In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2013-10-23

 

Typ, undertyp och variant

Av Lennart Castenhag

En mynttyp kan delas in i undertyper och varianter. Att hitta nya varianter
för en mynttyp är särskilt spännande för många myntsamlare.

Se följande exempel för ett "sillögon, sillafjäll" som visar hur man kan dela
in en typ i undertyper och varianter.

Klicka på bilderna om du vill se dem i större skala.


  OSKAR I (1844-59)

Typ 10 Öre Riksmynt

Årgångar
1855-AG
1855-G
1855-T
1857-ST
1858-ST
1859-ST


  Undertyper

1855-AG
1855-AG
1855-AG

1855-G
1855-G

1855-T

1857-ST

1858-ST
1858-ST

1859-ST
1859-ST
    Åtsida A, stort Mm
Som föregående men 1855/1
Åtsida A, litet Mm

Åtsida A, lagerkrans medd 5+5 eller 6+5 bär
Åtsida B, lagerkrans med 6+5 bär

Åtsida B, lagerkrans med 6+5, 6+4 eller 7+5 bär

Åtsida C, rent årtal eller dubbelpunsad 7:a

Åtsida C, rent årtal
Som föregående men 1858/7

Åtsida C, rent årtal
Som föregående men 1859/7
  Varianter

Som framgår av ovanstående finns vissa av varianterna i "undervarianter".

Tack till Ulf Ottosson som ställt underlaget till ovanstående till SNF:s förfogande.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98