In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

2018-03-09

 

Brakteat präglad för Ottokar II

Av Lennart Castenhag

Ottokar II av huset Premysl föddes omkring år 1233 och han dog 1278. Ottokar II var kung av Böhmen-Mähren under åren 1253-1278. Vid denna tid var det kejserliga tysk-romerska riket försvagat och makten låg snarare hos hertigar, grevar och småfurstar. Att Böhmen-Mähren var ett självständigt kungarike låg så att säga i tiden.


Förstoring 4 ggr 

Brakteat 1253 − 1278, Ottokar II, Böhmen
Det böhmiska lejonet är här i tidig stil.
22,5 mm   0,690 g   ref Cach 843   foto L Castenhag


I Österrike avled hertig Fredrik II "den stridbare" år 1246 i samband med ett fältslag mot ungrarna. Eftersom han inte efterlämnade någon avkomma utslocknade den Babenbergska ätten i Österrike och ett interregnum inträdde.

År 1251 valde adelsmännen i Österrike den artonårige Ottokar från Böhmen till hertig. Två år senare blev han även kung av Böhmen-Mähren som Ottokar II. På 1260-talet utökade han sitt maktområde med Steiermark och Kärnten. Dynastin Premysl stod därmed på höjden av sin makt. Hans väg tycktes ligga öppen för att lägga under sig hela tysk-romerska riket, men Rudolf av Habsburg stod i vägen. De möttes på slagfältet i augusti 1278 och där slutade Ottokar II:s sina dagar.

Om du vill läsa mer om Böhmens mynt, klicka   här >>Referenslitteratur

Cach, F.     Nijstarrsé ceské mince. Prag 1974

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98