In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap belöningar
stipendier

 

SNF:s hedersgåva i silver (SNF #78)

 

Hedersgåva har tilldelats:År Namn Skäl
1998 Julius Hagander Utställare vid SNF:s 125-årsjubileum 5/12 1998.
Rolf Alstertun
d:o
Björn-Otto Hesse
d:o
Dan Carlberg
d:o
Hasse Nilsson
d:o
Jan-Olof Björk
d:o
Magnus Widell
d:o
Barbro Rådström
d:o
Sonny Serrestam
d:o
2000
Kristianstadortens numismatiska förening I samband med utflykt till Kristianstad 27-28/10 2000.
Paul Levin I samband med Pauls föredrag om Bibelns mynt vid Myntmässan i Stockholm 25/11 2000.
2001
Ivar Leimus I samband med unionsmötet i Helsingfors och utflykten till Tallinn 11/6 2001.
2007
Roger Lind För väl utfört arbete i samband med SNF:s årsmöte i Linköping 5-6/5 2007.
Stefan Fransson
d:o
Mikael Persson
d:o
Per Larson
d:o
Sven Arweson
d:o
2008

Mikael Nilsson

För väl utfört arbete i samband med SNF:s årsmöte i Karlshamn 3-4/5 2008.
Dan Persson
d:o
Per Olof Pettersson
d:o
Sven Andersson
d:o
Bo Rydström
d:o
2010
Curt Ekström För väl utfört arbete i samband med SNF:s årsmöte i Uppsala 8-9/5 2010.
Kjell Holmberg
d:o
Magnus Wijk
d:o
2013
Lennart Nyman För att han varit SNF behjälplig med årsmötet i Vetlanda 4-5/5 2013.
Lennart Svensson vilken ställde ut en typsamling Ädelforsdukater under årsmöteshelgen.
2014
Bernt Thelin För att han varit SNF behjälplig med årsmötet i Lund 3-4/5 2014.
Allan Hansson
d:o
Håkan Fransson
d:o
Ola Zaunders
d:o
Håkan Andersson
d:o
Tim Janshagen
d:o
Ingemar Svensson För idogt arbete med föreningskvällarna.
Ronny Jansson
d:o
Sven-Erik Olsson
d:o
2015
Anette Lyngeberger För att han varit SNF behjälplig med årsmötet i Falun 9-10/5 2015.
Leif Andersson
d:o
Hans Sundqvist
d:o
Anders Dahlström
d:o
Björn Lindqvist
d:o
Thomas Schütt
d:o
2016
Stefan Bergström För att han varit SNF behjälplig med årsmötet i Örnsköldsvik 7-8/5 2016.
Lars Söderholm
d:o
Bertil Åkesson
d:o
Johnny Söderberg
d:o
Stellan Hägglund
d:o
Sören Persson
d:o
Björn Vincent
d:o
Jörgen Forsberg
d:o
Jan-Erik Ahrnlund
d:o
Vera Sjöblom För mångårig flitig närvaro vid föreningens årsmöten och föreningskvällar
Lennart Sjöblom
d:o
2017
Erik Tretow För att han varit SNF behjälplig med årsmötet i Norrköping 13-14/5 2017.
Roger Jonsson
d:o
Jan Båvemyr
d:o
Rune Rydberg
d:o
2018
Petteri Järvi För att han varit SNF behjälplig med årsmötet i Åbo 12-13/5 2018.
Sonja Hagelstam
d:o
Jani Oravisjärvi
d:o
Tom C Bergroth
d:o
2019
Lars Eriksson För att han varit SNF behjälplig med årsmötet i Nyköping 11-12/5 2019.
Andreas Westermark
d:o
Erik Lie För hanteringen av föreningens åtsmötesauktioner
Bengt Hemmingsson För att ha hållit ett trevligt och informativt föredrag under årsmötet
2020
Roger Svensson För att han varit SNF behjälplig med att arrangera årsmötet i Linköping 2020.
2021
Cecilia von Heijne För att ha hållit ett trevligt och informativt föredrag under årsmötet på Statens Historiska Muséer 2021.
Beng Granath För föredömlig projektledning av renoveringen av föreningens lokaler på Banérgatan, samt för förtjänstfullt arbete med att ordna föreningsaftnar.
2022
Marie Sivertzen För utmärkt arbete i Sven Svenssons Stiftelses tjänst.
Olle Cederholm För planering och arbetet med årsmötet i Göteborg 2022.


          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98