In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap belöningar
stipendier

 

SNF:s Elias Brenner-medalj för förtjänster
inom numismatiken

 

Stadgar

På åtsidan bär medaljen Elias Brenners (1647-1717) porträtt (efter Adolf Lindberg) och upptill kring kanten ELIAS BRENNER, vid sidorna NAT[us]. MDCXLVII OB[iit]. MDCCXVII, nedtill NUMMOS SUECICOS PRIMUS COLLEGIT & EXPLICAVIT. Frånsidan visar föreningens emblem, de tre kronorna ställda i ring, och har längs kanten SOCIETAS NUMISMATICA SUECICA CONDITA ANNO MDCCCLXXIII, i mitten PRO / MERITIS. Den har modellerats av Leo Holmgren 1976.

Medaljen har instiftats vid extra årsmöte den 28 april 1976, varvid dess utseende fastställts (se SNF-medalj nr 57) tillika med följande stadgar:

§1

Svenska Numismatiska Föreningens Elias Brenner-medalj utdelas enligt beslut av styrelsen.

§2

Medaljen, vars utseende framgår av ovan sagda, bäres på vänstra sidan av bröstet i grönt band (resp. rosett).

§3

Medaljen utdelas i silver till svensk eller utländsk medborgare, som utmärkt sig antingen genom att på ett föredömligt sätt främja numismatikens intressen i Sverige och kunskaperna i detta ämne, eller genom en synnerligen framstående samlargärning. Om utomordentliga skäl föreligger, kan medaljen utdelas i guld (förgyllt silver).

§4

Om ej annat bestämmes, utdelas medaljen på föreningens årsmöte.


Medaljen har tilldelats:

1976 Fru Vera Ekström (förgyllt silver, överlämnad 1977)
1977 Läroverksadjunkt Gunnar Sundberg
1979
Fil.lic.
Lars O. Lagerqvist
 
Dr.phil.
Vera Hatz, Hamburg
 
Dr.habil.
Gert Hatz, Hamburg
 
Prof. Dr.phil.
Peter Berghaus, Mönster
 
Drs.
Gav van der Meer, Haag
 
Professor
Michael Dolley, Belfast
1981 Mynthandlare Bjarne Ahlström
 
Mynthandlare
Yngve Almer
 
Fil.dr
Harald Wideen
 
Fil.dr
Torgny Lindgren, förgyllt silver
1982
Lantbrukare
Bertil Wennström
1983
Bergsprängare
Axel O. Larsson
 
Civilingenjör
Gunnar Holst
1984
Förlagsredaktör
Lars-Ingvar Jönson
1985
Kamrer
Ingemar Carlsson
1986
Fil.lic.
Bertil Warn
1987
Professor
Mats Malmer
 
Civilingenjör
Filip Härenstam
 
Fil.dr
Kenneth Jonsson (vid doktorsdisputationen)
1989
Professor
Ulla Ehrensvärd
1990
Overinspektør
Jørgen Steen Jensen, Köpenhamn
1994
Fil.dr
Bertel Tingström
1995
Läkaren
Rolf Sjöberg
1999
Antikvarie
Rune Ekre
2000
Docent, överintendent
Pekka Sarvas, Helsingfors
2003
Mynthandlaren
Ulf Nordlind
 
Fil.mag.
Torbjörn Sundquist
2004
Björn-Otto Hesse
2006
Mynthandlaren
Paul Levin
2007   Tuukka Talvio
    Harald Nilsson
    Anders Frösell
    Sten Törngren
2009   Hans Menzinsky
2012   Nils J Lindberg, Finland
2016   Bengt Holmen
2018   Hannu Sarkkinen, Finland
  Julia Krasnobaeva, Moskva
2020   Rolf Sandström
2023   Cecilia von Heijne


          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98