Svenska Numismatiska Föreningen
Auktion 135

15 Maj 1997


Auktionsinformation

Plats/tid: Kungliga Myntkabinettets lokaler, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm. Klockan 18.15
Visning av objekten sker auktionsdagen: Klockan 16.30 - 18.00, lokal enligt ovan.

För att få bjuda på SNF:s auktioner måste du vara medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union ansluten förening. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar/föreningar måste gemensamt lämna bud i sin klubbs/förenings namn. Kontant betalning gärna med check, som skall utställas på auktionsförrättaren.
Äganderätten övergår till köparen då full betalning erlagts. Eventuella reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att inköpta objekt erhållits. Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottages av auktionsförättare Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 UPPSALA. Anbud skall vara auktionsförättaren tillhanda senast 2 dagar före auktionsdagen. Insända bud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. Vid identiska bud inkomna per post ges förtur åt det först poststämplade. Inropat material översändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Eventuella korrigeringar efter listans tryckning kommer löpande att finnas tillgängliga på Svenska Numismatiska Föreningens internetsida samt i auktionslokalen under auktionsdagen.
Uppnådda priser publiceras snarast på föreningens internetsida, samt i nästkommande auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift.
Svenska Numismatiska Föreningens internetadress: http://www.users.wineasy.se/snf/.
Uppgifterna i katalogen har utarbetats av Jan Karlsson, Anders Nordin, Kjell Holmberg, Anders Frösell, Göran Wahlqvist och Börje Rådström.

Foto: KMK och Christer Nordqvist.

OBS! Tyvärr kan vi inte ta emot bud via email.


All litteratur håller normalkvalite om inget annat anges.
Objekt märkta med * är avbildade i den tryckta katalogen i SNT nr 3, 1997.

Följande nummer har korrigerad/kompletterad beskrivning jämfört med katalogen i SNT: 253, 276, 306, 372, 376, 514.


Utländska mynt som cirkulerat i Sverige.
England.
1 Edvard III 1327-1377.: Penny. 1?
Tyskland.
2* Soest.: Kölnefterprägling. Otto II/III. Bucklig med testmärken. Dbg. 342. Häv. 849. 1?/1
3* Magdeburg.: Sachsenpfenning. (1000-1020). Efterprägling. Åts. Mindre kyrkbyggnad med två kors utanför. Fråns. Mindre malteserkors utan bitecken. Svagt utpräglad. 1.32 gr. Dbg. 1330 1/1+
Sassanidiska Riket.
4 Kavad I, 523.: Drachm. 1/1+
5 Sapur III, 383/88.: Drachm. Göbl. 127. 1
Arabiska dynastier.
Abbasider.
6* al-Rashid, 801/2.: Dinar. Guld. 4.0 gr. Devoix 1887 s 175:185. 1/1+
Svenska Mynt.
Valdemar Birgersson 1250-1275.
7 Penning.: Brakteat. Lejonhuvud åt vänster med punkt, LL XVII:8a. Stora kantförluster. (1/1+)
Gotland.
8 Örtug/Gote.: Visby. ca 1400-1420. Tre punkter som bitecken vid liljebusken. LL XXXV:3-4. Svagt utpräglad varit böjd, stor spricka. (1)
Gustav II Adolf 1611-1632.
9 1 Öre Klipping 1626, Säter/Nyköping.: SM 125. 1/1?
10 1 Öre Klipping 1626(?), Säter/Nyköping.: Otydligt årtal. SM 125. 1?
11* 1 Öre 1629, Nyköping.: MDCXXIX. Bläckskrift. SM 153b. (1+)
12 1 Fyrk 1629, Nyköping.: Korroderad. SM 159. (1+)
13* 1 Öre 1627, Arboga.: 41 mm. SM 161b. 1
14 Riga: Solidus 1632.: Kantskador. SB 24. (1+)
15 Riga: Solidus 1633.: Kantskador. SB 25. (1)
Kristina 1632-1654.
16 1/4 Öre 1635.: SM 123a, HH40. 1/1+
17 1/4 Öre 1637.: SM 125, HH 48. 1/1+
18* 1/4 Öre 1644.: Något korroderad. SM 130. (1+)
19 Riga: Solidus 1651.: Korroderad. (1/1+)
Karl X Gustav 1654-1660.
20 1/4 Öre 1657.: SM 60. 1
21 1/4 Öre 1659.: SM 63. 1+
22 Pommern: 1/24 Taler 1660.: Kantskador. SB 43. (1)
Karl XI 1660-1697.
23 1/6 Öre 1667.: Plantsfel. SM 357. 1
24 1/6 Öre 1683.: SM 371. 1+
25 Wismar: 1/24 Taler 1660.: Kantskador. SB 44. (1/1+)
26 Pommern: 1/12 Taler 1691.: SB 150. 1?/1
27 Pommern: 1/48 Taler 1694.: SB 196. XR. 1?
Karl XII 1697-1718.
28 5 Öre 1713.: SM 113. 1+
29 1 Daler SM 1716, Pvblica Fide.: Nödmynt. SM 214. 1+
30 1 Daler SM 1718, Mercvrius.: Nödmynt. SM 221. 1+
31 1 Daler SM 1718, Saturnvs.: Nödmynt. SM 218. 1+
32 1 Daler SM 1718, Satvrnvs.: Nödmynt. SM 218. 1?
33 1 Daler SM 1718, Phoebvs.: Nödmynt. Något ärg. SM 219. (1+)
34 1/6 öre 1708/7.: SM 208. 1?
Ulrika Eleonora 1719-1720.
35 1 öre KM 1719.: SM 24a. 1/1+
Fredrik I 1720-1751.
36 5 Öre SM 1741.: SM 143. 1
37* Plåtmynt.: 2 Daler 1750. Avesta. SM 271. Rengjord, från Nicobarfyndet med intyg. (1/1+)
Adolf Fredrik 1751-1771.
38 2 Öre SM 1762.: SM 171. 1
39 2 Öre SM 1767.: SM 176. 1
40 Pommern: 1/3 Taler 1760.: Svagt präglad. SB 246. 1+
41 Pommern: 1/3 Taler 1761.: Svagt präglad, plantsrispor. SB 247a. 1
42 Pommern: 1/48 Taler 1763.: Svagt präglad. SB 264a. 1/1+
43 Pommern: 1/12 Taler 1763.: Svagt präglad, fläckar. SB 255c. (1/1+)
44 Pommern: 1/12 Taler 1768.: Svagt präglad, repor. SB 257. (1?)
45* Plåtmynt.: 2 Daler 1751. Avesta. Svag mittstämpel. Porig. SM 129. Rengjord, från Nicobarfyndet med intyg. (1?)
46* Plåtmynt.: 1/2 Daler 1754. Avesta. SM 151. 1/1+
Gustav III 1771-1792.
47 1/3 Riksdaler 1786.: Repa åtsida, plantsrispor. SM 70. (1/1+)
48* 1/3 Riksdaler 1789.: SM 73. 1+/01
49 1/6 Riksdaler 1781/79.: Repor. SM 80. (1/1+)
50 1/6 Riksdaler 1784.: SM 82. 1
51 1/6 Riksdaler 1786.: Repor. SM 81. (1/1+)
52 1/6 Riksdaler 1788.: Repor. SM 86. (1/1+)
53 1/6 Riksdaler 1788.: SM 86. 1
54 Pommern: 3 Pfenninge 1776.: SB 265. 1?/1
Karl XIII 1809-1818.
55 1/6 Riksdaler 1810.: Plantsrispor på både från och åtsida. SM 20. (1+/01)
56 1/2 Skilling 1815.: Små märken. SM 40a. (1+)
57 1/4 Skilling 1817.: SM 43. 1
Karl XIV Johan 1818-1844.
58* 1 Riksdaler 1818.: Ytsprickor i plantsen. SM 39. (1+)
59 1 Skilling 1820.: SM 100a. 1/1+
60 1/2 Skilling 1821.: SM 110. 1
61 1/4 Skilling 1820.: SM119. 1/1+
62 1/4 Skilling 1827.: SM 123b. 1+
63 1/4 Skilling 1829.: Fläck. SM 125. (1+)
64 1/6 Skilling 1830.: Fläck. SM 127a. (1+/01)
Oskar I 1844-1859.
65 10 Öre 1857.: SM 68. 1+
Karl XV 1859-1872.
66 5 Öre 1861, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867.: 1-1+
67 1 Öre 1864.: SM 74a. 1+/01
68 1 Öre 1870.: SM 78. 1+/01
69 1 Öre 1872.: SM 80a. 1+/01
70 1/2 Öre 1867.: Repa. SM 81a. (1+)
Oskar II 1872-1907.
71 2 Kronor 1876.: Repa. SM 44c. (1)
72 2 Kronor 1877,1878,1890.: SM 45, 46 Typ I, 50. 1?
73 2 Kronor 1892.: SM 51. 1+
74 2 Kronor 1893: SM 52. 1?
75 2 Kronor 1900.: SM 56. 1/1+
76 2 Kronor 1904.: SM 58. 1/1+
77 2 Kronor 1904.: SM 58. 1/1+
78 1 Krona 1875.: SM 62. 1+
79 1 Krona 1888.: SM 71. 1?
80* 1 Krona 1898.: Små repor. SM 75. (1+/01)
81 1 Krona 1898.: Små repor. SM 75. (1+)
82 10 Öre 1880,1881,1883,1884,: SM 113,114,116,117. 1?/2-2
83 10 Öre 1904.: SM 130. 01
84 2 Öre 1899.: SM 191. 01
85 1 Öre 1873.: L A.. SM 134a. 01/0
86 1 Öre 1884.: SM 209. 1+
87 1 Öre 1890.: SM 214. 1+
88 1 Öre 1906.: SM 230. 1
Gustav V 1907-1950.
89 2 Kronor 1914.: Små hack. SM 7. (1+)
90 2 Kronor 1922.: SM 10. 1+/01
91 2 Kronor 1922.: SM 10. 1+
92 2 Kronor 1926.: SM 12. 1+
93 2 Kronor 1945, 1947.: Med punkter i valspråket. SM 29a. SM 31. 01
94 1 Kr 1930.: SM 49. 01
95 1 Krona 1932.: SM 51. 01
96 1 Krona 1932.: SM 51. 01
97 1 Kr 1936.: SM 55. Stgl. 01
98 1 Kr 1939 spräckt G.: SM 58c. 1+/01
99 1 Krona 1949.: Små hack. SM 69. (01/0)
100 50 Öre 1934.: Små repor/hack. SM 85. (01)
101 50 Öre 1935.: Små hack. SM 86. (01)
102 50 Öre 1938.: Små hack. SM 88. (01)
103 50 Öre 1945.: Svag stamspricka. SM 93. (01/0)
104 50 Öre 1946 Nickel.: Små hack. SM 95. (01)
105 50 Öre 1950.: SM 100. 01/0
106 25 Öre 1927.: Små repor. SM 109. (01)
107 25 Öre 1929.: Små hack. SM 111. (01)
108 25 Öre 1936.: SM 117. 01
109 10 Öre 1913.: SM 138. 1+/01
110 10 Öre 1917.: Små repor. SM 141. (01)
111 10 Öre 1917.: Små repor. SM 141. (01)
112 10 Öre 1919.: Små repor. SM 143. (01)
113 10 Öre 1927.: SM 149. 01
114 10 Öre 1928.: Små repor. SM 150. (01)
115 10 Öre 1929.: SM 151. 01
116 10 Öre 1945.: TS. Små hack. SM 169c. (01)
117 10 Öre 1945.: TS på G. Små repor. SM 169b.
118 10 Öre 1946/45.: Små hack. SM 170b. (01)
119 10 Öre 1934,1945 TS på G, 1946 Nickel.: SM 155,170b,171a. 01,1/1+,1+/01
120 5 Öre 1910.: SM 178. 1
121 5 Öre 1917 järn.: SM 185. 1/1+
122 1 Öre 1917 järn, 1918 järn, 1919 järn.: SM 274, SM 275, SM 276. 1,1,1+
Gustav VI Adolf 1950-1973.
123 5 Kronor 1952.: Jubileum. SM 2. 01
124 5 Kronor 1954, 1955.: SM 3. SM 4. 01
125 1 Krona 1960.: Små repor. SM 36. (01/0)
126 50 Öre 1956,1961. 25 Öre 1959.: Små hack. SM 55,58,78. (01)
127 5 Öre 1969 med klump, 1 Öre 1959 (5'9). 01,1+/01
128 1 Öre 1959 (5´9).: SM 165. 1+
Karl XVI Gustaf 1973-.
129 50 Kronor 1975, 1976.: Jubileum. I kassett. SM 1, SM 2. 01/0
Lots och Partier.
130 Gustav II Adolf - Kristina.: 1/24 Thaler 1632. SB 4a, 1633 Elbing(kronan). SB 5.: Solidus 1648 Riga. SB 67. 1-1+
131 Karl XI.: Öre 1666, 1675, 1696, Öre SM 1678, 1/6 Öre SM 1667, 1676, 1673. 1? - (1+)
132 Adolf Fredrik: 2 Öre SM 1764, 1 Öre SM 1750. Gustav IV Adolf: ½ Skilling Riksgälds 1799, ¼ Skilling Riksgälds 1799. Karl XIII: 1/12 Skilling 1812. Karl XIV Johan: ¼ Skilling 1821(2 ex.),1825,1829,1830. Totalt 10 ex. 1?-1
133 Adolf Fredrik - Gustav III.: Öre KM 1768,1772,1778, 3 Öre KM 1762. 1-1+
134 2 Öre SM 1762. 1/2 Skilling 1821. SM171. SM 110. 1,1/1+
135 Karl XIV Johan: 1/6 Skilling Banco 1832, kantskada, SM 136a. 1/6 Skilling Banco 1832, fläckig yta. 1+,(1+)
136 Oskar I: 1 Skilling Banco 1852, kantskada, SM 94. 5 öre 1858/57, SM 133b. 1?/1,1/1+
137 Karl XV: 2 öre 1864, något ärg, SM 64. 1 öre 1864, SM 74a. 1öre 1872, SM 80a. 1?/1,1/1+, 01/1+
138 Oscar II.: 1 kr (9), 50 öre (1), 25 öre (12), 10 öre (23), 5 öre (13), 2 öre (15), 1 öre (7). Gustav V.: 1909 - 42. 2 kr jub 1938 (1), 1 kr (2), 25 öre (3), 10 öre (68), 5 öre (5), 2 öre (20), 1 öre (42). Gustav V.: 1942 - 50. 1 kr (13), 10 öre (12), 5 - 1 öre (114). Gustav VI.: 1952-61. 10 öre (33), 1961-73. 2 kr (1), 10 öre (26), 5 - 1 öre 1952-71 (287). Bra blandning, totalt 707 st mynt. 1? - 01/0
139 Jubileumsmynt.: 2 Kr 1907, 2 Kr 1921, 2 Kr 1938. SM 61, SM 9, SM 22. 1+/01,1+/01, 1+/01
140 Jubileumsmynt.: 5 Kr 1935, 5 Kr 1952, 2 st 5 Kr 1959, 2 st 5 Kr 1966. SM 3, SM 2, SM 5, SM 7. 1+/01,01,01, 01,01,01
141 Jubileumsmynt.: 10 Kr 1972. 50 Kr 1975. SM 1, SM 1. 01,01/0
142 Jubileumsmynt: Karl XVI Gustaf 200 Kr 1980, 1983. 2 Öre 1920, 1 Öre 1909. 01/0,01/0,1,1
143 Årsset 1978 - 1983 hårdplast. 6 st. 0
Utländska Mynt.
Danmark.
144 Malmö. Søsling 1524. Spricka, korroderad, varit böjd, kantförlust. G 63. (1?)
145 16 Skilling RM 1856. 1+/01
146 16 Skilling RM 1857. 1+/01
147 16 Skilling RM 1857. 1+/01
148 4 Skilling RM 1869. 01
149 4 Skilling RM 1870. 01
150 4 Skilling RM 1871,1872.
151 4 Skilling RM 1871,1873. 1+,1+
152 4 Skilling RM 1872. 01/0
153* 4 Skilling RM 1874. Liten rispa på frånsida. (01/0)
154 2 Skilling Danske 1761. 4 Skilling RM 1869,70. 1 Skilling RM 1867,1869. 1/2 Skilling RM 1868, Borrskada. 1/1+,1?/1,1,
155 5 Kr 1960 jub, 5 Kr 1964 jub, 10 Kr 1967 jub, 10 kr 1968 jub. 01/0,01/0,01/0,01
156 2 Kr 1888 jub. 01
157 2 Kr 1892 jub. 01/0
158 2 Kr 1903 jub. 1+/01
159 2 Kr 1906 jub. 01/0
160 2 Kr 1912 jub. 01
161 2 Kr 1912 jub. 1+
162 2 Kr 1915. 01
163 2 Kr 1923 jub. 01
164 2 Kr 1930 jub, 2 Kr 1937 jub. 1+/01,01
165 2 Kroner 1941. 1
166 2 Kr 1945 jub. 01/0
167 2 Kr 1953 jub. 01
168 1 Krone 1929,1941. 25 Öre 1953. 10 Öre 1933,1946. 1?/1,1/1+,01/0,1,01
169 1 Krone 1935. 1+
170 25 Öre 1939, 25 Öre 1948. 1+,1+/01
171 10 Öre 1882. 1?/1
172 10 Öre 1884. 1+/01
173 10 Öre 1907,1910 liten rispa på frånsidan. 1+/01,01
174 10 Öre 1922, mörk patina. 01
175 5 Öre 1894, 5 Öre 1904. 1,1
176 2 Öre 1917. Kantskada. (1+)
177 1 Öre 1902,1926 HCN. 01,01
178 1 Öre 1927 N. 01
179 Årsset 1974, 1976 - 1981. 7 st. 0
Övriga världen.
180 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Wilhelm v. Brandenburg. Schilling 1563. Fed. 579. 1+
181 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Herman v. Brüggen. Schilling 1537. Svagt präglad. Fed. 488. 1+/01
182 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Thomas Schönning. Schilling 1537. Fed. 353. 1+
183 Baltikum.: Livländska ordern. Reval. Herman v. Brüggen. Skilling utan år. Fed. 148. 1/1+
184 Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Walter v. Plettenburg. Schilling 1532. Fed. 465. 1/1+
185 Belgien.: 5 Francs 1869. 1/1+
186 England.: 1 Penny 1797, stora kantslag. (1?)
187 Frankrike.: 5 Francs 1873. 1+
188 Japan.: Isshu Gin (One shu silver) 1868-69, Meiji. 1+
189 Japan.: Ichibu Gin (One bu silver) 1859-1868, Ansei. 1+
190 Mexiko.: 8 Reales 1850, GO. 1
191 Nederländerna.: Lövwenthaler. 1637. KM 15:2 1
192 Ryssland.: 1 Rubel 1732. 1/1+
193 Ryssland.: 5 Kopek 1831, 5 Kopek 1833, 5 Kopek 1860. 1+,1/1+,1
194 Spanien.: 5 Pesetas 1871, DE-M. 1/1+
195 Thailand/Siam.: 1 Bath (Bullet coin), Rama IV, Mongkut. 1+
196 Tyskland: Brakteat 13-1400-tal.: Hamburg. Stadsport?, slagen inom slät ring. Jesse 168. 1?
Lots och Partier.
197 Finland.: Årsset 1974 -1982. 9 st. 0
198 Nederländerna.: 2½ Gulden 1938 Kantskada, 1939. USA.: ½ Dollar 1918. Schweiz.: 5 Franc 1932, 1933, 1939. 2 Franc 1947. Totalt 7 st mynt. 1?/1-1+/01
199 Norge: 25 Kr Jubileum 1970. Sverige: Medalj, Svenska Mynttyper (Silver). 01/0,0
200 Polen, Sigismund Wasa.: Solidus 1616, 3 Groschen 1622, 1/24 Thaler 1623,1624,1626. KM 1? - (1+)
201 Diverse blandade mynt 18-1900-tal. Bl.a. Finland, Norge, Danmark, England, Schweiz, Italien, Frankrike m.m. Totalt ca: 1 kg. 1? - 01
Antika Mynt.
Grekiska Mynt.
202* Athen, 449-413 f.kr.: Tetradrachm. Testmärke. S.2526. 1/1+
203 Athen, 449-413 f.kr.: Tetradrachm.Korroderad. S.2526. 1?/1
204 Zeugitana.: Æ 18. S.6526. 1+
205 Alexander III, 336-323 f.kr.: S.6723. 1
206 Alexander III. 336-323 f.kr.: Drachm. S.6730. 1+
207 Filip III. 323-317 f.kr.: Tetradrachm. S.6749. 1
208 Antiochos IV, 175-164 f.kr.: Æ15. S.6994?. 1?/1
209 Alexander II (Zebina), 128/7 f.kr.: Æ 21. Ärgig. S.7125. (1)
Romerska Mynt.
210 Julius Ceasar.: Denar. 46 f.kr. S.356. 1/1+
211 Marcus Antonius.: Denar. 32-31 f.kr. S.414a. 1?/1
212 Caligula, 37-41 f.kr.: As. Rengjord, porig. S.616. (1)
213 Servus Alexander, 222-235.: Denar. S.2206. 1+
214 Servus Alexander, 222-235.: Denar. S.2235. 1+
215 Servus Alexander, 222-235.: Sestertier. S.2257?. 1/1+
216 Servus Alexander, 222-235.: Sestertier. Något ärg. S.2260. (1/1+)
217 Gordianus III, 238-244.: Sestertier. S.2506. 1+
218 Valerianus II, 253-255.: Antonian. S.3071. 1/1+
219 Postumus, 259-268.: Antonian. S.3121. 1+
220 Claudius II Gothicus, 268-270.: Antonian. S.3205. 1+
221 Claudius II Gothicus, 268-270.: Antonian. S.3220. 1+
222 Diocletian, 284-305.: Follis. S.3539. 1/1+
223 Maximianus, 286-305.: Follis. S.3644. 1+
224* Maximinus II, 309-313.: Follis. Ärg. S.3755. (1+/01)
225 URBS ROMA, 330-348.: 1?/1
226 Valentianus II, 375-392.: Æ 3. S.4165. 1
227 Lot.: 3 st romerska kopparmynt: S.909, S.4258, Obestämd. 2 st bysantinska mynt: S.162, S.532. 1?/2 - 1
Medaljer.
Sverige.
228 Gustav II Adolf.: Kungens segrar. Hild. 53. Gjuten, järn. Se omslaget på SNT 3:1994. 1+
229 Gustav II Adolf.: Gustav II Adolfs segerrika kamp mot trosfrihetens fiender. Hild. 57. Gjuten, järn. 52 mm. 1
230 Christina.: 23/10 1642. Hild. 13. Gjuten, tenn. 62 mm. 1
231 Karl XI.: Konungens resa till Vesterbotten 14-15 juni 1694. Fläckar. Hild. 123. Tenn. 63 mm. 1+
232 Karl XI.: Obestämbar. Oval. Gjuten, tenn. 1?/1
233 Karl XI.: Lunds Akademi 1668. Hild 20. Brons. 01
234 Karl XI.: Konungens uppfostran. Hild. 15. Tenn. 45 mm. 1+
235 Karl XII.: Kalabaliken vid Bender Hild. 167. Gjuten, järn. 1+
236 Karl XII.: 1711. Hild. 159. Gjuten, tenn. 50 mm. 1
237 Ulrika Eleonoras födelsedag 1732.: Hild. 17. Brons. 1+
238 John Oxenstierna.: 1666. Hild 1:s 26. Tenn. 40 mm. 1+/01
239 Gustaf II Adolf 1632-1982. Samfundet kungliga myntkabinettets vänner. Brons . 45 mm. 01
240 Carl XVI Gustaf 30 år 1976. Sporrong. Brons med etui. 01/0
241 Nils Ludvig Rasmusson, 1904-1973.: Svenska Numismatiska Föreningen. Brons. 01/0
242* Hedemora stads Peder Swenson medalj. Tilldelad Gösta Carell 1946. Guld med grönt band. 33,5 gr. 35 mm. 01/0
243 Belöningsmedalj, Stockholm stad. 1959. Förgyllt silver med band. 35 mm 01/0
244 Nobelpristagare 1973 (6 st). Sporrong. Silver. 45 mm. I etui. 01/0
245 Karolinska Sjukhuset 1940. Carell. Brons. 55 mm. 1+/01
246 Fidem XX kongress. Stockholm 1985. Brons + etui. 60 mm. + Utställningskatalog. 01/0
247 Kungliga Patriotiska Sällskapet.: För lång och trogen tjänst. Med rosett. Silver. 41 mm. 01/0
248 Svärdsordern.: Riddartecken i guld. Klenau 753. 01/0
Övriga världen.
249 Danmark.: Nordiska Kont och Industriutställningen i Köpenhamn 1872. Tenn. 54 mm. 01
250 Finland.: Konstmedalj. Respublica Finlandiæ. Termo Sakki 1988. Brons. 70 mm. 01
251 Israel.: Ben Gurion 1973. Mässing 59 mm. 01
Lots/Partier.
252 Hedlingers Regentlängd.: Nr. 30 Magnus Eriksson, Nr. 32 Håkan Magnusson, Nr. 40 Hans (Johan II) Nr. 54 Ulrika Eleonora Brons, Fläckar. 1+,1+,1+, 1+/01
253 Hedlingers Regentlängd.: Nr. 46 Gustav Vasa, Brons. Nr. 51 Karl X, Silver. Nr. 53 Karl XII, Brons. Nr. 54 Ulrika Eleonora, porig, Silver. 1/1+,1+,1+, 1?/1
254 Ingeniörsvetenskapsakademien.: Gustav Gröndahl 1958, Helge Palmcrantz 1948, Peter Karlsson 1943, Johan Erik Cederblom 1939. Brons. 44 mm. 01/0
255 Akademimedaljer: Guilelmus Lilljeborg 1924, Veit Brecher Wittrock 1933, Allvar Gullstrand 1935. Silver. 30mm. 1+ - 1+/01
256 Akademimedaljer: Guilelmus Lilljeborg 1924, Abraham Baeck Nosoc 1931, Svante Arrhenius 1937. Silver. 30 mm. 1+/01
257 Kungliga Myntkabinettets vänner.: a.) Christina Regina. b.) Gustav III. c.) Elias Brenner. d.) Carl Michael Bellman. e.) Myntorter genom seklen, medalj över 1000- talet. f.) Myntorter genom seklen, medalj över 1100- talet. Silver 45 mm. 01
258 Svenska Numismatiska Föreningen.: Årsmötesmedaljer: 1977, 1985, 1988, 1990. 01/0
259 Svenska Numismatiska Föreningen.: a.) Minne av guldbrölloppet 1907 b.) Årsmötet i Uppsala 1+/01,01/0
260 a.) Oscar II. 70 års jubileum 1899. Silver. 56 mm. b.) Oscar II. 25 års jubileum 1872-1897. Silver. 40 mm. i etui. c.) Nils Boberg 1881-1939, KMK's vänner, Brons. 56 mm. d.) Carl Michael Bellman 200- års jubileum Brons. 56 mm. e.) Karl XVI Gustaf, Kungligt 20-års jubileum 1993. 1+ - 01
261 a.) Oscar II. Uppsala Universitet 1477-1877 av A. Linberg. Brons 56 mm. Hild. 14.: b.) Victoria av Baden, Drottningens 65-årdag av Alfred Ohlsson 1927. Brons 56 mm. 1+ - 1+/01
Polletter.
262 Polletter mm.: Svenska och Utländska. 46 ex. Växl.
Spelpenningar och Jetonger.
263 Spelpenningar mm.: Tyskland, Frankrike, England, många äldre. 24 ex. Växl.
264 Spelpenningar.: 1700-tal. Fugax Fortuna)(Den som har lycka.., Fugax Fortuna)(Caute & Prudentia, Dristigt och Slugt)(Warsamt Försigtigt, "Görtz huvud". Holst 144,147,148,167. 1? - 1
265 Spelpenning.: Åtsida: Warsamt och Försigtigt. Frånsida: Dristigt och Slugt. Holst. 167. 1
266 Jetonger.: a.) Åts. Heliga Birgitta. Fråns. Den helige alto. NM 24 sid 3 Nr 22. b.) Åts. Heliga Birgitta. Fråns. Birgittakorset. NM 17:2 sid 333 Nr 19. 01
Sedlar.
267 Sverige.: 1 kr 1914,1918,1919,1920,1921. 1+,1+/01,1+,1,1
268 Sverige.: 1 Krona 1917. 1+
269 Sverige.: 5 Kronor 1924. 1
Litteratur. Numismatic Books.
Böcker.
270 Aakjaer, S. (red.): Nordisk Kultur XXIX. MYNT.1936 Hft.
271 Ahlström, Almer och Hemmingsson.: Sveriges Mynt 1521-1977. Stockholm 1976. Inb.
272 Ahlström, Almer och Jonsson.: Sveriges Besittningsmynt. Stockholm 1980. Inb.
273 Ahlström, Almer och Jonsson.: Sveriges Besittningsmynt. Stockholm 1980. Inb.
274 Ahlström, Brekke och Hemmingsson.: Norges Mynt. Stockholm 1976. Inb.
275 Appelgren, T. G.: Gustav Vasas mynt. Stockholm 1933. Inb.
276 Appelgren, T. G.: Apotekaren Gustaf Cavallis Kopparmynt. Faksimiltryck av Bobergs auktionskataloger 5-9 med prislista.Stockholm 1971. Hft.
277 Arne, T.J. (red.): Svenska Orientsällskapet Årsbok 1937. Här ingår Axel Wahlstedts artikel "Kopparmyntningen i Japan under tiden intill shogunväldets fall."1937. Hft.
278 Becker, C.J. (red.): Studies in Northern Coinages of the Eleventh Century. Köpenhamn 1981. Hft.
279 Blackburn och Metcalf (red.): Viking Age Coinage in the Northern Lands. Del 1 och 2. Oxford. 1981. Hft.
280 Bukowski, H.: Samling af svenskt och utländskt sedelmynt. Stockholm 1886. Grönt halvklotband.
281 Dolley, R.H.M.: Some reflections on Hildebrand Type A of Ethelred II. Stockholm 1958. Hft.
282 Dolley, R.M.H. (red.): Anglo Saxon Coins. Studies presented to F.M.Stenton on the occasion of his 80:th birthday. London 1960. Inb.
283 Donner, H.: Greve Adolf Fredrik Munch och de Fahnehjelmska sedlarna. Helsingfors 1918. Inb.
284 Felder, P.: Medailleur Johann Carl Hedlinger 1691-1771. Frankfurt 1978. Inb.
285 Flensborg, P.: Møntårbogen 1977.1977. Hft.
286 Galster, G: Sylloge of Coins of the British Isles. Copenhagen Part II. Anglo-Saxon Coins. Ethelred II. London 1966. Inb.
287 Galvanovska m.fl.: Museum of the History of Riga and Navigation. Inb.
288 Grönstedt, J.: Svenska bankers historia. Del 1. Stockholm 1917. Hft.
289 Göbl, R.: Sasanian Numismatics.1971 Inb.
290 Haljak, G.: Estonian coin. Tallin 1993. Hft. Molvõgin, A.: Studia Numismatica. Tallinn 1995. Hft.
291 Hammarberg, Malmer och Zachrisson.: Byzantine Coins found in Sweden. Stockholm 1989. Inb.
292 Hamrin och Hyllengren.: Svensk myntförteckning. Del 1: 1818-1988. Stockholm 1988. Inb.
293 Hildebrand, B. E.: Minnespenningar öfver Enskilda Svenska Män och Qvinnor. Stockholm 1860. Grönt halvklotband.
294 Hildebrand, B. E.: Sveriges och Svenska konungahusets minnespenningar. Del 1 - 2. Stockholm 1874,1875. Två röda halvklotband.
295 Holst, G.: Spelpenningar avsedda för kortspel. Göteborg 1977. Hft.
296 Jonsson och Malmer (red.): Sigtuna Papers. Stockholm 1990. Inb.
297 Jonsson, K.: Viking-Age Hoards and Late Anglo-Saxon Coins. Stockholm 1987. Inb.
298 Jonsson, K.: The New Era. Stockholm 1987. Hft.
299 Jönsson och Saxin.: Mynt från Sveriges Medeltid. Faksimiltryck med register ur Sveriges Medeltid av H Hildebrand. Göteborg 1969. Hft.
300 Klackenberg, H.: Monetarisering i medeltidens Sverige. Lund 1992. Hft.
301 Kleberg, H.J.S. (red.): Kungl. Svenska Riddarordnarna. Vol. 1 och 2. Stockholm och Malmö 1935-36. Rikt guldornamenterade blå helläderband.
302 Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Mynt, sedlar och medaljer. Borås 1981. Inb.
303 Lagerqvist, L. O.: Svenska mynt under vikingatid och medeltid. Stockholm 1970. Hft.
304 Lilienberg, V. E.: Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling. Stockholm
305 Lilienberg, V. E.: Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling. Stockholm 1910.
306 Lindberg, N. J.: Riksdalrar präglade i Sverige. Helsingfors 1976. Inb.
307 Lindgren, T.: Riksbankens sedelhistoria 1668-1968. Stockholm 1968. Inb.
308 Lindgren, T.: Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953. Inb.
309 Malmer, B.: The Sigtuna Coinage c. 995-1005 . Stockholm 1989. Inb.
310 Malmer, B.: Mynt och människor. Uddevalla 1968. Inb.
311 Malmer, B. m.fl.: Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI... Vol 3: Skåne, 1: Åhus-Grönby.1985.
312 Malmer, B. m.fl.: Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI... Vol 8: Östergötland, 1: Älvestad-Viby.1983. Hft.
313 Malmer, B. m.fl.: Sveriges Mynthistoria. Landskapsinventeringen vol. 1: Myntfynd från Östergötland. Göteborg 1982. Hft.
314 Modéer, A.: Inledning til närmare kunskap om Swenske mynt och skådepenningar. Lund 1796. Inb.
315 Mäki, S.: Statsrådets Mauritz Hallbergs myntsamling. Österbottens museums stencil. 1987. Hft.
316 Nathorst-Böös, Widell, Jönsson: Numismatiska litteratursällskapet i Göteborg. Skrifter nr 8,14,20,21,24,25.
317 Oldenburg, J. F. H.: Beskrivning öfver J. F. H. Oldenburgs samling. Faksimil. Stockholm 1964. Inb.
318 Peterson, A.: Teknikens nydanare - en presentation av IVA:s minnesmedaljörer, samt Utmärkelser och minnesmedaljer 1919-1992. 2 volymer.
319 Platbarzdis, A.: Sveriges första banksedlar 1661-1668. Stockholm 1960. Inb.
320 Rasmusson, N. L.: Medaljer och Jetonger slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien 1753-1953. Lund 1953. Hft.
321 Rasmusson, N. L. (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX-XI. In Suecia repertis. Del I. Stockholm 1961. Hft.
322 Rasmusson, N. L. (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX-XI. In Suecia repertis. Del I. Stockholm 1961. Blått halvklotband.
323 Rasmusson, N. L.: Sturetidens Svenska myntförhållanden. Göteborg 1970. Hft.
324 Rasmusson, N. L. (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Del II. Stockholm 1968. Hft.
325 Rasmusson, N. L. (Red.): Corpus Nummorum saeculorum IX-XI... Vol 1: Gotland, 2: Bäl-Buttle. Lund 1977. Hft.
326 Rasmusson, N. L. (Red.): Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Del I. Stockholm 1961. Grått halvklotband.
327 Reinfeld, F.: Münzkatalog - Der bekanntesten münzen von der antike bis zur gegenwart. München 1965. Inb.
328 Rydbeck, O. (Red.): Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum. Här ingår: Rasmusson, N. L.: Från ett myntfynd från Dalby. Lund 1944. Hft.
329 Samhaber, E.: Penningen - I kulturhistorisk belysning. Stockholm 1965. Inb.
330 Seaby, H. A.: Greek Coins and their values. 2:a uppl. London 1975. Inb.
331 Seaby, P.: Coins of England.1976. Inb.
332 Seaby, P.: Coins of England.1982. Inb.
333 Seaby, P.: Coins of Scotland and the islands.1984. Inb.
334 Seaby, P.: The Story of British Coinage.1985. Inb.
335 Sillanpää, Hoffman m.fl.: Finlands banks sedeltryckeri. Vanda 1985. Inb.
336 Sjöstrand, E.: Mynt- och Bankpolitik under Hattväldet 1738-1764. Uppsala 1908. Häftad. Med dedikation från författaren till Gustaf Dalén.
337 Skaare, K.: Coins and coinage in Viking age Norway. Lund 1976. Inb.
338 Stiernstedt,A. W.: Beskrivning öfver svenska kopparmynt och polletter. I-II. Stockholm 1871. Grönt halvklotband.
339 Sundberg, G. (Red.): Från Myntkabinettet i Växjö. Växjö 1987. Inb.
340 Swensson, T. (Red.): Kungliga Myntet 1850-1950. Stockholm 1950. Hft.
341 Södermark, R.: Kungl. Svenska Riddareordnarna. Lund 1907. Inb.
342 Tingström, B.: Svensk numismatisk uppslagbok. Stockholm 1963. Inb.
343 Tingström, B.: Sveriges Plåtmynt 1644-1776. Uppsala 1984. Hft.
344 Westermark, U - Ashton, R.: Sylloge Nummorum Graecorum, Finland. The Erkki Keckman Collection. Del 1. Helsingfors 1994. Inb.
345 Wilcke, J.: Kurantmønten 1726-1788. Köpenhamn 1927. Inb.
346 Wolontis, J.: Kopparmyntningen i Sverige 1624. Helsingfors 1936. Hft.
347 Åsbrink, G.: Vasaordern. Stockholm 1922. Hft.
348 Åsbrink, G.: Vasaordern. Stockholm 1922. Hft.
349 Kronobergsboken 1987. Från myntkabinettet i Växjö. Växjö 1987. Inb.
350 Sörmlandsbygden 1962. Med bl.a: Rasmusson, N.L. Nyköping som myntort under Knut Långes tid.
351 Theoretisk undersökning... om penningenöd, mynt,agio, cours... Stockholm 1815. 36 s. Hft.
Periodiska publikationer.
352 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1938. Hft.
353 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1943, 1944. Två grå helklotband.
354 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1959-1970. (12 vol.) Hft.
355 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1975/76, 1977/78. (2 vol.) Inb.
356 Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1973-81, 1991. (6 vol.) Inb.
357 Numismatiska Meddelanden.: 2. Stockholm 1875. Omslaget ersatt med grönt skyddsomslag.
358 Numismatiska Meddelanden.: 10. Stockholm 1887. Hft.
359 Numismatiska Meddelanden.: 13. Stockholm 1892. Hft.
360 Numismatiska Meddelanden.: 17. Stockholm 1905 - 1915. 4 delar Hft. Numismatiska Meddelanden 25. Hft.
361 Numismatiska Meddelanden.: 18. Stockholm 1908. Hft.
362 Numismatiska Meddelanden.: 23. Stockholm 1923. Hft.
363 Numismatiska Meddelanden.: 25. Stockholm 1930. Hft.
364 Numismatiska Meddelanden.: 30. Stockholm 1965. Hft.
365 Numismatiska Meddelanden.: 31. Karlskrona 1973. Inb.
366 Numismatiska Meddelanden.: 32. Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. Del 1 och 2. Stockholm 1988. Inb.
367 Numismatiska Meddelanden.: 33. Stockholm 1983. Inb.
368 Numismatiska Meddelanden.: 34. Stockholm 1983. Inb.
369 Numismatiska Meddelanden.: 35. Stockholm 1990. Inb.
370 Numismatiska Meddelanden.: 36. Uppsala 1987. Inb.
371 Numismatiska Meddelanden.: 37. Festskrift tillägnad Lars O. Lagerqvist. Uppsala 1989. Inb.
Tidskrifter.
372 Myntkontakt, Svensk numismatisk tidskrift 1978-1992, Register till Svensk numismatisk tidskrift 1972 - 1992. Enkel inbindning.
373 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1983-1995, vissa nummer saknas.
Auktionskataloger och lagerlistor.
374 D. Holmbergs lagerlistor nr. 60, 62, 63, 64, 66, 70. Alla i gott skick. (6 st. lagerlistor.) Stockholm 1932-1942.
375 Isidor Adolf Bonniers samling af Svenska Medeltidsmynt. (D.Holmberg auktion 69.) Faksimil.1957. Hft.
376 Finlands numismatiska förening. Auktion nr 300. 18-19 januari 1992. Bl.a 902 nr. Sverige. Hft.
377 Katalog över en utvald Samling Svenska Silvermynt. (C-O Algård). P.Österlund Myntauktioner 12 mars 1977. Inb.
378 Lensgreve Christian Lerche's Møntsamling. Bruun-Rasmussen och B. Ahlström auktion 24-26 mars 1992. Hft.
379 J. Schulman 12 juni 1928. Bl.a. M. Bernström, Göteborg. Hft.
380 SNFs auktionslistor: Nr 19: Sept-47 (Med priser och delv. köpare.), Nr 31: Sept-50 (Med priser. Skadad "ryggsida" utan textförlust.), Nr 34: Juni-51 (Sid. 1 och 24-28 är fotokopior.), Nr 37: Juni-52 (Delvis priser. Sista sidan fotokopia.), Nr 42: Febr-55 (Delv. priser. Skadad sista sida.), Nr 43: Dec-55, Nr 44: Juni-56, Nr 45: Okt-56 (Delvis priser. Tejpad rygg.). (8 st. auktionslistor.).
381 Swiss Bank Corp. och Spink&Son. Auktion Zürich 30/11- 1/12 1989. (C-E Schmitz samling) Coins of Sweden, Part I. 1512-1697.1989. Inb.
382 Lagerlistor. Moneta Mynthandel 1,2. Högbergs Mynthandel 4,5,7,10.
383 Bukowski nr 87 (häftad.) samt Adolph Hess lagerlista 1883, "Thalern, Medaillen und Goldmünzen..." (häftad med 1 pl.).
Partier/Lots. Böcker, tidskrifter m.m.
384 Gamby, Wallén m.fl: Bland Numismatiker. Minnen från 1920- 1930- och 1940-talen. SNF Smärre Skrifter 3. Riksgälden, den svenska statsskulden 1697-1834. SNF Smärre Skrifter 4. Medaljer utgivna 1873-1987. Fonder och Stipendier. Stadgar. SNF Smärre skrifter 5. Felpräglade mynt. SNF Smärre Skrifter 6. Hft.
385 Hildebrand, H. m.fl.: KVHAA månadsblad 1884 innehållande diverse numismatiska artiklar. Pecvnia 1-4, 1990-1993.
386 Holst, Lagerqvist, Nathorst-Böös m.fl.: 1. Antika årtalsmynt. 2. Mynt av arabiskt ursprung funna i Skandinavien. 3. Fyndet i chiffonjen. 4. Mynten berättar. 5. Alfred och Helene Jacobsson. Särtryck ur Åbo akademis årsskrift XIII-XV. 6. Gamla Mynt - litet myntlexikon. 7. Myntkatalogen Tvåhundra år. 8. Myntkabinettet i Smålands museum. 9. Översikt över fastlandsmyntningen 1180-1250. Särtryck ur Numismatiska Meddelanden 34. Hft.
387 Tonkin, Wallén, m.fl.: Myntboken 1979, 82. Sveriges sedlar. Värderingspriser 1979. Register 1983-1992 för SNT. Daler,Krona,Öre. Hft.
388 Jäntti och Karnila.: Nya ordenshandboken.Helsingfors 1984. Inb. Castrén, K.: Les ordres nationaux de la Finlande. Helsingfors 1975. Inb. Weilin - Göös.: Heraldica fennica. Esbo 1978. Inb.
389 Nathorst-Böös, E. Att samla numsmatica. Stockholm 1958. Biblioteksband. Bukowski Auktion 108, Oldenburg bl.a ordnar. 1897.
390 Platbarzdis, A. Die königlich Swedische Münze in Livland. Stockholm 1968. Hft. Marco. J. Mynttecken från hela världen.
391 Landskapsinventeringen, del 1-3, 5-7.
392 21 st häften med diverse numismatisk litteratur, bl.a några av SNF:s småskrifter.
393 Diverse småskrifter. 13 st.
394 Diverse numismatik, bl.a. SNT register 1972-92, Timmermansordens Myntkabinett, NNÅ 1981.
395 Lindgren, T.: Den finska allmogens trygghet. Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Sedlar. Laurila, P.: Soviet paper money. Bourg och Hanot.: Assignats Francais.
396 Diverse böcker, bl.a. KVHAA's Årsbok 1978, 79, 90, 91.
397 Hintze, B.: Renässansmedaljer. Helsingfors 1924.Hft. Renqvist, A.: Arvid Karlsteen. Helsingfors 1931. Hft. Olseén, B.: Lea Ahlborn - En Svensk medaljkonstnär under 1800-talet. Lund 1962. Hft.
398 Linder-Welin, U. S.: Svensk koppar och kopparmyntning. Bergslagens Museum 1951. Hft. Nathorst-Böös, E.: Polletter ....Dalarna. Hft.
Övrig litteratur.
399 Bergefalk, P.E.: Någots om Guldets framtid. Upsala 1853. Hft. Något slitet omslag.
400 Forsstrand, C.: Sveriges äldsta företag ..... Stockholm 1923. Inb. Något trasig.
401 Hildebrand, H.: Sveriges medeltid 1- 4. Stockholm 1879-1953. Amatörmässig inbindning.
402 Hildebrand, K. G.: Falu stads historia 1641-1687. Falun 1946. Hft.
403 Lindroth, Sten.: Gruvbrytning och kopparhantering vid Stor Kopparberget. Del 2. Uppsala 1955.
404 Scander, R.: Karl IX:s Göteborg på Hisingen. Göteborg 1975. Häftad.
405 Schnell, I.: Nyköpings Historia. Nyköping 1963. Inb.
406 Stoltz, E.: Jockom Beck och Andarums alunverk. Lund 1979. Inb.
407 Svenska Industriens Män. 1:4 och 2:1. Stockholm 1875, 1880. Två inbundna vol.
408 Journal för manufakturer och hushållning. Stockholm 1826. Inb.
409 Lidman, H. Dansen kring järnet. Meinander, N. Gränges. Inb.
410 Åberg, A.:Vår svenska historia. Wik, H.: Norrlands export 1871-1937. Bachman, M.: Studier i kungl. vitterhets historie och antivitets akademiens historia.
Plakat och Förordningar.
411 Plakat 16 mars 1686. Förnyelse om 1681 års utgående mynt.
Diverse.
412 a.) Myntskåp. Lembit 400, grön filt med plexiglas. b.) Låsbar trälåda, 420x270x135 mm.
413 Myntbrosch.: 2 Kr Jubileum 1897. Hänge.: 5 Kr Jubileum 1935. 1+
414 Inramad plansch med avbildningar på Sveriges kast och minnespenningar, ca 60 x 40 cm. Utgiven av Strandbergs Mynthandel, Stockholm.
415 Mynthandlare Holmberg.: 7 st brev och telegram från Kungliga Myntkabinettet och Stockholms Stadsmuseum . 3 st gåvo och tackbrev till/från Timmermansordern. Diverse klipp och ett foto.

Sven Svenssons samling.

Nedanstående text är hämtad ur: Vad är Numismatik? av Lars O. Lagerqvist och Ulf Nordlind. Stockholm 1981.

"Handlaren Sven Svensson, som avled 1928 i Stockholm, hade i många år suttit i Svenska Numismatiska Föreningens styrelse. Hans samlingar - som inte bara omfattade numismatiska objekt - var nog vad mynten och medaljerna beträffar bland de störstaen enskild svensk med begränsade medel någon sin ägt eller kommer att äga. Som han var ogift beslöt han sig för att testamentera samlingarna till föreningen. Kapitalet var tyvärr otillräckligt för att man i längden skulle kunna hålla den utställning som Svensson drömt om. Därtill kom att Kungliga Myntkabinettets nya salar - som inte funnits 1928 - började bli tillgängliga för alla intresserade. Efter långa diskussioner erhölls permutation av Svenssons testamente. De delar av hans samlingar, som inte ansågs behövliga för främst Kungliga Myntkabinettet, började säljas 1964. Kapitalet tillfaller Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik, som står under Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademins överinseende. Styrelsens medlemmar väljs av denna samt av Svenska Numismatiska Föreningen. Kungliga Myntkabinettets chef är självskriven ordförande. Stiftelsens främsta uppgift är att gynna numismatisk forskning inom Svenssons samlingsområden - i huvudsak östersjöområdet, främst de nordiska och baltiska länderna - samt att komplettera Kungliga Myntkabinettes samlingar på dessa områden."

Mera om Svenssons donation och bildandet av Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik kan man läsa om i Numismatiska Meddelanden XXV, 1930, s 77ff, samt i Myntkontakt 1978, s 30ff. Permutationen finns beskriven i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1963, s130, 133 och 186. Delar av samlingarna har, som framgått ovan, redan avyttrats på auktioner från nov 1963 och framåt. Det mesta har sålts via SNFs egen auktionsverksamhet, främst på 60-talet, men två större offentliga auktioner med bättre objekt har också avhållits 1966 och 1970 i Hirsch Mynthandels regi. Innan ytterligare försäljningar kan ske måste återstående material gås igenom av representanter dels från SNF, dels från Kungliga Myntkabinettet, för att man slutgiltigt skall kunna bestämma vilka objekt som skall överlämnas till KMK som gåva, och vilka objekt som skall försäljas. Denna genomgång pågår för närvarande, och avslut har gjorts på medaljer och papperspolletter. Mera om inventeringsarbetet finns att läsa i Svensk Numismatisk Tidskrift 1995, nr 7, s 184.

Medaljer.
Kungliga Medaljer.
416 Gustav Vasa.: Durands allmänna serie minnespenningar. Graverad i Paris 1826. Hildebrand ger följande kommentar: "De anförda årtalen vitna om en utomordentlig brist på historisk kunskap, eller rättare om stor vårdslöshet. Det tycks att man åt konung Gustaf af misstag givit Axel Oxenstiernas födelse- och döds-år, hämtade från dennes i samma serie präglade minnespenning". Brons 40,4 g. Hild. 18. 01
417* Gustav II Adolf och Maria Eleonora.: Silver, förgylld, gjuten.17,4 g. Hild. 287b. 1/1+
418* Gustav II Adolf.: Minnespenning med kungens valspråk "Deo et victricibus armis", översatt "Med Gud och de segerrika vapnen". Minnespenningar av denna typ är präglade eller gjutna både före och efter kungens deltagande i trettioåriga kriget. De utdelades bl a åt personer som givit prov på tapperhet och åt andra personer som gjort kungen viktiga tjänster. Oval. Bly gjuten 30,6 g. Hild. 103. 1
419* Kristina.: Drottningen avsäger sig kronan på rikssalen i Uppsala slott den 6 juni 1654. Gravör: CG Hartman för hans svenska regentlängd efter Keders förslag. Brons, 22,6 g. Hild. 82. 1+/01
420* Kristina.: Drottningens högtidliga intåg i Rom i december 1655. Gravör: Gaspare Morone Rom. Frånsidans bild visar stadsporten Porta Flaminia (Porta del Popolo) framför vilken Kristina och två kardinaler rider till häst. Brons 15,9 g. Hild. 83, Bildt (1906) s 37ff. 1+/01
421* Karl XI.: Sveriges inre välstånd och självständighet i förhållande till främmande makter under senare åren av kungens regering. Gravör: Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Den sköld som faller ned från himlen på frånsidans bild är en sk. ancile. Enligt den antika mytologin föll en sådan sköld ned från himlen under kung Numas tid. Roms välfärd skulle vara fäst vid denna sköld. Silver 9,2 g. Hild. 111. 1+
422* Karl XI.: Kröningen i Uppsala domkyrka den 28 september 1675. Gravör: Arvid Karlsten. Stamparna har blivit omgjorda: åts osignerad och andra små skiljaktigheter som t.ex. avseende lagerkransen och årtalets siffror. Silver 16,7 g. Hild. 44a. 1
423* Karl XII.: Kungen uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och 30 oktober 1697. Förmodligen slagen i Tyskland. Silver 7,4 g. Hild. 13. 1+/01
424* Karl XII.: Kungen mottar den heliga smörjelsen i Stockholms storkyrka den 14 december 1697. Gravör: Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Silver 7,5 g. Hild. 18. 1
425* Karl XII.: Kungens död 1718. Gravör: C G Hartman. Silver 8,3 g. Hild. 202. 1
426* Ulrika Eleonora (d.ä.).: Drottningens gudsfruktan och älskvärda egenskaper. Gravör: Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Stampskada. Silver 5,9 g. Hild. 12. 1+
427* Fredrik I.: Kungens minne. Gravör: Carl Enhörning för hans regentlängd år 1787. Silver 6,5 g. Hild. 1/1+
428* Adolf Fredrik.: Tronföljarens förmälning med Lovisa Ulrica av Preussen 1744. Gravör: Georg Wilhelm Kittel Breslau (inte Johann Kittel som Hildebrand anger) med anledning av förmälningshögtidligheterna i Berlin. Silver 7,3 g. Hild. 7. 1+
429* Gustav III.: Svenska flottan under hertig Carls befäl vinner slaget vid Hogland i finska viken 1788. Gravör: Carl Enhörning 1793. Brons 14,4 g. Hild. 68. 1/1+
430* Gustav IV Adolf.: Prins Gustav Adolf utropad till kung den 29 mars 1792. Hildebrand betecknar medaljen som "utländskt simpelt arbete". R enligt Hild. Mässing 2,9 g. Refflad rand. Hild 3. 1/1+
431* Gustav IV Adolf.: Ordenssällskapet Fribyggare-samhället. Gravör: Carl Gustav Fehrman. Präglad hos Kapten Mechanicus Appelqvist. Sällskapet hade litterärt och pedagogiskt ändamål. Denna medalj avsåg inrättandet av ett lyceum för undervisning och utdelades där som belöning. Brons 12,5 g. Hild. 49. 01
432 Karl XIII.: Fred mellan de allierade makterna och Frankrike i Paris 1814. Gravör: Thomas Wyon i London sannolikt 1814. Sverige tillerkändes genom denna fredsuppgö 24 milioner francs som ersättning för ön Guadeloupe. Kantslag. Brons 87,5 g. Hyckert NM XIII 41 nr 2. 1+
433* Karl XIV Johan.: Hillska skolan på Barnängen i Stockholm. Belöningsjettong för flit och uppförande. Hillska skolan hade som ändamål att bereda "en liberal, humanistisk och moralisk bildning". Skolan organiserades 1829 av häradshövdingen greve David Frölich och upplöstes 1846. Ifrågavarande minnespenning började präglas 1832. Läs mera om skolan och jettongerna av Eva Wiséhn i SNT 1992 s 126ff. Silver 12,3 g. Hild. 103. 01
434 Oscar I.: Kungens och drottning Josephinas kröning 1844. Gravör: L P Lundgren. Silver 1,2 g. Hild. 1+
435 Karl XV.: Världsutställningen för fiskeri och sjöfart i Havre 1868. Belöningsmedalj. Gravör: C. Trotin efter A. Hamels modell. Brons 10,9 g. Hyckert NM XIII s 66 nr 10. 01
436 Oscar II.: Uppsala universitets fyrahundraårsfest 1877. Gravör E. H. Ekvall. Tenn 17,6 g. Hyckert NM XIII s 97 nr 15. 01
437 Gustav V.: Svenska läkaresällskapets hundraårsjubileum 1908. Gravör: Erik Lindberg. Medaljen skulle åtfölja sällskapets årliga pris för framstående forskning. Brons 145,9 g. Hyckert NM XVII: s 132 nr 8, Ehrensvärd NM XXXII:2 s 53. 1+
438 Gustav V.: Invigningen av Stockholms stadshus 1923. Modellerad av skulptören Aron Sandberg. Graverad och präglad hos Sporrong & Co. Aron Sandberg (1873-1959) var bl a skulptör och överlärare vid tekniska skolan i Stockholm. Arbetade som dekorativ skulptör vid stadshusbygget. Medaljen slagen av Stockholms stadshusnämnd med anledning av stadshusets invigning och utdelad till funktionärer, tjänstemän och arbetare vid stadshusbygget. Brons 75,4 g. Wahlstedt NM XXIV s 230 nr 1. 01
439* Fredrika Dorothea Vilhelmina.: Minnespenning med drottningens bild. Gravör: Carl Enhörning. Ensidig. Tenn 5,3 g. Hild. 1. 01
Medaljer över enskilda personer.
440 Birgitta Birgersdotter.: Enligt Hyckert är denna präglad i senare tid (Belgien?). Har använts som radbandspenning och har haft ögla. Bly, förgylld 23,7 g. NM XVII:1 s 3 nr 4. 1
441 Charles Dickson (1814-1902).: Slagen 1888 av Dickson i anledning av Göta Provinciallogens 100-årsminne. Gravör: Adolf Lindberg. Brons 79,4 g. NM XVII:2 s 258 nr 2. 01
442* Anders Knape Hansson (1720-1786).: Slagen 1815 och utdelades vid Gustafsbergs barnhus "som uppmuntran åt de genom flit och framsteg samt godt uppförande mest utmärkta bland barnen". Gravör: Carl Enhörning. Knape och hans hustru Katarina Hegardt donerade 1772 större delen av sin betydande förmögenhet till stiftande av barnhuset som anlades 1776 utanför Uddevalla. 12,4 g. NM XVII:1 s 299. 01
443 Adam Magnus Emanuel Lagerberg (1844-1920).: Slagen i Paris av Brichant. Gravör: Michaux. Mässing 14,08 g. NM XVII:2 s 309 nr 2. 1+
444 Carl von Linné (1707-1778).: Slagen av Lièges sällskap för trädgårdsskötsel och lantbruk som belöningsmedalj. Brons 50,3 g. NM XVII:1 s 263 nr 35. 1+/01
445 Johan Fredrik von Kaulbars (1689-1762).: Slagen 1904 av S:t Johanneslogen Salomon a Trois serrures. Gravör: Erik Lindberg. Silver 45,5 g. NM XVII:1 s 198, Ehrensvärd NM XXXII:2 s 36. 1+
446* Gustav af Klint (1771-1840).: Slagen 1895 av Nautisk-meteorologiska byrån att användas som belöning för meddelade observationer gjorda under långvariga sjöresor. Linderdahl som omnämns på frånsidan var kapten på ett fartyg från Gävle och gjorde åren 1880-1895 observationer under resor på atlantiska, indiska och stilla oceanerna. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 16,0 g. NM XVII:2 s 105 nr 4. 01/0
447* Karl August Nicander (1799-1839).: Slagen av Svenska akademien 1892. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 14,18 g. NM XVII:2 s 99. 01/0
448 Nils Otto Gustaf Nordenskjöld (1869-1928).: Professor i geografi och etnografi vid Göteborgs högskola. Rektor vid handelshögskolan i Göteborg. Modellerad i Wien av skulptören H Taglang. Graverad och präglad på Hauptmunzamt i Wien. Brons 158,23 g. Ensidig. NM XXIV s 217. 01
449 Anna Regina Palbitzki (1618-1666).: Gravör: Johan Rethe. Förgyllt bly 10,8 g. NM XVII:1 s 43. 1
450* Matts Persson (1754-1809).: Hemmansägare i Utsund i Folkärna i dalarna, riksdagsman. Gravör: Carl Enhörning. Silver 39,5 g. NM XVII:2 s 23. 1+
451 Fredrik Rudberg (1800-1839).: Docent i matematik sedan professor i fysik vid Uppsala universitet. Slagen 1863 av Vetenskapsakademien. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,6 g. NM XVII:2 s 102. 01
452* Nils Gabriel Sefström (1787-1845).: Professor i kemi vid bl a artilleriläroverket. Slagen 1861 av Vetenskapsakademien. Frånsidan anspelar på Sefströms förtjänster att ha infört väsentliga förbättringar i bergsväsendet i allmänhet och järnhanteringen i synnerhet.Gravör. Lea Ahlborn. Silver 12,4 g. NM XVII:2 s 116 nr 3. 01
453* Johan Vilhelm Sprengporten (1720-1795).: Spelpenning slagen 1786. Gravör: Carl Enhörning. Silver 10,0 g. NM XVII:1 s 322. 01
454 Jöns Svanberg (1771-1851).: Professor i matematik vid Uppsala universitet. Slagen 1856 av Vetenskapsakademien. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,6 g. NM XVII:2 s 133. 01
455* Magnus Stenbock (1664-1717).: Slagen troligen i Danmark med anledning av Stenbocks utrymmande av Tönning 1713. Gravör: P Berg. Brons 17,3 g. NM XVII s 115 nr 4, Ossbahr (1927) 164. Inristning på åtsidan. (1+/01)
456 Knut Agathon Wallenberg (1853-1938).: Bankdirektör. Slagen 1911 i anledning av Wallenbergs 25-årsjubileum som VD. Gravör Erik Lindberg. Silver 128,4 g. NM XVII:2 s 329, Ehrensvärd XXXII:2 s 66. 1+
457 Johan Olof Wallin (1779-1839).: Ärkebiskop. Slagen 1835 av gravören K. M. Mellgren. Brons 32,7 g. NM XVII:2 s 102. 01
Polletter.
Stockholm.
458 Ångslupspolletter, 15,10,5(2),3 öre, ÅF vitmetall, 8(3),7 öre mässing, Åkerholmska Bosättnings Magasinet koppar, alla olika. 11 st. 1-1+
459 Ångslupspolletter, 15,10,5(2),3 Öre, ÅF vitmetall, 8,5,3 öre, 8 öre Karl XII torg-Stadsgården mässing, Åkerholmska Bosättnings Magasinet koppar, alla olika. 11 st. 1-1+
460 Ångslupspolletter, 12,8,5(2) öre mässing, 15,10(2),3 öre koppar, ÅF vitmetall, Nya Ångslupsaktiebolaget mässing, alla olika. 10 st. 1-1+
461 a.) ÅNGSLUPEN / NACKANÄS. 15 öre frånsidan slät. b.) D:o utan valör, oval och rund, frånsidan med Sporrongs äldre stämpel, mässing 3 st. NM IV 44:72. 1,1/1+,1/1+
462 Stockholms Ångslupsaktiebolag.: a.) DOCKAN / STADEN, b.) DOCKAN / SLIPEN, Morelles stämplel på frånsidan, mässing. 2 st. NM XII 75:33, NM XII 75:34. 1,1
Restaurang, cafe och marketenteripolletter.
463 Theodor Blanch Wiener Café, Hamngatan 18 B. Åtsidan 300,100,50,25,10,5 öre. Frånsidan Sporrongs raka stämpel på två rader, nysilver. 6 st. NM XII 108:485-491. 1/1+
464 Arbetarnes Ångkök. Fredags och Thorsdags middag, vitmetall. Onsdags, Thorsdags, Fredags och Lördags afton, vitmetall. D:o med rektangulär utstansning i mitten, Thorsdags, Fredags och Lördags afton, vitmetall. D:o Onsdags och Thorsdags afton mässing. 11 st. Se NM XII sid 112. 1-1+
465 a.) Kungliga 2:ra Lifgardets marketenteri, nyare typ, åtsidan 100 därunder ALG som monogram i oval stämpel. Frånsidan 100 därunder Sporrongs raka stämpel på två rader. b.) Åtsidan 1 därunder ALG som monogram i oval stämpel, frånsidan Sporrongs nyare stämpel mässing. 2 st. 1+,1+
Diverse polletter.
466 Arbetare / Pollett / 1876 / Nº, upphöjd kant, frånsidan slät med upphöjd kant, koppar. Obestämd. 1
467 A.E.M. / 29, H5 allt instämplat, zink. Ensidiga. Obestämda. 2 st. 1,1/1+
468 IB / 579, IB / 1408 allt instämplat, koppar. Ensidiga. Obestämda. Jmfr. NM XII 169:90. 2 st. 1?,1
469 Rockmärken. 14,12,3 instämplat. Runda 37 mm, mässing. 3 st. 1/1+
470 a.) Alfred Johnson Vinhandel 10 öre, zink. b.) Kontoristföreningen 10, koppar. c.) Isbana Kungliga Humlegården 3 öre, koppar. 1+,1,1?
Hundskattemärken.
471 a.) Hundskattemärke / Emellan årtalet 18-78 S:t Eriks bilden / Nº 4417 instämplat, vid kanten en oval pärlring, uphöjd kant, inslaget hål vid sidorna, brakteatpräglad. b.) Solna / 1862 instämplat, vid kanten en pärl och en slät ring, inslaget hål upptill. Ensidiga, mässing. 1,1+
472* Hundskattemärke / Emellan årtalet 18-94 S:t Eriks bilden / Nº 121 instämplat, vid kanten en oval pärlring, inslaget hål vid sidorna, brakteatpräglad. Oval, mässing. 1/1+
473 Hundskattemärke / Emellan årtalet 18-98 S:t Eriks bilden / Nº 1669 instämplat, vid kanten en pärlrand, två inslagna hål vid varje sida. Brakteatpräglad. Rektangulär med avhuggna hörn, koppar. 01
Övriga landet.
474 Sörforsverken i Atmars socken, Västernorrlands län. Ångslupspollett, Prinsessan LOVISA 5 öre. Ensidig mässing.
475 Åby.: Östergötlands län. ÅBY / SPINNERI / stjärna med sidoprydnader, vid kanten en pärl- och en slät ring. Frånsidan med bläck, Ödeshög, mässing. 1+/01
476* Åtvidabergs Järnväg.: FB till vänster det dubbla kopparmärket, däremellan ett inslaget hål. Ensidig, förtent järnbleck. 1+
477 Dannemora.: Spisinrättningen. D S / BM instämplat. Ensidig Järnbleck, obeskriven. Rost. Jmfr. NM IV 6:7. 1
478 Göteborg.: SKIEPPS / WARFET / WIKEN / Nº 1356 instämplat, refflad kant. Fånsidan: 1 / KANNA / DRICKA, refflad kant, koppar. 1
479 Kalix.: a.) Upptill inom banderoll, ÅNGBÅTSPOLLETT / 25 ÖRE, vid kanten en slät oval ring. Frånsidan: Morells stämpel, oval vitmetall. b.) Lik föregående men 10 öre och rund, vitmetall. 2 st. NM XII 168:42, NM XII 168:43. 1+,1+
480 Klosters Bruk.: C2 / 16 T = KOL / CEL instämplat. Frånsidan: med bläck, Klosters Bruk, järnbleck. Stj. 82:13. 1/1+
481 Korså Järnbruk.: 11 TOR / ES inom oval stämpel, allt instämplat. Ensidig, förtent järnbleck. Stj. 1/1+
482 Kristianstad.: Skånska Konservfabriken. En ring, därunder en stjärna, allt instämplat. Frånsidan: med bläck X stad, förtent järnbleck, obeskriven, oregelbunden. 1+
483 Laxsjö Masugn.: 14 T KOL instämplat. Ensidig, förtent järnbleck. NM IV 23:4. 1/1+
484 Laxsjö Masugn.: 13 T KOL instämplat. Frånsidan med bläck Laxsjö, Ensidig, förtent järnbleck. NM IV 23:5. 1
485 Limå Järnverk.: 16 5 Instämplat, med bläck Limå. Ensidig, rektangulär, koppar. NM IV 23:13. 1+
486 Limå Järnverk.: 16 Instämplat. Ensidig, rektangulär, koppar. NM IV 23:14.
487 Linköping.: Stora Hotellet. a.) 35 instämplat. Frånsidan med bläck, Linköping. b.) 8 instämplat. c.) 2 instämplat. Ensidiga, alla förtent jänbleck. NM XII 54:13,5,22. 3 st. 1+,1,1
488 Mölndal.: I båge upptill, MÖLND-VÄG därunder BOLAG, inslaget hål upptill, frånsidan slät. Ärgfläck på åtsidan, zink. Stj. 218. 1+
489 Movikens Masugn.: M / 2 ½ instämplat. Ensidig, oval, zink. NM IV 27:2. 01
490 Movikens Masugn.: M / 1 ½ instämplat. Ensidig, oval, zink. NM IV 27:4. 1/1+
491 Söderhamn.: Ångslupsbolaget Nocturnus 30,25,20,15,10 öre. Frånsidan med sporrongs äldre stämpel, koppar. NM XII 140:27, NM XII 141:28-31. 5 st. 1+/01-01/0
492 Söderköping.: Stadshotellet. PJ 50,25 instämplat, mässing. PJ 10 instämplat, koppar. Frånsidan med Sporrongs nyare stämpel, NM XII 141:13-15. 3 st. 1+,1+,1+
493 Stora Kopparberg.: a.) Bergslagsmärket med korslagda pilar, omskrift: STORE KOPPARBERGSL:POLLETT*. Frånsidan: Ett berg under strålande sol, nedtill årtalet 1763, gällde för 6 öre. b.) Lik föregående men mindre och årtalet 1762, gällde för 3 öre. Ehn. 1015,1017. 2 st. 1,1?
494 Stora Kopparberg.: ANNO / Kolryss / 1682. Frånsida: H med därpå ställt F inom lagerkrans, koppar. Stj. 172:12a. 1?
495* Trelleborg.: Apoteket Svea. I mittapartiet en hermesstav som omges av bokstäverna A S T, därunder inom rektangel 31 instämplat, nedtill KH inslaget (Knut Haeger), inslaget hål upptill. Upphöjd kant. Brakteatpräglad, zink. 1+
496 Trollhättan.: TROLL / HÄTTAN. Frånsidan 2 / KANNOR / DRICKA. Åttkantig, Koppar. Stj. 1/1+
497 Trummelsbergs Jernverk.: 10,2,1 instämplat. Frånsidan med blyerts Trummels / berg. Förtent jänbleck. NM IV 66:22, 66:31, 66:32. 3 st. 1,1,1?
498 Uppsala brandkår.: På fältet är 1,2 och 3 utstansade, till vänster inom oval ring ett krönt lejon. Koppar. NM IV 67:8-10. 3 st. 01,01,01
499 Uppsala brandkår.: På fältet är 6 och 7 utstansade, till vänster inom oval ring ett krönt lejon. Koppar. NM IV 67:13, 67:14 . 2 st. 1+,01
500 Ursviken.: Sävenäs Masugn. I oval på mitten, insvängd över och under, upphöjd stämpel S L S, därunder 24 T. Ensidig koppar,ärgig. NM XII 139:2. 1+
501 Vaxholms Fästning.: På fältet, 2 instämplat / ------- / ÖRE däröver i båge: WAXHOLMS FÄSTNING, däromkring en pärlring. Frånsidan med Morells stämpel, mässing. 1+
502 Wattholma Järnverk.: a.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, mässing. b.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, järnbleck. c.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittfältet, mässing. d.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittfältet, järnbleck. e.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, koppar. f.) Tomt mittfält, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittfältet, koppar. 6 st. 1-1+
503* Wigelsbo Gruvor.: 28 / W instämplat, inslaget hål upptill. Ensidig, koppar. NM IV 69:13. 1+
504* Wikmanshyttans Jernverk.: 1 / SUP instämplat. Ensidig, rund förtent järnbleck. NM IV 70:17. 1+
505* Wikmanshyttans Jernverk.: På fältet 17, vid varje sida inom pärlring THW sammanbundna, allt instämplat. Ensidig, zink. NM IV 70:11. 01
506 Wikmanshyttans Jernverk.: På fältet 12, vid varje sida inom pärlring THW sammanbundna, allt instämplat. frånsidan med bläck Wikmanshyttan. Ensidig, zink. NM IV 70:16. 1+
Hundskattemärken.
507 Malmö.: Hundskattemärke. ·MALMÖ· / Nº 210 instämplat / ·1870· upphöjd kant, två inslagna hål vid varje sida. Brakteatpräglad, mässing. 1+
508 Trelleborg.: Hundskattemärke. / 1875 instämplat / Nº 2 instämplat inom rektangulär ram, 4 hål vid varje sida. Brakteatpräglad, zink. 1+
Papperspolletter.
509 Lindgrens Vinhandel.: På fältet 30 / ÖRE, omskrift: C.A.Lindgrens & Co VINHANDEL. Vit text på blå botten. Frånsidan med fastsättningsrester. Papp, rund. 1+
510* Lindgrens Vinhandel.: På fältet 6 / ÖRE, omskrift: C.A.Lindgrens & Co VINHANDEL. Vit text på blå botten. Papp, rund. Frånsidan med fastsättningsrester. 1+
511* Sabbatsberg.: MAT-POLLETT / SABBATSBERGS / FATTIG=INRÄTTNING / 12 Skilling- Bco 1832. Vit med svart text och ornerad ram, övre högra hörnet är avbrutet. Frånsidan med påklistrad fastsättare. 1/1+
512 Stockholms Spinnhus.: Pollett Nº / Går och gäller inom / Stockholms Spinnhus, Såsom / Contant, för Sex Öre Koppnt. 15 mm lång reva nedtill. Ensidig. 1/1+
513* Svanå Jernverk.: B°K / 1 Stig Kol SW. Underhafw. Vit med svart text, ornerad ram. Frånsidan med påklistrad fastsättare. 1/1+
514* Svanå Jernverk.: B°K / 6 Tr Kol. Vit med svart text ornerad ram. Frånsidan med påklistrad fastsättare. 1+/01
515 Wikmanshytte Bruk.: a.) 16 TUNNOR KOL. Svart text på vit kartong. 16 inom fyrkantig ram, inom oval av punkter THW sammanbundet, som är Wikmanhyttans stämpel för stångjärn 1828 CRU bruksstämpeln för uchatiistål 1860. Ornerad ram, 1873. Frånsidan med spår av fastsättare. b.) Som föregående men 18 tunnor Kol, smutsiga. 2 st. 1,1?/2
516 Wikmanshytte Bruk.: 12 TUNNOR KOL. Svart text på blå kartong. 12 inom fyrkantig ram, inom oval av punkter THW. 1
Spelpenningar och Jetonger.
517 Spelmarker i mässing resp tenn samt ett imiterat turkiskt mynt i mässing. 4 st. 1/1+
518 Danmark eller Tyskland.: Åts. Versehen ist verspielt. Fråns. Uggla med glasögon och tre spelkort i höger klo. Koppar 22 mm 5,5 g Holst 95 s 45. 1/1+
519 Tyskland.: Jetonger, Lauer resp Reich. Mässing 0,62 g resp bleck 1,1 g. Totalt 2 st. 1/1+

 


(c) Copyright 1997. Svenska Numismatiska Föreningen.