In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

2018-03-31

 

Ett nyköpingsöre 1627 med avstavat VAN

Av Lennart Castenhag

På Gustav II runda kopparmynt förekommer vanligen den latinska omskriften SVEC GOTH VAN REX vilket är en förkortning av SVECORUM GOTHORUM VANDALORUM REX. I översättning till svenska blir det svears, göters och venders konung.

Om något av de latinska förkortningarna avstavas av misstag blir betydelsen minst sagt konstig, men är inte uppseendeväckande såvida inte myntets omskrifter detaljgranskas, och det gjorde man kanske inte så ofta på 1600-talet.

Se följande bilder som visar ett nyköpingsöre 1627 där ordet VAN har avstavats av en disträ gravör.Myntet har tilldelats nr 186d i min förteckning. Se här >>          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98