In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
fonder

 

Lars O. Lagerqvists medaljfond

 

Stadgar

För fonden gäller följande stadgar antagna av Svenska Numismatiska Föreningens styrelse den 3 februari 1999.

§1

Fondens syfte är att avkastningen på fondens kapital ska användas för att finansiera prägling eller gjutning över framstående numismatiker eller numismatiska händelser som kan förtjäna uppmärksamhet. Medlen som står till förfogande kan användas till konstnärsarvode eller tillverkningskostnader. Medel kan även användas till att nedbringa kostnaden per tillverkat exemplar. Svenska Numismatiska Föreningens styrelse beslutar om till vilken person eller över vilken händelse medalj skall utges. Medaljerna ska ingå i den serie av medaljer över kända numismatiker som föreningen påbörjade 1873. Då medel från denna fond tas i anspråk ska detta framgå på de slagna eller gjutna medaljerna genom en lämplig inskription.

§2

Fondens kapital förvaltas av Svenska Numismatiska Föreningen och redovisas i föreningens räkenskaper under särskild rubrik. Kapitalet kan under inga omständigheter minskas däremot ökas genom gåvor och vinster. Till fondens kapital ska årligen läggas 20% av avkastningen.

§3

Skulle Svenska Numismatiska Föreningen upplösas gäller för denna fond samma innebörd som anges i § 8 Svenska Numismatiska Föreningens stadgar antagna år 1958.
Fondens kapital

Grundkapitalet till denna fond har uppbyggts genom en insamling på initiativ av Svenska Numismatiska Föreningen.

          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98