In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap stiftelser

 

Sven Svenssons Stiftelse för numismatik

Sven Svenssons fond
och donation till SNF av år 1928 uppgick den 11 juli 1963 i
Sven Svenssons Stiftelse för numismatik
enligt Kungl. Maj:ts permutation av Sven Svenssons testamente. I denna stiftelse har föreningen majoritet genom tre representanter, vilka utses av styrelsen tillsammans med tre suppleanter, Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien en representant och en suppleant för denne, vartill Kungl. Myntkabinettets chef är självskriven ledamot och ordförande. Stiftelsen är självständig under överinseende av sagda akademi. Kapitalet har erhållits och erhålles genom försäljning av föremål ur S. Svenssons samlingar, påbörjade hösten 1963.

Ansökningsblankett och anvisningar för hur man söker anslag hittar på hemsidan   http://svensvenssonsstiftelse.se          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98