In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2013-07-13

 

Överprägling och ompunsning

Av Lennart Castenhag

Överprägling och ompunsning är begrepp som ofta blandas ihop. I bägge fallen sker någon form av förändring i efterhand men på helt olika sätt och i olika syfte.

ÖVERPRÄGLING innebär att ett gammalt mynt används som myntämne vid prägling av ett nytt mynt. Exempel på överpräglingar är stockholmsskillingarna 1802-1805 och halvskillingarna från Stockholm under samma period.

En halvskilling 1802 som överpräglats på 1 öre SM 1759.OMPUNSNING innebär att en stamp (präglingsverktyg) eller en präglingsvals ändras i avseende på någon detalj, ofta årtalet. Det vanliga är att årtalet ändras uppåt och ofta ser man att en ompunsning har skett.

En stamp som ändras från 1914 till 1915 ger upphov till ett mynt som beskrivs "1915 på 14", förkortat 1915/14.

Det finns också exempel på att ompunsning har använts för att rätta till präglingsmisstag. I myntverkstaden i Avesta fick en kvartsskilling årtalet 1705 istället för 1805. Misstaget rättades till och stampen ompunsades så att årtalet blev rätt.

Se hur en rest av 7:an sticker fram ovanför 8:an.Vill du läsa mer om överprägling och ompunsning? Se Mynttidningen 2-1997, s 32-33.Foto: förf.          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98