In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap belöningar
stipendier

 

SNF:s förtjänstmedalj

 

Stadgar

Förtjänstmedaljen instiftades ursprungligen 1933 (nr 37 a - b). År 1976 medgav H.M. Konungen (skrivelse från Riksmarskalksämbetet den 26 februari 1976) på hemställan av styrelsen, att medaljen i fortsättningen får utdelas med Konungens profilbild, namn och titel på åtsidan (se nr 55 ovan). Frånsidan skall visa porträtten av föreningens tre instiftare, August Wilhelm Stiernstedt, Magnus Lagerberg och Carl Snoilsky samt föreningens symbol, tre kronor ställda i ring; texten skall lyda "Svenska Numismatiska Föreningen instiftad 1873" samt "För förtjänster". Medaljen skall ha kunglig krona på övre randen samt bäras i blågult band (rosett). Den är utförd 1976 av Leo Holmgren, Stockholm.

Vid extra årsmöte den 28 april 1976 har Svenska Numismatiska Föreningen fastställt följande stadgar för förtjänstmedaljen:

§1

Svenska Numismatiska Föreningens förtjänstmedaljs utseende har fastställts år 1976 av H.M. Konungen enligt ovanstående beskrivning.

§2

Medaljen mäter 33 min i diameter (8:e storleken) och bäres i blågult band (respektive rosett) på vänstra sidan av bröstet.

§3

Medaljen utdelas av styrelsen i silver till svensk eller utländsk medborgare, som utfört berömvärt och långvarigt arbete i föreningens tjänst eller på annat sätt vinnlagt sig om dess syften. Om utomordentliga skäl föreligger, kan medaljen utdelas i guld (förgyllt silver).

§4

Om ej annat bestämmes, utdelas medaljen vid föreningens årsmöte.


Förtjänstedaljen har tilldelats

1933 års version
1933 Grosshandlaren Carl Holmberg, förgyllt silver
     
1976 års version
1976 f.d. riksantikvarien fil.dr Bengt Thordeman
F.d. bankokommissarien fil.dr Torgny Lindgren
F.d. revisorn
Hans Martin
1977
Antikvarien jur.dr
Ernst Nathorst-Böös
1979
Antikvarien
Tamás Sárkány
Fil.lic.
Lars O. Lagerqvist
Jur.dr
Bertil af Klercker
1980
Förlagsredaktör
Frank Olrog, förgyllt silver
1981
Direktör
Bertel Tingström
1982
Byråchef
Nils-Uno Fornander
1983
Kanslist
Margaretha Klasén
1984
Bankkamrer
Göran Bergenstråhle
1986
F.d. förlagsredaktör
Frank Olrog
1987
Kapten
Hans Franzen
1989
F.d. byråchefen
Nils-Uno Fornander, förgyllt silver
1990
Mynthandlare
Ulf Nordlind
1992
Fru
Madeleine Greijer
1993
Herr
Börje Rådström
1999
Fil.mag.
Torbjörn Sundquist
2005
Direktören
Julius Hagander
2007
  Kjell Holmberg
    Monica Golabiewski Lannby
2008
  Ian Wiséhn
2011
  Frédéric Elfver
2015
  Sven-Erik Olsson
2017
  Christer Skaring
2018
  Roger Lind
2019
  Per-Erik Andersson
2021
  Ernst Nordin
Jan-Olof Björk, förgyllt silver
  Lars Eriksson
  Roger Svensson
  Andreas Westermark
2022
Ingemar Svenson, förgyllt silver
2023
Jonas Arnell-Szurkos


          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98