In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

SNT Num. meddelanden Den Svenska
Mynthistorien
monografier smärre skrifter övrig litteratur smärre skrifter

 

Smärre skrifter

Vissa Smärre Skrifter kan fortfarande köpas från SNF. För dessa anges pris i tabellen nedan. Pris gäller för medlemmar. Pris för icke-medlemmar anges kursivt.

         
Nr. Innehåll Pris Bild på omslag
1. Stadgar för och bestämmelser rörande Svenska Numismatiska Föreningens verksamhet, dess belöningsmedaljer, medlemsnål, fonder och stipendier. 15 sidor. Stockholm 1977. Slutsåld
2. Lars O. Lagerqvist.
Medaljer utgivna av Svenska Numismatiska Föreningen. 36 sidor. Stockholm 1977.
Slutsåld
3. Erik Gamby.
Bland Numismatiker. Minnen från 1920-, 1930- och 1940- talen. 72 sidor. Stockholm 1984.
Slutsåld
4. Lennart Wallén.
Riksgälden. Den Svenska statsskulden 1697-1834. 71 sidor. Stockholm 1984.
25 kr  (35 kr)
5. Lars O. Lagerqvist och Medeleine Greijer.
Medaljer utgivna 1873-1987. Fonder och stipendier. Stadgar. 60 sidor. Stockholm 1987.
Slutsåld
6. Martin Wettmark.
Felpräglade Mynt. 47 sidor. Stockholm 1991.
Slutsåld
7. Magnus Widell.
Militärpolletter. 96 sidor. Jönköping 1998.

50 kr  (100 kr)

8. Lars O. Lagerqvist, Madeleine Greijer, Ulf Nordlind.
Medaljer utgivna 1873-1998. Belöningar, fonder och stipendier. Hedersledamöter och korresponderande ledamöter. Stadgar. 88 sidor. Stockholm 1998.
Slutsåld
9. Ulla Ehrensvärd, Ulf Nordlind, Nils Åberg.
Lars O. Lagerqvists medaljfond. 36 sidor. Stockholm 1999.

100 kr  (100 kr)

10. Carl Snoilsky. Skalden som samlade mynt och böcker, 48 sidor, Stockholm 2004.

50 kr  (50 kr)

11. Alla dessa mynt - samlaren Sven Svensson. Stockholm 2005. Slutsåld

smskr.jpg (68123 bytes)   smskr.jpg (68123 bytes)

12. Frédéric Elfver
Johannes Loccenius
100 kr (100 kr)
13. Sten Törngren
Mitt liv i numismatikens underbara värld
50 kr (100 kr)
14. Monica Golabiewski Lannby
Sveriges mynthistoria
berättad i korthet.
Stockholm 2022.
100 kr (150 kr)

Litteraturbeställningar gör du enklast via epost   order@numismatik.se

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98