In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap belöningar
stipendier

 

SNF:s korresponderande ledamöter

Svenska Numismatiska Föreningen införde redan i sina första stadgar år 1873 formen hedersledamotskap. Däremot skulle det dröja till 1910 innan möjligheten att kalla korresponderande ledamöter infördes.

Under årens lopp har ett stort antal män och ett något mindre antal kvinnor hedrats genom att kallas till hedersledamöter eller korresponderande ledamöter. Anledningen till kallelsen har varit ganska skiftande och det framgår nog av den förteckning som följer nedan och som ursprungligen sammanställdes av Nils-Uno Fornander i Numismatiska Meddelanden XXXIV.


1910 Julius Lagerberg 1849-1936 USA Börsmäklare, Numismatiker
  Archer M. Huntington 1870-1955 USA Ordförande i The American Numismatic Society, New York.
  Henry Russel Drowne 1860-1926 USA Corresponding Secretary, The American Numismatic Society,
New York.
  William Poillon 1840-1918 USA Curator, The American Numismatic Society, New York.
1911 Baudouin de Jonghe 1842-1925 Belgien Se Hedersledamöter under 1923.
  Alphonse de Witte 1851-1918 Belgien Numismatiker, ordförande i den belgiska sektionen av Société Hollandaise-Beige des Amis de la Médaille d'Art.
  Rosa Norström, f. Strokirk 1860-1944 Sverige Majorska, anställd vid Kungl. Myntkabinettet.
  August Widlund 1835-1930 Sverige Målarmästare, myntsamlare.
1913 Edward Grimm
1848-1931 Tyskland Förvaltningschef, numismatiker.
1914 Otto Janse
1867-1957 Sverige Se Hedersledamöter 1923.
  Ture J. Arne 1879-1965 Sverige Antikvarie, senare professor, arkeolog och numismatiker.
1917 Leopold Fredrik Läffler

1874-1921 Sverige Professor, numismatiker.
  Bror Schnittger 1882-1924 Sverige Dr.phil., Hjertbergsk antikvarie och chef för Kungl. Myntkabinettet, arkeolog.
  Tore Gustaf Appelgren 1872-1950 Sverige Mynthandlare, numismatiker, anställd vid Kungl. Myntkabinettet.
1918 Carl G. Kjellberg
1866-1933 Sverige Landsarkivarie
  Julius Wilcke 1875-1951 Danmark Dr.phil. Ämbetsman, numismatiker.
  Georg Galster 1889-1983 Danmark Se Hedersledamöter 1944.
1920 Nelson T. Thorson 1881-1951 USA Ordförande för The American Numismatic Association.
1925 Ivar Throndsen 1853-1932 Norge Mynt- och medaljgravör, Den Kgl. Mynt, Kongsberg.
1927 Sture Bolin 1900-1963 Sverige Docent, senare professor i historia, Lund, med examensrätt i numismatik, penninghistoriker.
1928 Hans Holst 1891-1956 Norge Dr.phil., chef för Universitetets Myntkabinett, Oslo.
  Guillermo Zotter   Madrid Dr.phil., numismatiker, Spanien.
  Victor Tourneur 1878-1967 Belgien Se Hedersledamöter 1935.
1929 Eberhard Mertens 1895-1968 Tyskland Präst, numismatiker.
1931 Albert Strömberg 1898-1967 Sverige Revisor, myntsamlare.
1932 Sven Kulle 1860-1945 Sverige Medaljgravör.
1933 Bengt Thordeman 1893-1990 Sverige Se Hedersledamöter 1948.
  Nils Ludvig Rasmusson 1904-1973 Sverige Se Hedersledamöter 1973.
1934 Harald Fleetwood 1879-1960 Sverige Riksheraldiker. Svante Nilsson (1869-1942), Sverige. Medaljkonstnär.
1935 August von Loehr
1882-1965 Österrike Professor, chef för Bundessammlung von Munzen,
Medaillen und Geldzeichen, Wien.
  Rudolf Cederström 1876-1944 Sverige Friherre, överintendent och chef för Kungl. Livrustkammaren,
vapen- och regalieforskare.
  Carl R. af Ugglas 1884-1946 Sverige Friherre, Hjertbergsk antikvarie, senare avdelningschef (medeltid) vid Statens historiska museum, medeltidsarkeolog, konsthistoriker.
1937 Ernst E. Areen 1882-1946 Sverige Fil.dr, numismatiker, SNF:s ordförande.
1938 Zoltán Farkas 1900-1945 Ungern Advokat, numismatiker.
1940 Johan Jakob Huldén 1880-1959 Finland Lektor, medaljsamlare och -forskare, verksam i Numismatikka Föreningen i Åbo.
1943 Gösta Carell
1888-1962 Sverige Medaljkonstnär.
  Willy Schwabacher 1897-1972 Sverige Dr.phil., professors namn, antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet, numismatiker (antiken). Född i Tyskland.
  Bengt Hildebrand 1893-1964 Sverige Docent, senare professor, genealog och heraldiker, lärdomshistoriker
(bl. a. numismatik).
1945 Ulla S. Linder Welin 1909-1983 Sverige Fil.lic., orientalist (numismatik), antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet.
1946 Sixten Strömbom 1888-1983 Sverige Professor, konsthistoriker, porträttforskare.
1948 Walter Hävernick 1905-1983 Tyskland Dr.phil., professor, museichef, numismatiker.
  Alvar Silow 1885-1963 Sverige Fil.dr, numismatiker, föreståndare för Bergslagets museum, Falun.
1950 Ernst W Nilsson 1882-1950 Sverige Revisor, SNF:s mångårige kassaförvaltare.
1951 Axel Ernst 1891-1964 Danmark Advokat, storsamlare, numismatiker och donator.
1953 Karl August Löfström 1881-1964 Sverige Hovintendent, publicerat om ordens- och medaljväsen.
1955 Gunnar Ekström 1883-1969 Sverige Direktör, storsamlare, donator. Torgny Lindgren (1905-1984), Sverige. Se Hedersledamöter 1965.
1956 Aleksandrs Platbärzdis 1899-1975 Sverige Museiassistent vid Kungl. Myntkabinettet, numismatiker, sedelforskare. Född i Lettland.
  Peter Berghaus  1919-2012 Tyskland Professor, direktör för museet vid Wilhelmsuniversitetet i Münster.
  Michael Dolley 1925-1983 England Museiintendent, senare Phil.dr, professor, numismatiker.
Bosatte sig senare på Irland.
1962 Vera Hatz, f. Jammer 1923-2010 Tyskland Dr.phil., numismatiker.
  C. Gösta Hesselblad 1902-1966 Sverige Hovkamrerare, konservator, numismatiker.
1963 Ernst Nathorst-Böös. 1918-1988 Sverige Advokat, jur.dr, senare museiman, numismatiker.
1964 Stig Stenström 1911-1987 Sverige Fil.dr, konsthistoriker, medaljforskare (Karlsteen).
  Harry Glöck 1909-1971 Sverige Mynthandlare, numismatiker.
1965 Lars O. Lagerqvist 1929- Sverige Se Hedersledamöter 1986
  Olof Vessberg 1909-1975 Sverige Professor, chef för Medelhavsmuseet.
1966 Brita Malmer, f. Alenstam 1925-2013 Sverige Se Hedersledamöter 1995.
1967 Gästgifvars Olof Matsson 1891-1976 Sverige Numismatiker, anställd vid Kungl. Myntkabinettet.
  Ulla Westermark, f. Lundström 1927-2020 Sverige Fil.dr h.c. (Stockholm), numismatiker,
museidirektör och chef för Kungl. Myntkabinettet (1979-1983)
  Erik G. Berggren 1895-1970 Sverige Överläkare, numismatiker.
1968 Gay van der Meer 1921- Neder-länderna Fil.lic., verksam vid Het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen, Haag, numismatiker.
1969 Harald Wideen 1912- Sverige Fil.dr, stadsantikvarie (Göteborg), numismatiker.
1972 Otto Morkholm 1930-1983 Danmark Dr.phil., overinspektor och chef för Den kgl. Montog Medaillesamling, Köpenhamn.
  Kolbjørn Skaare 1931-2017 Norge Dr.phil., professor, chef för Universitetets myntkabinett, Oslo.
  Jouko Voionmaa 1912-1991 Finland Fil.mag., chef för Finlands Nationalmuseums myntkabinett.
1974 Holger Hede 1894-1984 Danmark Overretssagforer, numismatiker, storsamlare.
  Tore Almqvist 1906-1992 Sverige Le byråingenjör vid Kungl. Mynt- och Justeringsverket, Stockholm.
1975 Vsevolod Potin 1918-2005 Ryssland Professor, chef för Eremitagets myntkabinett, Leningrad
1976 Gunvor Svensson Lundkvist 1916-2009 Sverige Medaljkonstnär.
  Leo Holmgren 1904-1989 Sverige Mynt- och medaljgravör vid Kungl. Mynt- och Justeringsverket.
  Bjarne Ahlström 1938- Sverige Mynthandlare, Numismatiker.
  Birgitta Odén Dunér 1921-2017 Sverige Professor i historia (Lund), penninghistoriker.
1983 Tamas Sárkány 1937- Sverige 1 :e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet.
1984 Jørgen Steen Jensen 1938- Danmark Overinspektør och chef för Den kgl. Mont- og Medaillesamling, Köpenhamn.
  Pekka Sarvas 1939- Finland Chef för Finlands Nationalmuseums myntkabinett, Helsingfors.
  Bertel Tingström 1912-2004 Sverige Fil.dr, f.d. försäkringsdirektör, numismatiker.
  Nils-Uno Fornander 1914-1994 Sverige Se Hedersledamöter 1993.
1985 Frank Olrog 1914-1996 Sverige Se Hedersledamöter 1994.
1986 Erik (Person) Gamby 1908-1996 Sverige Fil.dr h.c., numismatiker, en av Nordisk Numismatisk Unions grundare 1936.
  Paul Arnold 1936- Tyskland Dr.phil., Direktor för Dresdens myntkabinett, numismatiker.
1988 Göran Bergenstråhle 1924- Sverige Bankkamrer, numismatiker, SNF:s ordförande.
1989 Torbjörn Sundquist 1939- Sverige Fil.mag., numismatiker, SNF:s ordförande.
1990 Madeleine Greijer, f. Holm 1920- Sverige Mångårig styrelsemedlem och auktionsförrättare i SNF, numismatiker.
1996 Ian Wisehn 1951-(2013) Sverige F.d. chef KMK. Lämnade SNF 2013.
  Tuukka Talvio 1948- Finland Intendent vid Finlands Nationalmuseums myntkabinett, Helsingfors, numismatiker.
2003 Börje Rådström   Sverige  
2007 Hans-Jürgen Ulonska   Tyskland  
  Hendrik Mäkeler     Tyskland  
  Jens-Christian Moesgaard   Danmark  
2010 Marie-Astrid Pelsdonk   Holland  
  Michael Märcher   Danmark  
2018 Frida Ehrnsten   Finland  
  Tom C Bergroth   Finland  
  Hubert Emmerig   Österrike  
2019 Archie Tonkin   Sverige  
  Bernt Thelin   Sverige  
  Bo Gustavsson   Sverige  
2021 Bo Gunnarsson   Sverige  


          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98