SNF: Auktionsresultat 28 nov 1996


Aukt. Nr Specifikation Förs. Pris
1 Adelcrantz, Carl Fredrik. 1716-1796. Arkitekt. Ehrensv.436 1947. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 25
2 Afzelius, Adam. 1750-1837. Professor. WII:B7, Ehrensv. 302, 1930. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små kanthack. 25
3 Arrhenius, Svante. 1859-1927. Fysiker. Ehrensv.361, I937. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små Kanthack. 50
4 Bäck, Abraham. 1713-1795. Läkare. WII:66, Ehrensv.313, 1931. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 100
5 Bäckström, Edvard. 1841-1886. Ehrensv.466, 1954. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. Små Kanthack. 50
6 Berch, Carl Reinhold. 1706-1777. Numismatiker. Hy.II:337:6 Ehrensv.115, 1912. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 50
7 Berg, Johan. 1851-1931. Kirurg. Ehrensv. 430, 1946. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 100
8 Bergman, Torbern. 1735-1784. Metallurg. Ehrensv.471, 1957. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. 50
9 Bergstrand, Östen. 1873-1948. Astronom. 1961. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 75
10 Brauner, Johan. 1712-1773. Friherre. Ehrensv.393, 1941. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 50
11 Brinell, Johan Aug. 1849-1925. Metallurg. WII:184:2 Ehrensv.337, 1934. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små Kanthack. 25
12 Cederschjöld, Pehr Gustaf.1782-1848. Professor. Ehrensv.469, 1956. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. Små Kanthack. 25
13 Charlier, Carl Vilhelm Ludvig. 1862-1934. Astronom. 1960. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 70
14 Collin, Nils. 1746-1831. Teologie doktor. Ehrensv.371, 1938. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små Kanthack. 25
15 Davidsson, David. 1854-1942. Nationalekonom. Ehrensv.455, 1949. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 25
16 Ericson, Nils. 1802-1870. Järnvägsbyggare. Hy.II:164:2, Olsén 289, 1885. Av Lea Ahlborn. Silver 31 mm. Små Kanthack. 50
17 Gadolin, Johan. 1760-1852. Kemist. 1965. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 25
18 Gyldén Hugo. 1841-1896. Astronom. Ehrensv.380, 1939. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små Kanthack. 25
19 Hallenberg, Jonas. 1748-1834. Numismatiker. 1955. Av Ivar Johnsson. Silver 45 mm. Små Kanthack. 70
20 Högbom, Arvid Gustav. 1857-1940. Geolog. Ehrensv.465, 1954. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 20
21 Holmgren, Frithiof 1831-1897. Fysiolog. 1964. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 50
22 Levertin, Oscar. 1862-1906. Författare. Ehrensv.417, 1943. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. Små Kanthack. 70
23 Lovén, Nils. 1796-1858. Prost. WII:100 Ehrensv.247, 1924. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. Små Kanthack. 50
24 Martini, Olaus. 1557-1609. Ärkebiskop. HylI:20, 1903. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små Kanthack. 50
25 Mittag-Leffler, Magnus Gustav. 1846-1927. Matematiker. Ehrensv.419, 1944. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små Kanthack. 25
26 Mörner, Adolf Göran. 1773-1838. Statsråd. 1959. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 50
27 Mörner, Karl Axel Hampus. 1854-1917. Kemist. 1968. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. Små Kanthack. 40
28 Nilsson-Ehle, Nils Herman. 1873-1949. Professor. 1971. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 40
29 Nobel, Alfred. 1833-1896. Kemist. Donator WII:134:11 Ehrensv.268, 1926. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. Små Kanthack. 110
30 Oxenstierna, Bengt. 1591-1643. Riksråd. WI:l3 Ehrensv.167, 1917. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. 80
31 Phragmén, Lars Edvard. 1863-1937. Matematiker. 1958. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. Små Kanthack. 50
32 Rosén von Rosenstein, Nils. 1706-1773. Läkare. Ehrensv.446, 1949. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 75
33 Salvius, Lars. 1706-1773. Författare. WII:52 Ehrensv.289, 1928. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. Små Kanthack. 40
34 Schefferus, Johannes. 1621-1679. Professor. Ehrensv.464, 1953. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. 40
35 Schröderheim, Elis. 1747-1795. Författare. Ehrensv.397, 1941. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. 40
36 Sjögren, Hjalmar. 1856-1922. Professor. Ehrensv.352, 1936. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små Kanthack. 50
37 Söderberg, Hjalmar. 1869-1941. Författare. Ehrensv.454, 1950. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. Små Kanthack. 130
38 Solander, Daniel. 1733-1782. Linnés lärjunge. Ehrensv.388, 1940. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 80
39 Tingstadius, Johan Adam. 1748-1827. Språkman. Ehrensv.458, 1951. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. 50
40 Viman, Anders. 1865-1959. Matematiker. 1966. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. 40
41 von Post, Hampus. 1822-1911. Professor. Ehrensv.399, 1944. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. 25
42 Wikner, Pontus. 1837-1888. Filosof. Ehrensv.378, 1938. Av Erik Lindberg. Silver 45 mm. 50
43 Wirsén, Gustav Fredrik. 1776-1827. Greve. WII:83, Ehrensv.321, 1932. Av Erik Lindberg. Silver 31 mm. Små kanthack. 35
44 Aktiebolaget Separator 1883 - 1908. Av Erik Lindberg. Silver 60 mm, 130 gr. 75
45 Appelberg, Carl Magnus. SHT´s stiftare 1890. Från SHT till minne av förtio års fröjder. Av A. Lindberg. Brons 56 mm. 40
46 Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix. Eugen Samson. Av Erik Lindberg. Silver 56 mm, 100 gr. 140
47 Geijer, Erik Gustaf. 1783-1847. Skald. Av Ivar Johnsson 1957 Silver 55 mm. 50
48 Hamilton, Hugo. Av Erik Lindberg. Silverplakett 63 x 45 mm. 95 gr. 90
49 Hästavels Främjande. Prisbelöning. 1928. Silver 42 mm 37 gr. 20
50 Karling, Sten. 1906- . Konsthistoriker. Av Liss Ericsson. Bronsplakett 62x62 mm. 50
51 Lindberg, Adolf. 1839-1916. Myntgravör. Av Leo Holmgren. Silver 45 mm. Små Kanthack. 70
52 Oscar II 70 år. Av A. Lindberg. Tenn 56 mm. 10
53 Romdahl, Axel. 1880-1951. Konsthistoriker. Av Bror Hjort. Brons 56 mm. 160
54 Stenberger, Mårten. 1898-1973. Arkeolog. Av Gunvor Svensson-Lundkvist. Brons 60 mm. 50
55 Stockholms Enskilda Bank 1856 - 1956. Jubileumsplakett monterad på träplatta. Silver 74 mm. 50
56 Stockholms Enskilda Bank 1856 - 1956. Jubileumsmedalj i silver. 63 mm, 120 gr. Sporrong. 50
57 Stockholms Enskilda Bank. Till Marcus Wallenberg bankens vice verkställande direktör 1892 - 1911. Silver, 63 mm, 110gr, Erik Lindberg 1928. 75
58 Stockholms Inteckningsgaranti Aktiebolag. Till J. H. Palme Bankens grundare. 1931. Brons, 63 mm. 10
59 Tegner d.y. Esaias. 1843-1928. Språkforskare. 1962. Av Ivar Johnsson. Silver 45 mm. 50
60 Uppsala Universitets 450 års jubileum. Av Erik Lindberg. Silver 1927. 40 mm, 30 gr. 90
61 Örebro Läns Hushållningssällskap. Av Lea Ahlborn Olsén 305. Silver 44 mm. Små Kanthack. 55
62 20:e Allmänna Svenska Lantbruksmötet. Norrköping 1906. Av Erik Lindberg. Brons 50 mm. 40
63 Aakjær, S. (Red.) Mynt, Nordisk kultur XXIX. Stockholm 1936. 200
64 Abel, U. Carl Milles. Form, idé, medaljkonst. Stockholm 1980. 160
65 Gadoury, V. Jetons 1991. Parma 1991. 190
66 Hamrin, C. och Hyllengren, J. L. Svensk myntförteckning. Del l. Stockholm 1988. 60
67 Holst, G. Spelpenningar avsedda för kortspel. Göteborg 1977. 110
68 Jönson, L-I. och Lagerqvist, L. O. Erik XIV: s mynt med "Göteborgsmotiv". Göteborg 1975. 130
69 Jonsson, K. Viking-Age Hoards and Late Anglo-Saxon Coins. Stockholm 1987. Inb. 140
70 Lagerqvist och Nathorst-Böös. Mynt, sedlar och medaljer. Borås 1981. 100
71 Lagerqvist och Rasmusson (Red.) Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis. Vol 1. 1961. 50
72 Linder-Welin, U. S. Svensk koppar och kopparmyntning. Bergslagens Museum 1965. 100
73 Litherland, A.R. och Simpkin, B.T. Spink's standard catalogue of British and associated orders, decorations & medals with valuations. London 1990. 90
74 Malmer, B. Olof Skötkonungs mynt och andra Ethelred-imitationer. Lund 1965. 120
75 Malmer, B. Mynt och människor. Uddevalla 1968. 130
76 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 1. Akebäck-Atlingbo. Lund 1975. Hft. 75
77 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 2. Bäl-Buttle. Lund 1977. Hft. 80
78 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 3. Dalhem-Ethelhem. Motala 1982. Hft. 170
79 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 4. Fardhem-Fröjel. Motala 1982. Hft. 170
80 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 16. Dalarna. 1 Falun-Rättvik. Lund 1979. Hft. 80
81 Mansfeld-Bûllner, H.V. Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske mønter fra tidsrummet 1241-1377. Faksimil, Köpenhamn 1964. 70
82 Plant, R. Arabic coins and how to read them. London 1980. 110
83 Poey D'Avant, F. Monnaies Féodales De France I-III. Graz 1961. 1050
84 Rasmusson, N. L. Svenska Besittningmynt. Stockholm 1959. 30
85 Rosignoli, G. Ribbons of orders, decorations and medals. Poole 1976. 10
86 Sear, D. Byzantine coins and their values. London 1974. 200
87 Tingström, B. Svensk numismatisk uppslagbok. Stockholm 1972. Inb. 200
88 Wallen, L. Riksgälden. Den svenska statsskulden 1697-1834. SNF:s småskrifter nr 4. Stockholm 1985. Hft. 25
89 Werlich, R. och Andolenko, S. Badges of imperial Russia. Military, civil, religious. Washington 1983. 90
90 Wettmark, M. Felpräglade mynt. SNF:s småskrifter nr 6. Stockholm 1991. 10
91 Atlas over Danmarks mønter ca. 870-1241. 19 tavler efter P. Hauberg. Faksimil, Köpenhamn 1965. 75
92 Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode. Frankfurt/Main u år. 140
93 Isidor Adolf Bonniers samling af svenska medeltidsmynt. Faksimil, Köpenhamn I957. 70
94 Gustaf Cavallis samling av svenska kopparmynt Gustav II Adolf-Oscar II 1611-1907. Faksimil. Stockholm 1971. 20
95 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1946-1981, komplett. 1946-1970 hft, 1971-1981 inb. 31 ex. 1600
96 Numismatiska Meddelanden 16. Stockholm 1905. Hft. 25
97 Numismatiska Meddelanden 33. Tillägnad Bengt Thordeman. Stockholm 1983. Inb. 60
98 Numismatiska Meddelanden 35. Studies in Late Anglo-Saxon Coinage. Stockholm 1990. Inb. 120
99 Aakjær, S. Maal, Vægt og Taxter i Danmark. Särtryck ur Nordisk Kultur XXX. 1936. Hft. Återrop
100 Aakjær, S. (Red.) Mynt, Nordisk kultur XXIX. Stockholm 1936. Hft. Återrop
101 Ahlström, Almer och Jonsson. Sveriges besittningsmynt. Stockholm 1980. Inb. 250
102 Appelgren, T. G. Gustav Vasas mynt. Stockholm 1933. Hft. 130
103 Arne, T. J. La Suède et L'orient. Upsala 1914. Hft. 20
104 Babelon, J. La Médaille en France. 1948. Hft. 55
105 Beije, R. Svenskt banklexikon. Stockholm 1942. Inb. 160
106 Bendixen, K. Danmarks Mønt. 1976. Hft. 80
107 Bolin, S. Ur penningens historia. Lund 1962 Hft. 80
108 Bolin, S. Fynden av romerska mynt i det fria Germanien. Lund 1926. Hft. 400
109 Brenner, E. Thesaurus nummorum Sveo gothicorum. 1731. Vackert komplett exemplar, tryckt på tjockare papper. Ryggen troligen restaurerad. Skinnband. 4800
110 Brenner, E. Thesaurus nummorum Sveo gothicorum. Faksimil. Stockholm 1972. Hft. 400
111 Brisman, S. Sveriges affärsbanker. Stockholm 1924. Hft. Återrop
112 Brooke, G. C. English Coins. 1950. Inb. 60
113 Bruun, L.E. Schwedische Münzen I och II. Text och Planschdel. 1914. Halvfranskt band. 1010
114 Dijkman, P. Observationer som kunna gifva anledning till dhe forna, Swenskars och göthers penninge rächningz beskaffenhet. Faksimil. Göteborg 1980. Hft. 50
115 Dolley, M. Anglo-Saxon Pennies. London 1964. Hft. 51
116 Ebengreuth, A. L. Allegemene Münzkunde und Geldgeschichte. 1976. Hft. 25
117 Estrup, I. (Red.) Festrift till K. G. Kaaber. Holbæk 1976. Hft. 90
118 Fassbender, D. Lexikon für Münzsammler. 1983. Hft. 60
119 Flensborg, P. Møntårbogen 1977. Värderingspriser på danska vikinga- och medeltidsmynt. 1977. Hft. 100
120 Flensmarck, T. Skånska mynt och deras mästare. Kristianstad 1984. Hft. 55
121 Frey, A. R. Dictionary of Numismatic Names. 1947. Inb. 180
122 Galster, G. Unionstidens Udmøntninger. Köpenhamn 1972. Inb. 200
123 Gamby, E. 1. Sveriges penningväsen 1946, (Studentföreningens Verdandis småskrifter), 2. Auktionspriser å Svenska Riksdalermynt 1938, 3. Sveriges penningväsen 1937, 4. Smärre uppsatser I-V av B. E. Hildebrand med förord av Erik Gamby, 1937. Hft. 230
124 Gilles, K-J. Die Trierer Münzprägung im Frühen Mittelalter. 1982. Hft. 50
125 Hansen, L. Danmarks officielle Pengesedler. 1713 - 1983. Köpenhamn 1983. Inb. 210
126 Hatz, G. Handel und Verkehr zwischen dem Deuchen Reich und Schweden in der späten Wikingerzeit. Lund 1974. Hft. 500
127 Heckscher och Rasmusson. Sveriges Mynthistoria. Stockholm 1982. Hft. 110
128 Hede, H. Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1970. 1971. Inb. 210
129 Hildebrand, B. C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837. Del 1 och 2. Stockholm 1937, 1938. Hft. Återrop
130 Hildebrand, B. E. Anglosachsiska Mynt. Stockholm 1881. Hft. 300
131 Hildebrand, B. E. Sveriges och Svenska konungahusets minnespenningar. Del 1 - 2. Stockholm 1874,1875. Röda helklotband. 900
132 Hildebrand, H. Från äldre tider. Något skadat titelblad samt något nött band. 1882. Halvfranskt band. 60
133 Hill, G. Treasure Trove in law and practice. Oxford 1936. Inb. 50
134 Högberg, T. Svenska numismatiker under fyra sekler. Göteborg 1961. Inb. 425
135 Holst, H. Medaljekunst Oslo 1940. Hft. 80
136 Janse, O. R. Le travail de l'or´en Suède a l'époque mérovingienne. Orléans 1922. Hft. Omslaget utbytt mot maskinskrivet dito. Återrop
137 Jesse, W. Quellenbuch Zur Münz und Geldgeschichte des Mittelalters. 1983. Inb. 240
138 Jonsson, K. The new Era. Stockholm 1987. Hft. 120
139 Jonsson, K. Viking-Age Hoards and Late Anglo-Saxon Coins. Stockholm 1987. Inb. 90
140 Kasanowsk, A. Liburnen Fleuten Luxuliner. Schiffe auf Münzen. Hamburg 1986. Inb. 80
141 Kock, K. Skånska Privatbanken. Minnesskrift 1931. Hft. 90
142 Kroman och Steen-Jensen. Inflation. Köpenhamn 1976. Samt den Kongelige Mønt. Köpenhamn 1983 (Anonym). 2 st. Hft. 100
143 Lagerqvist och Nathorst-Böös. Vad kostade det? Borås 1984. Inb. 210
144 Lagerqvist och Nathorst-Böös. Mynt, sedlar och medaljer. Borås 1981. Inb. Återrop
145 Lagerqvist och Nathorst-Böös. Mynt och medaljer. Stockholm 1960. Inb. 65
146 Lagerqvist och Rassmusson (Red.) Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis. Vol 1. 1961. Hft. 90
147 Lagerqvist, L. O. Axel Wallenberg, Medaljer. Stockholm 1978. Inb. 60
148 Lagerqvist, L. O. Svenska mynt under vikingatid och medeltid. Stockholm 1970. Inb. 475
149 Lebecq, S. Merchands et navigateurs Frisons du haut moyen âge. Volym 1 och 2. 1983. Hft. 75
150 Levertin, O. Svensk konst och Svensk natur. Stockholm 1923. Hft. 150
151 Lilienberg, V. E. Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling. Stockholm 1910. Hft. 10
152 Linder-Welin, U. S. Svensk koppar och kopparmyntning. Bergslagens Museum 1965. Hft. 50
153 Lindgren, T. Riksbankens sedelhistoria 1668-1968. Stockholm 1968. Inb. 120
154 Lindgren, T. Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953. Hft. 120
155 Lund Hansen, U. (Red.) Christian Jürgensen Thomsen, 1788-1988. København 1988. Inb. 180
156 Malmer och Rasmusson (Red.) Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis. Vol 2. 1968. Hft. 120
157 Malmer, B. Den senmedeltida penningen i Sverige. Stockholm 1980. Hft. 250
158 Malmer, B. The Sigtuna Coinage c. 995 - 1005. Stockholm 1989 Inb. 325
159 Malmer, B. Kung Olofs mynthus. Stockholm 1991. Hft. 35
160 Malmer, B. Olof Skötkonungs mynt och andra Ethelred-imitationer. Lund 1965. Hft. 70
161 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 1. Akebäck-Atlingbo. Lund 1975. Hft. Återrop
162 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 2. Bäl-Buttle. Lund 1977. Hft. 100
163 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 3. Dalhem-Ethelhem. Motala 1982. Hft. 120
164 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 1. Gotland. 4. Fardhem-Fröjel. Motala 1982. Hft. 150
165 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 3. Skåne. 1. Åhus-Grönby. Lund 1985. Hft. 130
166 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 8. Östergötland. 1 Älvestad-Viby. Motala 1983. Hft. 130
167 Malmer, B. (Red.) Corpus nummorum saeculorum lX-Xl. 16. Dalarna. 1 Falun-Rättvik. Lund 1979. Hft. 50
168 Malmer, M. P. Metodproblem inom järnålderns konsthistoria. Lund 1963. Hft. 25
169 Mansfeld-Bûllner, H.V. Danske Mønter 1241-1377. Faksimil. Köpenhamn 1974. Hft. 70
170 Mattson, G.O. The Gods, Goddesses and Heroes on the Ancient Coins of the Bible Lands. Stockholm 1969. Inb. 90
171 Mortensen, M.E. 1. Fortegnelse over danske møntauktionskataloger, 1980. 2. The buyers at the auction of C.J. Thomsen`s medieval coins, September 22, 1876. 1979. Hft. 120
172 Mørkholm, O. (Red.) Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. 1781-1981. Odense 1981. Hft. 100
173 Mørkholm, O. (Red.) Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. 1781-1981. Odense 1981. Hft. 120
174 Nathorst-Böös, E. Hela världens tjuv. Stockholm 1973. Hft. 50
175 Oldenburg, J. F. H. J.F.H. Oldenburg Svenska Myntkabinett. Förteckning öfver framlidne kontorschefen J.F.H. Oldenburg samling af Sveriges och dess Utländska Besittningars Mynt samt Fredrik I:s Hessiska mynt. Stockholm. Särtryck av auktionskatalogerna med 500
176 Oldenburg, J. F. H. Beskrivning öfver J. F. H. Oldenburgs samling. Faksimil. Inb. 100
177 Ossbahr, C. A. Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige. Uppsala 1927. Hft. 575
178 Petersson, H.B.A. Anglo-Saxon Currency. Lund 1969. Hft. 110
179 Petersson, H.B.A. Anglo-Saxon Currency. Lund 1969. Hft. Återrop
180 Platbarzdis, A. Sveriges första banksedlar 1661-1668. Stockholm 1960. Inb. 180
181 Platbarzdis, A. Die königlich Swedische Münze in Livland. Stockholm 1968. Hft. 80
182 Rasmussen och Steenstrup. Numismatisk Index. Register till NNUM 1936-70. Köpenhamn 1976. Inb. 170
183 Rasmusson, N. L. Svenska Besittningmynt. Stockholm 1959. Hft. 45
184 Rasmusson, N. L. Mynt- och medaljsamlande inom det svenska kungahuset. Hft. 40
185 Rasmusson, N. L. (Red.) Modern Medaljkonst. Stockholm 1955. Hft. 70
186 Rydbeck, O. Från Lunds Universitets Historiska Museum. Lund 1918.Bakre omslag saknas. Hft. 60
187 Rydbeck, O. (Red.) Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum. Här ingår: Rasmusson, N. L.: Från ett myntfynd från Dalby. Lund 1944. Hft. 60
188 Schive, C. I. Norges Mynter i Middelalderen. Faksimil av planscher 1974. Hft. 70
189 Schou, H. H. Beskrivelse av Danske og Norske Mønter. Faksimil 1983. Inb. 675
190 Schrötter. Wörterbuch der Münzkunde. Berlin 1970. Inb. 425
191 Schück, H. Ett porträtt från frihetstiden, Carl Reinhold Berch. Stockholm 1923. Hft. 25
192 Skaare, K. Coins and Coinage in Viking-age Norway. Lund 1976. Inb. 300
193 Skovmand, R. De Danske Skattefund fra Vikingatiden og den ældste Middelalder indtil 1150. Aarbøger for Nordisk oldkyndighed og historie. Köpenhamn 1942. Hft. 250
194 Stavenow och Schück. Gustav II Adolfs utställningen 1932. Stockholm 1932. Hft. 15
195 Steen-Jensen, J. Numismatisk opslagsbog. Köpenhamn 1974. Hft. 60
196 Steen-Jensen, J. Møntsamlere og forskere. Dansk Numismatisk Forening 1885-1985. 1985. Hft. 50
197 Steen-Jensen, J. (Red.) De skriftlige kilder til Danmarks middelalderlige Møntvæsen. Köpenhamn 1989. Hft. Återrop
198 Steen-Jensen, J. (Red.) Hikuin 11. Festskrift till Brita Malmer 60 år. 1985. Inb. 160
199 Stenersen, L. B. Mynfundet fra Grælid i Thydalen. Christiania 1881. Hft. 340
200 Stenström, S. Arvid Karlsteen hans liv och verk. Göteborg 1944. Hft. 400
201 Talvio, T. Rahan Vuoksi. Helsingfors 1989. Hft. 10
202 Thordeman, B. Några Svensk - Norska Numismatiska problem i belysning av ett Västsvenskt skattfynt. Stockholm 1935, samt 2 stycken särtryck. Hft. 40
203 Thordeman, B. Dolda skatters hemligheter. Stockholm 1941. Hft. 45
204 Tingström, B. Sveriges plåtmynt 1644-1776. Uppsala 1984. Hft. Återrop
205 Tingström, B. Svensk numismatisk uppslagbok. Stockholm 1972. Inb. 90
206 Tingström, B. Plate money. Uppsala 1986. Inb. 500
207 Törngren, S. Kristinas ettöringar av koppar. Malmö 1991. Hft. 90
208 Ugglas af, C. R. Gotländska Silverskatter från Valdemarstågets tid. Stockholm 1936. Hft. 35
209 Wallen, L. Sveriges sedlar. Del 1-2. Värderingspriser, Stockholm 1984. Hft. 160
210 Warburg, K. Hedlinger- Ett bidrag tillfrihetstidens konsthistoria. Göteborg 1890. Hft. Något trasigt omslag. 400
211 Wennström, T. Studier över böter och myntvärden i Västgötalagarna. Lund 1931. Hft. 160
212 Wiséhn, E. Myntkontakt: Register 1972-1982. Stockholm 1986. Hft. 75
213 Ziervogel, E. Utkast till offentliga historiska föreläsningar öfver Swenska myntkunskapen. Uppsala 1753. Faksimil 1984. Hft. 30
214 Choix de Médailles en Vente a La Monnaie. 1926. Hft. 10
215 Från stenålder till rokoko. Studier tillägnade Otto Rydbeck. Lund 1937. Hft. 75
216 KVHAA´s Handlingar del 24. Saknar omslag. Här ingår del 2 av Stiernsteds: Om kopparmyntningen i Sverige. Stockholm 1864. Hft. 80
217 Kungliga Mynt- och Justeringsverket, Årsberättelser 1922, 1923, 1924. Inb. Blått helklot. 50
218 Numismatiska Litteratursällskapet i Göteborg: Mynten i Gustav I:s Registratur, Mynt av Arabiskt ursprung funna i Skandinavien. Göteborgs Numismatiska Förenings Småskrifter: Romerska Myntporträtt, Antika Årtalsmynt, Dirhemen-Ett medeltida världsmynt. Total 100
219 Svenska Numismatiska Föreningen. Smärre skrifter: Nr 1, 4, 5, 6. Hft. 30
220 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1936. Hft. 325
221 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1936. Hft. 375
222 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1937. Hft. 300
223 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1938. Hft. 250
224 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1939. Hft. 170
225 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1940. Hft. 160
226 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1942. Hft. 150
227 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1951. Hft. 75
228 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1952. Hft. 60
229 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1953. Hft. 30
230 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1954. Hft. 45
231 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1955. Hft. 50
232 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1956. Hft. 20
233 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1957-1958. Hft. 15
234 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1959. Hft. 40
235 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1960. Hft. 50
236 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1961. Hft. 50
237 Numismatiska Meddelanden 3. Stockholm 1876. Skadat omslag. Hft. 130
238 Numismatiska Meddelanden 10. Stockholm 1887. Hft. 125
239 Numismatiska Meddelanden 13. Stockholm 1892. Trasig rygg. Hft. 70
240 Numismatiska Meddelanden 16. Stockholm 1905. Hft. 50
241 Numismatiska Meddelanden 17. Stockholm 1905 - 1915. Komplett i delar. Planscher delvis nytryck 1975. Hft. 110
242 Numismatiska Meddelanden 18. Stockholm 1908. Hft. 50
243 Numismatiska Meddelanden 22. Stockholm 1918. Trasigt omslag. Hft. 130
244 Numismatiska Meddelanden 23. Stockholm 1923. Hft. 130
245 Numismatiska Meddelanden 24. Minnespenningar över enskilda Svenska Män och Kvinnor. Stockholm 1925. Hft. 90
246 Numismatiska Meddelanden 25. Stockholm 1930. Hft. 75
247 Numismatiska Meddelanden 26. Stockholm 1932. Hft. 50
248 Numismatiska Meddelanden 29. Minnespenningar över enskilda Svenska Män och Kvinnor. 2 delar. Text och planscher. Stockholm 1937. Inb. Hft. 350
249 Numismatiska Meddelanden 30. Tillägnad Nils Ludvig Rasmusson. Stockholm 1965. Hft. 20
250 Numismatiska Meddelanden 30. Tillägnad Nils Ludvig Rasmusson. Stockholm 1965. Inb. 70
251 Numismatiska Meddelanden 31. Utgiven med anledning av Svenska Numismatiska Föreningens 100- årsjubileum. Stockholm 1973. Inb. 150
252 Numismatiska Meddelanden 32. Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. Del 1 - 2. Stockholm 1988. Inb. 140
253 Numismatiska Meddelanden 33. Tillägnad Bengt Thordeman. Stockholm 1983. Inb. 60
254 Numismatiska Meddelanden 34. Utgiven med anledning av Svenska Numismatiska Föreningens 110 - årsjubileum. Stockholm 1983. Inb. 120
255 Numismatiska Meddelanden 35. Studies in Late Anglo-Saxon Coinage. Stockholm 1990. Inb. 125
256 Numismatiska Meddelanden 36. Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet. Uppsala 1987. Inb. 125
257 Numismatiska Meddelanden 37. Festskrift tillägnad Lars O. Lagerqvist. Uppsala 1989. Inb. 210
258 Numismatiska Meddelanden 38. Florilegium Numismaticum, festskrift tillägnad Ulla Westermark. Stockholm 1992. Inb. 130
259 Falck-Muus, R. Osmundsvekten. Särtryck ur, Med hammare och fackla IV. 1932. Inb. Blått halvklot. 45
260 Gamby, E. Bidrag till Olof Skötkonungs myntens kronologi. Särtryck ur NNÅ 1936. Hft. 50
261 Hatz, Linder-Welin, Malmer, van der Meer och Rasmusson. A hoard from Näs, Österåker, Uppland found in 1704. Särtryck ur Commentationes II. Stockholm 1968. Hft. 40
262 Jammer, Linder-Welin, Malmer och Rasmusson. Mynten i de lapska offerplatsfynden. Särtryck ur Serning: Lapska offerplatsfynd. Uppsala 1956. Hft. 210
263 Rasmusson, N. L. 6 stycken olika särtryck. Några med dedikation från författaren. Hft. 60
264 Rasmusson, N. L. Studier i Norsk mynthistoria under tiden ca. 1270-1530. Särtryck ur Fornvännen 1943. Hft. 80
265 Rasmusson, N.L. 25 stycken blandade skrifter och särtryck. Hft. 425
266 Wærn, B. Mynt från Uppsala. Särtryck ur Upplands Nations Årsskrift 1982. Uppsala 1982. Hft. 60
267 Meddelanden för mynsamlare. Utgivare Erik Person (Gamby), Malmö 1934. 80
268 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1938, (nr. 7,9,10), 1941, (nr. 5-6,8-10), 1944, (nr. 1-6, 8-10), 1945, (nr. 7), 1946, (nr. 1-10), 1947, (nr. 1-10), 1953, (nr. 3,4,8-10), samtliga saknar omslag. 150
269 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1951,1952,1954-1987. 1951 inbunden halvklotband övriga pappband. 300
270 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1955, (nr. 10), 1965, (nr. 2-5,7,9,10), 1966, (nr. 1-3,5,6,8-10), 1967, (nr. 1,4,5,7-10), 1968, (nr. 1-4,7,9,10). 10
271 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 35 exemplar 1969-1975. Ej komplett. 10
272 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1983, (nr. 6), 1985, (nr. 5-6), 1988-1993, komplett, 1994, (nr. 1,3-10), 1995, (nr. 1,4-6). 10
273 Myntkontakt. 1972-1977. Saknas: 1973 (nr. 5), 1974 (nr. 2-3, 5-6,9), 1975 (nr. 2), 1977 (nr. 3). 150
274 Svensk Numismatisk Tidskrift. 1987-1995 (t.o.m nr. 5). Komplett. 25
275 Felix Schesslinger. Auktion 27 Oktober 1937. Sammlung Sune Eberhard Crona, Göteborg. Schweden Königliche und im Kriege gegen Schweden geprägte Medaillen. Hft. 220
276 Felix Schesslinger. Auktion 27 Oktober 1937. Sammlung Sune Eberhard Crona, Göteborg. Schweden Königliche und im Kriege gegen Schweden geprägte Medaillen. Hft. 150
277 Museuminspektør P.Haubergs Samling af Danske og Norske Mønter. Møntauktion København 1929. Hft. 325
278 Pedersens Myntkatalog, 1941 del 1. Hft. 10
279 Sagførernes Auktioner. Fotegnelse over En samling sjældne Danske og Norske Mønter. 25 November 1936. hft. 35
280 Spink & Son. Schmitz samling. Auktion Svenska mynt. Del 1. Något missfärgad pärm. Zürich 1989. Inb. 180
281 Gamby, E. 14 olika skrifter/artiklar. 100
282 Gamby, E. 14 olika skrifter/artiklar. 100
283 Gamby, E. 14 olika skrifter/artiklar. 100
284 Gamby, E. 14 olika skrifter/artiklar. 120
285 52 stycken blandade numismatiska häften, tidningar, klipp m.m. Hft. 120
286 12 st fotokopierade artiklar av bl.a. Galster och Wilcke. 10
287 7 st fotokopierade skrifter av Brenner, Berch och Keder. Bl.a. Nils Keders Lefwerne, Åhr 1726. 80
288 11 st fotokopierade skrifter av Thordeman och Rasmusson. 10
289 5 st fotokopierade böcker av Hauberg, omfattande danskt myntväsen "indtil 1146", 1146-1241, 1241-1377, 1377-1481, samt Gullands Myntvæsen. 50
290 8 st fotokopierade böcker av Hallenberg, Hildebrand, Liljegren, Schröder, Tornberg. 10
291 10 st fotokopierade häften av Appelgren, Bjurling, Johansson, Lagerqvist, Linder-Welin, Läffler, Odén, Schück, Widéen. 10
292 9 st fotokopierade bibliografiska skrifter. 10
293 13 st fotokopierade artiklar av bl.a Bolin, Schnittger, Stenberger och Gamby. 10
294 23 fotokopierade artiklar huvudsakligen rörande icke-nordisk numismatik, av bl.a. Nöbbe, Carlyon-Britton och Hatz. 10
295 18 st fotokopierade artiklar ur bl.a. Fornvännen. 10

 


(c) Copyright 1997. Svenska Numismatiska Föreningen.