In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap stiftelser

 

Gunnar Ekströms Stiftelse för
numismatisk forskning

Till styrelsen för den år 1974 inrättade Stiftelsen utser föreningens styrelse en ledamot med suppleant och en av huvudmännen. Förutom att verka för upprättandet av en självständig professur i ämnet numismatik och penninghistoria vid företrädesvis Stockholms Universitet - vilket har skett 1979 - har Stiftelsen att genom anslag stödja numismatisk forskning med stipendier till universitetsstuderande, anslag till forskningsresor och begränsade forskningsprojekt samt i undantagsfall - då andra anslag är otillräckliga - lämna bidrag för förvärv av synnerligen märkliga föremål till Kungl. Myntkabinettet. Ansökningar om anslag ställs till Stiftelsen under adress: S E B, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm.            
          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98