In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap belöningar
stipendier

 

SNF:s hedersledamöter

 

Svenska Numismatiska Föreningen införde redan i sina första stadgar år 1873 formen hedersledamotskap. Däremot skulle det dröja till 1910 innan möjligheten att kalla korresponderande ledamöter infördes.

Under årens lopp har ett stort antal män och ett något mindre antal kvinnor hedrats genom att kallas till hedersledamöter eller korresponderande ledamöter. Anledningen till kallelsen har varit ganska skiftande och det framgår nog av den förteckning som följer nedan och som ursprungligen sammanställdes av Nils-Uno Fornander i Numismatiska Meddelanden XXXIV.

Förste hedersledamot

Denna form för hedersbevisning brukar i monarkier reserveras för medlemmar av det kungliga huset. Konung Oscar II blev förste hedersledamot 1897, av allt att döma som en följd av att SNF hyllade konungen vid dennes 25-åriga regeringsjubileum och uppvaktade med den medalj som då utgavs (nr 18 ovan). Det bidrog nog också att vår dåvarande ordförande, greve Carl Snoilsky, som överlämnade medaljen, var kungens personlige vän.

Den andre kunglige förste hedersledamoten blev kronprins Gustaf (VI) Adolf år 1923; denne hade just lagt numismatiken till sina många samlarintressen.

Först år 1913 ställdes SNF under konungens Höga Beskydd, samma år som föreningen firade sitt 40-årsjubileunm. Konungarna har därefter alla accepterat att inträda som beskyddare, något som också manifesterats med flera medaljer, beskrivna ovan.


Hedersledamöter

1873 Bror Emil Hildebrand 1806-1884 Sverige Riksantikvarie och garde des médailles
Baltzar von Platen 1804-1875 Sverige Statsman. Myntsamlare.
Gustaf Edvard Klemming 1823-1893 Sverige Överbibliotekarie och chef för Kungl. Biblioteket, bibliognost.
1874 Carl Johan Tornberg 1807-1877 Sverige Professor. Orientalist, numismatiker ("Numi Cufici").
Christofer Andreas Holmboe 1796-1882 Norge Professor, styresman för Christiania universitets myntkabinett.
Christian Frederik Herbst 1818-1911 Danmark Inspektör vid, senare chef för Den kgl. Ment- og Medaillesamling, Köpenhamn.
Bernhard von Koehne 1817-1886 Ryssland Chef för Eremitagets museum, Sankt Petersburg, numismatiker.
1876 Hans Forssell 1843-1901 Sverige Ekonomhistoriker. Finansminister, ämbetsman.
Renier Chalon 1802-1889 Belgien Docteur en droit, membre de I'Academie Royale.
Alphonse de Schodt 1827-1892 Belgien Ministre d'Etat, ordförande för Societe ArcheoIogique d'Ypres.
Alphonse Vanden Peereboom 1812-1884 Belgien Sekreterare i Societe Royale de Numismatique.
1887 Alexander av Hessen 1823-1888 Tyskland Prins (stamfader till ätten Battenberg-Mountbatten). Numismatiker.
Hans Hildebrand 1842-1913 Sverige Riksantikvarie och garde des medailles, medeltidsnumismatiker,
SNF:s ordförande.
1897 Olof Hallborg
1815-1901 Sverige Prost, numismatiker.
Lea Ahlborn, f. Lundgren 1826-1897 Sverige Mynt- och medaljgravör, Sveriges första kvinnliga statsanställda.
John Evans 1823-1908 England Arkeolog och numismatiker.
Laurentius Borchsenius Stenersen 1843-1921 Norge Professor, numismatiker.
1900 Magnus Lagerberg 1844-1920 Sverige Kammarherre, museiman, numismatiker, en av SNF:s grundare.
1908 Emil Brusewitz 1840-1908 Sverige Myntdirektör
Oscar Montelius 1843-1921 Sverige Riksantikvarie, arkeolog.
1914 Carl Wilhelm Burmester 1852-1922 Sverige Apotekare, rentier, en av SNF:s donatorer.
1916 Victor Edvard Lilienberg 1839-1916 Sverige Major, numismatiker, SNF:s ordförande.
1917 Bernhard Salin 1861-1931 Sverige Riksantikvarie
1918 Peter Christian Hauberg 1844-1928 Danmark Chef för Den kgl. Mont- og Medaillesamling, Köpenhamn.
Emil Bahrfeldt 1850-1929 Tyskland Dr.phil., numismatiker, ordförande i Berliner Nu,nism. Gesellschaft.
1922 Gustaf Cavalli 1849-1926 Sverige Apotekare, storsamlare av främst kopparmynt och -plåtar.
1923 Otto Janse 1867-1957 Sverige TfE riksantikvarie, arkeolog.
Mauritz Hallberg 1851-1924 Finland Statsråd, numismatiker.
Baudouin de Jonghe 1842-1925 Belgien Vicomte, numismatiker, ordförande i Societe Royale de Numismatique, Bruxelles.
1925 Karl-August Wallroth 1860-1936 Sverige Myntdirektör, numismatiker.
1926 Max von Bahrfeldt 1856-1936 Tyskland Numismatiker
1927 Augustin Ehrensvärd 1854-1934 Sverige Medaljsamlare. Efter 50 års medlemskap i SNF
Abraham Ahlén 1844-1931 Sverige Lektor, numismatiker.
1930 Astley Levin 1852-1931 Sverige Med.dr, numismatiker.
1933 Sigurd Curman 1879-1966 Sverige Fil.dr, riksantikvarie, kulturminnesvårdens omdanare.
Axel Wahlstedt 1867-1943 Sverige Fältläkare, medaljforskare, SNF:s ordförande.
1935 Victor Tourneur 1878-1967 Belgien Conservateur-en-chef, Bibliotheque Nationale, Bruxelles, numismatiker.
Hjalmar Tallqvist 1870-1958 Finland Professor, föreståndare för Helsingfors Universitets myntkabinett 1931-38, numismatiker, ordförande i Numismatikka Föreningen i Finland.
1937 Erik Lindberg 1873-1966 Sverige Professor, mynt- och medaljgravör, sekreterare i Kungl. Akademien för De Fria Konsterna.
1940 Carl Axel Nordman 1892-1972 Finland Statsarkeolog, numismatiker.
1944 Georg Galster 1889-1983 Danmark Fil.dr h.c. (Lund). Overinspektor för Den kgl. Mont- og Medaillesamling, Köpenhamn, numismatiker.
1948 Martin Olsson 1886-1981 Sverige Riksantikvarie, professor, konst- och byggnadshistoriker.
Bengt Thordeman 1893-1990 Sverige Fil.dr, chef för Kungl. Myntkabinettet, senare riksantikvarie, SN F:s ordförande, numismatiker, konsthistoriker och medeltidsarkeolog.
1955 Georg de Laval 1883-1970 Sverige Överstelöjtnant, myntsamlare, SNF:s mångårige auktionsförrättare, grundare av Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner 1948.
1965 Gösta Selling 1900-1996 Sverige Fil.dr, riksantikvarie.
Torgny Lindgren 1905-1984 Sverige Fil.dr, bankokommissarie, numismatiker, SNF:s ordförande.
1967 Sven B. F. Jansson 1906-1987 Sverige Professor, riksantikvarie, runolog,
1968 Philip Grierson 1910-2006 England Professor, numismatiker.
1970 Hans Martin 1906-2002 Sverige Revisor, SNF:s mångårige kassaförvaltare.
1973 Nils Ludvig Rasmusson 1904-1973 Sverige Fil.dr h.c. (Lund), chef för Kungl. Myntkabinettet, numismatiker, SNF:s ordförande, Sven Svenssons Stiftelses förste ordförande.
1986 Lars O. Lagergvist 1929- Sverige Fil.lic., museidirektör och chef för Kungl. Myntkabinettet, SNF:s ordförande.
1993 Nils-Uno Fornander 1914-1994 Sverige F.d. byråchef, SNF:s kassaförvaltare och arkivarie rn.m., numismatiker.
1994 Frank Olrog 1914-1996 Sverige F.d. förlagsredaktör, f.d. auktionsförrättare och redaktör i SNF.
1995 Brita Malmer 1925-2013 Sverige Professor emerita, f.d. museidirektör och chef för Kungl. Myntkabinettet, första innehavare av Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria.
2002 Bertel Tingström 1912-2004 Sverige Fil.dr, f.d. försäkringsdirektör, numismatiker.
2007 Peter Berghaus  1919-2012 Tyskland Professor, direktör för museet vid Wilhelmsuniversitetet i Münster.
  Gert Hatz       
  Vera Hatz        
  Jørgen Steen Jensen      


          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98