SNF: Auktionsresultat 15 maj 1997

Nr. Beskrivning Pris
1 Edvard III 1327-1377.: Penny. 50
2 Soest.: Kölnefterprägling. Otto II/III. Bucklig med testmärken. Dbg. 342. Häv. 849. 275
3 Magdeburg.: Sachsenpfenning. (1000-1020). Efterprägling. Åts. Mindre kyrkbyggnad med två kors utanför. Fråns. Mindre malteserkors utan bitecken. Svagt utpräglad. 1.32 gr. Dbg. 1330. 210
4 Kavad I, 523.: Drachm. 60
5 Sapur III, 383/88.: Drachm. Göbl. 127. 50
6 al-Rashid, 801/2.: Dinar. Guld. 4.0 gr. Devoix 1887 s 175:185. 1200
7 Penning.: Brakteat. Lejonhuvud åt vänster med punkt, LL XVII:8a. Stora kantförluster. 175
8 Örtug/Gote.: Visby. ca 1400-1420. Tre punkter som bitecken vid liljebusken. LL XXXV:3-4. Svagt utpräglad varit böjd, stor spricka. 175
9 1 Öre Klipping 1626, Säter/Nyköping.: SM 125. 500
10 1 Öre Klipping 1626(?), Säter/Nyköping.: Otydligt årtal. SM 125. 300
11 1 Öre 1629, Nyköping.: MDCXXIX. Bläckskrift. SM 153b. 350
12 1 Fyrk 1629, Nyköping.: Korroderad. SM 159. 290
13 1 Öre 1627, Arboga.: 41 mm. SM 161b. 475
14 Riga: Solidus 1632.: Kantskador. SB 24. 60
15 Riga: Solidus 1633.: Kantskador. SB 25. 50
16 1/4 Öre 1635.: SM 123a, HH40. 50
17 1/4 Öre 1637.: SM 125, HH 48. 50
18 1/4 Öre 1644.: Något korroderad. SM 130. 110
19 Riga: Solidus 1651.: Korroderad. 60
20 1/4 Öre 1657.: SM 60. 70
21 1/4 Öre 1659.: SM 63. 225
22 Pommern: 1/24 Taler 1660.: Kantskador. SB 43. 50
23 1/6 Öre 1667.: Plantsfel. SM 357. 25
24 1/6 Öre 1683.: SM 371. 130
25 Wismar: 1/24 Taler 1660.: Kantskador. SB 44. 40
26 Pommern: 1/12 Taler 1691.: SB 150. 30
27 Pommern: 1/48 Taler 1694.: SB 196. XR. 70
28 5 Öre 1713.: SM 113. Återrop
29 1 Daler SM 1716, Pvblica Fide.: Nödmynt. SM 214. 150
30 1 Daler SM 1718, Mercvrius.: Nödmynt. SM 221. 140
31 1 Daler SM 1718, Saturnvs.: Nödmynt. SM 218. 150
32 1 Daler SM 1718, Satvrnvs.: Nödmynt. SM 218. 40
33 1 Daler SM 1718, Phoebvs.: Nödmynt. Något ärg. SM 219. 200
34 1/6 öre 1708/7.: SM 208. 30
35 1 öre KM 1719.: SM 24a. 75
36 5 Öre SM 1741.: SM 143. 160
37 Plåtmynt.: 2 Daler 1750. Avesta. SM 271. Rengjord, från Nicobarfyndet med intyg. 1500
38 2 Öre SM 1762.: SM 171. Återrop
39 2 Öre SM 1767.: SM 176. 75
40 Pommern: 1/3 Taler 1760.: Svagt präglad. SB 246. 110
41 Pommern: 1/3 Taler 1761.: Svagt präglad, plantsrispor. SB 247a. 50
42 Pommern: 1/48 Taler 1763.: Svagt präglad. SB 264a. 50
43 Pommern: 1/12 Taler 1763.: Svagt präglad, fläckar. SB 255c. 50
44 Pommern: 1/12 Taler 1768.: Svagt präglad, repor. SB 257. 25
45 Plåtmynt.: 2 Daler 1751. Avesta. Svag mittstämpel. Porig. SM 129. Rengjord, från Nicobarfyndet, med intyg. 1000
46 Plåtmynt.: 1/2 Daler 1754. Avesta. SM 151. 1800
47 1/3 Riksdaler 1786.: Repa åtsida, plantsrispor. SM 70. 150
48 1/3 Riksdaler 1789.: SM 73. 400
49 1/6 Riksdaler 1781/79.: Repor. SM 80. 300
50 1/6 Riksdaler 1784.: SM 82. 140
51 1/6 Riksdaler 1786.: Repor. SM 81. 175
52 1/6 Riksdaler 1788.: Repor. SM 86. 130
53 1/6 Riksdaler 1788.: SM 86. 100
54 Pommern: 3 Pfenninge 1776.: SB 265. 25
55 1/6 Riksdaler 1810.: Plantsrispor på både från och åtsida. SM 20. 500
56 1/2 Skilling 1815.: Små märken. SM 40a. 40
57 1/4 Skilling 1817.: SM 43. 150
58 1 Riksdaler 1818.: Ytsprickor i plantsen. SM 39. 2100
59 1 Skilling 1820.: SM 100a. 30
60 1/2 Skilling 1821.: SM 110. 10
61 1/4 Skilling 1820.: SM119. 15
62 1/4 Skilling 1827.: SM 123b. 40
63 1/4 Skilling 1829.: Fläck. SM 125. 40
64 1/6 Skilling 1830.: Fläck. SM 127a. 10
65 10 Öre 1857.: SM 68. 110
66 5 Öre 1861, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867.: 210
67 1 Öre 1864.: SM 74a. 55
68 1 Öre 1870.: SM 78. 40
69 1 Öre 1872.: SM 80a. 30
70 1/2 Öre 1867.: Repa. SM 81a. 20
71 2 Kronor 1876.: Repa. SM 44c. 20
72 2 Kronor 1877,1878,1890.: SM 45, 46 Typ I, 50. 60
73 2 Kronor 1892.: SM 51. 525
74 2 Kronor 1893: SM 52. 55
75 2 Kronor 1900.: SM 56. 200
76 2 Kronor 1904.: SM 58. 75
77 2 Kronor 1904.: SM 58. 100
78 1 Krona 1875.: SM 62. 200
79 1 Krona 1888.: SM 71. 125
80 1 Krona 1898.: Små repor. SM 75. 275
81 1 Krona 1898.: Små repor. SM 75. 50
82 10 Öre 1880,1881,1883,1884,: SM 113,114,116,117. 125
83 10 Öre 1904.: SM 130. 20
84 2 Öre 1899.: SM 191. 125
85 1 Öre 1873.: L A.. SM 134a. 110
86 1 Öre 1884.: SM 209. 100
87 1 Öre 1890.: SM 214. 100
88 1 Öre 1906.: SM 230. 75
89 2 Kronor 1914.: Små hack. SM 7. 20
90 2 Kronor 1922.: SM 10. 85
91 2 Kronor 1922.: SM 10. 60
92 2 Kronor 1926.: SM 12. 60
93 2 Kronor 1945, 1947.: Med punkter i valspråket. SM 29a. SM 31. 30
94 1 Kr 1930.: SM 49. 90
95 1 Krona 1932.: SM 51. 90
96 1 Krona 1932.: SM 51. 75
97 1 Kr 1936.: SM 55. 20
98 1 Kr 1939 spräckt G.: SM 58c. 15
99 1 Krona 1949.: Små hack. SM 69. 15
100 50 Öre 1934.: Små repor/hack. SM 85. 60
101 50 Öre 1935.: Små hack. SM 86. 60
102 50 Öre 1938.: Små hack. SM 88. 45
103 50 Öre 1945.: Svag stamspricka. SM 93. 20
104 50 Öre 1946 Nickel.: Små hack. SM 95. 20
105 50 Öre 1950.: SM 100. 30
106 25 Öre 1927.: Små repor. SM 109. 75
107 25 Öre 1929.: Små hack. SM 111. 110
108 25 Öre 1936.: SM 117. 20
109 10 Öre 1913.: SM 138. 100
110 10 Öre 1917.: Små repor. SM 141. 40
111 10 Öre 1917.: Små repor. SM 141. 35
112 10 Öre 1919.: Små repor. SM 143. 40
113 10 Öre 1927.: SM 149. 30
114 10 Öre 1928.: Små repor. SM 150. 20
115 10 Öre 1929.: SM 151. 20
116 10 Öre 1945.: TS. Små hack. SM 169c. Återrop
117 10 Öre 1945.: TS på G. Små repor. SM 169b. 110
118 10 Öre 1946/45.: Små hack. SM 170b. 175
119 10 Öre 1934,1945 TS på G, 1946 Nickel.: SM 155,170b,171a. 20
120 5 Öre 1910.: SM 178. 700
121 5 Öre 1917 järn.: SM 185. 75
122 1 Öre 1917 järn, 1918 järn, 1919 järn.: SM 274, SM 275, SM 276. Återrop
123 5 Kronor 1952.: Jubileum. SM 2. 60
124 5 Kronor 1954, 1955.: SM 3. SM 4. 15
125 1 Krona 1960.: Små repor. SM 36. 25
126 50 Öre 1956,1961. 25 Öre 1959.: Små hack. SM 55,58,78. 20
127 5 Öre 1969 med klump, 1 Öre 1959 (5'9). 125
128 1 Öre 1959 (5´9).: SM 165. 20
129 50 Kronor 1975, 1976.: Jubileum. I kassett. SM 1, SM 2. 130
130 Gustav II Adolf - Kristina.: 1/24 Thaler 1632. SB 4a, 1633 Elbing(kronan). SB 5.: Solidus 1648 Riga. SB 67. 75
131 Karl XI.: Öre 1666, 1675, 1696, Öre SM 1678, 1/6 Öre SM 1667, 1676, 1673. 375
132 Adolf Fredrik: 2 Öre SM 1764, 1 Öre SM 1750. Gustav IV Adolf: ½ Skilling Riksgälds 1799, ¼ Skilling Riksgälds 1799. Karl XIII: 1/12 Skilling 1812. Karl XIV Johan: ¼ Skilling 1821(2 ex.),1825,1829,1830. Totalt 10 ex. 50
133 Adolf Fredrik - Gustav III.: Öre KM 1768,1772,1778, 3 Öre KM 1762. 170
134 2 Öre SM 1762. 1/2 Skilling 1821. SM171. SM 110. 40
135 Karl XIV Johan: 1/6 Skilling Banco 1832, kantskada, SM 136a. 1/6 Skilling Banco 1832, fläckig yta, SM 136a. 15
136 Oskar I: 1 Skilling Banco 1852, kantskada, SM 94. 5 öre 1858/57, SM 133b. 25
137 Karl XV: 2 öre 1864, något ärg, SM 64. 1 öre 1864, SM 74a. 1öre 1872, SM 80a. 15
138 Oscar II.: 1 kr (9), 50 öre (1), 25 öre (12), 10 öre (23), 5 öre (13), 2 öre (15), 1 öre (7). Gustav V.: 1909 - 42. 2 kr jub 1938 (1), 1 kr (2), 25 öre (3), 10 öre (68), 5 öre (5), 2 öre (20), 1 öre (42). Gustav V.: 1942 - 50. 1 kr (13), 10 öre (12), 5 - 1 öre (114). Gustav VI.: 1952-61. 10 öre (33), 1961-73. 2 kr (1), 10 öre (26), 5 - 1 öre 1952-71 (287). Bra blandning, totalt 707 st mynt. 400
139 Jubileumsmynt.: 2 Kr 1907, 2 Kr 1921, 2 Kr 1938. SM 61, SM 9, SM 22. 50
140 Jubileumsmynt.: 5 Kr 1935, 5 Kr 1952, 2 st 5 Kr 1959, 2 st 5 Kr 1966. SM 3, SM 2, SM 5, SM 7. 90
141 Jubileumsmynt.: 10 Kr 1972. 50 Kr 1975. SM 1, SM 1. 60
142 Jubileumsmynt: Karl XVI Gustaf 200 Kr 1980, 1983. 2 Öre 1920, 1 Öre 1909. 400
143 Årsset 1978 - 1983 hårdplast. 6 st. 160
144 Malmö. Søsling 1524. Spricka, korroderad, varit böjd, kantförlust. G 63. 15
145 16 Skilling RM 1856. 160
146 16 Skilling RM 1857. 100
147 16 Skilling RM 1857. 70
148 4 Skilling RM 1869. 70
149 4 Skilling RM 1870. Återrop
150 4 Skilling RM 1871,1872. Återrop
151 4 Skilling RM 1871,1873. 60
152 4 Skilling RM 1872. 120
153 4 Skilling RM 1874. Liten rispa på frånsida. 160
154 2 Skilling Danske 1761. 4 Skilling RM 1869,70. 1 Skilling RM 1867,1869. 1/2 Skilling RM 1868, Borrskada. 80
155 5 Kr 1960 jub, 5 Kr 1964 jub, 10 Kr 1967 jub, 10 kr 1968 jub. 120
156 2 Kr 1888 jub. 110
157 2 Kr 1892 jub. 110
158 2 Kr 1903 jub. 190
159 2 Kr 1906 jub. 150
160 2 Kr 1912 jub. 110
161 2 Kr 1912 jub. Återrop
162 2 Kr 1915. 80
163 2 Kr 1923 jub. 80
164 2 Kr 1930 jub, 2 Kr 1937 jub. 60
165 2 Kroner 1941. 55
166 2 Kr 1945 jub. Återrop
167 2 Kr 1953 jub. 110
168 1 Krone 1929,1941. 25 Öre 1953. 10 Öre 1933,1946. 20
169 1 Krone 1935. 25
170 25 Öre 1939, 25 Öre 1948. 20
171 10 Öre 1882. 110
172 10 Öre 1884. 700
173 10 Öre 1907,1910 liten rispa på frånsidan. 35
174 10 Öre 1922, mörk patina. 100
175 5 Öre 1894, 5 Öre 1904. 20
176 2 Öre 1917. Kantskada. 20
177 1 Öre 1902,1926 HCN. 20
178 1 Öre 1927 N. 20
179 Årsset 1974, 1976 - 1981. 7 st. 50
180 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Wilhelm v. Brandenburg. Schilling 1563. Fed. 579. 140
181 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Herman v. Brüggen. Schilling 1537. Svagt präglad. Fed. 488. 100
182 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Thomas Schönning. Schilling 1537. Fed. 353. 60
183 Baltikum.: Livländska ordern. Reval. Herman v. Brüggen. Skilling utan år. Fed. 148. 150
184 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Walter v. Plettenburg. Schilling 1532. Fed. 465. 70
185 Belgien.: 5 Francs 1869. 45
186 England.: 1 Penny 1797, stora kantslag. 25
187 Frankrike.: 5 Francs 1873. 40
188 Japan.: Isshu Gin (One shu silver) 1868-69, Meiji. 210
189 Japan.: Ichibu Gin (One bu silver) 1859-1868, Ansei. 300
190 Mexiko.: 8 Reales 1850, GO. 80
191 Nederländerna.: Lövwenthaler. 1637. KM 15:2 Återrop
192 Ryssland.: 1 Rubel 1732. 600
193 Ryssland.: 5 Kopek 1831, 5 Kopek 1833, 5 Kopek 1860. 80
194 Spanien.: 5 Pesetas 1871, DE-M. 50
195 Thailand/Siam.: 1 Bath (Bullet coin), Rama IV, Mongkut. 250
196 Tyskland: Brakteat 13-1400-tal.: Hamburg. Stadsport?, slagen inom slät ring. Jesse 168. 50
197 Finland.: Årsset 1974 -1982. 9 st. 130
198 Nederländerna.: 2½ Gulden 1938 Kantskada, 1939. USA.: ½ Dollar 1918. Schweiz.: 5 Franc 1932, 1933, 1939. 2 Franc 1947. Totalt 7 st mynt. 70
199 Norge: 25 Kr Jubileum 1970. Sverige: Medalj, Svenska Mynttyper (Silver). 75
200 Polen, Sigismund Wasa.: Solidus 1616, 3 Groschen 1622, 1/24 Thaler 1623,1624,1626. KM 6,25,15 160
201 Diverse blandade mynt 18-1900-tal. Bl.a. Finland, Norge, Danmark, England, Schweiz, Italien, Frankrike m.m. Totalt ca: 1 kg. 190
202 Athen, 449-413 f.kr.: Tetradrachm. Testmärke. S.2526. 1250
203 Athen, 449-413 f.kr.: Tetradrachm.Korroderad. S.2526. 425
204 Zeugitana.: Æ 18. S.6526. 70
205 Alexander III, 336-323 f.kr.: S.6723. 400
206 Alexander III. 336-323 f.kr.: Drachm. S.6730. 210
207 Filip III. 323-317 f.kr.: Tetradrachm. S.6749. 425
208 Antiochos IV, 175-164 f.kr.: Æ15. S.6994?. 50
209 Alexander II (Zebina), 128/7 f.kr.: Æ 21. Ärgig. S.7125. Återrop
210 Julius Ceasar.: Denar. 46 f.kr. S.356. 450
211 Marcus Antonius.: Denar. 32-31 f.kr. S.414a. 325
212 Caligula, 37-41 f.kr.: As. Rengjord, porig. S.616. 140
213 Servus Alexander, 222-235.: Denar. S.2206. 210
214 Servus Alexander, 222-235.: Denar. S.2235. 140
215 Servus Alexander, 222-235.: Sestertier. S.2257?. 160
216 Servus Alexander, 222-235.: Sestertier. Något ärg. S.2260. 100
217 Gordianus III, 238-244.: Sestertier. S.2506. 425
218 Valerianus II, 253-255.: Antonian. S.3071. 100
219 Postumus, 259-268.: Antonian. S.3121. 100
220 Claudius II Gothicus, 268-270.: Antonian. S.3205. 100
221 Claudius II Gothicus, 268-270.: Antonian. S.3220. 100
222 Diocletian, 284-305.: Follis. S.3539. 130
223 Maximianus, 286-305.: Follis. S.3644. 160
224 Maximinus II, 309-313.: Follis. Ärg. S.3755. Återrop
225 URBS ROMA, 330-348.: Återrop
226 Valentianus II, 375-392.: Æ 3. S.4165. Återrop
227 Lot.: 3 st romerska kopparmynt: S.909, S.4258, Obestämd. 2 st bysantinska mynt: S.162, S.532. Återrop
228 Gustav II Adolf.: Kungens segrar. Hild. 53. Gjuten, järn. Se omslaget på SNT 3:1994. 500
229 Gustav II Adolf.: Gustav II Adolfs segerrika kamp mot trosfrihetens fiender. Hild. 57. Gjuten, järn. 52 mm. 80
230 Christina.: 23/10 1642. Hild. 13. Gjuten, tenn. 62 mm. 90
231 Karl XI.: Konungens resa till Vesterbotten 14-15 juni 1694. Fläckar. Hild. 123. Tenn. 63 mm. 160
232 Karl XI.: Obestämbar. Oval. Gjuten, tenn. 25
233 Karl XI.: Lunds Akademi 1668. Hild 20. Brons. 225
234 Karl XI.: Konungens uppfostran. Hild. 15. Tenn. 45 mm. 110
235 Karl XII.: Kalabaliken vid Bender Hild. 167. Gjuten, järn. 375
236 Karl XII.: 1711. Hild. 159. Gjuten, tenn. 50 mm. 30
237 Ulrika Eleonoras födelsedag 1732.: Hild. 17. Brons. 150
238 John Oxenstierna.: 1666. Hild 1:s 26. Tenn. 40 mm. 130
239 Gustaf II Adolf 1632-1982. Samfundet kungliga myntkabinettets vänner. Brons . 45 mm. 30
240 Carl XVI Gustaf 30 år 1976. Sporrong. Brons med etui. 20
241 Nils Ludvig Rasmusson, 1904-1973.: Svenska Numismatiska Föreningen. Brons. 40
242 Hedemora stads Peder Swenson medalj. Tilldelad Gösta Carell 1946. Guld med grönt band. 33,5 gr. 35 mm. 2050
243 Belöningsmedalj, Stockholm stad. 1959. Förgyllt silver med band. 35 mm 25
244 Nobelpristagare 1973 (6 st). Sporrong. Silver. 45 mm. I etui. 300
245 Karolinska Sjukhuset 1940. Carell. Brons. 55 mm. 55
246 Fidem XX kongress. Stockholm 1985. Brons + etui. 60 mm. + Utställningskatalog. 30
247 Kungliga Patriotiska Sällskapet.: För lång och trogen tjänst. Med rosett. Silver. 41 mm. 50
248 Svärdsordern.: Riddartecken i guld. Klenau 753. 1700
249 Danmark.: Nordiska Kont och Industriutställningen i Köpenhamn 1872. Tenn. 54 mm. 20
250 Finland.: Konstmedalj. Respublica Finlandiæ. Termo Sakki 1988. Brons. 70 mm. 30
251 Israel.: Ben Gurion 1973. Mässing 59 mm. 50
252 Hedlingers Regentlängd.: Nr. 30 Magnus Eriksson, Nr. 32 Håkan Magnusson, Nr. 40 Hans (Johan II) Nr. 54 Ulrika Eleonora Brons, Fläckar. 275
253 Hedlingers Regentlängd.: Nr. 46 Gustav Vasa, Brons. Nr. 51 Karl X, Silver. Nr. 53 Karl XII, Brons. Nr. 54 Ulrika Eleonora, porig, Silver. 210
254 Ingeniörsvetenskapsakademien.: Gustav Gröndahl 1958, Helge Palmcrantz 1948, Peter Karlsson 1943, Johan Erik Cederbllom 1939. Brons. 44 mm. 40
255 Akademimedaljer: Guilelmus Lilljeborg 1924, Veit Brecher Wittrock 1933, Allvar Gullstrand 1935. Silver. 30mm. 120
256 Akademimedaljer: Guilelmus Lilljeborg 1924, Abraham Baeck Nosoc 1931, Svante Arrhenius 1937. Silver. 30 mm. 100
257 Kungliga Myntkabinettets vänner.: a.) Christina Regina. b.) Gustav III. c.) Elias Brenner. d.) Carl Michael Bellman. e.) Myntorter genom seklen, medalj över 1000- talet. f.) Myntorter genom seklen, medalj över 1100- talet. Silver 45 mm. 250
258 Svenska Numismatiska Föreningen.: Årsmötesmedaljer: 1977, 1985, 1988, 1990. 80
259 Svenska Numismatiska Föreningen.: a.) Minne av guldbrölloppet 1907 b.) Årsmötet i Uppsala 1978. 80
260 a.) Oscar II. 70 års jubileum 1899. Silver. 56 mm. b.) Oscar II. 25 års jubileum 1872-1897. Silver. 40 mm. i etui. c.) Nils Boberg 1881-1939, KMK's vänner, Brons. 56 mm. d.) Carl Michael Bellman 200- års jubileum Brons. 56 mm. e.) Karl XVI Gustaf, Kungligt 20-års jubileum 1993. 150
261 a.) Oscar II. Uppsala Universitet 1477-1877 av A. Linberg. Brons 56 mm. Hild. 14.: b.) Victoria av Baden, Drottningens 65-årdag av Alfred Ohlsson 1927. Brons 56 mm. 80
262 Polletter mm.: Svenska och Utländska. 46 ex. 185
263 Spelpenningar mm.: Tyskland, Frankrike, England, många äldre. 24 ex. 150
264 Spelpenningar.: 1700-tal. Fugax Fortuna)(Den som har lycka.., Fugax Fortuna)(Caute & Prudentia, Dristigt och Slugt)(Warsamt Försigtigt, "Görtz huvud". Holst 144,147,148,167. 180
265 Spelpenning.: Åtsida: Warsamt och Försigtigt. Frånsida: Dristigt och Slugt. Holst. 167. 60
266 Jetonger.: a.) Åts. Heliga Birgitta. Fråns. Den helige alto. NM 24 sid 3 Nr 22. b.) Åts. Heliga Birgitta. Fråns. Birgittakorset. NM 17:2 sid 333 Nr 19. 25
267 Sverige.: 1 kr 1914,1918,1919,1920,1921. 150
268 Sverige.: 1 Krona 1917. Återrop
269 Sverige.: 5 Kronor 1924. Återrop
270 Aakjaer, S. (red.): Nordisk Kultur XXIX. MYNT.1936 Hft. 60
271 Ahlström, Almer och Hemmingsson.: Sveriges Mynt 1521-1977. Stockholm 1976. Inb. 700
272 Ahlström, Almer och Jonsson.: Sveriges Besittningsmynt. Stockholm 1980. Inb. 400
273 Ahlström, Almer och Jonsson.: Sveriges besittningsmynt. Stockholm 1980. Inb. 350
274 Ahlström, Brekke och Hemmingsson.: Norges Mynt. Stockholm 1976. Inb. 300
275 Appelgren, T. G.: Gustav Vasas mynt. Stockholm 1933. Inb. 160
276 Appelgren, T. G.: Apotekaren Gustaf Cavallis Kopparmynt. Faksimiltryck av Bobergs auktionskataloger 5-9 med prislista.Stockholm 1971. Hft. 40
277 Arne, T.J. (red.): Svenska Orientsällskapet Årsbok 1937. Här ingår Axel Wahlstedts artikel "Kopparmyntningen i japan under tiden intill shogunväldets fall."1937. Hft. 190
278 Becker, C.J. (red.): Studies in Northern Coinages of the Eleventh Century. Köpenhamn 1981. Hft. 100
279 Blackburn och Metcalf (red.): Viking Age Coinage in the Northern Lands. Del 1 och 2. Oxford. 1981. Hft. 400
280 Bukowski, H.: Samling af svenskt och utländskt sedelmynt. Stockholm 1886. Grönt halvklotband. 425
281 Dolley, R.H.M.: Some reflections on Hildebrand Type A of Ethelred II. Stockholm 1958. Hft. 30
282 Dolley, R.M.H. (red.): Anglo Saxon Coins. Studies presented to F.M.Stenton on the occasion of his 80:th birthday. London 1960. Inb. 750
283 Donner, H.: Greve Adolf Fredrik Munch och de Fahnehjelmska sedlarna. Helsingfors 1918. Inb. 170
284 Felder, P.: Medailleur Johann Carl Hedlinger 1691-1771. Frankfurt 1978. Inb. 500
285 Flensborg, P.: Myntårbogen 1977.1977. Hft. 60
286 Galster, G: Sylloge of Coins of the British Isles. Copenhagen Part II. Anglo-Saxon Coins. Ethelred II. London 1966. Inb. 120
287 Galvanovska m.fl.: Museum of the History of Riga and Navigation. Inb. 90
288 Grönstedt, J.: Svenska bankers historia. Del 1. Stockholm 1917. Hft. 110
289 Göbl, R.: Sasanian Numismatics.1971 Inb. 425
290 Haljak, G.: Estonian coin. Tallin 1993. Hft. Molvõgin, A.: Studia Numismatica. Tallinn 1995. Hft. 80
291 Hammarberg, Malmer och Zachrisson.: Byzantine Coins found in Sweden. Stockholm 1989. Inb. 190
292 Hamrin och Hyllengren.: Svensk myntförteckning. Del 1: 1818-1988. Stockholm 1988. Inb. 60
293 Hildebrand, B. E.: Minnespenningar öfver Enskilda Svenska Män och Qvinnor. Stockholm 1860. Grönt halvklotband. 300
294 Hildebrand, B. E.: Sveriges och Svenska konungahusets minnespenningar. Del 1 - 2. Stockholm 1874,1875. Två röda halvklotband. 750
295 Holst, G.: Spelpenningar avsedda för kortspel. Göteborg 1977. Hft. 100
296 Jonsson och Malmer (red.): Sigtuna Papers. Stockholm 1990. Inb. 250
297 Jonsson, K.: Viking-Age Hoards and Late Anglo-Saxon Coins. Stockholm 1987. Inb. 120
298 Jonsson, K.: The New Era. Stockholm 1987. Hft. 120
299 Jönsson och Saxin.: Mynt från Sveriges Medeltid. Faksimiltryck med regidter ur Sveriges Medeltid av H Hildebrand. Göteborg 1969. Hft. 60
300 Klackenberg, H.: Monetarisering i medeltidens Sverige. Lund 1992. Hft. 150
301 Kleberg, H.J.S. (red.): Kungl. Svenska Riddarordnarna. Vol. 1 och 2. Stockholm och Malmö 1935-36. Rikt guldornamenterade blå helläderband. 325
302 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Mynt, sedlar och medaljer. Borås 1981. Inb. 90
303 Lagerqvist, L. O.: Svenska mynt under vikingatid och medeltid. Stockholm 1970. Hft. 325
304 Lilienberg, V. E.: Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling. Stockholm 1910. Hft. 10
305 Lilienberg, V.E.: Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling. Stockholm 1910. Hft. 25
306 Lindberg, N. J.: Riksdalrar präglade i Sverige. Helsingfors 1976. Inb. 190
307 Lindgren, T.: Riksbankens sedelhistoria 1668-1968. Stockholm 1968. Inb. 130
308 Lindgren, T.: Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953. Inb. 120
309 Malmer, B.: The Sigtuna Coinage c. 995-1005 . Stockholm 1989. Inb. 300
310 Malmer, B.: Mynt och människor. Uddevalla 1968. Inb. 70
311 Malmer, B. m.fl.: Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI... Vol 3: Skåne, 1: Åhus-Grönby.1985. Hft. 150
312 Malmer, B. m.fl.: Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI... Vol 8: Östergötland, 1: Älvestad-Viby.1983. Hft. 150
313 Malmer, B. m.fl.: Sveriges Mynthistoria. Landskapsinventeringen vol. 1: Myntfynd från Östergötland. Göteborg 1982. Hft. 45
314 Modéer, A.: Inledning til närmare kunskap om Swenske mynt och skådepenningar. Lund 1796. Inb. 650
315 Mäki, S.: Statsrådets Mauritz Hallbergs myntsamling. Österbottens museums stencil. 1987. Hft. 30
316 Nathorst-Böös, Widell, Jönsson: Numismatiska litteratursällskapet i Göteborg. Skrifter nr 8,14,20,21,24,25. 75
317 Oldenburg, J. F. H.: Beskrivning öfver J. F. H. Oldenburgs samling. Faksimil. Stockholm 1964. Inb. 120
318 Peterson, A.: Teknikens nydanare - en presentation av IVA:s minnesmedaljörer, samt Utmärkelser och minnesmedaljer 1919-1992. 2 volymer. 225
319 Platbarzdis, A.: Sveriges första banksedlar 1661-1668. Stockholm 1960. Inb. 75
320 Rasmusson, N. L.: Medaljer och Jetonger slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien 1753-1953. Lund 1953. Hft. 60
321 Rasmusson, N.L (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis. Del I. Stockholm 1961. Hft. 120
322 Rasmusson, N.L (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis. Del I.Stockholm 1961. Blått halvklotband. 160
323 Rasmusson, N.L.: Sturetidens Svenska myntförhållanden. Göteborg 1970. Hft. 25
324 Rasmusson, N.L (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Del II. Stockholm 1968. Hft. 120
325 Rasmusson, N.L (Red.): Corpus Nummorum saeculorum IX-XI... Vol 1: Gotland, 2: Bäl-Buttle. Lund 1977. Hft. 80
326 Rasmusson, N.L (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Del I. Stockholm 1961. Grått halvklotband. 100
327 Reinfeld, F.: Münzkatalog - Der bekanntesten münzen von der antike bis zur gegenwart. München 1965. Inb. 30
328 Rydbeck, O. (Red.): Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum. Här ingår: Rasmusson, N. L.: Från ett myntfynd från Dalby. Lund 1944. Hft. 200
329 Samhaber, E.: Penningen - I kulturhistorisk belysning. Stockholm 1965. Inb. 210
330 Seaby, H.A.: Greek Coins and their values. 2:a uppl. London 1975. Inb. 60
331 Seaby, P.: Coins of England.1976. Inb. 80
332 Seaby, P.: Coins of England.1982. Inb. 110
333 Seaby, P.: Coins of Scotland and the islands.1984. Inb. 150
334 Seaby, P.: The Story of British Coinage.1985. Inb. 120
335 Sillanpää, Hoffman m.fl.: Finlands banks sedeltryckeri. Vanda 1985. Inb. 200
336 Sjöstrand, E.: Mynt- och Bankpolitik under Hattväldet 1738-1764. Uppsala 1908. Häftad. Med dedikation från författaren till Gustaf Dalén. 120
337 Skaare, K.: Coins and coinage in Viking age Norway. Lund 1976. Inb. 500
338 Stiernstedt,A. W.: Beskrivning öfver svenska kopparmynt och polletter. I-II. Stockholm 1871. Grönt halvklotband. 1000
339 Sundberg, G. (Red.): Från Myntkabinettet i Växjö. Växjö 1987. Inb. 60
340 Swensson, T. (Red.): Kungliga Myntet 1850-1950. Stockholm 1950. Hft. 60
341 Södermark, R.: Kungl. Svenska Riddareordnarna. Lund 1907. Inb. 80
342 Tingström, B.: Svensk numismatisk uppslagbok. Stockholm 1963. Inb. 50
343 Tingström, B.: Sveriges Plåtmynt 1644-1776. Uppsala 1984. Hft. 300
344 Westermark, U - Ashton, R.: Sylloge Nummorum Graecorum, Finland. The Erkki Keckman Collection. Del 1. Helsingfors 1994. Inb. 250
345 Wilcke, J.: Kurantmønten 1726-1788. Köpenhamn 1927. Inb. 550
346 Wolontis, J.: Kopparmyntningen i Sverige 1624. Helsingfors 1936. Hft. 350
347 Åsbrink, G.: Vasaordern. Stockholm 1922. Hft. 20
348 Åsbrink, G.: Vasaordern. Stockholm 1922. Hft. 30
349 Kronobergsboken 1987. Från myntkabinettet i Växjö. Växjö 1987. Inb. 45
350 Sörmlandsbygden 1962. Med bl.a: Rasmusson, N.L. Nyköping som myntort under Knut Långes tid. Inb. 120
351 Theoretisk undersökning... om penningenöd, mynt,agio, cours... Stockholm 1815. 36 s. Hft. 140
352 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1938. Hft. 250
353 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1943, 1944. Två grå helklotband. 300
354 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1959-1970. (12 vol.) Hft. 150
355 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1975/76, 1977/78. (2 vol.) Inb. 25
356 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1973-81, 1991. (6 vol.) Inb. 75
357 Numismatiska Meddelanden.: 2. Stockholm 1875. Omslaget ersatt med grönt skyddsomslag. 110
358 Numismatiska Meddelanden.: 10. Stockholm 1887. Hft. 130
359 Numismatiska Meddelanden.: 13. Stockholm 1892. Hft. 110
360 Numismatiska Meddelanden.: 17. Stockholm 1905 - 1915. 4 delar Hft. Numismatiska Meddelanden 25. Hft. 75
361 Numismatiska Meddelanden.: 18. Stockholm 1908. Hft. 80
362 Numismatiska Meddelanden.: 23. Stockholm 1923. Hft. 100
363 Numismatiska Meddelanden.: 25. Stockholm 1930. Hft. 55
364 Numismatiska Meddelanden.: 30. Stockholm 1965. Hft. 40
365 Numismatiska Meddelanden.: 31. Karlskrona 1973. Inb. 60
366 Numismatiska Meddelanden.: 32. Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. Del 1 och 2. Stockholm 1988. Inb. 75
367 Numismatiska Meddelanden.: 33. Stockholm 1983. Inb. 60
368 Numismatiska Meddelanden.: 34. Stockholm 1983. Inb. 60
369 Numismatiska Meddelanden.: 35. Stockholm 1990. Inb. 120
370 Numismatiska Meddelanden.: 36. Uppsala 1987. Inb. 100
371 Numismatiska Meddelanden.: 37. Festskrift tillägnad Lars O. Lagerqvist. Uppsala 1989. Inb. 120
372 Myntkontakt, Svensk numismatisk tidskrift 1978-1992, Register till Svensk numismatisk tidskrift 1972 - 1992. Enkel inbindning. 110
373 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1983-1995, vissa nummer saknas. 50
374 D. Holmbergs lagerlistor nr. 60, 62, 63, 64, 66, 70. Alla i gott skick. (6 st. lagerlistor.) Stockholm 1932-1942. 260
375 Isidor Adolf Bonniers samling af Svenska Medeltidsmynt. (D.Holmberg auktion 69.) Faksimil.1957. Hft. 120
376 Finlands numismatiska förening. Auktion nr 300. 18-19 januari 1992. Bl.a 902 nr. Sverige. Hft. 25
377 Katalog över en utvald Samling Svenska Silvermynt. (C-O Algård). P.Österlund Myntauktioner 12 mars 1977. Inb. 50
378 Lensgreve Christian Lerche's Möntsamling. Bruun-Rasmussen och B. Ahlström auktion 24-26 mars 1992. Hft. 50
379 J. Schulman 12 juni 1928. Bl.a. M. Bernström, Göteborg. Hft. 140
380 SNFs auktionslistor: Nr 19: Sept-47 (Med priser och delv. köpare.), Nr 31: Sept-50 (Med priser. Skadad "ryggsida" utan textförlust.), Nr 34: Juni-51 (Sid. 1 och 24-28 är fotokopior.), Nr 37: Juni-52 (Delvis priser. Sista sidan fotokopia.), Nr 42: Febr-55 (Delv. priser. Skadad sista sida.), Nr 43: Dec-55, Nr 44: Juni-56, Nr 45: Okt-56 (Delvis priser. Tejpad rygg.). (8 st. auktionslistor.). 75
381 Swiss Bank Corp. och Spink&Son. Auktion Zürich 30/11- 1/12 1989. (C-E Schmitz samling) Coins of Sweden, Part I. 1512-1697.1989. Inb. 260
382 Lagerlistor. Moneta Mynthandel 1,2. Högbergs Mynthandel 4,5,7,10. 50
383 Bukowski nr 87 (häftad.) samt Adolph Hess lagerlista 1883, "Thalern, Medaillen und Goldmünzen..." (häftad med 1 pl.). 250
384 Gamby, Wallén m.fl: Bland Numismatiker. Minnen från 1920- 1930- och 1940-talen. SNF Smärre Skrifter 3. Riksgälden, den svenska statsskulden 1697-1834. SNF Smärre Skrifter 4. Medaljer utgivna 1873-1987. Fonder och Stipendier. Stadgar. SNF Smärre skrifter 5. Felpräglade mynt. SNF Smärre Skrifter 6. Hft. 40
385 Hildebrand, H. m.fl.: KVHAA månadsblad 1884 innehållande diverse numismatiska artiklar. Pecvnia 1-4, 1990-1993. 45
386 Holst, Lagerqvist, Nathorst-Böös m.fl.: 1. Antika årtalsmynt. 2. Mynt av arabiskt ursprung funna i Skandinavien. 3. Fyndet i chiffonjen. 4. Mynten berättar. 5. Alfred och Helene Jacobsson. Särtryck ur Åbo akademis årsskrift XIII-XV. 6. Gamla Mynt - litet myntlexikon. 7. Myntkatalogen Tvåhundra år. 8. Myntkabinettet i Smålands museum. 9. Översikt över fastlandsmyntningen 1180-1250. Särtryck ur Numismatiska Meddelanden 34. Hft. 80
387 Tonkin, Wallén, m.fl.: Myntboken 1979, 82. Sveriges sedlar. Värderingspriser 1979. Register 1983-1992 för SNT. Daler,Krona,Öre. Hft. 25
388 Jäntti och Karnila.: Nya ordenshandboken.Helsingfors 1984. Inb. Castrén, K.: Les ordres nationaux de la Finlande. Helsingfors 1975. Inb. Weilin - Göös.: Heraldica fennica. Esbo 1978. Inb. 20
389 Nathorst-Böös, E. Att samla numsmatica. Stockholm 1958. Biblioteksband. Bukowski Auktion 108, Oldenburg bl.a ordnar. 1897. 80
390 Platbarzdis, A. Die königlich Swedische Münze in Livland. Stockholm 1968. Hft. Marco. J. Mynttecken från hela världen. 80
391 Landskapsinventeringen, del 1-3, 5-7. 210
392 21 st häften med diverse numismatisk litteratur, bl.a några av SNF:s småskrifter. 110
393 Diverse småskrifter. 13 st. 100
394 Diverse numismatik, bl.a. SNT register 1972-92, Timmermansordens Myntkabinett, NNÅ 1981 m.m. 90
395 Lindgren, T.: Den finska allmogens trygghet. Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Sedlar. Laurila, P.: Soviet paper money. Bourg och Hanot.: Assignats Francais. 100
396 Diverse böcker, bl.a. KVHAA's Årsbok 1978, 79, 90, 91. 10
397 Hintze, B.: Renässansmedaljer. Helsingfors 1924.Hft. Renqvist, A.: Arvid Karlsteen. Helsingfors 1931. Hft. Olseén, B.: Lea Ahlborn - En Svensk medaljkonstnär under 1800-talet. Lund 1962. Hft. 100
398 Linder-Welin, U. S.: Svensk koppar och kopparmyntning. Bergslagens Museum 1951. Hft. Nathorst-Böös, E.: Poletter ....Dalarna. Hft. 80
399 Bergefalk, P.E.: Någots om Guldets framtid. Upsala 1853. Hft. Något slitet omslag. 60
400 Forsstrand, C.: Sveriges äldsta företag ..... Stockholm 1923. Inb. Något trasig. 70
401 Hildebrand, H.: Sveriges medeltid 1- 4. Stockholm 1879-1953. Amatörmässig inbindning. 800
402 Hildebrand, K. G.: Falu stads historia 1641-1687. Falun 1946. Hft. 30
403 Lindroth, Sten.: Gruvbrytning och kopparhantering vid Stor Kopparberget. Del 2. Uppsala 1955. Inb. 35
404 Scander, R.: Karl IX:s Göteborg på Hisingen. Göteborg 1975. Häftad. 35
405 Schnell, I.: Nyköpings Historia. Nyköping 1963. Inb. 50
406 Stoltz, E.: Jockom Beck och Andarums alunverk. Lund 1979. Inb. 20
407 Svenska Industriens Män. 1:4 och 2:1. Stockholm 1875, 1880. Två inbundna vol. 35
408 Journal för manufakturer och hushållning. Stockholm 1826. Inb. 55
409 Lidman, H. Dansen kring järnet. Meinander, N. Gränges. Inb. 40
410 Åberg, Alf.:Vår svenska historia. Wik, H.: Norrlands export 1871-1937. Bachman, M.: Studier i kungl. vitterhets historie och antivitets akademiens historia. 50
411 Plakat 16 mars 1686. Förnyelse om 1681 års utgående mynt. Återrop
412 a.) Myntskåp. Lembit 400, grön filt med plexiglas. b.) Låsbar trälåda, 420x270x135 mm. 325
413 Myntbrosch.: 2 Kr Jubileum 1897. Hänge.: 5 Kr Jubileum 1935. 110
414 Inramad plansch med avbildningar på Sveriges kast och minnespenningar, ca 60 x 40 cm. Utgiven av Strandbergs Mynthandel, Stockholm. 30
415 Mynthandlare Holmberg.: 7 st brev och telegram från Kungliga Myntkabinettet och Stockholms Stadsmuseum . 3 st gåvo och tackbrev till/från Timmermansordern. Diverse klipp och ett foto. 400
416 Gustav Vasa.: Durands allmänna serie minnespenningar. Graverad i Paris 1826. Hildebrand ger följande kommentar: "De anförda årtalen vitna om en utomordentlig brist på historisk kunskap, eller rättare om stor vårdslöshet. Det tycks att man åt konung Gustaf af misstag givit Axel Oxenstiernas födelse- och döds-år, hämtade från dennes i samma serie präglade minnespenning". Brons 40,4 g. Hild. 18. 700
417 Gustav II Adolf och Maria Eleonora.: Silver, förgylld, gjuten.17,4 g. Hild. 287b. 1600
418 Gustav II Adolf.: Minnespenning med kungens valspråk "Deo et victricibus armis", översatt "Med Gud och de segerrika vapnen". Minnespenningar av denna typ är präglade eller gjutna både före och efter kungens deltagande i trettioåriga kriget. De utdelades bl a åt personer som givit prov på tapperhet och åt andra personer som gjort kungen viktiga tjänster. Oval. Bly gjuten 30,6 g. Hild. 103. 225
419 Kristina.: Drottningen avsäger sig kronan på rikssalen i Uppsala slott den 6 juni 1654. Gravör: CG Hartman för hans svenska regentlängd efter Keders förslag. Brons, 22,6 g. Hild. 82. 750
420 Kristina.: Drottningens högtidliga intåg i Rom i december 1655. Gravör: Gaspare Morone Rom. Frånsidans bild visar stadsporten Porta Flaminia (Porta del Popolo) framför vilken Kristina och två kardinaler rider till häst. Brons 15,9 g. Hild. 83, Bildt (1906) s 37ff. 275
421 Karl XI.: Sveriges inre välstånd och självständighet i förhållande till främmande makter under senare åren av kungens regering. Gravör: Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Den sköld som faller ned från himlen på frånsidans bild är en sk. ancile. Enligt den antika mytologin föll en sådan sköld ned från himlen under kung Numas tid. Roms välfärd skulle vara fäst vid denna sköld. Silver 9,2 g. Hild. 111. 600
422 Karl XI.: Kröningen i Uppsala domkyrka den 28 september 1675. Gravör: Arvid Karlsten. Stamparna har blivit omgjorda: åts osignerad och andra små skiljaktigheter som t.ex. avseende lagerkransen och årtalets siffror. Silver 16,7 g. Hild. 44a. 1300
423 Karl XII.: Kungen uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och 30 oktober 1697. Förmodligen slagen i Tyskland. Silver 7,4 g. Hild. 13. 850
424 Karl XII.: Kungen mottar den heliga smörjelsen i Stockholms storkyrka den 14 december 1697. Gravör: Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Silver 7,5 g. Hild. 18. 260
425 Karl XII.: Kungens död 1718. Gravör: C G Hartman. Silver 8,3 g. Hild. 202. 800
426 Ulrika Eleonora (d.ä.).: Drottningens gudsfruktan och älskvärda egenskaper. Gravör: Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Stampskada. Silver 5,9 g. Hild. 12. 300
427 Fredrik I.: Kungens minne. Gravör: Carl Enhörning för hans regentlängd år 1787. Silver 6,5 g. Hild. 80. 90
428 Adolf Fredrik.: Tronföljarens förmälning med Lovisa Ulrica av Preussen 1744. Gravör: Georg Wilhelm Kittel Breslau (inte Johann Kittel som Hildebrand anger) med anledning av förmälningshögtidligheterna i Berlin. Silver 7,3 g. Hild. 7. 600
429 Gustav III.: Svenska flottan under hertig Carls befäl vinner slaget vid Hogland i finska viken 1788. Gravör: Carl Enhörning 1793. Brons 14,4 g. Hild. 68. 600
430 Gustav IV Adolf.: Prins Gustav Adolf utropad till kung den 29 mars 1792. Hildebrand betecknar medaljen som "utländskt simpelt arbete". R enligt Hild. Mässing 2,9 g. Refflad rand. Hild 3. 225
431 Gustav IV Adolf.: Ordenssällskapet Fribyggare-samhället. Gravör: Carl Gustav Fehrman. Präglad hos Kapten Mechanicus Appelqvist. Sällskapet hade litterärt och pedagogiskt ändamål. Denna medalj avsåg inrättandet av ett lyceum för undervisning och utdelades där som belöning. Brons 12,5 g. Hild. 49. 120
432 Karl XIII.: Fred mellan de allierade makterna och Frankrike i Paris 1814. Gravör: Thomas Wyon i London sannolikt 1814. Sverige tillerkändes genom denna fredsuppgö 24 milioner francs som ersättning för ön Guadeloupe. Kantslag. Brons 87,5 g. Hyckert NM XIII 41 nr 2. 500
433 Karl XIV Johan.: Hillska skolan på Barnängen i Stockholm. Belöningsjettong för flit och uppförande. Hillska skolan hade som ändamål att bereda "en liberal, humanistisk och moralisk bildning". Skolan organiserades 1829 av häradshövdingen greve David Frölich och upplöstes 1846. Ifrågavarande minnespenning började präglas 1832. Läs mera om skolan och jettongerna av Eva Wiséhn i SNT 1992 s 126ff. Silver 12,3 g. Hild. 103. 300
434 Oscar I.: Kungens och drottning Josephinas kröning 1844. Gravör: L P Lundgren. Silver 1,2 g. Hild. 11. 425
435 Karl XV.: Världsutställningen för fiskeri och sjöfart i Havre 1868. Belöningsmedalj. Gravör: C. Trotin efter A. Hamels modell. Brons 10,9 g. Hyckert NM XIII s 66 nr 10. 130
436 Oscar II.: Uppsala universitets fyrahundraårsfest 1877. Gravör E. H. Ekvall. Tenn 17,6 g. Hyckert NM XIII s 97 nr 15. 35
437 Gustav V.: Svenska läkaresällskapets hundraårsjubileum 1908. Gravör: Erik Lindberg. Medaljen skulle åtfölja sällskapets årliga pris för framstående forskning. Brons 145,9 g. Hyckert NM XVII:2 s 132 nr 8, Ehrensvärd NM XXXII:2 s 53. 130
438 Gustav V.: Invigningen av Stockholms stadshus 1923. Modellerad av skulptören Aron Sandberg. Graverad och präglad hos Sporrong & Co. Aron Sandberg (1873-1959) var bl a skulptör och överlärare vid tekniska skolan i Stockholm. Arbetade som dekorativ skulptör vid stadshusbygget. Medaljen slagen av Stockholms stadshusnämnd med anledning av stadshusets invigning och utdelad till funktionärer, tjänstemän och arbetare vid stadshusbygget. Brons 75,4 g. Wahlstedt NM XXIV s 230 nr 1. Återrop
439 Fredrika Dorothea Vilhelmina.: Minnespenning med drottningens bild. Gravör: Carl Enhörning. Ensidig. Tenn 5,3 g. Hild. 1. 500
440 Birgitta Birgersdotter.: Enligt Hyckert är denna präglad i senare tid (Belgien?). Har använts som radbandspenning och har haft ögla. Bly, förgylld 23,7 g. NM XVII:1 s 3 nr 4. Återrop
441 Charles Dickson (1814-1902).: Slagen 1888 av Dickson i anledning av Göta Provinciallogens 100-årsminne. Gravör: Adolf Lindberg. Brons 79,4 g. NM XVII:2 s 258 nr 2. 80
442 Anders Knape Hansson (1720-1786).: Slagen 1815 och utdelades vid Gustafsbergs barnhus "som uppmuntran åt de genom flit och framsteg samt godt uppförande mest utmärkta bland barnen". Gravör: Carl Enhörning. Knape och hans hustru Katarina Hegardt donerade 1772 större delen av sin betydande förmögenhet till stiftande av barnhuset som anlades 1776 utanför Uddevalla. 12,4 g. NM XVII:1 s 299. 375
443 Adam Magnus Emanuel Lagerberg (1844-1920).: Slagen i Paris av Brichant. Gravör: Michaux. Mässing 14,08 g. NM XVII:2 s 309 nr 2. 25
444 Carl von Linné (1707-1778).: Slagen av Lièges sällskap för trädgårdsskötsel och lantbruk som belöningsmedalj. Brons 50,3 g. NM XVII:1 s 263 nr 35. 110
445 Johan Fredrik von Kaulbars (1689-1762).: Slagen 1904 av S:t Johanneslogen Salomon a Trois serrures. Gravör: Erik Lindberg. Silver 45,5 g. NM XVII:1 s 198, Ehrensvärd NM XXXII:2 s 36. 150
446 Gustav af Klint (1771-1840).: Slagen 1895 av Nautisk-meteorologiska byrån att användas som belöning för meddelade observationer gjorda under långvariga sjöresor. Linderdahl som omnämns på frånsidan var kapten på ett fartyg från Gävle och gjorde åren 1880-1895 observationer under resor på atlantiska, indiska och stilla oceanerna. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 16,0 g. NM XVII:2 s 105 nr 4. 500
447 Karl August Nicander (1799-1839).: Slagen av Svenska akademien 1892. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 14,18 g. NM XVII:2 s 99. 100
448 Nils Otto Gustaf Nordenskjöld (1869-1928).: Professor i geografi och etnografi vid Göteborgs högskola. Rektor vid handelshögskolan i Göteborg. Modellerad i Wien av skulptören H Taglang. Graverad och präglad på Hauptmunzamt i Wien. Brons 158,23 g. Ensidig. NM XXIV s 217. 90
449 Anna Regina Palbitzki (1618-1666).: Gravör: Johan Rethe. Förgyllt bly 10,8 g. NM XVII:1 s 43. 50
450 Matts Persson (1754-1809).: Hemmansägare i Utsund i Folkärna i dalarna, riksdagsman. Gravör: Carl Enhörning. Silver 39,5 g. NM XVII:2 s 23. 300
451 Fredrik Rudberg (1800-1839).: Docent i matematik sedan professor i fysik vid Uppsala universitet. Slagen 1863 av Vetenskapsakademien. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,6 g. NM XVII:2 s 102. 60
452 Nils Gabriel Sefström (1787-1845).: Professor i kemi vid bl a artilleriläroverket. Slagen 1861 av Vetenskapsakademien. Frånsidan anspelar på Sefströms förtjänster att ha infört väsentliga förbättringar i bergsväsendet i allmänhet och järnhanteringen i synnerhet.Gravör. Lea Ahlborn. Silver 12,4 g. NM XVII:2 s 116 nr 3. 40
453 Johan Vilhelm Sprengporten (1720-1795).: Spelpenning slagen 1786. Gravör: Carl Enhörning. Silver 10,0 g. NM XVII:1 s 322. 1300
454 Jöns Svanberg (1771-1851).: Professor i matematik vid Uppsala universitet. Slagen 1856 av Vetenskapsakademien. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,6 g. NM XVII:2 s 133. 100
455 Magnus Stenbock (1664-1717).: Slagen troligen i Danmark med anledning av Stenbocks utrymmande av Tönning 1713. Gravör: P Berg. Brons 17,3 g. NM XVII s 115 nr 4, Ossbahr (1927) 164. Inristning på åtsidan. 700
456 Knut Agathon Wallenberg (1853-1938).: Bankdirektör. Slagen 1911 i anledning av Wallenbergs 25-årsjubileum som VD. Gravör Erik Lindberg. Silver 128,4 g. NM XVII:2 s 329, Ehrensvärd NM XXXII:2 s 66. 80
457 Johan Olof Wallin (1779-1839).: Ärkebiskop. Slagen 1835 av gravören K. M. Mellgren. Brons 32,7 g. NM XVII:2 s 102. 80
458 Ångslupspolletter, 15,10,5(2),3 öre, ÅF vitmetall, 8(3),7 öre mässing, Åkerholmska Bosättnings Magasinet koppar, alla olika. 11 st. 30
459 Ångslupspolletter, 15,10,5(2),3 Öre, ÅF vitmetall, 8,5,3 öre, 8 öre Karl XII torg-Stadsgården mässing, Åkerholmska Bosättnings Magasinet koppar, alla olika. 11 st. 50
460 Ångslupspolletter, 12,8,5(2) öre mässing, 15,10(2),3 öre koppar, ÅF vitmetall, Nya Ångslupsaktiebolaget mässing, alla olika. 10 st. 30
461 a.) ÅNGSLUPEN / NACKANÄS. 15 öre frånsidan slät. b.) D:o utan valör, oval och rund, frånsidan med Sporrongs äldre stämpel, mässing 3 st. NM IV 44:72. 300
462 Stockholms Ångslupsaktiebolag.: a.) DOCKAN / STADEN, b.) DOCKAN / SLIPEN, Morelles stämplel på frånsidan, mässing. 2 st. NM XII 75:33, NM XII 75:34. 170
463 Theodor Blanch Wiener Café, Hamngatan 18 B. Åtsidan 300,100,50,25,10,5 öre. Frånsidan Sporrongs raka stämpel på två rader, nysilver. 6 st. NM XII 108:485-491. 35
464 Arbetarnes Ångkök. Fredags och Thorsdags middag, vitmetall. Onsdags, Thorsdags, Fredags och Lördags afton, vitmetall. D:o med rektangulär utstansning i mitten, Thorsdags, Fredags och Lördags afton, vitmetall. D:o Onsdags och Thorsdags afton mässing. 11 st. Se NM XII sid 112. 35
465 a.) Kungliga 2:ra Lifgardets marketenteri, nyare typ, åtsidan 100 därunder ALG som monogram i oval stämpel. Frånsidan 100 därunder Sporrongs raka stämpel på två rader. b.) Åtsidan 1 därunder ALG som monogram i oval stämpel, frånsidan Sporrongs nyare stämpel mässing. 2 st. 200
466 Arbetare / Pollett / 1876 / Nº, upphöjd kant, frånsidan slät med upphöjd kant, koppar. Obestämd. 35
467 A.E.M. / 29, H5 allt instämplat, zink. Ensidiga. Obestämda. 2 st. 30
468 IB / 579, IB / 1408 allt instämplat, koppar. Ensidiga. Obestämda. Jmfr. NM XII 169:90. 2 st. 40
469 Rockmärken. 14,12,3 instämplat. Runda 37 mm, mässing. 3 st. 30
470 a.) Alfred Johnson Vinhandel 10 öre, zink. b.) Kontoristföreningen 10, koppar. c.) Isbana Kungliga Humlegården 3 öre, koppar. 30
471 a.) Hundskattemärke / Emellan årtalet 18-78 S:t Eriks bilden / Nº 4417 instämplat, vid kanten en oval pärlring, uphöjd kant, inslaget hål vid sidorna, brakteatpräglad. b.) Solna / 1862 instämplat, vid kanten en pärl och en slät ring, inslaget hål upptill. 100
472 Hundskattemärke / Emellan årtalet 18-94 S:t Eriks bilden / Nº 121 instämplat, vid kanten en oval pärlring, inslaget hål vid sidorna, brakteatpräglad. Oval, mässing. 75
473 Hundskattemärke / Emellan årtalet 18-98 S:t Eriks bilden / Nº 1669 instämplat, vid kanten en pärlrand, två inslagna hål vid varje sida. Brakteatpräglad. Rektangulär med avhuggna hörn, koppar. 80
474 Sörforsverken i Atmars socken, Västernorrlands län. Ångslupspollett, Prinsessan LOVISA 5 öre. Ensidig mässing. 400
475 Åby.: Östergötlands län. ÅBY / SPINNERI / stjärna med sidoprydnader, vid kanten en pärl- och en slät ring. Frånsidan med bläck, Ödeshög, mässing. 225
476 Åtvidabergs Järnväg.: FB till vänster det dubbla kopparmärket, däremellan ett inslaget hål. Ensidig, förtent järnbleck. 260
477 Dannemora.: Spisinrättningen. D S / BM instämplat. Ensidig Järnbleck, obeskriven. Rost. Jmfr. NM IV 6:7. 35
478 Göteborg.: SKIEPPS / WARFET / WIKEN / Nº 1356 instämplat, refflad kant. Fånsidan: 1 / KANNA / DRICKA, refflad kant, koppar. 30
479 Kalix.: a.) Upptill inom banderoll, ÅNGBÅTSPOLLETT / 25 ÖRE, vid kanten en slät oval ring. Frånsidan: Morells stämpel, oval vitmetall. b.) Lik föregående men 10 öre och rund, vitmetall. 2 st. NM XII 168:42, NM XII 168:43. 475
480 Klosters Bruk.: C2 / 16 T = KOL / CEL instämplat. Frånsidan: med bläck, Klosters Bruk, järnbleck. Stj. 82:13. 275
481 Korså Järnbruk.: 11 TOR / ES inom oval stämpel, allt instämplat. Ensidig, förtent järnbleck. Stj. 83:8. 60
482 Kristianstad.: Skånska Konservfabriken. En ring, därunder en stjärna, allt instämplat. Frånsidan: med bläck X stad, förtent järnbleck, obeskriven, oregelbunden. 40
483 Laxsjö Masugn.: 14 T KOL instämplat. Ensidig, förtent järnbleck. NM IV 23:4. 140
484 Laxsjö Masugn.: 13 T KOL instämplat. Frånsidan med bläck Laxsjö, Ensidig, förtent järnbleck. NM IV 23:5. 260
485 Limå Järnverk.: 16 5 Instämplat, med bläck Limå. Ensidig, rektangulär, koppar. NM IV 23:13. 210
486 Limå Järnverk.: 16 Instämplat. Ensidig, rektangulär, koppar. NM IV 23:14. 300
487 Linköping.: Stora Hotellet. a.) 35 instämplat. Frånsidan med bläck, Linköping. b.) 8 instämplat. c.) 2 instämplat. Ensidiga, alla förtent jänbleck. NM XII 54:13,5,22. 3 st. 30
488 Mölndal.: I båge upptill, MÖLND-VÄG därunder BOLAG, inslaget hål upptill, frånsidan slät. Ärgfläck på åtsidan, zink. Stj. 218. 250
489 Movikens Masugn.: M / 2 ½ instämplat. Ensidig, oval, zink. NM IV 27:2. 260
490 Movikens Masugn.: M / 1 ½ instämplat. Ensidig, oval, zink. NM IV 27:4. 230
491 Söderhamn.: Ångslupsbolaget Nocturnus 30,25,20,15,10 öre. Frånsidan med sporrongs äldre stämpel, koppar. NM XII 140:27, NM XII 141:28-31. 5 st. 700
492 Söderköping.: Stadshotellet. PJ 50,25 instämplat, mässing. PJ 10 instämplat, koppar. Frånsidan med sporrongs nyare stämpel, NM XII 141:13-15. 3 st. 50
493 Stora Kopparberg.: a.) Bergslagsmärket med korslagda pilar, omskrift: STORE KOPPARBERGSL:POLLETT*. Frånsidan: Ett berg under strålande sol, nedtill årtalet 1763, gällde för 6 öre. b.) Lik föregående men mindre och årtalet 1762, gällde för 3 öre. Ehn. 1015,1017. 2 st. 100
494 Stora Kopparberg.: ANNO / Kolryss / 1682. Frånsida: H med därpå ställt F inom lagerkrans, koppar. Stj. 172:12a. 200
495 Trelleborg.: Apoteket Svea. I mittapartiet en hermesstav som omges av bokstäverna A S T, därunder inom rektangel 31 instämplat, nedtill KH inslaget (Knut Haeger), inslaget hål upptill. Upphöjd kant. Brakteatpräglad, zink. 550
496 Trollhättan.: TROLL / HÄTTAN. Frånsidan 2 / KANNOR / DRICKA. Åttkantig, Koppar. Stj. 189:1. 175
497 Trummelsbergs Jernverk.: 10,2,1 instämplat. Frånsidan med blyerts Trummels / berg. Förtent jänbleck. NM IV 66:22, 66:31, 66:32. 3 st. 650
498 Uppsala brandkår.: På fältet är 1,2 och 3 utstansade, till vänster inom oval ring ett krönt lejon. Koppar. NM IV 67:8-10. 3 st. 170
499 Uppsala brandkår.: På fältet är 6 och 7 utstansade, till vänster inom oval ring ett krönt lejon. Koppar. NM IV 67:13, 67:14 . 2 st. 130
500 Ursviken.: Sävenäs Masugn. I oval på mitten, insvängd över och under, upphöjd stämpel S L S, därunder 24 T. Ensidig koppar, ärgig. NM XII 139:2. 70
501 Vaxholms Fästning.: På fältet, 2 instämplat / ------- / ÖRE däröver i båge: WAXHOLMS FÄSTNING, däromkring en pärlring. Frånsidan med Morells stämpel, mässing. 190
502 Wattholma Järnverk.: a.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, mässing. b.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, järnbleck. c.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittfältet, mässing. d.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittfältet, järnbleck. e.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, koppar. f.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittfältet, koppar. 6 st. 50
503 Wigelsbo Gruvor.: 28 / W instämplat, inslaget hål upptill. Ensidig, koppar. NM IV 69:13. 190
504 Wikmanshyttans Jernverk.: 1 / SUP instämplat. Ensidig, rund förtent järnbleck. NM IV 70:17. 300
505 Wikmanshyttans Jernverk.: På fältet 17, vid varje sida inom pärlring THW sammanbundna, allt instämplat. Ensidig, zink. NM IV 70:11. 400
506 Wikmanshyttans Jernverk.: På fältet 12, vid varje sida inom pärlring THW sammanbundna, allt instämplat. frånsidan med bläck Wikmanshyttan. Ensidig, zink. NM IV 70:16. 260
507 Malmö.: Hundskattemärke. ·MALMÖ· / Nº 210 instämplat / ·1870· upphöjd kant, två inslagna hål vid varje sida. Brakteatpräglad, mässing. 90
508 Trelleborg.: Hundskattemärke. / 1875 instämplat / Nº 2 instämplat inom rektangulär ram, 4 hål vid varje sida. Brakteatpräglad, zink. 90
509 Lindgrens Vinhandel.: På fältet 30 / ÖRE, omskrift: C.A.Lindgrens & Co VINHANDEL. Vit text på blå botten. Frånsidan med fastsättningsrester. Papp, rund. 110
510 Lindgrens Vinhandel.: På fältet 6 / ÖRE, omskrift: C.A.Lindgrens & Co VINHANDEL. Vit text på blå botten. Papp, rund. Frånsidan med fastsättningsrester. 110
511 Sabbatsberg.: MAT-POLLETT / SABBATSBERGS / FATTIG=INRÄTTNING / 12 Skilling- Bco 1832. Vit med svart text och ornerad ram, övre högra hörnet är avbrutet. Frånsidan med påklistrad fastsättare. 1500
512 Stockholms Spinnhus.: Pollett Nº / Går och gäller inom / Stockholms Spinnhus, Såsom / Contant, för Sex Öre Koppnt. 15 mm lång reva nedtill. Ensidig. 250
513 Svanå Jernverk.: B°K / 1 Stig Kol SW. Underhafw. Vit med svart text, ornerad ram. Frånsidan med påklistrad fastsättare. 500
514 > Svanå Jernverk.: B°K / 6 Tr Kol. Vit med svart text ornerad ram. Frånsidan med påklistrad fastsättare. 300
515 Wikmanshytte Bruk.: a.) 16 TUNNOR KOL. Svart text på vit kartong. 16 inom fyrkantig ram, inom oval av punkter THW sammanbundet, som är Wikmanhyttans stämpel för stångjärn 1828 CRU bruksstämpeln för uchatiistål 1860. Ornerad ram, 1873. Frånsidan med spår av fastsättare. b.) Som föregående men 18 tunnor Kol, smutsiga. 2 st. 650
516 Wikmanshytte Bruk.: 12 TUNNOR KOL. Svart text på blå kartong. 12 inom fyrkantig ram, inom oval av punkter THW. 550
517 Spelmarker i mässing resp tenn samt ett imiterat turkiskt mynt i mässing. 4 st. Återrop
518 Danmark eller Tyskland.: Åts. Versehen ist verspielt. Fråns. Uggla med glasögon och tre spelkort i höger klo. Koppar 22 mm 5,5 g Holst 95 s 45. 120
519 Tyskland.: Jetonger, Lauer resp Reich. Mässing 0,62 g resp bleck 1,1 g. Totalt 2 st. Återrop

 


(c) Copyright 1997. Svenska Numismatiska Föreningen.