In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

2018-05-18

 

Mynt- och medaljkabinettet på Åbo slott

Av Lennart Castenhag

Under SNF:s årsmöte på Åbo slott den 12-13 maj 2018 fick deltagarna möjlighet att besöka mynt- och medaljkabinettet på Åbo slott. Utställningen är inrymd i förborgen till slottet.

Entrén till Åbo slott (entrén till förborgen). Bilden är från Åbo slotts hemsida.

Petteri Järvi (ordförande för Numismatiska Föreningen i Finland) guidade oss runt i myntavdelningen som var mycket trevligt organiserad. Här hade man fokuserat på överskådlighet vilket innebar att varianter av mynten hade utelämnats. Under utställningsmontrarna fanns utdragbara skivor som i detalj beskrev föremålen.

Tom Bergroth (ordensintendent vid Kungl. Maj:ts Orden [1]) berättade om medaljernas konstnärliga utveckling.

Den permanenta utställningen av historiska föremål. Bilden är från Åbo slotts hemsida.

Ordnar och utmärkelsetecken − ett område i numismatikens utmarker

Under 1300-talet och 1400-talet inrättades ordenssamfund vilket gav furstarna möjlighet att stärka sin makt och binda personer till sig. Medlemskap i en orden [2] innebar trohet och lojalitet och ett ordenstecken var beviset för en riddares anknytning till en orden. Exempel på några ordenssamfund är engelska Strumpebandsorden, spanska/österrikiska Gyllene skinnets orden och danska Elefantorden.

Tom Bergroth gav oss en inblick i hur ordensväsendet fungerar och varför det finns olika klasser i en riddarorden. Vi fick vi lära oss att ordenstecknen återställdes [3] efter det att en person hade avlidit för att därefter återanvändas, dvs delas ut på nytt. För kungen eller fursten var detta ett effektivt sätt att spara kostnader utan att värdet av en utmärkelse försämrades.

Mynt- och medaljkabinettets tredje avdelning: utmärkelsetecken. Bild från Åbo slotts hemsida.

Tom Bergroth var även vår guide för den specialutställning på slottet som hade anordnats för att presentera Mauno Koivistos ordnar och utmärkelsetecken.


Fotnoter

[1] Kungl. Maj:ts Orden är den officiella beteckningen på fyra av Sveriges kungliga riddarordnar: Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden inklusive tillhörande kapitel och kansli.

[2] Begreppet orden kommer av latinets ordo som betyder ordning, regel, lag och rang.
Idag skiljer vi på andlig orden (munk- eller nunneorden), världslig orden (exempelvis Strumpebandsorden) och kunglig förtjänstorden (exempelvis Serafimerorden). Det finns även militära och civila förtjänstordnar och särskilda ordnar för konst och vetenskap samt för humanitära förtjänster. Det finns också utmärkelsetecken avsedda för soldater som utmärkt sig i strid.

[3] Åtminstone var det så i Sverige före år 1974.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98