In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2013-07-13

 

Plantsfel och klumpar - skönhetsfel

Av Lennart Castenhag

Plantsfel, stampklumpar och valsklumpar betraktas av många som skönhetsfel av marginell betydelse. Felet fanns ju då myntet lämnade myntverkstaden.

För variantsamlaren är sådana skador däremot ett gissel eftersom vissa detaljer antingen har försvunnit eller att detaljer tillkommit som inte fanns med vid präglingen.


Plantsfel är materialfel hos ett myntämne eller en koppar-ten (kopparband vid valsverkstillverkning). Om flagor lossnar från myntämnet under präglingen kan det medföra att viktiga detaljer försvinner från myntet.

Ett anmärkningsvärt plantsfel. En stor del av myntytan på frånsidan saknas så att valörsiffran försvunnit.

Stampklumpar och valsklumpar uppstår på grund av trasiga stampar (präglingsverktyg) och präglingsvalsar vid valsverkstillverkning. En grop i stampen eller valsen ger upphov till en upphöjning på myntet - en klump. Under vissa omständigheter kan sådana klumpar vilseleda en variantsamlare.

En punkt framför valörsiffran?  Nej, en valsklump har tillkommit.Ett kolon mellan valörsiffran och valörtexten?  Nej, det är en kompletterande valsklump.Här har en sliten präglingsvals med stora skador varit i bruk.          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98