In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2013-07-13

 

Mynttyp och typmynt

Av Lennart Castenhag

För att avgöra om två mynt är av lika eller olika mynttyp granskar man

Nedan visas två tioöringar från 1855. Det är två olika mynttyper eftersom kungaporträtten skiljer sig åt.

   
Stort porträtt Litet porträtt

Om varken bilder, valör eller inskrifter skiljer sig åt under ett år kallas myntet typmynt, dvs det finns inga variationer under året − mynttypen utkom endast med en årgång. Sen finns det tvåårstyp och treårstyp enligt samma resonemang, dvs mynten är lika förutom årtalet.

Här är ett exempel på ett typmynt, dvs alla halvöringar Gustav II Adolf 1615 ser ut så här.Om du vill ha en utförligare redogörelse för begreppen mynttyp och typmynt, klicka  här >>

De två tioöringarna ovan kan även anses vara två varianter av tioöringar 1855. Begreppet variant beskrivs i separat artikel.   Se här >>          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98