SNF:s auktionsverksamhet

 
 

I SNT 4/2009 aviserades nyheten att SNF har startat ett nytt auktionsbolag, kallat "Myntauktioner i Sverige AB". Bolaget har sin egen webbplats:

Myntauktioner i Sverige AB (öppnas i nytt fönster)

 

Nedan kommer artikeln från SNT 4/2009 i sin helhet:

SNF:s auktionsverksamhet

Svenska Numismatiska Föreningen har under årtionden sålt mynt och andra numismatiska objekt genom auktion. Detta har dels skett genom inlämning från enskilda föreningsmedlemmar, dels genom att Sven Svenssons efterlämnade samling successivt försålts ända sedan början av 1960-talet. Under senare år har möjligheten till inlämning från enskilda medlemmar varit begränsad.

SNF har nu bildat ett helägt aktiebolag, Myntauktioner i Sverige AB, som framdeles kommer att ombesörja all auktionsverksamhet. Bildandet av aktiebolaget har en rad fördelar. För det första innebär tillkomsten av det nya bolaget, att det sker en tydlig avgränsning mellan auktionsverksamhetens kommersiella sida och föreningens vetenskapliga verksamhet. Föreningen kommer att kunna ägna full kraft åt det stadgeenliga, vetenskapliga syftet samt åt sina medlemmar.

Vidare innebär bolaget, att föreningens medlemmar nu har tillgång till de sedan lång tid efterfrågade auktionstjänster som vi av personalmässiga och andra skäl tidigare varit tvungna att tacka nej till. Myntauktioner i Sverige AB kommer att vara mycket resursstarkt, inte minst vad avser den numismatiska kompetensen, som kommer att kunna sökas hos föreningens medlemmar.

Ett mycket viktigt skäl för tillkomsten av bolaget är de ekonomiska tillgångar bolagets överkott kommer att tillföra föreningens verksamhet. SNF har under många år varit beroende av provisionsintäkter från försäljningen av Svenssonmynten för att kunna bedriva publicerings- och medlemsverksamheten. Svenssons samling kommer inom ett antal år att vara slutsåld och utan tillskott från aktiebolaget kan inte dagens höga ambitionsnivå upprätthållas i framtiden.


Dan Carlberg och Jan-Olof Björk


 
  Senast uppdaterad 2013-06-24.
1996-2013, Svenska Numismatiska Föreningen
Creative Commons License
Denna webbplats är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.