In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
fonder

 

Nils Ludvig Rasmussons stipendiefond

har inrättats enligt beslut av styrelsen 1974 genom att överskottet från försäljningen av N.L. Rasmussons minnesmedalj (nr 53 ovan) fonderats vid årsskiftet 1975/76. Per den 31 dec 1997 uppgick fondens kapital till 64.411 kr. För fonden gäller följande stadgar:

§1

Fondens kapital förvaltas av Svenska Numismatiska Föreningens styrelse.

§2

Av den årliga avkastningen avsättes 20% till kapitalet.

§3

Sedan eventuella omkostnader gäldats utdelas återstoden av avkastningen efter beslut av styrelsen till yngre forskare inom numismatiken, vilka genom sitt arbete gjort sig särskilt förtjänta av denna uppmärksamhet.

§4

Utdelning sker, om ej annat bestämts, vid föreningens årsmöte.

           


Stipendier har tillsammans med ett bronsexemplar av medaljen nr. 53
försedd med randskrift tilldelats:


1977 Bengt Hemmingsson
1979 Kenneth Jonsson
1981 Monica Golabiewski
1982 Ian Wisehn
1983 Majvor Ostergren
1986 Eva Svensson
1987 Eva Klotz
1990 Karin Jonsson
1991 Kjell Holmberg
1994 Frédéric Elfver
1996 Ulrika Bornestaf
Richard Kjellgren
1998 Nanouschka Myrberg
2000 Dan Carlberg
2001 Jonas Rundberg
2002 Marie-Astrid Voisin
2014 Frida Ernsten, Helsingfors
2016 Florent Audy
2018 Linn Eikje Ramberg, Norge
2021 Ylva Haidenthaller


          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98