In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

SNT Num. meddelanden Den Svenska
Mynthistorien
monografier smärre skrifter övrig litteratur Num. meddelanden

 

Numismatiska Meddelanden

 

Kort historik

Redan i det Prospect som är daterat 2 dec 1872, och som är den tidigast daterade handlingen i SNFs arkiv, finns följande passus

 
"... att Myntkunskapens vänner skulle för detsammas vidare utveckling och förkofran finna lämpligt att närmare sammasluta sig genom bildandet af en Svensk Numismatisk Förening, som till en början skulle hafva till hufvudsakligt syfte att att tid efter annan från trycket utgifva smärre häften, innehållande kortare afhandlingar och meddelanden, som berörde såväl mynt i allmänhet, som det svenska myntet och myntväsendet i synnerhet."

Utgivandet av Numismatiska Meddelanden var alltså redan när föreningen stiftades ett huvudmål. Fram till år 2003 har Numismatiska Meddelanden utkommit med 41 volymer på totalt mer än 8000 sidor. Totalt har mer än 400 artiklar och bidrag av olika omfattning publicerats. Numismatiska Meddelanden är en väsentlig del i varje numismatiskt bibliotek - offentligt som privat - som har huvudinriktning mot svensk numismatik.

Numismatiska Meddelanden I - XLII

Nedanstående beskrivning utgör ingen komplett innehållsförteckning, utan är att betrakta som en kort sammanfattning av volymernas viktigaste innehåll.

Vissa Numismatiska Meddelanden kan fortfarande köpas från SNF. Priset i tabellen gäller för föreningens medlemmar. Priset för icke-medlemmar anges kursivt.NM nr. Utgiven Huvudsakligt innehåll Pris Bild på omslag
I 1874 A. W. Stiernstedt. Om Myntorter, Myntmästare och Myntförordningar I. Några smärre artiklar. Bihang om SNFs grundande (endast i en del av upplagan). Slutsåld
 
II 1875 A. W. Stiernstedt. Om Myntorter, Myntmästare och Myntförordningar II. C. Snoilsky. Enskilda personers minnespenningar efter 1860. Några smärre artiklar. Slutsåld
 
III 1876 A. W. Stiernstedt. Förteckning över tryckta Författningar, Myntförordningar, .... rörande det Svenska Myntväsendet. Några smärre artiklar. Slutsåld
 
IV 1877 A. W. Stiernstedt. Tillägg till beskrivning över Svenska polletter. Några smärre artiklar. Slutsåld
 
V 1878 A. W. Stiernstedt. Om Myntorter, Myntmästare och Myntförordningar i Sveriges fordna Östersjöprovinser och Tyska erövringar. Några smärre artiklar. Slutsåld
 
VI-VII 1880 A. W. Stiernstedt. Beskrivning över Friherre A. W. Stiernstedts svenska myntkabinett. Slutsåld
 
VIII 1883 Hallborg - Hartman. Gustaf II Adolfs och Christinas kopparmynt, jämte strödda upplysningar rörande några kopparmynt från senare tider. Slutsåld
 
IX 1883 Flera artiklar, bl.a. A. Swab: Om Avesta Cronobruk. Slutsåld
 
X 1887 B. E. Hyckert. Svenska enskilda personers minnespenningar. Några smärre artiklar Slutsåld
 
XI 1887 A. Levin. Johan III:s mynt. Slutsåld
 
XII 1890 W. T. Strokirk. Fortsättning af tillägget till Stiernstedts 1872 utgivna pollettförteckning. Några smärre artiklar. Slutsåld
 
XIII 1892 B. E. Hyckert. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer efter 1874 jämte några från äldre tider. Slutsåld
 
XIV 1896 Flera artiklar, bl.a. Westerlund: Beskrivning öfver ett fynd af svenska mynt från Vaala i Finland. Slutsåld
 
XV 1900 D. Holmberg. Förteckning över svenska mynt 1478-1899. Prisförteckning J.F.H Oldenburgs myntsamling. Några smärre artiklar. Slutsåld
 
XVI 1905 T. G. Appelgren. Konung Gustaf I:s mynt. Slutsåld
 
XVII 1905,06,08,15.
(Även delv. nytryckt 1975.)
Hyckert-Lilienberg. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor. Slutsåld
 
XVIII 1908 Flera artiklar, bl.a. Lilienberg: Om svenska mynt och myntvärden. Slutsåld
 
XIX 1910 Flera artiklar av bl.a Lilienberg, Lagerberg och Wallroth. Slutsåld
 
XX 1913 Flera artiklar, bl.a. Lundströms återblick på SNFs 40-åriga historia samt Wahlstedts Sveriges mynthistoria under Erik XIV. Några smärre artiklar. Slutsåld
 
XXI 1918 Flera artiklar, bl.a. Läffler: Om inskrifterna på Olof Skötkonungs mynt. Slutsåld
 
XXII 1918 K-A. Wallroth. Sveriges mynt 1449-1917. Slutsåld
 
XXIII 1923 Flera artiklar av bl.a. av Lundström, Svensson, Appelgren och Wahlstedt. Slutsåld
 
XXIV 1925 A. Wahlstedt. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor, beskrivna och med personhistoriska notiser försedda. Slutsåld
 
XXV 1930 Flera artiklar, huvudsakligen av Wahlstedt. Bl.a. om plåtmynt. Slutsåld
 
XXVI 1932 Flera artiklar, bl.a. av Wahlstedt och Wilcke. Slutsåld
XXVII 1933 Flera artiklar av Wahlstedt, Thordeman, Wilcke m.fl. Slutsåld
XXVIII 1935 Flera artiklar av Galster, Thordeman, Wilcke, Rasmusson, Appelgren m.fl. Slutsåld
 
XXIX: Text 1937 A. Wahlstedt. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor. Beskrivna och med personhistoriska notiser försedda. Textdelen. Slutsåld
 
XXIX: Planscher 1943 A. Wahlstedt. Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor. Beskrivna och med personhistoriska notiser försedda. Planschdelen. Slutsåld
 
XXX 1965 Flera artiklar av bl.a. Westermark, Linder Welin, Berghaus, Malmer, Hatz, Grierson, Galster, Thordeman, Skaare, Dolley m.fl. Tillägnad Nils Ludvig Rasmusson.

30 kr   (40 kr)

 
XXXI 1973 Flera artiklar av bl.a. Lundström, Malmer, Ehrensvärd, Hemmingsson, Nathorst-Böös m.fl. Jubileumsvolym SNF 100 år. Slutsåld
 
XXXII:1 1973 U. Ehrensvärd. Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. Del 1: Introduktion, Katalog över skulpturer, porträttmedaljonger, gravvårdar m.m. 125 kr   (170 kr)
 
XXXII:2 1988 U. Ehrensvärd. Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. Del 2: Katalog över medaljer och mynt, Index.

125 kr   (170 kr)

 
XXXIII 1983 Flera artiklar av bl.a. Thordeman, Westermark, Hatz, Berghaus, Dolley-Grover, Jensen, Lagerqvist m.fl. Tillägnad Bengt Thordeman.

100 kr   (150 kr)

 
XXXIV 1983 Flera artiklar av bl.a. Kyhlberg, Herschend, Jonsson, Golabiewski m.fl.

100 kr  (150 kr)

 
XXXV 1990 Studies in Late Anglo-Saxon Coinage. In memory of Bror Emil Hildebrand. Flera artiklar av bl.a. Blackburn, Blunt-Lyon, Jonsson, Jonsson - van der Meer, Kluge, Leimus m.fl.

150 kr (225 kr)

 
XXXVI 1987 Nathorst-Böös & Wiséhn. Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet.

100 kr   (150 kr)

 
XXXVII 1989 "LLt". Festskrift till Lars O. Lagerqvists 60-årsdag. Drygt 60 artiklar samt Lagerqvists bibliografi.

50 kr   (50 kr)

 
XXXVIII 1992 "Florilegium Numismaticum". Festskrift till Ulla Westermark 65 år. Drygt 40 artiklar samt Westermarks bibliografi.

75 kr   (75 kr)

 
XXXIX 1995 B. Tingström. Avesta Myntmuseum.

180 kr   (180 kr)

 
XL 1995 Särtryck ur Myntningen i Sverige 995-1995. 12 delar.

10 SEK/st
alla delar 100 SEK

 
1998 Register Numismatiska Meddelanden volym I-XL.

50 kr   (50 kr)

 
XLI 2001 Nulla Dies Sine Linea. Festskrift till Ian Wiséhn 50 år. 25 artiklar samt Wiséhns bibliografi. Slutsåld
 
XLII 2004 Svensk Numismatisk Bibliografi intill år 1903 av Björn-Otto Hesse. En bibel för samlare av svensk numismatisk litteratur. 160 kr   (160 kr)
 
XLIII 2023 Jubileumsbok. Svenska Numismatiska Föreningen
1873 − 2023
150 kr   (200 kr)


      Litteraturbeställningar gör du enklast via epost   order@numismatik.se


          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98