Numismatiska Meddelanden 9, 10.: Stockholm 1883, 1887. Gott skick. 2 häften.
270 Numismatiska Meddelanden 10, 11.: Stockholm 1887. Bundna i ett enkelt band.
271 Numismatiska Meddelanden 12.: Stockholm 1890. Gott skick. Hft.
272 Numismatiska Meddelanden 13, 14, 15.: Stockholm 1892, 1896, 1900. Nr 13, 14 häftade i gott skick. Nr 15 tagen ur band. Främre omslag saknas.
273 Numismatiska Meddelanden 16, 18.: Stockholm 1905, 1908. Gott skick. Hft.
274 Numismatiska Meddelanden 17.: Andra upplagan. Stockholm 1975. Gott skick. Hft.
275 Numismatiska Meddelanden 19.: Stockholm 1910. Saknar omslag.
276 Numismatiska Meddelanden 20.: Stockholm 1913. Något sliten och solkig. Hft.
277 Numismatiska Meddelanden 21.: Stockholm 1918. Sliten och något solkig. Hft.
278 Numismatiska Meddelanden 22.: Stockholm 1918. Hft.
279 Numismatiska Meddelanden 23.: Stockholm 1923. Hft.
280 Numismatiska Meddelanden 24, 25.: Stockholm 1925, 1930. Gott skick. Hft.
281 Numismatiska Meddelanden 26, 27, 28.: Stockholm 1932, 1933, 1935. Gott skick. Hft.
282 Numismatiska Meddelanden 29.: Stockholm 1937, 1943. Text + planscher. Gott skick. Hft.
283 Numismatiska Meddelanden 30, 31, 32:1.: Stockholm 1965, 1973, 1974. Nr 30 Hft, övriga inbundna.
284 Numismatiska Meddelanden 33, 34, 36, 37.: Stockholm 1983, 1983, 1936, 1989. Inb.

Auktionskataloger/Lagerlistor.
285 B. Ahlströms Mynthandel.: Auktionskataloger nr. 41-50.
286 T. G. Appelgren.: Auktion 53-67. De flesta med uppnådda priser och många köparnoteringar. 15 kataloger bundna i ett halvklotband.
287 Hirsch Mynthandel.: Auktion, 1 och 2. Sven Svensson 1966, 1970. Med uppnådda priser. Gott skick.
288 Myntgalleriet.: Auktionskataloger.: Nr. 1,2,3. Lagerlista.: Nr. 9,10.
289 Svea Mynt & Frimärksauktioner.: Auktionskataloger. 1-5, 7-12. 2 ex av 9,10. De flesta med uppnådda priser.
290 Per Österlund Myntauktioner.: C.O. Algårds samling, 12 Mars 1977. S & M Myntauktioner.: Auktion nr 1, 23 Februari 1975. Båda med uppnådda priser.

Lots:
291 14 st. böcker/häften/kataloger om diverse numismatik.
292 Holst: Antika Årtalsmynt, Mynt av Arabiskt ursprung funna i Skandinavien. Nathorst-Böös: Myntkatalogen i tvåhundra år. Ehnbom: Svenska Polletter genom tiderna. Totalt 4 häften.
293 4 st. Häften om primitiva Mynt.
294 5 st. Volymer. Om all världen mynt. Av Craig, Reinfeld, Hobson, Yeoman. Inb.
295 7 st. böcker på Engelska och Tyska om myntsamlande.
296 7 st. böcker om Svenska mynt och Myntsamlande. Av.: Hobson & Kinnmark, Olmarks, Tarras-Wahlberg, Weibull, Rasmusson, Lagerqvist och Nathorst-Böös.
297 3 st. böcker om Antika Mynt. Sear.: Roman Coins and their Values. 1970. Klawans.: Roman Imperial Coins. 2 nd. ed., Ancient Greek Coins. 1959.
298 6 st. Volymer om varianter m.m. Oscar II och Gustaf V mynt.
299 2 st böcker och 4 st häften om Medaljer. Bl.a. Stchukina.: Russian Medallic Art in the 18 Century. Leningrad 1962.
300 5 st. böcker om Engelska Mynt. Seaby & Dolley.
301 4 st. böcker om Antika Mynt. Newell.: Royal Greek Portrait Coins. Jenkins.: Coins of Greek Sicily. Utställningsatalog Romerska Mynt. British Museum 1963. La Baume.: Keltische Münzen.
302 2 st. böcker om Bibliska Mynt. Mattson och Yeoman.
303 Lindeberg G.: Svensk Ekonopmisk politik under den Görtzka perioden. Lund 1941. Halvklot. Hildebrand, K.: Riksgäldskontoret 1789-1939. Stockholm 1939. Halvklot. Totalt 2 volymer.
304 Porteous.: Coins. Hong Kong 1973. Schlumberger.: Goldmünzen Europas seit 1800. Stuttgart 1967. Reinfeld.: Münzkatalog... New York 1965. 3 st. inbundna volymer.
305 6 st. böcker och häften om Europeiska Mynt.
306 1.) Mäki, S.: Statsrådets Mauritz Hallbergs Myntsamling. Österbottens Museums stencil. 1987. 2.) Numismatiska Föreningen i Finland. Auktion nr 300. 1992.
307 1.) Numismatiska Föreningen i Finland. Auktion nr 300. 1992. 2.) Renqvist, A. Arvid Karlsteen. Helsingfors 1931. Hft. (6 ex.). 3.) Lagerqvist och Nathorst-Böös. Sedlar. Stockholm 1971. Inb. 4.) Jäntti, L. - Karnila, C.: Nya ordenshandboken. Helsingfors 1984. Inb.
308 Malmer, B.: Mynt och människor. Uddevalla 1968. Inb. Berggren och Kinnmark.: Gustaf V Mynt. Göteborg 1962. Hft.
309 3 st. böcker om mynt från USA.
310 Craig.: Coins of The World. 1750-1850 2nd. ed. Davenport.: The Dollars of Africa, Asia & Oceania. Raymond.: The Silver Dollars of North and South America. 2nd. ed. Harris.: Guidebook of Russian Coins. 1725-1970. Totalt 4 inbundna volymer.
311 SNF:s Smärre skrifter 3,4,5,6. GNF:s Småskrifter 5,17,18. Nathorst-Böös.: Myntkatalogen i tvåhundra år., Att samla Numismatica. 9 häften.
312 6 st. Smärre häften och skrifter rörande Danska, Norska och Isländska Mynt.
313 Kungliga Myntkabinettets utställningskataloger. 10 olika häften.
314 Tonkin: Myntboken 1990 (inb.). Lindblad: Sveriges Mynt 1818-1971 (inb.). Sieg´s møntkatalog 1991, häftad.
315 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1971, 1972, 1973-74, 1975-76, 1977-78. Inb. Numismatiska Meddelanden 31, 32:1. Inb.
316 9 st. Värderingsböcker Svenska Mynt.
317 2 st. böcker och 2 st. häften om Svenska Kopparmynt. Bl.a. Faksimil Boberg Auktion 5-9 (inb.). Linder-Welin.: Svensk Koppar och Kopparmyntning. 1965 (inb.).
318 9 st diverse Numismatiska häften/skrifter.
319 Davenport, J. S.: German Thalers 1700-1800, London 1965. European Crowns 1700-1800, London 1964. European Crowns and Thalers since 1800, London 1964. 3 vol. Helklot.
320 Högberg, Th.: Gamla mynt och deras öden. Göteborg 1956. Högbergs Lagerkatalog Nr 6, 1953. 2 häften.
321 Numismatiska Litteratursällskapet.: Nr 2,3,4,5,6,9,11,14,15,16,24. 11 olika häften.
322 Numismatiska Litteratursällskapet.: Hildebrand, H.: Mynt från Sveriges Medeltid, Faksimil Göteborg 1969. Hft. Rasmusson, N-L.: Sturetidens Svenska Myntförhållanden, Göteborg 1970. Holst, G.: Mynt av Arabiskt ursprung funna i Skandinavien. Göteborg 1973.
323 Sedellitteratur.: 2 st. böcker och 5 st. häften.
324 SNF:s småskrifter nr 2-6: Totalt 5 häften.

Banklitteratur.
325 1.) Uplandsbanken 1865-1965. 2.) Uplands Enskilda Bank 1865-1915. 2 st. inbundna volymer.
326 Sjöstrand, S.: Mynt och Bankpolitik under hattväldet 1738-1764. Uppsala 1908. Fritz, S.: Studier i Svenskt Bankväsen 1772-1789. Stockholm 1967.
327 1.) Brisman, S.: Östergötlands Enskilda Bank Aktiebolag 1837-1937. 2.) Östergötlands Enskilda Bank Aktiebolag 1837-1912. 2 st. halvklot.
328 1.) Södermanlands Enskilda bank. 1867-1916. 2.) Göteborgs Bank. 1848-1923. 3.) Skaraborgs Enskilda Bank. 1865-1915. 4.) Sundsvallsbanken. 1864-1964. 5.) Svenska Handelsbanken 1871-1921. 6.) Smålands Bank 1837-1937. 6 st. inbundna volymer, huvudsakligen halvklot.
329 4 st. Volymer om Sveriges Riksbank.
330 5 st. häften om Stockholms Stads Sparbank, Wermlandsbanken, Östergötlands Enskilda Bank, Östgötabanken i Vadstena och Stockholms Enskilda Bank.
331 9 st. Volymer, huvudsakligen rörande svenskt bankväsende.
332 Beije, R.: Svenskt Banklexikon. Stockholm 1942. Klotband.
333 Gasslander, O.: Bank och Industriellt Genombrott. Del 1 och 2. Stockholm 1959. Halvklot.
334 Pipping, H. E.: 1.) Från Pappersrubel till Guldmark. Helsingfors 1961. 2.) Guldmyntfotens hägn. Helsingfors 1969. Inb.
335 Söderlund, E.: Skandinaviska Banken - I det Svenska Bankväsendets Historia 1864-1914. Stockholm 1963. Klotband.

Övrigt.
336 3 st. Volymer om Stora Kopparberg och Stora Kopparbergs Bank.
337 Ankarsvärd, M. G.: Sveriges märkvärdigaste ruiner Lithografierade. Stockholm 1828. Halvklot.
338 Lagerqvist, L. O.: Sverige och dess Regenter under 1000 år. Stockholm 1976. Inb.
339 Strandberg, Franzén, Wiséhn, Janson: Svenska Aktiebrev före 1850. Stockholm 1991. Helklot.
340 Wittrock, G.: Svenska Handelskompaniet och kopparhandeln under Gustav II Adolf. Uppsala 1919.
Placat och Förordningar.
341 Plakat 16 mars 1686. Förnyelse om 1681 års utgående mynt.
Aktiebrev.
342 AB Västgöta-Dals Boktryckeri. 2 st á 250 kronor. 1921. Med utdelningskuponger. 1+/01
343 Norra Östergötlands Jernvägs Aktiebolag. 100 kronor. 1904. Med utdelningskuponger, blyersskrift 1
Diverse.
344 Pollett.: England. 1 Penny 1812. Samuel Fereday Bilston. Mössmärke.: Ryssland. Rockmärke.: "Bowling" i blå emalj, Silver. Medalj.: 1.) Skånes Sparbank i Brons. 2.) Skänninge Pengen. Av Lions Club i Skänninge 1970. Brons.
345 Gipsmedaljong föreställande Daniel Holmberg, Mynthandlare. ca.175 mm. Med hänge.
346 Myntskåp.: 2 st. Lembit Junior med svart hölje + 1 st. Lembit "DMP" med brunt hölje.

 


(c) Copyright 1997. Svenska Numismatiska Föreningen.