In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

2013-09-28

 

Romarna och deras mynt

En ny bok anmäls här.

av Lennart Castenhag

Romarna och deras mynt, heter en ny bok som kom ut häromdagen. Det är en mycket vacker bok i A4-format på 400 sidor och den omspänner tiden 300 f.v.t. till 500. Boken är rikt illustrerad med myntfotografier, kartor och skisser. Här vävs numismatisk, politisk och kulturell historia samman till trevliga berättelser. Hänvisningar görs till de etablerade myntkatalogerna för flertalet av de mynt som det berättas om.

Boken är främst tänkt att vara ett uppslagsverk, men den kan också läsas för rent nöjes skull − t.ex. kapitlen om hur romerska mynt tillverkades eller om hur de kopierades och förfalskades.

                       

Rolfs språk flyter på bra och fakta förmedlas på ett lättillgängligt sätt. Det märks att Rolf har var yrkesverksam som lärare. Här är resultatet av många års arbete till glädje för både samlare och allmänt historieintresserade personer. Med denna bok i sitt hem kan man se fram emot många trevliga läsupplevelser när höstmörkret drar in över landet.

Längst bak i boken finner vi en litteraturförteckning, en latinsk ordlista samt inte minst − ett index. Boken avslutas med en av Martialis sentenser.

  Tvåfalt lever den som också
njuter av det förgångna.


Författaren, Rolf Sandström, är en välkänd profil i numismatiska kretsar både inom och utom landet. Han har bland annat varit aktiv i Göteborgs Numismatiska Förening under lång tid och han har varit dess ordförande under två perioder.

Rolf har valt att ge ut boken på eget förlag.          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98