Auktion 133, 1996-05-30


Auktionsinformation

Auktion och visning hålles i Statens historiska museer, Storgatan 41, Stockholm. Visning av objekten försiggår auktionsdagen, kl 15.00 - 17.30 och auktionen börjar kl 17.45.

Endast medlemmar i föreningar anslutna till Nordisk Numismatisk Union äger rätt att närvara och att göra inköp. Kontant betalning, gärna med check, som skall utställas på auktionsförrättaren. Inropat material översändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Insända anbud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. Vid identiska bud inkomna per post ges förtur åt det först poststämplade. Äganderätten övergår till köparen då full betalning erlagts.

Eventuella reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att inköpta objekt erhållits.

Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottages av auktionsförrättare Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 UPPSALA. Anbud skall vara auktionsförättaren tillhanda senast 28 maj. Anbudslistor vars bud ej resulterat i inköp, kommer ej att återsändas.

Uppnådda priser publiceras i snarast i Svensk Numismatisk Tidskrift och på SNFs hemsida.

Med asterisk (*) markerade objekt är avbildade i auktionskatalogen i SNT nr 4/1996.


Auktionslista


SVERIGE 
 
1 Gotland W-Brakteat LL:XXXIV 2d 1

 Erik XIV 
2 1 Mark 1567 Stockholm SM 26 1/1+

 Johan III 
3 2 Penningar 1576 Stockholm SM 121 1/1+
4 4 Öre 1581 Stockholm SM 59 1

 Sigismund 
5 1 Fyrk 1598 Stockholm SM 29 1/1+

 Karl IX 
6 1/2 Mark 1607 Stockholm SM 60 1

 Gustav II Adolf 
7 1/2 Öre 1625 Säter Klipping SM 114 1?
8 Fyrk 1627 Arboga Svagt utpräglad SM 167 1/1+
9 Fyrk 1627 Arboga SM 167 1

 Kristina 
10 2 Öre 1650 1/1+
11 1 Öre 1631 Säter SM 139 1?
12 1 Öre 1634 Sala SM 81 1/1+
13 1 Öre 1634 Stockholm SM 81 1?
14 1 Öre 1634 1/1+
15 1 Öre 1638 Säter Repor SM 105b (1/1+)
16 1 Öre 1650 Avesta SM 115 1
17 1 Öre 1653 Stockholm SM 85 1
18 1/4 Öre 1635 Nyköping SM 123a 1

 Karl X Gustav 
19 1/4 Öre 1656 Avesta SM 59 1/1+
20 1/4 Öre 1659 Avesta SM 63 1+
21 1/4 Öre 1659 Avesta 1+

 Karl XII 
22 5 Öre 1713 Stockholm SM 113 1+/01
23 1 Daler SM 1718 Stockholm 1+
24 1 Daler SM 1718 Stockholm Flink och Färdig SM 216 1+

 Ulrika Eleonora 
25 1 Öre KM 1719 Stockholm SM 24a 1

 Fredrik I 
26* 1 Rd. Jub. 1721 Stockholm SM. 58a 1+/01
27* 1 Rd. 1725 Stockholm SM 62 1+/01
28* 1 Rd. 1732 Stockholm SM 71b 1/1+
29 1 Rd. 1748 Stockholm Repa, kantskada SM 88 (1+)
30* 1 Rd. 1748 Stockholm SM 88 01/0
31 1 Rd 1750 Stockholm SM 90 1+
32* 1/4 Rd. 1750 Stockholm SM 106 1+/01
33 10 Öre 1739 Stockholm SM 121 1/1+
34* 10 Öre 1740 Stockholm SM 122 1+/01
35 10 Öre 1744 Stockholm SM 126 01
36 5 Öre 1735 Stockholm SM 137 1+/01
37 5 Öre 1738 Stockholm SM 140b 01
38* 5 Öre 1741 Stockholm SM 143 01
39* 5 Öre 1744 Stockholm SM 146 01
40* 5 Öre 1747 Stockholm SM 149 01/0
41 5 Öre 1748 Stockholm SM 150 1+/01
42 5 Öre 1750 Stockholm SM 152 01
43 1 Öre 1722 Stockholm SM 157a 01
44 1 Öre 1723 Stockholm SM 158a 01/0
45 1 Öre 1723 Stockholm SM 158a 1+
46 1 Öre 1726 Stockholm SM 161 01
47 1 Öre 1732 Stockholm SM 167 01/0
48 1 Öre 1733 Stockholm SM 168 1+/01
49 1 Öre 1735 Stockholm SM 170 01/0
50 1 Öre 1737 Stockholm SM 172 01
51 1 Öre 1740 Stockholm SM 173 01
52 1 Öre 1742 Stockholm SM 174 1+/01
53 1 Öre 1743 Stockholm SM 175 01/0
54* 2 Öre SM 1746 Stockholm SM 313b 1+
55 2 Öre SM 1748 Stockholm SM 315 1+
56* 2 Öre SM 1748 Stockholm SM 315 1+/01
57* 1 Öre SM 1732 Stockholm SM 320 1+/01
58 1 Öre SM 1740 Stockholm SM 328 1
59* 1 Öre SM 1742 Stockholm SM 330 1+/01
60 1 Öre SM 1744 Stockholm SM 332 1/1+
61 1 Öre SM 1744 Stockholm SM 332 1
62 1 Öre SM 1747 Stockholm SM 335 1
63* 1 Öre SM 1748 Stockholm SM 336 01/0
64* 1 Öre SM 1749 Stockholm SM 337b 1+/01
65 1 Öre SM 1749 Stockholm SM 337a 1/1+
66 1 Öre SM 1749 Stockholm SM 337b 1
67 1 Öre KM 1724 Stockholm SM 346a 1+
68 1 Öre KM 1749 Stockholm SM 340 1
69 1 Öre KM 1750 Stockholm SM 349 1+
70 1/2 Öre SM 1720 Stockholm SM 342a 1

 Adolf Fredrik 
71 1/8 Rd 1768 Stockholm Putsad (1+)
72 2 Öre SM 1765 Stockholm SM 174 1
73 1 Öre SM 1761 Avesta SM 182 1
74 1/12 Thaler 1763 Pommern 1

 Gustav III 
75 1 Rd. 3 D.SM 1776 Stockholm SM 43 1/1+
76 1 Rd. 3 D.SM 1776 Stockholm Liten kantskada SM 43 (1+)
77 1/3 Rd. 1 Daler SM 1777 Stockholm SM 61 1+/01
78 1/6 Rd. 16 Öre 1777 Stockholm SM 77 1?
79 1/24 Rd. 4 Öre 1777 Stockholm SM 92 1
80 1/24 Rd. 4 Öre 1777 Stockholm SM 92 1?

 Gustav IV Adolf 
81 1 Rd. 1806 Plantsrepor SM 29 1+
82 1/6 Rd. 1808 Stockholm SM 43 1/1+
83 1/2 Sk. 1802 Avesta SM 53 1+
84 1/4 sk. 1806 Avesta 1+

 Karl XIII 
85 1/2 Skilling 1817 Avesta SM 42 1+

 Karl XIV Johan 
86 1/2 Rd. Specie 1832 Stockholm SM 74 1+
87 1/8 Rd. Sp 1832 Stockholm SM 86 1+
88 1 Skilling 1832 Stockholm Kantskada SM 130 (1?)
89 1/2 Skilling 1832 Stockholm SM 131 1+/01
90 1/4 Skilling 1833/32 Stockholm SM 134 1+

 Oskar I 
91 2 Rd. Riksmynt 1857 SM 59 1+ 
92 50 Öre 1857 SM 61 1+/01 
93 50 Öre 1857 SM 61 1+ 
94 25 Öre 1855 SM 62 1 
95 10 Öre 1855 SM 67e 1+ 
96 4 Skilling 1849 SM 71 1/1+ 
97 1/6 Skilling 1854 SM 130 1/1+ 
98 5 Öre 1857 SM 132a 1+ 
99 5 Öre 1858/7 SM 133b 1+ 
100 5 Öre 1858 SM 133a 1+ 
101 2 Öre 1858 SM 136a 1 
102 1 Öre 1858 SM 139b 1+ 
103 1/2 Öre 1857 SM 141 1+ 

 Karl XV 
104 4 Rd. Riksmynt 1861 Hack SM 14 (1+) 
105 4 Rd. Riksmynt 1864 SM 17 01 
106 1 Rd. Riksmynt 1860 SM 28 1+ 
107 25 Öre 1864 SM 37a 1+ 
108 25 Öre 1865 SM 38 1+/01 
109 25 Öre 1871 SM 41a 1 
110 10 Öre 1865 SM 46 1+ 
111 5 Öre 1860 SM 51a 1 
112 5 Öre 1867 SM 58b 1+ 
113 2 Öre 1861 SM 61 1+ 
114 1 Öre 1867 Kantskada SM 77 (1)
115 1/2 Öre 1867 SM 81a 1+ 

 Oskar II 
116 20 Kr 1889 SM 16 01 
117 10 Kr 1876 SM 27 1+/01 
118 5 Kr 1901 SM 40 01 
119 1 Rd. Riksmynt 1873 SM 41 1+/01 
120 5 Öre 1873 SM 132a 1/1+ 
121 2 Öre 1873 SM 133 1 
122 1 Öre 1873 SM134c 1+ 
123 2 Kr 1876 SM 44c 1? 
124 2 Kr Jub. 1897 SM 54 01 
125 2 Kr Jub. 1897 SM 54 01 
126 2 Kr Jub. 1897 SM 54 01 
127 2 Kr 1907 SM 61 1 
128 2 Kr Jub. 1907 SM 61 01 
129 1 Kr 1875 SM 62 1? 
130 1 Kr 1876/5 SM 63b 1? 
131 1 Kr 1880 SM 66 1 
132 1 Kr 1906 SM 79 1 
133 50 Öre 1878 SM 83 1/1+ 
134 25 Öre 1877 SM 94 1 
135 25 Öre 1898 SM 104 01 
136 25 Öre 1907 SM 80 1+/01 
137 10 Öre 1874 SM 110 1 
138 10 Öre 1899 SM 126 1 
139 10 Öre 1900 SM 127 1/1+ 
140 5 Öre 1874 SM 135 1+ 
141 5 Öre 1874 1+ 
142 5 Öre 1877 SM 138 1+ 
143 5 Öre 1877 1/1+ 
144 5 Öre 1882/1 SM 143b 1?/1 
145 5 Öre 1883 SM 144 1+ 
146 5 Öre 1883 1+ 
147 5 Öre 1895 SM 154 1+/01 
148 5 Öre 1895 1+ 
149 5 Öre 1899 SM 158 1? 
150 5 Öre 1902 SM 161 1 
151 5 Öre 1907 SM 166 1 
152 2 Öre 1875 SM 168a 1 
153 2 Öre 1876/5 SM 169b 1? 
154 2 Öre 1878 SM 171b 1+ 
155 2 Öre 1878 1+ 
156 2 Öre 1896 SM 188 1/1+ 
157 2 Öre 1904 SM 195 1+/01 
158 1 Öre 1875 SM 200 1 
159 1 Öre 1878 SM 203 1+ 
160 1 Öre 1879 SM 204a 1 
161 1 Öre 1880 SM 205b 1/1+ 
162 1 Öre 1891 Kantskada SM 215 (01)
163 1 Öre 1903 SM 227 1+ 
164 1 Öre 1905 SM 229 1+ 
165 1 Öre 1906 SM 230 1+/01 
166 1 Öre 1907 SM 231 1?/1 
167 1 Öre 1907 SM 231 01 

 Gustav V 
168 5 Kr Jub. 1935 SM 39 1+/01 
169 2 Kr 1929 SM 14 1 
170* 2 Kr 1934 SM 18 1+/01 
171 2 Kr 1926 SM 12 1+/01 
172 2 Kr Jub. 1932 SM 17 1+/01 
173 2 Kr Jub. 1938 SM 22 1+/01 
174 1 Kr 1915 SM 39 1+ 
175* 1 Kr 1936 SM 55 01 
176 1 Kr 1936 SM 55 1+/01 
177 1 Kr 1938 SM 57 01 
178* 1 Kr 1942 SM 61 01 
179 1 Kr 1942 SM 61 1+ 
180 1 Kr 1943 Klump 3 SM 63b 01 
181 1 Kr 1946 SM 66 01 
182* 1 Kr 1949 SM 69 01 
183 50 Öre 1916 SM 74 1 
184 25 Öre 1936 SM 117 1? 
185 25 Öre 1940 SM 122 01 
186 10 Öre 1942 SM 165 1+/01 
187 5 Öre 1910 SM 178 1/1+ 
188 5 Öre 1915 SM 183 1+ 
189 5 Öre 1915 1+ 
190 5 Öre 1927 Kant ex. SM 196 1+ 
191 5 Öre 1936 SM 205b 01/0 
192 5 Öre 1943 järn SM 213 01/0 
193 5 Öre 1944 järn SM 214 01/0 
194 5 Öre 1945 järn SM 215 01/0 
195 5 Öre 1946 järn SM 216 01/0 
196 5 Öre 1947 järn SM 217 01/0 
197 5 Öre 1948 järn SM 218 01/0 
198 5 Öre 1949 järn SM 219 01/0 
199 5 Öre 1950 järn SM 220 01/0 
200 5 Öre 1950 brons SM 221 01/0 
201 2 Öre 1944 järn SM 258 01/0 
202 2 Öre 1945 järn SM 259 01/0 
203 2 Öre 1946 järn SM 260 01/0 
204 2 Öre 1947 järn SM 261 01/0 
205 2 Öre 1948 järn SM 262 01/0 
206 2 Öre 1948 järn SM 262 01/0 
207 2 Öre 1949 järn SM 263 01/0 
208 2 Öre 1950 järn SM 264 01/0 
209 2 Öre 1950 järn SM 264 01/0 
210 2 Öre 1943 järn SM 257 01/0 
211 1 Öre 1943 järn SM 301 01/0 
212 1 Öre 1944 järn SM 302 01/0 
213 1 Öre 1944 järn SM 302 01/0 
214 1 Öre 1945 järn SM 303 01/0 
215 1 Öre 1946 järn SM 304 01/0 
216 1 Öre 1947 järn SM 305 01/0 
217 1 Öre 1949 järn SM 307 01/0 
218 1 Öre 1949 järn SM 307 01/0 
219 1 Öre 1950 järn SM 308 01/0 

 Gustav VI Adolf 
220 10 Kr Jub. 1972 SM 1 01 
221 2 Kr Jub. 1952 SM 2 1+/01 

 Carl XVI Gustaf 
222 1000 Kr  1988 Nya Sverige Delaware, i Plastram 0 
223 1000 Kr  1989 Ishockey VM, i Plastram 0 
224 1000 Kr  1990 Regalskeppet Vasa, i Plastram 0 

SVERIGE LOTS 

225 Adolf Fredrik 2 Öre SM. 1755, 1760 SM165a, SM169 1?/1, 1/1+
226 Christina, Karl X 1/4 Öre. 1635, 1657 SM123a, SM60 1/1+, 1
227 1 Öre SM. 1744,51,59 1?
228 Gustaf V 2 Kr 1910-1950. 25 ex. 
229 Gustaf VI Adolf 5 Kr 1954-1973. 5 ex. 
230 Gustav III 1/6 Rd 1778, 1/12 Rd 1779, 1/24 Rd 1777, 79 1?-1
231 Gustav III 1/24 Rd 1779, 2 Öre 1777, 1 Öre Km. 1772, 6 Öre Km. 1790 1?-1
232 Gustav IV Adolf 1/2 sk. 1802, 09 SM 53, 57B 1/1+
233 Gustav IV Adolf 1/2 sk. 1800,02,03,09 1/4 sk. 1799, 1800, 1802, 1803 1-1+
234 Gustav V 5 Kr. Jub. 1935 (2 st.) SM 3 1+/01
235 Gustav V 50 Öre 1936 (kort och lång 6:a) SM 87a och b 1+
236 Gustav V 1 Kr. 1942 (2 st.) SM 61 1/1+
237 Gustav V 5, 2, 1 Öre 1948 (3 st.) 1+/01
238 Gustav V 2, 1 Öre 1950 (2 st.) 01
239 Gustav V 5 Öre 1909, 12, 14 SM 177a, 180, 182 1, 1+, 1+
240 Gustav V 2 Kr. 1910 - 1971 ( 19 st. ) 1?-1+
241 Gustav V 2 Kr 1910, 35, 38 1, 1+, 1+
242 Gustav V 5 Öre 1917, 1947 (2 st.) 1, 1+
243 Gustav V 2, 1 Öre 1920, 1909 (2 st.) SM 233, 266b 1, 1
244 Gustav V 1 Öre 1920,22,23,24 1+-01
245 Gustav V 2 Kr. Jub. 1921, 32, 38 (2 st.) SM 9, 17, 22 1+/01-01
246 Gustav V 2 Kr. 1931, 38 SM 16, 22 1+, 1+
247 Gustav V 2 Kr. Jub. 1932, 1938 SM 17, 22 1+/01
248 Gustav V 1 Kr. 1937, 39, 40 (3 st.) SM 56a, 58a, 59a 1+/01
249 Gustav V 1 Kr. 1939, 40 SM 58a, 59a 1+/01
250 Gustav V 2 Öre 1942, 43, 49 (3 st.) 1+
251 Gustav V 2 Kr. 1942, 46, 47, 50, 50 SM 26, 30, 31, 34a, 34a 1+/01
252 Gustav V 50 Öre 1944, 46, 47, 48, 49, 50 1+-01
253 Gustav V 2 Kr. 1944-50 (19 st.) 1+-01
254 Gustav V 1 Öre 1920,22,23,24 1+ - 01/0
255 Gustav V, Gustav VI Adolf 1-5 Öre 1910-71 Album med 197 st mynt.
    Vissa dubbletter. 1?-1+
256 Gustav V, Gustav VI Adolf 1 Öre 1913/12, 1945 ä. 4, "5,9" 1-1+
257 Gustav VI 2 Kr. (1 st) 10 Kr. Jub.(3 st) 1971, 1972 SM 27, SM 1 1
258 Gustav VI Adolf 1 Öre 1872, 1964 Dubbelslagen, snecentrerad 1+, 1
259 Gustav VI Adolf 50 Öre 1952, 56, 61 st 1+/01
260 Gustav VI Adolf 5 Kr. Jub. 1952, 62 (2 st.) SM 2, 6 01
261 Gustav VI Adolf 5 Kr. Jub. 1952, 62 (2 st.) SM 2, 6 01
262 Gustav VI Adolf 2 Kr. 1952-71 (34 st.) 1+-01
263 Gustav VI Adolf 5 Kr. Jub. 1959, 66 SM 5, 7 1+/01
264 Gustav VI Adolf 5 Kr. 1954 (6 st.), -55 (8 st.), -71 (25 st.) 1+-01/0
265 Gustav VI Adolf 5 Kr. Jub. 1952, 2 Kr. 1952, 1 Kr. -52 (2 st), 
    25 Öre -52 (2 st), 10 Öre -52 (2 st), 5 Öre, 2 Öre (3 st), 1 Öre -52 1+-01
266 Karl X, Karl XI 1/4 Öre, 1/2 Öre KM, 1 Öre SM. 1657, 1664, 1678. Ärg
    SM 60, SM3 39, SM 349 (1?)
267 Karl XII 1/6 Öre 1715 R.S., 1715 utan punkter SM210a, SM210b 1/1+, 1+
268 Karl XII 1 Daler SM 1715-1719 10 olika ca. 1
269 Karl XII 1 Daler S.M 1717, 1718 SM 215, SM 218 1?-1
270 Karl XIII 1/24 Rd 1811, 1812, 1/2 sk 1815, 1/12 sk 1812 ca. 1
271 Karl XIV Johan 1/2 Sk. 1822 L och S bakochfram SM 111a, SM111b 1/1+, 1?
272 Karl XIV Johan 1/8 Rd 1832, 33, 1/16 Rd. 1835/6, 1/32 Rd. 1852, 53 1?-1
273 Karl XIV Johan 1 sk. 1820, 21, 22, 28, 38, 39, 40, 42, 43 1+/1
274 Karl XIV Johan 1/2 sk. 1832, 1/4 sk. 1833, 1/6 sk. 1832 mantel,
    1/6 sk. 1832 bar hals 1-1+
275 Karl XV 25 Öre 1865, 67, 10 Öre 1861, 65, 67, 71 1?-1+
276 Karl XV 2 Öre 1860, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72 1-1+
277 Karl XVI Gustav 50 Kr. Jub. 1975, 1976 Nya grundlagen (2 st),
    Kungabröllopet 01/0
278 Karl XVI Gustav 1978 - 1990 Myntverkets Årssett. Hårdplast. 13 
    st. i pärm. 
279 Karl XVI Gustav 200 Kr. Jub. 1980, 83 01/0-0
280 Karl XVI Gustav 100 Kr. Jub.1983, 1984, 1985 Sveriges Riksdag, 
    Säkerhet nedrustning, Ungdomsåret, Musikåret, Skogsåret 0
281 Kristina 1/4 Öre (5 ex) 1634, 34, 34 35, 35 SM 121, 123a 1?-1
282 Oskar I 1/3 sk. BÄNCO, 1 sk. 1850, 1851 hack SM115b, SM92 (1+), 1?/1
283 Oskar I 25 Öre 1856, 59, 10 Öre 1857, 58, 59, 5 Öre 2 Öre 1 Öre 
    1858/7 1?-1+
284 Oskar I 2 sk. 1845 brett huvud, 1845 smalt huvud, 1846, 47,
    52 kantskador 1?-1
285 Oskar II 1 Öre 1874 - 1907 28 st. Bra spridning 1?-1+
286 Oskar II 10 Öre, plantsfel, 2 Öre (2 st) 1875, 1873 SM111a, 
    SM133 (1/1+) 1/1+, 1/1+
287 Oskar II 1 Kr. 1875, 1901 SM 62, 76 1, 1
288 Oskar II 5 Öre 1876 - 1907 32 st. Bra spridning 1?-1
289 Oskar II 2 Kr. Jub. 1897, 1907 SM 54, SM 61 1+, 1+/01
290 Oskar II 2 Öre 1974 - 1907 45 st. Bra spridning 1?-1
291 Ulrika Eleonora 1 Öre Km 1719-1720 Överpräglade på nödmynt.
    10 ex. ca. 1
292 1635-1858 15 st. kopparmynt, 1?/1+
293 1 Öre S.M 1744,51,59 1
294 1 Kr. 1875 - 1973 ( 72 st.) (Oskar II 19 st.) 1?-1+
295 50 Öre 1875 - 1973 ( 45 st.) 1?-1+
296 25 Öre, 10 Öre 25 Öre 1907, 10 Öre 1936, 53 1, 1, 01
297 1 Kr. (8 st. O II, 2 st. G V, 2 st G VI), 50 Öre (5 st. O II),
    5, 2, 1 Öre (30 st.) 1?-01
298 Jub. mynt. 5 Kr. 1935, (3 st.), 1966, 2 Kr. 1921, 32, 38 (2 st.) 1+-01
299 2 Kr. 1906,10,22,24(2 st),29,30,36,37,43,44,45,47,48,49,50 1?-01
300 10 Kr. Jub. 1972, 5 Kr. Jub. 1935, 52, 59 (2 st) (5 st.) 1+/01
301 1 Kr. 1 st. 1906, 5 st. 1938-1949, 5 st. 1972-1973, 1 st. 1980 12 ex. 1?-01

SVERIGE SEDLAR 

302 Gustav III 12 Daler Km 1775 Brännskadad 2
303 10 Kronor 1913 1+
304 10 Kronor 1915 1
305 10 Kronor 1934 1+/01
306 10 Kronor 1935 1+/01
307 10 Kronor 1951 1+/01
308 5 Kronor 1948 1+/01
309 5 Kronor 1948 Jub. 01/0
310 1 Krona 1919 1/1+
311 1 Krona 1920 1/1+
312 1 Krona 1921 1+
313 10 Kronor 1952 1+/01
314 10 Kronor 1953 01/0
315 10 Kronor 1958 01/0
316 10 Kronor 1963 (A025316) 01/0
317 10 Kronor 1963 Med stjärna 01/0
318 10 Kronor 1968 Jub. 01/0
319 5 Kronor 1954 01/0
320 5 Kronor 1956 01/0
321 5 Kronor 1962 01/0
322 5 Kronor 1963 Med stjärna 1+/01
323 1 Krona 1914, 18, 19, 20, 21 01, 01, 1+, 1, 1
324 5 Kronor (14 ex) 1943 01/0
325 5 Kr. 1940, 41, 48 Jub.56,62, 63, 63*, 78. 8 ex. 1+-01/0
326 1 Kr. 1873,14, 18, 21 (2 st.) 1-1+
327 10 Kr. 1938, 39, 68 Jub. (2 st.), 71* 1+-01

SVERIGE MEDALJER 

328 Ulrika Eleonora Drottningens död. Tenn Hild. 21 1+
329 Oscar I Minnespenning 1859 SM 143 01/0
330 Oskar I Svenska segelsällsk. L. Ahlborn Olsén 248 Silver 45mm 40 gr 01/0
331 Carl XV Lantbr. möt i Stockholm 1868 L. Ahlborn Olsén 169 Silver 57 mm
    95 gr 01/0
332 Oskar II 25-årsJub. 1897 A. Lindberg Silver 39 mm 27g. Orig.etui 01/0
333 Gustaf V Av Sv. stora landslogen E. Lindberg Ehrensv. 269 Brons 56 mm 01/0
334 Gustaf V 90 år 1948 Carell Silver 56 mm 105 gr 01/0
335 Gustav V Patriotiska Sällskapet 36 mm med hänge. Silver i etui 01/0
336 Gustav V Patriotiska Sällskapet, Pro Partia, Guld i etui. 1947. 01/0
337 Gustav VI Adolf Patriotiska Sällskapet 42 mm med hänge. Silver i etui 01/0
338 Gustav VI Adolf 70 år 1952 Carell Brons 56 mm 01/0
339 Gustav VI Adolf De blindas fÖrening 1964 L. Holmgren Silver 56 mm
    87 gr 01/0
340 Carl XVI Gustav Carl XVI Gustaf-Silvia 19 juni 1976 Silver 75 gr 01/0
341 Skånes Num. FÖrening. Brons. 1934. 1+/01
342 Slöjduts. i Malmö 1881. Tenn. Hackad, kants. (1+)
343 Konserthusmedalj, Carl Milles 01
344 Lif-Försäkringar, De fÖrenade. Belöningmedalj + miniatur. Silver i
    org. etui. 01
345 Lagerberg, Magnus Emanuel. Internationella numismatiska kongeressen 1910.
    Brons. NM XVII:II:313:16 1+/01
346 Cavalli, Gustav. Ensidig silverplakett nr 9 av 10. NM XXIX:189 1+/01
347 Prins Eugen. Utst. i Sthlm. 1909 E. Lindberg Ehrensv. 88 Brons Plakett
    70x54 01/0
348 Gustav Forssell 1876-1950 E. Lindberg Ehrensv.294 Silver 65 mm 133 gr 01/0
349 Fredrik Montelin 1871-1941 E. Lindberg Ehrensv. 344 Silver 56 mm 75 gr 01/0
350 Bengt Johansson 1870-1949 E. Lindberg Ehrensv. 216 Silver plakett 68x42
    110g 01/0
351 Sophie Adersparre 1823-1895 E. Lindberg Ehrensv. 45 Silver 50 mm 72 gr 01/0
352 K.A. Wallenberg 1853-1938 E. Lindberg Ehrensv. 102 Silver 63 mm 130 gr.
    Orig. etui 01/0
353 Gustaf de Laval-John Bernström E. Lindberg Ehrensv. 68 Silver 61 mm 136 gr.
    Orig. etui 01/0
354 Johan Alfred Janson 1845-1941 W. Bruno Silver 56 mm 95 gr 01/0
355 Adolf Lindberg På 65-årsdagen 1904 E. Lindberg Ehrensv. 29 Brons 50 mm 01/0
356 Evert Taube Av Astri Taube Silver 45 mm 57 gr 01/0
357 Fredrik I:s Krön. Hild. 8, Gustav III Hild. 4, Karl XIV Johan Hild. 77a,
    Oskar II:s död 1907. Silver 52, 51, 31, 37 mm. Hack och repor. (1-1+)
358 Gustav II Adolf (1894, Br. 39 mm, A. Lindberg), Karl XIV Johan Hild. 77a
    Silver, Karl XV, Hild. 24 Br., Oskar II, Hild. 49 Br. 1+-01
359 Hedlinger (Hy.I:234:26), Keder (Hy. II:158:16), SNF:s årsmötesmedaljer
    1874, 1879 01/0
360 Lefrén 1839 (Hy. II:151:1), Westerstrand 1858 ((Hy. II:143), Lagrell 1933,
    Mittag-Leffler 1944 (silver) övriga Br. 1+-01
361 Ch. Polhem, Liten def i omskriften Hild. 3 (01)
362 Dramatens förtjänstplakett (Kurt Svan 1960-75) 
363 Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänners 25 års Jubileum, 1973,
    i träetui. 0
364 Konst. K G Dahlgren 70 mm Br. Sigtuna 1981 01/0
365 Golfplakett,Tivoli 1950, Förgyllt silver 1+
366 Baner, Johan. Gjuten bly. NM XVII:1:23:1 1

SVERIGE POLLETTER OCH SPELPENNINGAR 

367 2 st. Flottans Krona S-G-E, Avd 76. S.A.A.B 1
368 Stockholms ångslupsaktiebolag. 5-125 Öre. Bra blandning, ett fåtal
    dubbletter. 48 st. 1-01
369 Diverse polletter, Ångslup, spårväg m.m. 14 st. 1-01/0
370 Neiiendam Telelager, Stockholm. Mässing. 
371 Spelpenningar 1700-tal, 5 st. Holst 148, 149, 155(Silver),
    169 Tjock & tunn plants. 1-1+

UTLÄNDSKA MYNT 

372 Antikt Magnetius Kantskada, Bläckskrift Sear 4023 1?/1
373 Antikt Alexandria ???? 
374 Bysans Justinian I, 12 nummi 527-565 Alexandria Sear 247 1
375 Australien Elizabeth II 50, 20, 10, 5, 2, 1 C 1966 KM 67, 66, 65, 64,
    63, 62 01/0
376 Bermuda Elizabeth II Crown 1964 KM 14 01/0
377 Bolivia 50,20, 10, 5 centavos 1965 KM 190, 189, 188, 187 01
378 Br. Honduras Elizabeth II 50, 25, 10, 5, 1 1962, 64, 64,64, 64 KM 28,
    29, 32, 31, 30 1+/01
379 Brasilien 2000 Reis 1865 1
380 Brasilien 2000 Reis 1865 1+
381 Cannada 1 Dollar Jub. 1982 Regina, 1983 Edmonton, 1988 Iron Works Proof
382 Chile 10, 5, 2 centimos 1969 KM 191, 190, 193 01
383 Danmark Frederik V 2 Skilling 1761 Perforerad 1+
384 Danmark 8 skilling 1608, 2 skilling 1648 (3 st) 1?/1, 1,1,1
385 Danmark 2 Kr. Jub. 1892, 1906, 1930, 1945 Y16, 25, 42, 55 1+/01
386 Danmark 10 Kr. Jub. 1986 Y 84a Proof
387 Danmark 5 Kr. 1960, 2 Kr. 1925 -48, 1 Kr. 1940-73 (4 st), 10 Öre 1886-1975
    (7 st), 2 Öre 1927-41 (3 st), 1 Öre 1927, -
45, 4 sk. riksm. 1856, 70, 1/2 sk. riksm. 1868, 2 sk. 1811 1?-01
388 Danmark 2-5 Kr. Jub. 1888, 1912, 1930, 1945, 1960 1+-01
389 Danmark 25 Öre 1924 2 st 1+/01
390 Danmark 10 Kr. 1972 
391 Danmark 5 Kr. 1960-1974 
392 Danmark Christian IX 2 Kr 1875 1
393 El Salvador 50, 25, 10, 5, 1 centavos 1953, 53, 52, 63, 56 KM 138, 137,
    130, 134, 135 01/0
394 England Victoria Sovereign 1900 F261 1
395 England Gerorg V Crown 1935, 1/2 Crown 1923. 1+
396 Estland, Lettland Estland: 1 Sent 1929, 2 Senti 1934, Lettland: 2 Satimi
    1922(3), 5 Santimi 1922, 5 Lats 1929 1+
397 Filippinerna Peso 1964 Apolinario Mabini KM 194 1+/01
398 Filippinerna Peso 1967 25 th Anniversary of Bataan Day KM 195 01
399 Filippinerna Piso 1969 KM 201 1+/01
400 Filippinerna Peso 1907 KM 172 1+
401 Finland 50 penniä, 1 markka 1893, 1890 01, 1+
402 Finland 5 Mark 1936 01/0
403 Finland 10 Markkaa 1967 KM 50 0
404 Finland 10 Markkaa 1975 KM 54 0
405 Finland 10 Markaa 1970 Jub. 0
406 Finland 200, 100, 1 M 1958, 60, 64 KM 42, 41, 49 01/0
407 Frankrike Årssett 1973 8 st. KM S10 FDC Sets
408 Frankrike 10 Francs 1965 KM 111 01/0
409 Frankrike 20 Francs 1850 A Guld Y 10 1+
410 Frankrike 20 Francs 1858 A Guld Y 35.1 1+
411 Frankrike 20 Francs 1859 BB Guld Y 35.2 1+
412 Frankrike 20 Francs 1862 A Guld Y 40.1 1+
413 Frankrike 20 Francs 1863 A Guld Y 40.1 1+
414 Frankrike 20 Francs 1865 A Guld Y 40.1 1+
415 Frankrike 20 Francs 1868 BB Guld Y 40.2 1+
416 Frankrike 20 Francs 1877 A Guld Y 55 1+
417 Holland 1 G, 2 1/2 G 1 Gulden 1965, 2 1/2 Gulden 1961 KM 184, KM 185 01/0
418 Irland 10 shilling 1966 KM 18 0
419 Årsset Island 2Kr-1Öre 1940-42. 7 st. 1+, 01
420 Kina 1800-tal. Skomynt, 1/2 Tael i Silver ca 19 gr, utan inskription. 
421 Kina 1800-tal. Skomynt, 1/2 Tael i Silver ca 19 gr, utan inskription. 
422 Kina 3 st Cashmynt, 1800-tal. 1?/1-1+
423 Kina Cashmynt eller amulett? 1
424 Kutch 5 Kori 1936 Y 16.1 1+/01
425 Lettland 2 Latis, 1 Lats 1925,24 1+,1+
426 Lettland 5 Lati 1931 KM 9 1+/01
427 Luxembourg 1 Francs, 25 centimes, 10 centimes (2 st) 1928, 1918, 1901,
    1809 1+, 1+, 1, 1?
428 Mexiko 1 peso 1933 KM 455 01
429 Mexiko 5 peso 1948 KM 465 01/0
430 Mexiko 10 peso 1956 KM 474 01/0
431 Mexiko 25 peso 1968 KM 479.1 01/0
432 Monaco 2 fr. 20 fr. 2 fr. 1943, 20 fr. 1947 KM 121, KM 124 01
433 Monaco 500 fr. 1956 KM 54 01/0
434 Nederländerna 10 c 1879,85,97,01,15,18,35,37,39,41, 1 c 1827,83,05,22,
    29,41, 1/2 c 1911,14. 18 ex. 1-1+/01
435 Nederländerna Diverse 10c 1879,85,97,01,15,18,35,37,39,41, 1c 1827,83,
    05,22,29,41, 1/2c 1911,14 1?-1+
436 Nederländerna 10 cents 1895 KM 116 1/1+
437 Nederländerna 2 S, 1777, 1 c, 1883, 1/2 c. 1891, 5 c. 1929, 10 c. 1941 
438 Nederländerna, Väst Indien 1 c. 1838, 1 c. 1856 -59 C 70, Y2 1?, 1, 1+
439 Norge Oscar II 1 Krona 1877 Kongsberg NM 31 1/1+
440 Norge Oscar II 50 Öre 1896 Kongsberg NM 61 1/1+
441 Norge Haakon VII 50 Öre 1911 Kongsberg NM 43 1+/01
442 Norge Oscar II Kongsberg 2 Öre 1876, 1 Öre 1884 1+
443 Norge Olav 50 Kr 1978 Olav 75 år. KM 424 0
444 Norge 1 Krona 1877 1/1+
445 Norge 50 Öre 1896 1/1+
446 Norge 50 Öre 1911 1+
447 Norge 2 Öre 1876, 1 Öre 1884 1/1+
448 Årsset Norge 1985 Hårdplast. 0
449 Årsset Norge 1987 Hårdplast. 0
450 Panama 5 Balboas 1970 11th Central American and Caribbean Games
    KM 28 1+/01
451 Paraguay 50, 25, 15, 10 centimos 1953 KM 28, 27, 26, 25 01/0
452 Riga Herman v. Bruggeny 1 Shilling 1539 Riga 1+
453 Riga Sigismund 1 groschen uå Riga 1612 1/1+
454 Ryssland Katarina II 5 Kopek 1793 god 1+
455 Ryssland 10,15,20 kop. silver 1930. 10,15,20 kop. Cu-Ni 1931 01/0
456 Schweiz 1 Franc 1909, 1911, 1964 KM 24 1, 1, 1+
457 St. Barthelemy 50 Riksd. 50 Fr. 1988, 88 Proof
458 Surinam 1 Gulden 25, 10, 5, 1, 1 cent 1962, 62, 62, 62, 62, 57 KM 7,
    6, 5, 4.1, 3, 2a 01/0
459 Thailand 1 Bat 1800-tal. 5 st, 3 st Prasat, 2 st Mongkut. 1-1+
460 Thailand 1 st 1/2 Bat, 3 st ¬ Bat. 1800-tal. 1 st 1/2 Bat Mongkut,
    1 st 1/4 Bat Mongkut, 1 st Bat 1/4 Prasat,1 st 1/4 Bat Arrowhead. 
461 Thailand 20 Baht, 10 Bath 1963, 1971 King Bhumiphol 36th Birthday,
    25th Anniversary of Reign Y86, 92 1+/01
462 Tibet 1 1/2 Srang 1937 ? Y 24 1+/01
463 Tyskland Diverse Oldenburg/Groshen 1851, Ost.Friesland 1/4 Stuber 1803,
    Hessen-Cassel/Groschen 1851, Obest. 1526? 1?-1
464 Tyskland 1 Thaler 1871 Preussen A god 1+
465 Tyskland 1 Dukat 1826 Hamburg F1103 01/0
466 Tyskland 1/24 Thaler 1616 Magdeburg 1+
467 Tyskland Div. 1740-1956 (22 st.) 1?-1+
468 Tyskland 1 Reichmark, 10 Reichpf. 1925 A, 1924A 1+
469 Tyskland 5 Mark 1974 KM 138 01/0
470 Tyskland 5 DM 1973 Nicholas Copernicus KM 136 01/0
471 Tyskland 5 DM 1973 125 th Anniversary Frankfurt Parliament KM 137 01/0
472 Tyskland 5 DM 1974 25th Anniversary Constitution KM 138 01/0
473 Tyskland 5 DM 1974 Immanuel Kant KM 139 01/0
474 Tyskland 5 DM 1975 Friedrich Ebert KM 141 01/0
475 Tyskland 5 DM 1975 European Monument Protection Year KM 142.1 01/0
476 Tyskland 5 DM 1975 Albert Schweitzer KM 143 01/0
477 Tyskland 5 DM 1975 Bundesrepublik Deutschland KM 140 01/0
478 Tyskland 5 DM 1976 Jacob Christophe von Grimmelshausen KM 144 01/0
479 Tyskland 5 DM 1977 Carl Friedrich Gauss KM 145 01/0
480 Tyskland 5 DM 1977 Heinrich von Kleist KM 146 01/0
481 Tyskland 5 DM 1978 Gustav Stresemann KM 147 01/0
482 Tyskland 5 DM 1978 Balthasar Neumann KM 148 01/0
483 Tyskland 5 DM 1979 150th Anniversary of German Archeological
    Institute. Missfärgad. KM 150 1
484 Tyskland 5 DM 1963, 1971 1971 German Unification KM 112.1 KM 128
    01/0, 01/0
485 Tyskland Old. Groschen 1851, Ost-Friesland 1/4 Stuver 1803, Hessen-
    Cassel Groschen 1851, Obest 1526? 2-1+
486 Tyskland 1 Siegesthaler 1871 Preussen 1+/01
487 Tyskland 3 DM Hamb. 1911, Sach. 1912, Preu. 1912, Bay. 1909 1/1+
488 Tyskland 5 Mark 1908, 3 Mark 1912. Preussen. 1+
489 Tyskland/Hessen-Cassel 1737, -43, -33 8 Albus, 1/8 Th., 1/16 Th.
    KM 424, 428, 417 1+, 1+, 1
490 Ungern 20 Forint 1948 Tancsics 1848 Revolution KM 539 1+/01
491 USA 1 cent 1857-1907 31 st 1?-1
492 USA 1 c, 5 c 1865, 1887, 1913 5 c. linje type 1?, 1+, 1
493 USA 10 c 1873, 1912, 1914, 1924 1873 arrows 1
494 USA 1 Dollar 1884S, 1923 2 ex. (3 st) 1?/1-1+
495 USA 1 Dollar 1878 Morgan Dollar San Francisco 1+
496 USA 1 Dollar 1885 Morgan Dollar. New Orleans 1+/01
497 USA 1/2 Dollar 1946 Jub. 1964, 1/4 Dollar 1945, 5 cent 1867-1947
    (11 st.), 1 cent 1857-1984 (24 st.) 1?-1+
498 USA 1 Dollar 1988 S Proof
499 USA 1 Dollar 1878 1+
500 USA 1 Dollar 1882 Morgan Dollar 1/1+
501 USA 1 Dollar 1922 Peace Dollar 1+/01
502 Vatikanen 1/2 Baiocco 1784 1+
503 Österike 100 Schilling 1975 150th Anniversay of Johann Strauss
    KM 723 1+
504 Österrike 25 Sch. 1956 Mozart, 1957 Mariazell, 1963 Eugen,
    5 Sch. 1962 1+/01,01
505 Österrike Maria Theresia Thaler 0
506 Div. Danska, Tyska mynt 1600-1800 tal. 17 ex. 2-01
507 Div. Hela värden. 1900 tal. 82 ex. 
508 Blandade mynt. Hela världen 1/2 kg. 

UTLÄNDSKA SEDLAR 

509 Danmark 1 Krone 1921 1/1+
510 Italien 200, 100 (3 st)50 lire 1976, 77 Droskmynt utgivna p.g.a.
    brist på metallmynt. Totalt 5 ex. 1?-1+
511 Diverse Sverige 10 Kr 1966*,68 Jub, 5 Kr 1947, Tyska infl. sedlar 8 st,
    Övr. världen 12 st. 1?-01
512 Estland 500 Marka 1923 1
513 Estland 500 Marka 1923 1
514 Indonesien 01/0
515 Japan 1, 10, 1000, Pesos, 50 centavos. 17 ex. 1?-1+
516 Norge Haakon VII 1 Krone 1917,44 H, 2 Kroner 1949 G ca 1
517 Norge 2 Krone 1949 G, 1 Krone 1917, 44. 1
518 Tyskland 1920:tal Inflationssedlar. 38 ex. 1?-01
519 Tyskland Theresienstadt. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Kronen 1943 1-1+
520 Ryssland (5 st.), Österike (1 st.), Belgien (1 st.), Grekland (1 st.) 1?-1
521 Norge 1 Kr. (3 st.), USA 1 dollar 1976, Swaziland 1 Lilangeni, 1?-1+

UTLÄNDSKA MEDALJER m.m 

522 England Winston Churchill Eila Hiltunen Silver 45 mm 65 gr 01/0
523 England Elisabet II Medalj SilverJub. 1977 Silver 57 mm 76 gr.
    Orig.etui 01/0
524 Finland Alexis Kivi av Aaltonen, keramik. Boström 1:126:1, pl 41:4. 1+
525 Finland Helsingfors OS 1952. Räsänen. 01
526 Finland Åbo Universitet av Gerda Qvist. 01
527 Finland Helsingfors 1937 av Gerda Qvist. 1+
528 Finland Pargas kalkbergs aktiebolag, Emil Sarlin 1904-54, Brons. 01
529 Finland OY E.Sarlin AB, 1932-82. 01
530 Finland Järnmedalj 1918. 
531 Idrottsmedaljer och plaketter. 12 st. 1+-01
532 Märke Norge Eidsvold 1814-1914 ? 1+
533 VM i parcykling 1928 (silver 37 mm), såradetecken för officer Jugoslavien
    1:a Världskriget), Fransk lantbruksutställning 1897 (silver 41 mm),
    General von Böhm-Karpaterna 1915(Br. 64 mm), Konstmedalj, Tjeckisk
    dekoration 1864 (6 ex.) 1+-01
534 Div. Medaljer och prismedaljer. 27 ex. växl.
535 Miniatyr Finland Kors, Miniatyr 1918. 
536 Miniatyr Finland Vita rosen. 

DIVERSE 

537 England Polletter. Slutet av 1700-talet, 4 ex 1
538 England Polletter. Slutet av 1700-talet 4 ex. 1-1+
539 Kina Spelmarker i pärlemor, 17-1800-tal. 01
540* Myntskåp, Trä, låsbart. B=360 D=165 H=520 
541* Myntskåp, Spink & Son, London. Trä låsbart. B=290 D=240 H=165. 
542 Polletter, medaljer, nålmärken, spelmark, plaketter. 34 ex. 1?-1+
543 Almanackor 1843, 52, 79,1907, Lack Sigill, Tidningsklipp 
544 Div. tecken och medaljer. 
545 Kungörelse. Af dess anno 1681 utgångne mynte. Stockholm 16/5 1686. 1+
546 Kungörelse. Nya tolf daler kopparmynt. Stockholm 16/2 1761. 1+
547 Lokalmynt i pärm. 100 Kr. (silver), 10 Br. (47 st.). Olika kommuner och
    städer i Sverige 01/0
548 Keramikplatta av Bror Marklund, något kantstött med hänge. 
549 Regentlängd med utklippta kopparstick monterat på pappskiva, med bl.a
    Brenner. 
550 Kopparsticksplåt, Karl XIII, Kansler i Uppsala 1792. 
551 Kopparsticksplåt, Höpken medalj av Ljungberger. Kansler i Uppsala 1764.
    NM XVII 1:303:5. 
552 Silversked gjord av 16 sk Danske 1715. 
553 Miniatyrsilversked gjord av 10 Öre 1911. 
554 Stöd?, gjord av Lübeck 32 Schilling. 17??. 
555 Sedelklämma i vitmetall, graverad med texten 100.000 Kronor. 
556 Sedelklämma i vitmetall, graverad med texten 1.000 Kronor. 
557 Bankbok, Sparbanken Bikupan i Malmö, 1911. Ej makulerad. 
558 Div. polletter, knappar, lokalmynt mm. 58 ex. växl.
559 2 st reklamkort Mälarprovinsernas bank i Västanfors.
    1st tändsticksetikett Swdish Match Guinea. 
560 Sparbössa i form av en destillations apparat, koppar. 
561 Portmonä, allmogetyp, lagad. 
562 Kinesisk lyckogud som bär ett jättemynt. 
563 Sigillavtryck i träetui från A. Salmonsson Medaljgravör. 
564 Parti myntramar, blandade storlekar. 850 st. 

LITTERATUR 

565 Aakjaer Mynt, Nordisk kultur XXIX. Stockholm 1936. 1+/01
566 Ahlström, Almer, Hemmingsson Sveriges mynt 1521-1977. 01
567 Berch Tal om svenska myntets ålder. Stockholm 1753. Faksimil 1989. 01
568 Bernardi Bibliografia numismatica. Trieste 1987. 1+
569 Bonnier Illustrerad katalog öfver svenska medeltidsmynt. Stockholm 1906.
    Bibliofilupplaga. 1+/01
570 Brandt, Tage Svenska penningar Häftad 1+
571 Brenner, Elias Thesaurus nummorum sveo gothicorum. Faksimil.
    Stockholm 1972. 
572 Brenner, Elias Thesaurus nummorum sveo gothicorum. Faksimil.
    Stockholm 1972. 1+/01
573 Bruun Schwedishe münzen I-II inb. 1+
574 Bruun Schwedishe münzen I-II inb. 01
575 Bruun L. E. Bruuns mont og medaillesamling Köpenhamn 1928. 01
576 Celsius, O Gustav den förstes historia, bl.a om mynten. Lund 1792. 1
577 Davenport German Thalers 1700-1800. London 1979. Inb. 1+/01
578 Dijkman, Petter Observationer, Swenskars och göthers penninge rächningz,
    Faksimil. Göteborg 1980. 1+/01
579 Donner, Harry Greve Fredik Munck och de Fahnehjelmska sedlarna.
    Helsingfors 1918. 1+
580 Hamrin/Hyllengren Svensk myntföteckning. Stockholm 1988. Inb. 01
581 Hellström, Harald Handledning i heraldik. Helsingfors 1941. 1+
582 Hobson, Kinnmark Första boken om mynt. Halmstad 1971. 1+
583 Holmberg Mynt af guld, silver och koppar. Stockholm 1894, 1899. 1+
584 Holmberg, Berta Fredik I:s - Mynt av riksdaler-valÖrer. Stockholm 1941. 1+
585 Högberg Svenska numismatiker under fyra sekler. Göteborg 1961. 1+
586 Jansson, Hemmingsson Svenska kast och minnesmynt. Stockholm 1975. 01
587 Lagerqvist, Nathorst-Böös Svenska pengar. 1984 1+
588 Lagerqvist, Nathorst-Böös Mynt. Stockholm 1968. 1/1+
589 Lagerqvist, Nathorst-Böös Mynt. 1968 Häftad 1
590 Lagerqvist, Åberg Hans majestät konung Gustav III:s italienska resa och
    helgfirande i Rom, Stockholm 1983. 01
591 Lilienberg, V.E Förteckning över Timmermansordens mynt- och medaljsamling,
    Upprättad år 1910 1+
592 Lindgren, Torgny Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953. 1+
593 Lindgren, Torgny Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953. 1+
594 Lindgren, Torgny Banko- och riksgäldsrevisionerna 1782 - 1807. 1972 01
595 Linecar, Howard W A Coins. 1955 1+
596 Mattson, G.O The Gods, Goddesses and Heroes. On the Ancient Lands and
    the Bible Lands. 1969 01
597 Nathorst-Böös, Ernst Hela världens tjuv. Stockholm 1973. 01
598 Nathorst-Böös, Ernst Att samla numismatica. Stockholm 1958. 1+
599 Nathorst-Böös, Ernst Anteckningar Kring tidiga myntsamlingar och dess
    förvaring. Stockholm 1975. 1+/01
600 Ohlmark, Åke 100 Svenska myntgrupper. 1978 01
601 Oldenburg Beskrivning öfver JFH Oldenburgs samling. Stockholm 1983.
    Faksimil. Inb. 01
602 Oldenburg Beskrivning öfver JFH Oldenburgs samling. Stockholm 1983.
    Faksimil. Inb. 01
603 Ossbahr, C.A Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i anledning av
    Krig mot Sverige. Uppsala 1927 01
604 Plant Arabic coins and how to read them. London 1980. 01
605 Platbarzdis, A Sveriges sedlar. Del 1 - 3. Lund 1963, 1964, 1965 1+
606 Porteous, John Coins. London 1973. 01
607 Renqvist Arvid Karlsten. Helsingfors 1931. 01
608 Ridström, Lars Medaljboken 1975 01
609 Schück, Henrik Ett porträtt från frihetstiden, Carl Reinhold Berch.
    Stockholm 1923 1+
610 Seaby Coins of England. 23 uppl 1988. 01
611 Sear, D.R Roman Coins and Their Values. London 1970 Inbunden 1/1+
612 Tingström, Bertel Svensk numismatisk uppslagbok. Stockholm 1972. 01
613 Tingström, Bertel Svensk numismatisk uppslagbok. Stockholm 1972. 1+/01
614 Tingström, Bertel Plate money. Uppsala 1986. Inbunden. 01
615 Tonkin Myntboken 1978 1+
616 Törngren, Sten Kristinas ettöringar av koppar. Malmö 1991. 01
617 Wallen, Lennart Riksgälden, Den svenska statsskulden 1697 - 1834.
    SNF's Smärre Skrifter nr 4. Stockholm 1985 01
618 Welin, Ulla Svensk koppar och kopparmyntning. Bergslagens Museum
    Falun 1965. 1+
619 Whitehead/Baskerville Pengar & Ekonomi. Italien 1981. Inb. 1+/01
620 Wolontis Kopparmyntningen i sverige 1624-1714. Helsingfors 1936. 1+
621 Yeoman R S Current Coins of The World. 1972 1+
622 Yeoman R S A Guide book of United States Coins. 44 uppl. 1991. 01/0
623 Ziervogel, Evald Utkast till offentliga historiska fÖreläsningar öfver
    Swenska myntkunskapen. Uppsala 1753. Faksimil 1984. 01
624 Ziervogel, Evald Konungariket Portugalls geographie historie. Bl.a om
    myntsorterna med kopparstick. Uppsala 1757. 1+
625 Gustav Cavallis samling av svenska kopparmynt. Stockholm 1971 1+
626 Fänrik ståls sägner, Helsingfors 1906. 5* 10 cm, silverplakett på
    framsidan. 1+
627 Från Myntkabinettet i Växjö. Kronobergsboken 1987 Inbunden 1+
628 Finska fornminnesföreningens tidskrift LII. (Patrick Bruun: The
    Constantinian Coinage of Arelate.) Helsingfors 1953. 1+
629 Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis.
    Vol 2. 1968 1+
630 Commentationes de nummis saeculorum IX - XI. In Suecia repertis.
    Vol 1. 1961 1+
631 Myntboken 1988 (Tonkin), Mynt & Sedlar 1988 (Örtendahl), Sveriges mynt från
    1818. 1983 (Ahlström m.fl.), Nordiska mynt efter 1808. 1970 (Holm). 1-1+
632 Numismatiska Meddelanden 2. Inb. 1/1+
633 Numismatiska Meddelanden 3. Inb. 1/1+
634 Numismatiska Meddelanden 12. Inb. 1+
635 Numismatiska Meddelanden 14. Pärmar saknas. (1+)
636 Numismatiska Meddelanden 17. 2:a uppl. 1975. 1+/01
637 Numismatiska Meddelanden 24. Missfärgad rygg. 1+
638 Numismatiska Meddelanden 24. Inb. 1/1+
639 Numismatiska Meddelanden 30 1+
640 NNÅ 1953 1/1+
641 NNÅ 1950 1/1+
642 NNÅ 1949 1/1+
643 NNÅ 1948 1/1+
644 NNÅ 1946 1/1+
645 NNÅ 1969,70,71,72,73-74,75-76,81. 7 ex. 1+
646 NNÅ 1957-58,62,64,65,66,67,68. 7 ex. 1+
647 NNÅ 1946,47,48,49,52,53,54,55,56. 9 ex. 1+
648 Ahlströms Mynthandel. Auktion. 44-47. 01/0
649 Stockholms Auktionsverk. Konkursen efter Hirsch mynt AB. 22-23/3 -91 1+/01
650 Spink & Son. Auktion Svensk mynt. Zürich 1989 & 90. Del 1 & 2. 01
651 Hirsch mynt AB nr 38, Mynthuset 2/4-89, 15/10-89, 17/3-90, 31/3-90.
    NNUM 1942 nr 4. 01
652 11 st auktionskat, Hirsch mynthandel nr 4,5,6,14,15,20,22,26,27,28,29. 1-1+
653 2 st auktionskat, Hirsch mynthandel. Mynt och medaljer ur Sven Svenssons
    samling del I och II. 1966,70 1+
654 20 st auktionskat., Pantin Bank, E. Button, A. Hess, Frank Sternberg och
    NF Münzhandlung. 1-1+
655 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 60-70. (Totalt 11 st) Växl.
656 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 59, 60, 64, 65, 67. (Totalt 5 st) Växl.
657 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 59, 60, 62, 70. (Totalt 4 st) Växl.
658 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 56, 60, 63, 64. (Totalt 4 st) Växl.
659 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 51 (reparerat omslag), 52, 53, 54 (reparerat
    omslag), 55-59. (Totalt 9 st) Växl.
660 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 48 (saknar omslag), 52, 55, 59.
   (Totalt 4 st) Växl.
661 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 36-43. Inb. 1+
662 D. Holmbergs lagerkataloger. Nr 30 (trasigt omslag), 32, 33, 44, 45,
    46 (hålslagen), 48 (trasigt omslag), 49, 50. (Totalt 9 st) Växl.
663 D. Holmbergs auktionskataloger. Nr. 132, 134 (N.Nilsson), 140, 145-147,
    150 (Bonnier), 151-155, 156 (reparerad rygg), 158. (Totalt 14 st) Växl.
664 D. Holmbergs auktionskataloger. Nr 82 (reparerad rygg, pristecknad),
    84 (delvis pristecknad), 84 (Cavallis namnteckning på omslaget), 90,
    95 (pristecknad), 101 (pristecknad), 103, 106, 108, 115, 117, 118, 121,
    127 (pristecknad), 128, 129. (Totalt 15 st) Växl.
665 D. Holmbergs auktionskataloger. Nr 128 (14 st), 134 (N.Nilsson, trasigt
    omslag), 146 (3 st), 147 (7st), 153 (4 st), 154 (2 st). (Totalt 31 st) 
    Växl.
666 D. Holmbergs auktionskataloger. Nr 108, 128, 129 ("Raritetsauktion",
    pristecknad), 134 (N.Nilsson), 145 (saknar bakre omslag), 146, 147,
    153, 154. (Totalt 9 st) Växl.
667 D. Holmbergs auktionskataloger. Nr 108, 118, 128, 129 ("Raritetsauktion"),
    134 (N.Nilsson), 145-147, 153, 154. (Totalt 10 st) Växl.
668 D. Holmbergs auktionskataloger. Nr 103, 106, 108, 118, 121, 128, 129
    ("Raritetsauktion"), 132, 134 (N.Nilsson), 145-147, 152-154, 158.
    (Totalt 16 st) Växl.

TORE ALMQVIST SAMLING (Se SNT 1992 nr 9/10 s 225.) 

669 Tore Almqvist. Ensidig av Leo Holmgren. Ändrat årtal. Se SNT 9/10 -92
    sid 225. 1+/01
670* Förlaga till åtsida till 2kr 1897 Jub, utan text. Gjuten brons 165 mm.
    + SFS 1897:79. 
671* Förlaga till 5 Kr 1962 Jub, från och åtsida . Gips 230 resp 235 mm. 
672* Förlaga till Gustav V 90-årsdag (?) 1948 av Leo Holmgren. Gjuten brons
    162 mm. 
673 Gipsform, förlaga till medalj över myntverket (1974?). 
674* Svenska Dagbladets bragdmedalj. Bronsavslag. 1+/01
675 Opräglat myntämne. 5 Öre. 01/0
676 Opräglat myntämne. 2 Öre. 01/0
677 Opräglat myntämne. 1 Öre. 01/0
678 Ulrika Eleonora. Medalj. Aluminiumavslag av Hedlingers åtsida. 53 mm.
    Enkelsidig. 01/0
679 Carl XIV Johan Medalj. Aluminiumavslag. Hild. 78 01/0
680 Fröding. Medalj av Leo Holmgren 1955. 01/0
681 Danmark. Medalj. Fredrik V. Den kongelige myntet. Brons. 55 mm. 
682 Film 8 mm. Från myntverket 8 st. + Diabilder. 
683 Glasdior som visar myntprägling. 11 st, 82 x 82 mm. 
684 Glasmonter.B=485 x L=595 x T=45 mm. 
685 Uppsamlingskärl vid myntprägling. Koppar. Märkt Kungl. Myntet no 26. 
686* Balansvåg i glasmonter 1800-tal.L=430 x H=445 x D=180 mm. Glasskiva
    saknas fram + trasigt sidoglas. 
687 Myntskopa. Märkt 1942 P, stål och koppar. 
688 Myntskopa. Märkt KM 1943 P, stål och koppar. 
689 Mässingskylt. Kungliga Mynt & Justeringsverket. 100 x 50 mm. 
690 Hålpipa och silverrester från utstansning. 
691 Aluminiumavslag Carl XII död. Hild. 197 1+/01
692 Aluminiumavslag Fredrik I. Hild. 38 1+/01
693 Kopparavslag Gustav III Hild 115 01
694 Aluminiumavslag Carl XVI Johan Hild 20 
 
MEDALJER UR SVEN SVENSSONS SAMLING 

695* Gustav II Adolf. Gjuten, nedre öglan bortslipad. Silver. 28,9 gr.
    Hild. 95 (1/1+)
696* Christina. Drottningens Kröning. Silver. 55,7 gr. Hild. 50 1+
697* Carl XI. Rikes ständers banks grundande. Liten stampskada. Silver.
    75,2 gr. Hild. 21a (1+/01)
698 Ulrika Eleonora d.ä. Drottningens död på Karlbergs slott. Silver.
    18,9 gr. Hild. 19 1+
699* Carl XII. Konungens död. Silver. 18 gr. Hild. 203 1+
700 Ulrika Elionora. Drottning Ulrika Eleonoras minne. Silver. 6,4 gr.
    Hild. 22 1+/01
701* Adolf Fredrik. För berömlig qvinnlig spinnslöjd. Silver. 18,3 gr.
    Hild. 25b)(56 1+/01
702 Gustav IV Adolf. Allmänna barnhus direktion. Brons. 11,2 gr. Hild. 41 01
703 Gustav IV Adolf. Sällskapet för allmänna medborgerliga kunskaper.
    Silver. 7,9 gr. Hild. 48 1+/01
704 Carl XV. Kalmar läns norra hushållningssällskap. Brons. 28,1 gr.
    Hild. 76 01
705* Carl XV. Nyköpings läns kungliga hushållssällskap. Silver. 25,5 gr.
    Hild. 71 1+/01
706* Kungliga Svea Lifgardes Idrottsklubb. Silver. 20 gr. 1+/01
707 Georg de Marees Holm. Tenn. 27,6 gr. Hy. 243:1 1+/01
708* Carl A Hagberg. Silver. 43,7 gr. 01
709 Jakob August von Hartmansdorff. Brons. 38,4 gr. Hy. 353 01
710* Gustaf af Klint. Silver. 15,3 gr. Hy. 106:5 1+/01
711* Adam Ludvig Lewenhaupt. Tenn. 35,3 gr. Hy. 95:3a 01
712* Charles Emil Lewenhaupt. Tenn. 12,9 gr. Hy. 125:3 01
713 Charles Emil Lewenhaupt. Tenn. 107,2 gr. Hy. 125:1 1+/01


(c) Copyright 1996. Svenska Numismatiska Föreningen.